วัดภู
   วัดภูเป็นเทวสถานของขอมที่เก่าแก่ที่สุด สืบความได้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 หรือประมาณ 1500 ปีมาแล้วในยุคอาณาจักรเจนละ ปัจจุบันวัดภูอยู่ในแขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของประเทศลาว

ศาสนสถานวัดภูเริ่มจากเป็นฮินดูสถานที่สร้างบูชาศิวมหาเทพ บนยอดภูเกา มีแท่งหินธรรมชาติเปรียบได้กับลึงค์ของพระศิวะ เป็นที่เคารพกันมานานว่าเป็นลิงคปราวัต จึงได้มีการสร้างวัดภูเพื่อสักการะศิวภัทเรศวรขึ้น

ทางถนนโบราณขนาบด้วยแถวของเสานางเรียง สระน้ำหรือบารายที่อยู่ด้านข้างตื้นเขินไปเกือบหมด

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 17:19] ( IP A:58.10.158.158 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   บนระเบียงหรือชาลาชั้นที่1 ประกอบด้วยปราสาท (palace) สองหลัง ปราสาทหลังทิศใต้ เชื่อว่าใช้เป็นสถานที่สำหรับการประกอบพิธีในเทศกาลต่างๆ บ้างสันนิษฐานว่าเป็นที่พักของนักบวช ผู้แสวงบุญ บ้างก็ว่าปราสาทสองหลังสำหรับประกอบพิธีแยกระหว่างชายหญิง ปัจจุบันปิดห้ามเข้าด้วยอยู่ระหว่างการขุดค้นและซ่อมบำรุง

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 17:27] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ปราสาทหลังที่อยู่ทางทิศเหนือ เป็นอาคารโถงสี่เหลี่ยม มีสนามอยู่กลางปราสาทเช่นเดียวกับปราสาทหลังทิศใต้

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 17:30] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ลักษณะของซุ้มหน้าบัน และทับหลังเป็นศิลปะในยุคคลังผสมกับบาปวนในราวศตวรรษที่ 15-16

ซุ้มประตูหลอกด้านทิศตะวันตกของปราสาทหลังทิศเหนือ

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 17:33] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   หน้าบันฝั่งทิศตะวันออกของปราสาทหลังทิศเหนือสลักเป็นอุมาเหศวร คือพระศิวะและพระอุมาทรงโคนนทิ เพศชายและหญิงสื่อถึงความสมบูรณ์

ทับหลังเป็นเทวดานั่งชันเข่าเหนือหน้ากาล ลักษณะของช่ออุบะแบ่งที่เสี้ยวท่อนพวงมาลัยเป็ฯลักษณะเฉพาะตัวของศิลปะในยุคคลังผสมกับบาปวน

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 17:41] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ทับหลังของปราสาททางฝั่งทิศใต้ร้าวอย่างน่ากลัว ปราสาททั้งสองหลังมีรูปแบบของหน้าบันและทับหลังในยุคสมัยเดียวกัน

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 17:44] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ทางเดินจากระเบียงชั้นปราสาทเพื่อมาขึ้นระเบียงยกชั้นที่สอง ทางเดินนี้ประดับสองข้างด้วยเสานางเรียง นักโบราณคดีเชื่อว่าทางเดินนี้ไม่ใช่เป็นทางเดินเข้าสู่วัด (causeway) แต่เป็นห้องโถง (gallery) ยาวมีหลังคาคลัม สังเกตได้จากแนวคันดินและกำแพงที่อยู่ภายนอกเสานางเรียง

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 17:46] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   บันไดสู่ระเบียงชั้นที่สองมีหน้าบันไดที่แคบและชันมาก ทางวัดไม่ได้เปิดให้เป็นทางขึ้น เมื่อขึ้นไปถึงระเบียงชั้นสอง มีรูปทวารบาลหนึ่งองค์อยู่ทางด้านทิศเหนือ

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 18:06] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ระเบียงชั้นที่สามมีพื้นที่ไม่มากนัก มีถนลาดเอียงขึ้นไปตามเนินเขาสุดทางลาดเอียงเป็นบันไดขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สี่

บนทางเดินลาดเอียงดังกล่าวเขาไม่ได้ปูแผ่นหินทราบราบไปกับพื้นลาด แต่ปูซ้อนเหมือนเกล็ดปลาให้เดินง่าย

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 18:13] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   เมื่อขึ้นมาถึงบนระเบียงชั้นสี่มองลงไปเห็นบันไดที่กลับลงไปสู่ทางเดินลงเนินเบื้องล่าง บันไดนั้นตกท้องช้างหมดแล้ว ครั้งหนึ่งที่สองข้างบันไดมีซุ้มลึงค์ตั้งอยู่ข้างละ 3 ซุ้ม

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 18:15] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ทางเดินบนระเบียงชั้นสี่ค่อนข้างยาว มองเห็นระเบียงชั้นห้าซึ่งอยู่สูงขึ้นไปไม่กี่ขั้น สองข้างทางตลอดทางที่ขึ้นมาร่มด้วยต้นจำปาลาว

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 18:17] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   บันไดทางขึ้นระเบียงชั้นที่ห้าซึ่งมีขนาดเล็ก แต่เดิมบนระเบียงชั้นนี้มีเศียรพญานาคประดับไว้ มองเห็นบันไดสูงชันที่อยู่ถัดขึ้นไปนำไปสู่ระเบียงชั้นที่ 6 ซึ่งมีปราสาทประธานของวัดตั้งอยู่

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 18:25] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   บนระเบียงชั้น 6 ทางเข้าปราสาทด้านหน้าอยู่ทางทิศตะวันออก ปรักอบไปด้วยปรตูมุขหน้า และมีประตูซ้ายขวาที่เปิดเข้าสู่โถงส่วนหน้า

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 18:27] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ภาพจากคห14 สองข้างอาคารยืนไว้ด้วยนายทวารบาล ประตูทางเข้ามุขหน้าไม่มีหน้าบันและทับหลัง ทับหลังประตูข้างซ้าย (ใต้) สลักเป็นภาพพระกฤษณะฆ่านาคกาลิยะ ประตูข้างขวา (เหนือ) สลักเป็นภาพพระนารายณ์ทรงครุท

ภาพนี้เป็นพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค ตามแบบศิลปะบาปวน

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 18:38] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ปราสาทวัดภู แลเห็นเทวาลัยหินทราย ด้านข้างมีหน้าต่างหลอกหลายบาน

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 18:41] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   มุขด้านทิศเหนือของปราสาท หน้าบันหักเหลือแต่ท้องนาคคาดว่าเป็นภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ ส่วนทับหลังเบื้องล่างสลักเป็นเทวดาถือพระขรรค์นั่งอยู่เหนือหน้ากาล ลักษณะท่อนมาลัยแบบศิลปะบาปวน

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 18:44] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   ประตูชั้นในของมุขทิศเหนือเปิดเข้าสู่ห้องกลางมีทับหลังเป็นเทวดานั่งอยู่เหนือหน้ากาลเช่นกัน

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 18:45] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   มุขด้านทิศใต้ของปราสาท หน้าบันสลักเป็นภาพกวนเกษียรสมุทร ส่วนทับหลังเป็นเทวดานั่งชันเข่า

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 18:48] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   ประตูชั้นในของมุขด้านทิศใต้ ทับหลังสลักเป็นรูปพระกฤษณะฆ่าพญากงส์

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 18:50] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   ภายในเทวาลัยเข้าสู่ห้องกลางมีประตูเรียงกันสามบาน ทับหลังเหนือประตูสลักไว้ด้วยรูประอินทร์ทรงช้างเอราวัณ, พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และเทวดานั่งชันเข้า เรียงตามลำดับจากทิศใต้ไปทิศเหนือ

ภาพนี้มองผ่านประตูกลางเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในห้องกลาง เหนือประตูคือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 19:00] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   ภายในห้องกลางแต่เดิมมีศิวลึงค์บนฐานโยนี นับแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาเขมรเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา มีการเคลื่อนย้ายเอาศิวลึงค์ออกและเปลี่ยนจากเทวสถานมาเป็นศาสนสถานในนิกายเถรวาท

พระประธานตั้งบังประตูกลางที่เปิดออกสู่ห้องด้านในซึ่งก่อด้วยอิฐ ส่วนของเทวาลัยหินทรายนี้สร้างต่อเติมในยุคหลังประมาณศตวรรษที่ 16 สองข้างของพระประธานมีประตูเข้าสู่ปราสาทอิฐหลังเดิม

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 19:05] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   ทับหลังเหนือบ้านประตูห้องด้านหลังด้านทิศเหนือสลักเป้นภาพเทวดานั่งชันเข่า ประตูบานนี้ทรุดและมีหินตกลงมาปิดทางเข้า

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 19:08] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   ประตูอีกบานหนึ่งทางด้านทิศเหนือของห้องกลางเปิดเข้าสู่ห้องอิฐแดงด้านหลัง ทับหลังเหนือประตูสลักเป็นรูปพระศิวะบำเพ็ญพรต

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 19:14] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   ซากบรรณาลัยที่เหลือแต่ฐานยกพื้นอยู่ทางด้านทิศใต้ของปราสาท

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 19:23] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   ประตูหลอกด้านทิศตะวันออกของบรรณาลัยแลเห็นลายสลักดอกบัว บนพื้นด้านหน้ามีศิวลึงค์ 5 แท่งวางบนฐานโยนีแบบปัญจลึงค์

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 19:27] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   ด้านข้างปราสาทมีชิ้นส่วนหลังคาตัวมกรคายนาคตกอยู่

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 19:28] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   ด้านหลังของปราสาทเป็นหน้าผาหิน ผานี้มีน้ำจากบนเขาหยดลงมา เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะอาบลงมาจากลิงคปารวัต พราหมณ์จะใช้น้ำนี้ในการชโลมประพรมศิวลึงค์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระศิในเทวาลัย

แนวกำแพงที่อยู่ด้านหลังซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของแนวรั้วโคปุระก็เป็นได้

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 19:32] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   นางอัปสรตกแต่งกำแพงมุขด้านหน้าด้านทิศเหนือ หล่อยมั่นมวยผม สวมสร้อย กำไลข้อมือ กำไลเท้า กำไลต้นแขน นุ่งผ้าจีบซ้อนทบด้านหน้าคาดเข็มขัด

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 19:37] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   นางอัปสรสวมเทริดบนศีรษะ บนฝาผนังมุขหน้าด้านทิศใต้

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 19:40] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   ภาพสลักบนหลังคาด้านหน้า พาลีรบสุครีพ

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 19:41] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   ภาพสลักฤษีที่โคนเสาติดผนังซุ้ม (palistres) ข้างบนเป็นลายพืชพันธุ์

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 19:42] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
   เทวาลัยถวายพระศิวภัทเรศวรบนเชิงภูเกา

โดย: เมธี (เจ้าบ้าน ) [20 ก.ค. 52 19:45] ( IP A:58.10.158.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
    เข้ามาอ่านและชมภาพทั้งหมดแล้ว อ่านนานเลยล่ะค่ะ ขอบคุณทุกภาพ และความรู้กับข้อมูลดีดี ให้น้องเมย์และท่านอื่น ๆ ที่แวะมาได้ชมภาพและได้รับความรู้ด้วยกันค่ะ
โดย: น้องเมย์ [21 ก.ย. 52 11:39] ( IP A:98.203.231.225 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน