งานประกวดชวนชมภาคอีสานครั้งที่ 4
   ชมรมคนรักชวนชมขอนแก่น แจ้งข่าวงานประกวดชวนชมครั้งที่ 4 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ในวันศุกร์ที่ 13-15 พฤษภาคม 2554 ในการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานร่วมระหว่างชมชมต่างๆในนาม (ชมรมคนหัวใจเดียวกัน) โดยมี ชมรมบอนไซขอนแก่น มีการประกวด ชมรมคนรักชวนชมขอนแก่น มีการประกวด ชมรมนกกรงหัวจุก มีการประกวด ชมรมปลาสวยงาม มีการโชและจำหน่ายปลาสวยงาม ชมรมจักรยาน โชรถจักรยานโบราณ ชมรมแต้มฮูก มีการวาดภาพเหมือน ชมรมออฟโรด มีการจัดนิทัศการความเป็นมาและกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ชมรมฯแจ้งผู้สนใจทราบ

รายระเอียดการประกวดและประเภทชวนชมที่จัดประกวด
ประเภทไม้
- โซโคทรานัม
ความสูงไม่เกิน 20 ซม.
ความสูงไม่เกิน 30 ซม.
ความสูงไม่เกิน 50 ซม.
- อาราบิคัม
ความสูงไม่เกิน 30 ซม.
ไม่จำกัดความสูง
- ราชินีพันดอกเพาะเมล็ด
ความสูงไม่เกิน 50 ซม.
ไม่จำกัดความสูง
- ราชินีพันดอกกิ่งตอน
ไม่จำกัดความสูง
- ไดมอน คิงส์ / ควีน
ความสูงไม่เกิน 50 ซม.
- ไม้ทรงพุ่มเสียบยอด (เสียบไม่ได้ทุกสายพันธ์)
ไม่จำกัดความสูง
- ชวนชมบอนไซ
ไม่จำกัดความสูง

และประเภทไม้มือใหม่ มี 2 ประเภท
- โซโคทรานัม
ความสูงไม่เกิน 20 ซม.
- อาราบิคัม
ความสูงไม่เกิน 30 ซม.
หมายเหตุ ประเภทไม้มือใหม่มีเงือนไขในการเข้าประกวดดังนี้
- ไม้ที่ร่วมประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆในการ
ประกวดทุกสนามการประกวด
- ไม้ที่เข้าประกวดเมือได้รับการตัดสินในการประกวดที่จัด
ขึ้นแล้ว ถ้ามีการพิสูจน์เชี่อได้ว่าไม้ต้นดังกล่าวเคยติด
รางวัลใดรางวัลหนึ่งตามข้อตามข้อกำหนดข้างต้น
กรรมการจัดงานจะตัดสิทธิรางวัลที่ได้รับและเลื่อนลำดับ
ต่อไปขึ้นมาแทน
- ผู้เข้าประกวดเป็นมือใหม่ครับ

รางวัลในการประกวดทั้งประเภทมาตราฐาน และประเภทมือใหม่ มีรางวัลชนะเลิศ ,รองชนะเลิศลำดับที่ 1 , รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เป็นเงินรางวัลและใบประกาศ
หมายเหตุ
- ค่าลงทะเบียนประกวด ต้นละ 100 บาท
- ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น.
- เริ่มตัดสิน 13.00 น.
- ประกาศผลและมอบรางวัล 16.30 น.
- ผลการตัดสินของกรรมการสามารถสอบถามได้ก่อนมีการมอบรางวัล
ผลการตัดสินถือเป็นที่สุดเมือมอบรางวัล
และอีกหนึ่งเหตุเหตุ
ในการจัดงานทางชมรมฯจัดให้มีการจำหน่ายชวนชมของสมาชิก
ชมรมฯและจากสมาชิกของชมรมฯในต่างจังหวัด

ชมรมขอแจ้งเพิ่มเติ่มประเภทไม้ที่จัดประกวดอีกหนึ่งประเภท คือ ประเภทขวัญใจประชาชน ( ไม้ที่ส่งเข้าประกวดไม่แยกชนิดและประเภทไม้ ไม่จำกัดขนาด ) ลำดับรางวัล มี 1-2-3 รางวัล
โดย: สุรพงษ์ เลขาชมรมฯ [4 เม.ย. 54 19:08] ( IP A:223.206.131.84 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน