ขอเชิญชวนอาสาสมัครทหารพรานสมัครสมาชิกฌปนกิจทหารผ่านศึก
   การสมัครเข้าเป็นสมาชิการฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.

คุณสมบัติการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

๑. เป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ ผู้ถือบัตรประจำตัวครอบครัว บัตรชั้นที่ ๑
๒. ครอบครัวทหารผ่านศึก ได้แก่ คู่สมรส , บิดา , มารดา
๓. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว และอายุไม่เกิน ๖๕ ปี ( โดยถือปีเกิดเป็นเกณฑ์ )
๔. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๕. ความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.
๖. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก อย่างละ ๑ ฉบับ ดังนี้.-

หลักฐานของผู้สมัคร ( ทหารผ่านศึกฯ )
๑. สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกฯ
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด
๕. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น

หลักฐานของผู้รับผลประโยชน์ ( ต้องเป็นทายาท ระบุได้ ๑ คน )
๑. สำเนาบัตรประชาชน ( กรณี บุตรอายุไม่ถึง ๑๕ ปี ใช้สำเนาสูติบัตร แทน )
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณี ครอบครัวสมัครเข้าเป็นสมาชิก ( ต้องเป็นบิดา หรือ มารดา หรือ ภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เท่านั้น และอายุไม่เกิน ๖๕ ปี )
ทหารผ่านศึก ฯ ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน หรือสมัครเป็นสมาชิก พร้อมกับครอบครัว ก็ได้
หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก อย่างละ ๑ ฉบับ ดังนี้.- หลักฐานของผู้นำเข้าสมัคร ( ทหารผ่านศึกฯ ที่สมัครเป็นสมาชิก )
๑. สำเนาบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกฯ
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารฯ ของทหารผ่านศึก ฯ
หลักฐานของครอบครัวที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ( บิดา หรือ มารดา หรือ ภรรยา หรือ สามี )
๑. สำเนาบัตรประชาชน
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น
๔. สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณี เป็นภรรยา และบิดา )
หลักฐานของผู้รับผลประโยชน์ ( ต้องเป็นทายาท ระบุได้ ๑ คน )
๑. สำเนาบัตรประชาชน ( กรณี บุตรอายุไม่ถึง ๑๕ ปี ใช้สำเนาสูติบัตร แทน )
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
การชำระเงิน
อผศ. จะหักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก ผ่านทางธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่าน ได้แก่
๑. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยทำหนังสือยินยอมให้หักเงิน (ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม )
๒. หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ , ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยทำหนังสือยินยอมให้หักเงิน (เสียค่าธรรมเนียมการโอนครั้งละ ๕.- บาท)
โดยหักเงินเป็นค่าต่าง ๆ ได้แก่
๑. ค่าสมัครเป็นสมาชิก ๑๐๐.-บาท ( แรกเข้า )
๒. ค่าเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพล่วงหน้า ๑๒๐.-บาท
๓. เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ๆ ละ ๓.-บาท โดยหักเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง
การขึ้นทะเบียนสมาชิก
๑. การขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันรับสมัคร ถ้าผู้สมัครถึงแก่กรรมก่อนขึ้น
ทะเบียนเป็นสมาชิก ให้ถือว่ายังไม่มีสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ และจะถือว่าเป็นสมาชิกต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว
๒. หลักฐานใบสำคัญแสดงการเป็นสมาชิก ( ใบขึ้นทะเบียนการเป็นสมาชิก ) ติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตที่รับสมัคร
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 074 586706
หาก กองร้อยทหารพรานสังกัด กรม ทพ.๔๒ มีผู้สนใจสมัครเกิน 20 คน จะไปรับสมัครให้ถึงกองร้อย ครับ
โดย: ผ่านศึกเสนา 01 [4 ต.ค. 55 9:52] ( IP A:113.53.51.50 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
รายละเอียด :
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)
รูปประกอบ :
.jpg .bmp .gif < 100K
จัดตำแหน่งรูป :
ชิดซ้าย
กึ่งกลาง
ชิดขวา
เสียงประกอบ : .wav .mp3 .wma .ogg < 300K
คลิปวีดีโอ (Youtube) :
ตัวอย่าง : http://www.youtube.com/watch?v=k_ufqno7NaE


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน