แนวข้อสอบ อนุบาล - ประถม
   ติวลูกเตรียมสอบเล่ม_1-3 มี 1 แผ่น ราคาแผ่นละ 30 บาท

เล่มที่ 1

ตอนที่ 1 ความรู้ทางคณิตศาสตร์
- การนับจำนวนไม้บล๊อก
- การหาจำนวนตามคำสั่ง
- โจทย์ปัญหาการบวกลบ
- การนับจำนวนกล่องที่สัมผัสกับกล่องที่กำหนด
- การนับจำนวนสัตว์จากรอยเท้า
ตอนที่ 2 การจัดลำดับภาพต่อเนื่อง
ตอนที่ 3 การหาภาพที่สมบูรณ์
ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบ ปริมาณ น้ำหนัก ระยะทาง พื้นที่ว่าง
ตอนที่ 5 ความรู้เรื่องเวลาและนาฬิกา

เล่มที่ 2

ตอนที่ 1 การจำแนกความเหมือนความต่าง
- จงขีดเครื่องหมายถูกภาพที่เหมือนกับภาพที่กำหนดให้ในช่องแรก
- จงขีดเครื่องหมายกากบาทเงาที่ถูกต้องของภาพในช่องแรก
- จงขีดเครื่องหมายถูกภาพที่เป็นพวกเดียวกับภาพในช่องแรก
- จงขีดเครื่องหมายกากบาทภาพที่มีคุณสมบัติเหมือนสิ่งที่กำหนดให้ในช่องแรก
ฯลฯ

ตอนที่ 2 ลำดับเหตุการณ์
- จงลำดับเหตุการณ์โดยใส่ตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยม

ตอนที่ 3 การหาภาพที่สมบูรณ์
- จงขีดเครื่องหมายถูกภาพที่นำมาประกอบแล้วได้ภาพตามแบบที่กำหนดให้
- จงต่อลายไม้บล็อกให้ถูกต้อง
- จงขีดเครื่องหมายถูกภาพที่มีลายเข้าชุดกับภาพข้างบน
- จงขีดเครื่องหมายกากบาทภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพแรก

ตอนที่ 4 การวาดภาพตามแบบที่กำหนด

ตอนที่ 5 จริยธรรม และความรู้รอบตัว
- จงขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เห็นว่าถูกต้องเหมาะสม

เฉลย......

เล่มที่ 3

ตอนที่ 1
ทักษะการฟัง
- จงขีดเครื่องหมายถูกหน้าภาพที่มีเสียงพยัญชนะต้นเดียวกันกับภาพแรก
- จงขีดเครื่องหมายถูกหน้าภาพที่มีเสียงสระเดียวกับภาพแรก
- อ่านคำให้ฟังแล้วให้ขีดกากบาททับภาพที่เกี่ยวข้องกับคำที่อ่าน
- ครูอ่านเรื่องและคำถามให้ฟังและให้ขีดเครื่องหมายถูกทับข้อที่ถูกต้องตรงกับเรื่องที่ฟัง
- อ่านข้อความให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง แล้วให้ขีดเครื่องหมายถูกทับภาพที่ตรงกับข้อความ
- อ่านคำให้นักเรียนฟังทีละข้อแล้วขีดเครื่องหมายถูกทับภาพที่เสียงเหมือนคำที่อ่านให้ฟัง
- จงขีดเครื่องหมายถูกหน้าภาพที่อ่านออกเสียงยาวที่สุด
- จงขีดเครื่องหมายถูกทับภาพที่อ่านออกเสียงสั้นที่สุด

ตอนที่ 2
ทักษะกระบวนการคิดต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์
- จงขีดเครื่องหมายถูกหน้าภาพที่นำมาต่อเข้าชุดกัน
- จงขีดเครื่องหมายกากบาทหน้าภาพที่นำมาต่อในช่องว่างได้ถูกต้อง
-จงหาที่ซ่อนหีบสมบัติที่ตรงกับภาพที่กำหนดให้และกากบาททับข้อที่ถูกต้อง
-เฉลย
โดย: เจ้าบ้าน [15 ก.ย. 53 14:07] ( IP A:180.183.9.231 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   รวมแบบฝึกหัดยอดคุณหนู ( มี 300 หน้า ) ราคาแผ่นละ 30 บาท

ประกอบด้วย

1.คู่มือเตรียมสอบเข้า_ป.1ยอดคุณหนู
2.เชาว์ปัญญายอดคุณหนู

โดย: เจ้าบ้าน [15 ก.ย. 53 14:08] ( IP A:180.183.9.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   Qquiz 1 - 2 (สำคัญมาก) ราคาแผ่นละ 30 บาท

Qquiz Vol.01 ( 88 หน้า )

# รวม 26 ทักษะเชาวน์
# แบบฝึกหัด 282 ข้อ พร้อมเฉลย
# อธิบายวิธีการสอนสำหรับผู้ปกครอง 9 ทักษะ

Qquiz Vol.02 ( 88 หน้า )

# รวม 18 ทักษะเชาวน์
# แบบฝึกหัด 412 ข้อ พร้อมเฉลย
# อธิบายวิธีการสอนสำหรับผู้ปกครอง 6 ทักษะ

โดย: เจ้าบ้าน [15 ก.ย. 53 14:09] ( IP A:180.183.9.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   MATH 1-8 เตรียมเข้าสาธิต มีประมาณ 300 หน้า ราคาแผ่นละ 30 บาท

เนื้อหา

การนับจำนวนไม้บล๊อค
การหาจำนวนตามสั่ง
โจทย์ปัญหา การบวก ลบ
การนับจำนวนกล่อง ตามจำนวนกล่องที่กำหนด
การนับจำนวนสัตว์ตามรอยเท้า
จำแนกความเหมือนและความต่าง
ลำดับเหตุการณ์
หาภาพสมบูรณ์
การวาดภาพที่กำหนด
จริยธรรมและความรู้รอบตัว
ทักษะการฟัง
ทักษะกระบวนการคิดและเชือมโยงสัมพันธ์
โดย: เจ้าบ้าน [15 ก.ย. 53 14:10] ( IP A:180.183.9.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   แบบฝึกหัดของไทย ราคาแผ่นละ 30 บาท

เป็นการรวบรวมแบบฝึกหัด ของไทยจากหลายๆๆที่ มารวมกัน มีหลายร้อยหลายคะ มีกิจกรรมให้ฝึกทำหลายแบบเลยคะ

ตัวอย่างหัวข้อแบบฝึกหัด

โดย: เจ้าบ้าน [15 ก.ย. 53 14:28] ( IP A:180.183.9.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   แบบฝึกหัด คำนวณแบบตอกย้ำ ชุด 1- 4 มี 1 แผ่น ราคาแผ่นละ 50 บาท

โดย: เจ้าบ้าน [15 ก.ย. 53 15:25] ( IP A:180.183.9.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   แบบฝึกหัด ตา และ มือ ชุด 1- 4 มี 1 แผ่น ราคาแผ่นละ 50 บาท

โดย: เจ้าบ้าน [15 ก.ย. 53 15:30] ( IP A:180.183.9.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   แบบฝึกคำนวณ คิดเลข 64 - 100 ช่อง แบบตอกย้ำ ชุด 1- 4 มี 1 แผ่น ราคาแผ่นละ 50 บาท

โดย: เจ้าบ้าน [15 ก.ย. 53 15:39] ( IP A:180.183.9.231 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   English Grammar & Exercises for Thai students ( โดยครูปุ๊ก) ราคาแผ่นละ 30 บาท มี 276 หน้า
เหมาะสำหรับเด็กที่โตคะ
โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.ย. 53 11:18] ( IP A:222.123.187.173 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   คลังข้อสอบ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 ราคาแผ่นละ 50 บาท

รวมข้อสอบระดับ ป.1 – ป.6 ที่สามารถ เลือก Print ข้อสอบของรายวิชาและระดับชั้นได้ พร้อมเฉลย

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 53 12:30] ( IP A:180.183.5.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   Ebook สำหรับเด็กอนุบาล ถึง ป.6 วิชาEnglish/Social/Science พร้อมเสียงอ่าน 1 DVD ราคาแผ่นละ 50 บาท

รายละเอียด
English Social Science และ Reading เหมาะสำหรับเด็กนักเรียน นานาชาติ หรือผู้ต้องการฝึกภาษาอังกฤษ เพราะมีเสียงอ่านเป็น Native Speaker

*** ใช้เปิดใน Adobe Acobat จะมีไฟล์เสียงรูปลำโพงคะ แล้วคลิกที่นั่น ***

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 53 12:33] ( IP A:180.183.5.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถม1 ราคาแผ่นละ 50 บาท

รายละเอียด

โดยอยู่ในรูปแบบของไฟล์ wmv (ใช้ Windows media player) ,ไฟล์ ppt (Powerpoint เปิด),Swf (ใช้ Flash เปิด)

- fish-640L.wmv
- plant-640.wmv
- การจำแนกพืช.ppt
- การจำแนกสัตว์.ppt
- การใช้กล้องจุลทรรศน์.ppt
- การใช้ตะเกียง.ppt
- การดำรงชีวิตของพืช.ppt
- การดำรงชีวิตของสัตว์.ppt
- นิเวศ 640.wmv
- ผังมโนทัศน์.ppt
- มดแดง.wmv
- ระบบย่อยอาหาร.wmv
- ระบบหมุนเวียนเลือด.wmv
- ร่างกายมนุษย์.ppt
- วัฏจักรชีวิตและการสืบพันธุ์ของสัตว์.ppt
- วัฏจักรชึวิตและการสืบพันธุ์ของพืช.ppt
- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม .ppt
- หอย.wmv
- อาหารและสารอาหาร.ppt
- ไฮดรา-640.wmv
- 1_ข้างขึ้นข้างแรม1-2.ppt
- 10_วัฏจักรน้ำ.ppt
- 2_ฤดู1.ppt
- 3_ฤดู2.ppt
- 4_ฤดู3.ppt
- 5_ราหู.ppt
- 6_Video มนุษย์กับอุปราคา.DAT
- 7_Video สุริยุปราคา.DAT
- 8_วิธีใช้ File Video.txt
- 9_เมฆ.ppt
- sun.swf

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 53 12:34] ( IP A:180.183.5.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   คู่มือเตรียมสอบเข้าป.1 (ประมาณ 300 หน้า) ราคาแผ่นละ50 บาท

เป็นแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบจากโรงเรียนสาธิตหลายๆๆที่คะ เป็นภาพขาว-ดำ มี บางภาพอาจจะไม่ชัดนะคะ

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 53 12:40] ( IP A:180.183.5.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
   รวมแบบฝึกหัดอนุบาล 32 ชุด ราคาแผ่นละ 50 บาท

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 53 12:44] ( IP A:180.183.5.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
   DVD File PDF ชุดรวมข้อสอบจากอาจารย์หลายท่าน ราคาแผ่นละ 50 บาท มีเยอะมากเลยคะ

โดย: เจ้าบ้าน [6 ธ.ค. 53 17:05] ( IP A:117.47.198.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 43
   คณิตศาสตร์สำหรับประถม ราคาแผ่นละ 30 บาท มี 348 หน้า

โดย: เจ้าบ้าน [6 ธ.ค. 53 18:14] ( IP A:117.47.198.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 46
   รวมข้อสอบ ป.1-6 โดยอาจารย์สุรเดช ราคาแผ่นละ 30 บาท

เป็นรวมข้อสอบแบบ ก ข ค ง ตั้งแต่ ป.1 - 6 พร้อมเฉลย

โดย: เจ้าบ้าน [6 ธ.ค. 53 18:24] ( IP A:117.47.198.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 51
   CD Say Hello 1-6 แผนจัดการเรียนรู้ ป.1 ถึง ป.6 ราคาแผ่นละ 30 บาท

โดย: เจ้าบ้าน [6 ก.พ. 55 15:16] ( IP A:171.4.199.60 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน