ถวายเทียน 9 วัด เชียงคาน - เขาค้อ 19 - 22 กรกฎาคม 56
   พาท่านทำบุญถวายเทียน 9 วัด เชียงคาน – เขาค้อ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 – วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556
19/7/56 เวลา 20.00 น. ออกเดินทางจาก หน้าหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 โดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี พร้อมเสริฟของว่าง (1)
20/7/56 เวลา 06.00 น. ถึงเชียงคาน ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย และถวายเทียนพรรษา ดังนี้
1. วัดภูช้างน้อย ขึ้นภูไหว้พระ อธิษฐานขอพร ก่อนชมเมืองเชียงคานจากยอดภูช้างน้อย วัดภูช้างน้อยเป็นวัดป่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขามองเห็นเด่นเป็นสง่า ร่วมกันถวายเทียนพรรษา
2. วัดสันติวนาราม ภายในวัดมีมณฑปประดิษฐานรายพระพุทธบาทจำลอง และบริเวณรอบอุโบสถ มีพระพุทธรูปสีทองอร่าม ประดิษฐานเรียงรายนับร้อยองค์งดงามมาก ร่วมกันถวายเทียนพรรษา
3. วัดโพนชัย ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางสมาธิศิลปะเชียงแสน และพระพุทธรูปไม้ศิลปะอีสานปางห้ามญาติ ศาลาการเปรียญสร้างขึ้นใหม่งดงามเช่นกัน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา
4. วัดศรีคุณเมือง วัด เก่าแก่ ชาวบ้านเรียกว่า วัดใหญ่ พระอุโบสถงดงามด้วยศิลปะล้านช้าง แขนนางเชิงหลังคาเป็นไม้แกะสลักอ่อนช้อยงดงาม องค์พระประธานปางนาคปรกศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาแต่โบราณ มีศิลาจารึกหินชนวนประดับที่หน้าโบสถ์ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา
5. วัดท่าครก พระอุโบสถเป็นแบบศิลปะล้านช้าง งดงามด้วยปูนปั้นประดับลายเพดานไม้เขียนสีแบบโบราณ พระประธานปูนปั้นศิลปะล้านช้างทั้งสามองค์ ประดิษฐานบนแท่นสูง ร่วมกันถวายเทียนพรรษา
6. วัดศรีพนมมาศ เป็นวัดที่มีเมรุ พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกำแพงวัด งดงามด้วยพุทธประวัติ ภาพเขียนฝาผนัง ฝีมือชาวเชียงคาน ร่วมกันถวายเทียนพรรษา
7. วัดมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน เจดีย์มหาธาตุเป็นที่สักการบูชา พระอุโบสถเก่าแก่ และศาลาการเปรียญ มีองค์พระประธานศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวเชียงคานคลอดมา ร่วมกันถวายเทียนพรรษา
วันแรกถวายเทียน 7 วัดแล้ว พาท่านเข้าที่พักโรงแรมเชียงคานแกรนด์ (พักห้องละ 3 คน) ตอนเย็นรับประทานอาหารเย็น (2) ที่โรงแรม เสร็จแล้วให้ท่านได้เดินเที่ยวชมถนนคนเดินที่เชียงคาน ตามอัธยาศัย
21/7/56 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวที่หน้าโรงแรม ซึ่งบรรยากาศเหมือนอยู่ในหลวงพระบาง เสร็จแล้วให้ททานอาหารเช้า (3) จากนั้นเก็บสัมภาระขึ้นรถ พาท่านเที่ยวชมแก่งคุดคู้ แม่น้ำสองสี ชมความสวยงามของบ้านเจ้าคำ ซึ่งสร้างไว้สวยงามทั้งภายนอกและภายใน จากนั้นพาท่านไปอ.ด่านซ้าย ไหว้พระธาตุศรีสองรัก ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและปัจจัย (ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง + หมวก + กระเป๋า) เป็นวัดที่ 8 และพาท่านไหว้พระที่วัดเนรมิตรวิปัสสนา ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและปัจจัย เป็นวัดที่ 9 จากนั้นไป เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เข้าที่พัก เขาค้อรีสอร์ท ให้ท่านทานอาหารเย็น (4) และให้พักผ่อนตามอัธยาศัย (นอนเข้าค้อ 1 คืน อายุยืนอีก 1 ปี) ราตรีสวัสดิ์
22/7/56 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สูดอากาศบริสุทธิ์บนเขาค้อ ให้ท่านรับประทานอาหารเช้า (5) พร้อมเก็บสัมภาระใส่รถบัส จากนั้นพาท่านเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น พาเที่ยวบนเขาค้อ ดังนี้
ต่อหน้า 2
- 2 -
พาท่านท่องธรรมชาติสัมผัสทะเลหมอกบนเขาค้อ ซึ่งมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี มีทัศนียภาพสวยงาม เที่ยวชมสถานที่ดังต่อไปนี้
- อนุสาวรีย์จีนฮ่อ เป็นอนุสาวรีย์ทหารอาสาจากหน่วยรบกองพลที่ 93 ซึ่งมาช่วยรบในพื้นที่เขาค้อ
- ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์สวยงามและเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีต ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ
- พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก ตั้งอยู่บนยอดเขาค้อ ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เจดีย์แห่งนี้ชาวเพชรบูรณ์สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี
- อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์สวยงามและเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ในอดีต ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ
- หอสมุดนานาชาติเขาค้อ เป็นหอสมุดขนาดใหญ่ออกแบบเป็นรูปเพชรคว่ำ สร้างด้วยกระจกสะท้อนแสง ภายในเก็บรักษาหนังสือทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ
- เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ ยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เจดีย์แห่งนี้ชาวเพชรบูรณ์สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโ
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   รกาสทรงครองราชย์ 50 ปี
- พระตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่บนเขาย่า พระตำหนักนี้สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโครงการในพระราชดำริและทรงตรวจเยี่ยมราษฎรอำเภอเขาค้อและอำเภอใกล้เคียง จากนั้นพาท่านเข้าที่พักรีสอร์ท บนขาค้อ 1 คืน
วันที่สาม อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาท่านไหว้พระที่ วัดถ้ำผาแก้ว (พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว) สร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ผาซ่อนแก้ว อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีภูเขาสูง ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบล้อมบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม มีถ้ำอยู่บนยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านหลายคน เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่มงคลและศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นที่มาของชื่อ "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" หลังจากนั้นพาท่านกลับมาที่รถบัส เดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ไร่กำนันจุล และร้านโมจิที่นครสวรรค์ และเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
บัตรราคา 2,800.- บาท (มัดจำล่วงหน้า 1,000.-บาท)
สนใจจองที่นั่งได้ที่ คุณอ๋า 081-9890945, 081-9140945, คุณศักดิ์ 081-8450945, 081-3510513
ราคานี้รวม ค่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น , ค่ารถท้องถิ่นขึ้นเขาค้อ
ค่าที่พัก 2 คืน ( เชียงคาน 1 คืน, เขาค้อ 1 คืน)
ค่าอาหาร 5 มื้อ
ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 200,000.-บาท
โดย: อ๋า 081-9890945 [25 เม.ย. 56 18:14] ( IP A:58.9.181.66 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน