ฟรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพกับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์
   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพกับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์

ด้วยภาควิชาการบัญชี และ โครงการปริญญาโททางการบัญชี กำหนดจัดโครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ เรื่อง “พร้อมรับมือความต่างระหว่างหลักบัญชี PAEs & NPAEs และภาษีอากร” บรรยายโดย ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง F-337 อาคารอเนกประสงค์ 2 ริมน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากมูลนิธิบุญชู โรจนเสถียร และจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม (ฟรี) ผู้สนใจสามารถแจ้งสำรองที่นั่งด้วยระบบ Online >Click<

https://www.bus.tu.ac.th/rgs/account201301/

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับความเห็นชอบเพื่อให้สามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี)

หมายเหตุ สำรองที่นั่งได้ไม่เกินหน่วยงานละ 2 คน
อนึ่งภาควิชาการบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

>>กำหนดการ<<

https://www.tbs.tu.ac.th/12/upload/filecenter/files/PAEs&NPAEs.pdf


กำหนดการ
โครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์”
เรื่อง “พร้อมรับมือความต่างระหว่างหลักบัญชี PAEs & NPAEs และภาษีอากร”
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง F-337 อาคารอเนกประสงค์ 2 ริมน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา
08.30-08.50 น. ลงทะเบียน
08.50-09.00 น. กล่าวเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.00-16.00 น. สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พร้อมรับมือความต่างระหว่างหลักบัญชี PAEs & NPAEs และ
ภาษีอากร”
 ลูกหนี้การค้า
- หลักเกณฑ์การรับรู้ลูกหนี้การค้าทางบัญชี และทางภาษี
- การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการตัดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 สินค้าคงเหลือ
- การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือทางบัญชี มีความแตกต่างกับทางภาษีอย่างไร
- ราคาตลาด และมูลค่าสุทธิทางบัญชีเหมือนกันหรือไม่ และกรมสรรพากรยอมรับราคาใด
- ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อย่างไร
 เงินลงทุน
- จะรับรู้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ จนถึงเมื่อไร ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ จะ
ต้องรับรู้เป็นต้นทุน หรือเป็นค่าใช้จ่าย
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
- การวัดมูลค่าภายหลังโดยวิธีการตีราคาใหม่ เป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากรหรือไม่ และ
จะมีผลในทางภาษีอย่างไรในอนาคต
- การด้อยค่าของสินทรัพย์รับรู้อย่างไร และในทางภาษีต้องปรับปรุงหรือไม่
- การรับรู้ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ในทางบัญชี สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี
ได้หรือไม่ หากไม่ได้จะต้องทำอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร
16.00-16.30 น.  จรรยาบรรณ และ จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพในการปรับกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทาง
ภาษีเพื่อเสียภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและวางแผน
อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
อาจารย์เกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ กรมสรรพากร
โดย: พ่อน้องใบพลู [7 ต.ค. 56 8:39] ( IP A:58.8.94.197 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ที่นั่งเต็มแล้วจ้า
โดย: วิ [7 ต.ค. 56 20:23] ( IP A:1.20.1.161 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน