ชุด...เก่งภาษาอังกฤษ
   DVD ชุดเก่งภาษาอังกฤษ 1 ชุด 12 DVD ราคาชุดละ 360 บาท แยกแผ่น แผ่นละ 40 บาท

การนำเสนอในรูปแบบ การ์ตูน ทำให้เด็กเข้าใจง่าย สีสันสดใสคะ

โดย: เจ้าบ้าน [13 พ.ย. 55 16:32] ( IP A:49.48.53.225 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    DVD ภาษาอังกฤษ ป.1 เทอม 1-2 มี 2 แผ่น

เนื้อหาของชั้น

Alphabets A-Z, Number 1-20, Greeting & Leave Taking, Introduce, My body, Expression in class, A, An, This, That, What's this/That? Is this/that? Nouns, These,Those, What are these/those? Are these/those? Vocabulary - หมวด Animal, Bady, Classroom, Fruit, Dress, Kitchen

Pronouns, Verb to be, Is Am Are, Occupation, Have Has, How many? Present simple tense, Opposite, Preposition, like, don't like, Time, What is today? Color, Vocabulary - หมวด Occupation, Fruit Food & Drinks, Vehicles, Kitchen

โดย: เจ้าบ้าน [13 พ.ย. 55 16:34] ( IP A:49.48.53.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    DVD ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 1-2 มี 2 แผ่น

เนื้อหาของชั้น

Nouns, Adjectives, Prepositions, What time is it? Where do you go? What sport do you like? What food do you like? What fruit do you like? Present Continuous Tense, Can, My body, Number,Colors, Days,Months, Vocabulary - หมวด Place,Sport, Food&Drink, Fruit, Body, Color

Nouns, Adjectives, Prepositions, What time is it? Where do you go? What sport do you like? What food do you like? What fruit do you like? Present Continuous Tense, Can, My body, Number,Colors, Days,Months, Vocabulary - หมวด Place,Sport, Food&Drink, Fruit, Body, Color

โดย: เจ้าบ้าน [13 พ.ย. 55 16:35] ( IP A:49.48.53.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    DVD ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอม 1-2 มี 2 แผ่น

เนื้อหาของชั้น

Have, Has There is, There are, Present Simple Tense, Present Continous Tense, Like, Occupations and Workplaces, Prepositions, Adjectives, Question Words, Vocabulary - หมวด Sport, Food&Drink, My feeling, Class room, Occupation, Place

Nouns, Cardinal Numbers, Ordinal Numbers, How much / How many?, Day, Month, Year and Season, What time is it? Can Vehicles My Family, Signs and Signals , Vocabulary - หมวด My Family, Vehicles, Dress, My Body

โดย: เจ้าบ้าน [13 พ.ย. 55 16:35] ( IP A:49.48.53.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
    DVD ภาษาอังกฤษ ป.4 เทอม 1-2 มี 2 แผ่น

เนื้อหาของชั้น

Singular and Phural, This, That, These, Those, There is, There are, Adjectives, Comparative Degree, How much / How many? Some, Any, Can, Present Simple Tense , Present Continuous Tense, Like, What are you? Colors, Vocabulary , Vocabulary - หมวด Occupation, Fruit, Colors, Clothes

Past Simple Tense, Prepositions, Question Words, Imperative and Request, Asking about time, What's the matter? Sign and Signals, Opposite, Dates, Days, Months, How do you go? Future Simple Tense, Vocabulary - หมวด My Body, Season, Transportation, Dress

โดย: เจ้าบ้าน [13 พ.ย. 55 16:36] ( IP A:49.48.53.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
    DVD ภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 1-2 มี 2 แผ่น

เนื้อหาของชั้น

Nouns, Singular, Phural, Pronouns, There is , There are, Is, Am, Are, Do, Does, Has, Have, Some, Any, Preposition, Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Vocabulary - หมวด Occupations, Animals, Fruits, Colors

Future Simple Tense, Comparison of Adjectives, Past Simple Tense, Being on Time!, These, Those, Reading and Writing Dates, What are ypu?, Or, Can, Can't, Apostrophe and s, Vocabulary - หมวด Actions, Space, Shapes, Sea Animals

โดย: เจ้าบ้าน [13 พ.ย. 55 16:37] ( IP A:49.48.53.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    DVD ภาษาอังกฤษ ป.6 เทอม 1-2 มี 2 แผ่น

เนื้อหาของชั้น

Nouns, Some-any, Present Simple Tense, Past simple tense, Reflexive Pronouns, Question Words, Can, How much & How many, Telling the time, Ordinal Numbers, Vocabulary - หมวด Musical Instruments, Hobbies, Electrical Appliances, Bathroom

Comparisons, Prepositions, Verb to be, Possessive Pronous, Future Simple Tense, Helping Verb, Let us, Adverbs, Present Continuous Tense, Conjunction, Vocabulary - หมวด House, In the Living Room, In the Dinning Room and the Kitchen, In the Bedroom

โดย: เจ้าบ้าน [13 พ.ย. 55 16:38] ( IP A:49.48.53.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    ทางไปหน้าบ้าน

https://play-quotient.pantown.com/
โดย: เจ้าบ้าน [13 พ.ย. 55 16:38] ( IP A:49.48.53.225 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน