คำกล่าวตามพิธีต่างๆ
   เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก
จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา
แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา
จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ
(สุนทรภู่)

ขอนำตัวอย่าง บางตอนในการใช้คำพูดที่เหมาะสมกับ ในบางโอกาส มานำเสนอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของผู้ที่ได้รับเชิญ ขึ้นพูดในพิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่นกระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน วันคล้ายวันเกิดของเพื่อนกระผม เพื่อนของกระผมคนนี้ชอบพอและสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็ก ๆ แล้วครับ ท่านเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมากคนหนึ่ง ใจคอกว้างขวาง โอบเอื้ออารีย์ เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ และคนที่รู้จักมักคุ้นโดยทั่วไป เมื่อมีการจัดงานคล้ายวันเกิดของเพื่อนคนนี้ในแต่ละครั้ง ถ้าไม่ติดธุระจำเป็นจริง ๆ แล้วกระผมจะมาร่วมงานด้วยทุกครั้งเช่นกัน
เพื่อนคนนี้ นอกเหนือจากเป็นคนดี มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นที่น่านับถือของเพื่อน ๆ และคนอื่น ๆ แล้ว ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่บุตรหลานของท่านอีกด้วย
ในโอกาสนี้ กระผมขออวยพรให้เพื่อนรักของกระผมคนนี้ จงมีอายุมั่นขวัญยืน มีความสุขความเจริญ อีกทั้งเจริญก้าวหน้า ทั้งในหน้าที่ราชการและงานส่วนตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

คำกล่าวตอบรับของเจ้าภาพวันคล้ายวันเกิด
สวัสดีครับ ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านประธานและแขกทุกท่าน ได้ให้เกียรติมาร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของกระผม ในโอกาสนี้ ขอเชิญทุกท่านดื่มและรับประทานอาหารตามสบายโดยไม่ต้องเกรงใจ หากมีข้อขัดข้องผิดพลาดด้วยประการใด ๆ เนื่องจากดูแลและบริการไม่ทั่วถึง กระผมขอน้อมรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวและขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ในโอกาสหน้าจะพยายามปรับปรุง แก้ไข ให้ดีขึ้นกว่าเดิมและดียิ่ง ๆ ขึ้นไป….ขอบคุณมากครับ

คำกล่าวในงานมงคลสมรส
เรียนท่านประธาน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในงานมงคลสมรสในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระผมมีความสนิทสนมกับเจ้าบ่าว ท่านนี้เป็นกรณีพิเศษ ท่านเป็นคนดี มีน้ำใจ คอยให้ความช่วยเหลือเพื่อน ๆ เวลามีปัญหาเรื่องงาน จนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ก็ได้เพื่อนคนนี้คอยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือเสมอมา ยังระลึกถึงความดีไม่มีวันลืม
ชีวิตในการครองคู่นั้นถือกันว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ นอกจากนั้น ยังต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ต้องมีความจริงใจซื่อตรงต่อกัน,เห็นอกเห็นใจมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ปรับนิสัยใจคอเข้าหากัน ไม่ควรใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุให้ นาวาชีวิตต้องอับปางลง สุดท้ายนี้กระผมขออวยพรให้คู่บ่าวสาว จงครองรักกันด้วยความหวานชื่นราบรื่นและมีความสุขสมบูรณ์ตลอดไป ขอบคุณครับ

คำกล่าวตอบรับของคู่สมรส

เจ้าบ่าว
สวัสดีครับ ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมและเจ้าสาว รู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่า มาร่วมงานมงคลสมรสของกระผมและเจ้าสาวในวันนี้ กระผมและเจ้าสาวต้องขอกราบขอบพระคุณในคำอวยพร ตลอดจนข้อคิดในการครองเรือน จะขอน้อมรับและนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไป
การจัดงานในวันนี้ หากมีสิ่งใดผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องกระผมและเจ้าสาวต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
พรใดที่ท่านผู้มีเกียรติได้กรุณาอวยพรให้ ขอพรนั้นจงสนองตอบแด่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นทวีคูณ……..ขอขอบคุณครับ

เจ้าสาว
สวัสดีค่ะ ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉันและเจ้าบ่าว รู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ่งใจอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านได้กรุณาสละเวลาอันมีค่า มาร่วมงานมงคลสมรสของดิฉันและเจ้าบ่าวในวันนี้ ดิฉันและเจ้าบ่าวต้องขอกราบขอบพระคุณในคำอวยพร ตลอดจนข้อคิดในการครองเรือน จะขอน้อมรับและนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไป
การจัดงานในวันนี้ หากมีสิ่งใดผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องดิฉันและเจ้าบ่าวต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
พรใดที่ท่านผู้มีเกียรติได้กรุณาอวยพรให้ ขอพรนั้นจงสนองตอบแด่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นทวีคูณ……..ขอขอบคุณค่ะ

การกล่าวในงานขึ้นบ้านใหม่

ประธาน
สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกิยรติทุกท่าน กระผมมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ท่านเจ้าของบ้านได้ให้เกียรติให้กระผมขึ้นมากล่าว ในงานขึ้นบ้านใหม่วันนี้ ทุกท่านในที่นี้ คงจะเห็นตรงกันกับกระผมว่าบ้านหลังนี้เพียบพร้อมไปด้วยความสวยงาม น่าอยู่ มีความร่มรื่น สะดวกสบาย
สำหรับตัวท่านเจ้าของบ้านนั้น คงจะเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ท่านเป็นผู้ที่มีใจโอบอ้อมอารี มีความมานะอุตสาหะขยันหมั่นเพียร ในหน้าที่การงานจนสามารถสร้างตนเป็นปึกแผ่น ปลูกสร้างบ้านอันสวยงามหลังนี้ขึ้นมาได้
และในวาระอันเป็นมงคลนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเจ้าของบ้านเคารพนับถือ โปรดช่วยดลบันดาลปกปักรักษา ให้ท่านเจ้าของบ้านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืน ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง พบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป…..ขอบคุณครับ

การกล่าวตอบรับในงานขึ้นบ้านใหม่

เจ้าของบ้าน
ท่านประธาน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากที่ทุกท่านได้กรุณาให้เกียรติสละเวลาอันมีค่า มาร่วมในงานขึ้นบ้านใหม่ของกระผมในวันนี้ขอกราบขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
การที่กระผมสามารถมีวันนี้ขึ้นมาได้ ก็เพราะความรัก ความเมตตา ของท่านประธานและบรรดาท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
คำอวยพรใด ๆ ที่ท่านกรุณาอวยพรให้กระผม ขอพรนั้นจงย้อนสนองตอบแด่ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่า…………ขอบคุณมากครับ

การกล่าวในงานเลี้ยงส่ง

เพื่อนข้าราชการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ในวันนี้ กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนใน


การกล่าวอาลัยที่…………….. จะต้องไปรับราชการในหน่วยงานใหม่อันเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น กระผม กับ …………………. มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ในด้านการงาน ในหน้าที่ ………………. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงและปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันหมั่นเพียรมาโดยตลอด ในการย้ายในครั้งนี้ คงนำความรู้ความสามารถของท่านไปพัฒนาหน่วยงานใหม่และในโอกาสข้างหน้า กระผมหวังว่าคงมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีก
สุดท้ายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย อีกทั้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลให้………………… และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่ราชการและส่วนตัวยิ่ง ๆ ขึ้นไป

การกล่าวของผู้ย้าย

ท่านผู้บังคับบัญชา เพื่อนข้าราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมรู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายเห็นความสำคัญจัดงานเลี้ยงส่งให้กับกระผม ขอถือโอกาสขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ การจากไปของกระผมเป็นการไปเพื่อรับมอบตำแหน่งและหน้าที่การงานที่สูง
ขึ้นคิดว่าท่านทั้งหลายคงมีวันนี้เช่นกัน ถึงแม้ว่ากระผมจะไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานนี้แล้วก็ตาม หากมีปัญหาข้อขัดข้องที่ต้องการให้กระผมช่วยเหลือ กระผมยินดีรับใช้เสมอ
สุดท้ายนี้ พรอันใดที่ท่านผู้บังคับบัญชาอวยพรให้กับกระผม ขอให้พรอันประเสริฐนั้น จงย้อนกลับไปสนองยังท่านทั้งหลายและครอบครัวเช่นกัน

การกล่าวในงานเลี้ยงรับ

เรียน ท่านประธานเพื่อนข้าราชการที่รักทุกท่าน ในวันนี้ กระผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสขึ้นมากล่าวต้อนรับ…………….. ตำแหน่ง …………. ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเป็นอย่างดี หน่วยงานของเรามีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านและทางเราหวังว่าท่านจะนำความรู้ความสามารถของท่าน มาพัฒนาหน่วยงานของเราให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานใกล้เคียงต่อไป

การกล่าวตอบในงานเลี้ยงรับ
เรียน ท่านประธาน เพื่อนข้าราชการทุกท่าน กระผม ขอขอบคุณมากที่ทุกท่านให้เกียรติจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้กระผมในครั้งนี้ กระผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่ง……………………………. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานข้างเคียง และมีชื่อเสียงมายาวนาน กระผมขอสัญญาว่า จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน พัฒนาหน่วยงานของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกเท่าที่จะพึงกระทำได้ โดยเต็มความสามารถ

การกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่

เพื่อนข้าราชการที่รักทุกท่าน กระผม ขอกล่าวโดยย่อเกี่ยวกับหน่วยงานของเรา โดยสังเขป เดิมที่หน่วยงาน ของเรามีบทบาทต่อหน่วยงานข้างเคียงมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีความสำคัญอยู่ บัดนี้ …………………………….. คนเก่าได้ย้ายไปปฏิบัติราชการยังหน่วยงานใหม่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น และกระผมก็ได้……………………………… คนใหม่ ผู้มีความรู้ความสามารถที่จะมาช่วยพัฒนาให้หน่วยงาน ของเราเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก พร้อมทั้งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานใกล้เคียง ในโอกาสนี้กระผมและข้าราชการทุกท่าน ขอต้อนรับ……………………………..ด้วยความยินดี

การกล่าวมอบตำแหน่ง
เพื่อนข้าราชการ ฯ ทุกท่าน กระผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ……………………………. ที่ได้รับตำแหน่ง….. เนื่องจากท่านมีความเหมาะสม ทั้งความรู้ความสามารถเพียบพร้อมในทุก ๆ ด้าน …………………… เป็นงานที่หนักและมีความสำคัญยิ่ง กระผมหวังและมั่นใจว่าท่านจะสามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกประการ ในโอกาสนี้กระผมขอมอบ…………………. คนใหม่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านสืบไป


การกล่าวตอบรับตำแหน่งใหม่
เรียน ท่าน……………………………… กระผมต้องขอขอบคุณท่าน…………….. และเพื่อนข้าราชการทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับกระผมเป็นอย่างดี กระผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ให้มาดำรงตำแหน่ง กระผมขอน้อมรับตำแหน่งนี้ด้วยความยินดีและเต็มใจ กระผมจะตั้งใจทำงานและทำให้ภารกิจของแผนก เราสำเร็จลุลวงไปด้วยดี แต่กระผมคนเดียวคงทำให้งานสำเร็จไม่ได้ คงต้องอาศัยเพื่อนข้าราชการทุกท่านให้ความร่วมมือและเสนอแนะสิ่งต่าง ๆ แก่กระผมด้วย……..ขอขอบคุณครับการกล่าวไว้อาลัยผู้ตาย
เรียน ท่านประธาน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาในงานพระราชทานเพลิงศพ ของ………………….การจากไปของผู้ล่วงลับนำความเศร้าสลดมาสู่พวกเราทุกคนเป็นอย่างมาก และนับว่าได้สูญเสียบุคคลสำคัญของชาติไปท่านหนึ่งทีเดียว เพราะผู้ล่วงลับได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเป็นอย่างมาก กระผมขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของผู้ล่วงลับ คือ………………………เป็นอย่างยิ่ง กระผมขอให้ทุกคนเอาแบบอย่างอันดีของ…………….. ไปปฏิบัติ เพื่อแทนการระลึกและอาลัยแก่ผู้ล่วงลับสืบไป และขอให้ท่านทั้งหลายร่วมจิตอธิฐานให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ
สุดท้ายนี้ ขอเชิญท่านทั้งหลายลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ผู้จากไปเป็นเวลา ๑ นาที……………….เชิญนั่งครับ

การกล่าวแนะนำผู้พูด/องค์ปาฐก
เรียน ท่านประธาน และสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน การที่เราจะเป็นนักพูดที่ดี เราจะต้องรู้ถึงเทคนิคในการพูด นักพูดจะมีปากเป็นอาวุธในการพูด การพูดต่อหน้าสาธารณชนบางครั้งทำให้เรารู้สึกตื้นเต้น ประหม่า ควบคุมตัวเองไม่อยู่ ไม่กล้าที่จะแสดงออก ไม่รู้จะเรียงร้อยถ้อยคำใดอย่างไร พูดอย่างไรให้เป็นกันเองกับผู้ฟัง ให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตามคำพูดของเรา วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทางเราได้เชิญ “นักพูด ฝีปากกล้า” คนหนึ่ง ซึ่งมากด้วยประสบการณ์ในการพูด ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง…………………… มีผลงานสร้างสรรค์ที่หลากหลายรายการ และท่านยังมีผลงานด้านต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านพบกับ……………ได้แล้วครับ

การกล่าวสดุดีบุคคลสำคัญในอดีต
สวัสดี ท่านคณะครูนักเรียนหลักสูตรพันจ่านักเรียนทุกท่าน ประวัติศาสตร์ไม่ได้สร้างจากผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ หาแต่เกิดจากสามัญชน ประชาชนคนธรรมดาและมวลชนทุกข์ยากในแผ่นดิน
สืบ นาคะเสถียร หรือนามเดิมชื่อ “สืบยศ” เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๒ ที่ตำบล ท่างาม อำเภอ เมือง จังหวัด ปราจีนบุรี ได้เข้าศึกษาในคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ.๒๕๑๑ จบปริญญาโท สาขาวิชาวนวัฒน์วิทยา ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ เขาได้เริ่มชีวิตข้าราชการ โดยบรรจุเข้ามาในตำแหน่งพนักงานป่าไม้ กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ เขาตัดสินใจเลือกที่จะทำงานในกองนี้ เพราะต้องการทำงาน เกี่ยวกับสัตว์ป่ามากกว่า ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ ได้กลับเข้ามารับราชการที่กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ห้วยขาแข้ง งานวิจัยสัตว์ป่าเป็นงานที่สืบทำได้ดี งานด้านนี้เป็นชีวิต จิตใจ และเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาผูกพันกับสัตว์อย่างจริงจัง สืบได้พยายามที่จะเสนอให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และห้วยขาแข้งมีฐานะเป็นมรดกของโลก โดยได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการ จากองค์การ สหประชาชาติ ฐานะดังกล่าวจะเป็นหลักประกันสำคัญที่คอยคุ้มครองป่าผืนนี้เอาไว้อย่างถาวร ป่าห้วยขาแข็งเป็นผืนป่าที่อุดมไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่าอันล้ำค่า ทำให้หลายฝ่ายต่างก็จ้องบุกรุก หาผลประโยชน์ สืบได้แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะรักษาป่าผืนนี้ ไว้ให้ได้ เขาได้ประกาศให้รู้ทั่วกันว่า “ผมมารับงานที่นี่ โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน” สืบพยายามที่จะปกป้องป่าห้วยขาแข้งอย่างเข้มแข็ง แต่ก็ ไม่อาจจะหยุดยั้ง การบุกรุกของกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์ได้ การดูแลป่าขนาดหนึ่งล้านไร่ ด้วยงบ-ประมาณและกำลังคนที่จำกัด กลายเป็นภาระและสร้างความตึงเครียดให้กับสืบอยู่ตลอดเวลา และผู้มีอิทธิพลได้ทำการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์ในเขตป่าอนุรักษ์ หนทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้คือการสร้างแนวป่ากันชนขึ้นมา จากนั้นอพยพราษฎร ออกนอกแนวกันชน แต่การทำแบบนี้เป็นการที่จะทำให้ชาวบ้านสามารถเข้าไปหาผลประโยชน์ได้ สืบไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะเข้าไปจัดการเรื่องนี้ให้ปรากฏเป็นจริงเอง สืบผู้ซึ่งเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องรักษาป่าไม้ สัตว์ป่าและธรรมชาติ ด้วยกายวาจา พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้ป่ายังเป็นป่าเหมือนเดิม เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าต่อไป จนไม่ถึงความปลอดภัยของตัวเอง ทำงานโดยเอาชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพัน และนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้สืบต้องจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ
ถึงแม้ตัวของท่านจะจากไปแต่ชื่อนามว่า “สืบ นาคะเสถียร” ยังคงฝากไว้กับแผ่นดิน และเราจะสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านต่อไป
ขอให้พวกเราที่อยู่ ณ ที่นี้ทุกท่าน ได้ระลึกและจดจำสิ่งต่าง ๆ ของท่าน สืบ นาคะเสถียร ท่านจะอยู่ในใจของคนไทยไปชั่วนิรันดร
โดย: Suke Sound [28 มิ.ย. 54 16:10] ( IP A:202.176.82.71 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
Counter : 45077 Pageviews
ความคิดเห็นที่ 1
   สุดยวด
โดย: ผีนา [30 มิ.ย. 54 23:25] ( IP A:58.11.170.150 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   สาธุ ขอบคุณ นะ ครับ น้าสุข แต่อยากได้ คำพูดของนักดนตรีบ้าง นะครับ หรือ ของนักร้องก้ดี
โดย: Boyz APH Sound (Aphichat ) [16 ก.ค. 54 15:02] ( IP A:125.25.2.68 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ขอบคุณครับ..
โดย: ธร [9 ส.ค. 54 11:39] ( IP A:182.93.157.98 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ดีมากครับ
โดย: ตุ๋ย [25 ส.ค. 54 10:11] ( IP A:119.160.214.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   เอาไปเลย 2 นิ้ว สวดยวดจวิงๆ
โดย: สุรพล (easy ) [21 ก.ย. 54 12:28] ( IP A:122.154.129.229 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   https://www.4shared.com/folder/AiQ9HyDg/_online.html
โดย: กรกวรรษ [8 ธ.ค. 54 22:55] ( IP A:101.51.215.244 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   นิพพาน นะ ปัตตะโญ โหตุ สาธุ
โดย: ถนัด-คำปลื้ม [12 มี.ค. 55 1:49] ( IP A:110.169.195.115 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน