วิธีใช้ยาลดไข้เด็ก
   ที่มา: https://www.elib-online.com/doctors2/drug_febrile01.html

ขนาดของยาที่ใช้
เป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมีผลต่อการหายไข้ของลูก และถ้าผิดพลาดอาจทำให้เกิดอันตรายต่อลูกได้ง่ายๆ
กรณีที่ท่านได้รับยามาจากคลินิกหรือโรงพยาบาลมักจะบอกขนาดการใช้ยามาให้แล้ว แต่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่มักจะไปซื้อยาลดไข้ใช้เอง ถ้าไม่อ่านฉลากยาให้ละเอียด ก็มักจะให้ยาลูกผิดพลาดได้ หรือบางรายให้ด้วยความเคยชิน ลืมคิดไปว่าลูกโตขึ้น น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้ว ควรได้รับยาขนาดเพิ่มขึ้นกว่าที่ไปพบหมอครั้งก่อน ก็เลยให้ยาลูกน้อยไป ผลก็คือไข้ไม่ลดซักที

การให้ยาลดไข้เด็กต้องคำนึงถึงหลัก 2 ประการคือ อายุและน้ำหนักตัวของลูก ขอแนะนำขนาดยาที่เหมาะสม ทำให้ผลการลดไข้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ
คำนวณให้ลูกได้ยา 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เช่นถ้าลูกหนัก 10 กิโลกรัม ต้องได้รับยาขนาด 100-150 มิลลกิรัมต่อครั้งเมื่อเทียบกับฉลากยาพาราเซตามอลที่มีขายในท้องตลาด จะบพว่ามีหลายรูปแบบ ได้แก่
ยาพาราเซตามอลชนิดน้ำ ขนาด 120 มิลลิกรัม/1 ช้อนชา (5 ซีซี.)
ยาพาราเซตามอลชนิดน้ำแขวนตะกอน ขนาด 120 มิลลิกรัม/1 ช้อนชา (5 ซีซี.)
ยาพาราเซตามอลชนิดน้ำ ขนาด 160 มิลลิกรัม/1 ช้อนชา (5 ซีซี.)
ยาพาราเซตามอลชนิดหยด ขนาด 60 มิลลิกรัม/0.6 ซีซี. (10 มิลลิกรัม/0.1 ซีซี.)
ยาพาราเซตามอลชนิดหยดขนาด 100 มิลลิกรัม/1 ซีซี.

จากกรณีตัวอย่างจะเห็นได้ว่าท่านควรเลือกซื้อยาชนิดน้ำหรือน้ำแขวนตะกอน ขนาด 120 มิลลิกรัม/ช้อนชา ให้เด็กรับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา=5 ซีซี. หรือถ้าเด็กรับประทานยายาก ต้องให้ครั้งละน้อยๆ ท่านก็ควรเลือกชนิดหยด ขนาด 100 มิลลิกรัม/1 ซีซี. ให้ทาน 1.5 ซีซี. (จะได้รับยา 150 มิลลิกรัม/ครั้ง) หรือชนิดหยดขนาด 60 มิลลิกรัม/0.6 ซีซี. ให้รับประทาน 1.2 ซีซี.-1.5 ซีซี. จะได้ยา 120-150 มิลลิกรัม/ครั้ง ซึ่งเป็นขนาดพอดีที่มีประสิทธิภาพในการลดไข้

วิธีการให้ยาที่ถูกต้องคือทุกๆ 4-6 ชั่วโมง เมื่อหายไข้ให้หยุดยาได้
อีกวิธีหนึ่งที่หมอใช้คำนวณคร่าวๆ เมื่อไม่ทราบน้ำหนักตัวของเด็ก ก็คือ การคำนวณขนาดยาตามอายุของเด็ก
ตัวอย่างเช่น เด็กอายุตั้งแต่ 1-6 ปี ให้พาราเซตามอล 1-2 ช้อนชา ซึ่งเป็นสาเหตุให้การคำนวณปริมาณยาผิดพลาดได้ถ้าเด็กอายุ 1 ปี น้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม ควรได้รับยา 100 มิลลิกรัม/ครั้ง

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้ยาลูก 2 ช้อนชา เด็กจะได้รับยาถึง 240-320 มิลลิกรัม คือรับยาเกินขนาด จนอาจเกิดอันตรายต่อตับของลูกได้ หรือถ้าเป็นเด็ก 5 ปี น้ำหนักกว่า 20 กิโลกรัม ควรได้รับยา 200-300 มิลลิกรัม/ครั้ง แต่คุณพ่อคุณแม่ให้ยาแค่ 1 ช้อนชา เด็กจะได้รับยาเพียง 120-160 มิลลิกรัม ทำให้ไข้ไม่ลดลง เป็นต้น
นั่นคือ น้ำหนักตัวเด็กเป็นประเด็นหลักในการคำนวณขนาดของยาที่ใช้

สำหรับข้อแนะนำในการเลือกยาลดไข้สำหรับเด็ก ได้แก่
1. รสชาติดี รับประทานง่ายเพราะถ้าเด็กทานแล้วบ้วนออก ก็ได้รับยาไม่ครบขนาดอยู่ดี
2. ความเข้มข้นของยาที่เลือกต้องเหมาะสม ให้สะดวกในการป้อนและรับประทาน
3. ใช้อุปกรณ์การตวง วัดขนาดที่ได้มาตรฐาน เช่น ใช้ช้อนชาสำหรับรับประทานยา ไม่ใช้ช้อนชาชงกาแฟเพราะขนาดต่างกันหลายเท่า
4. ถ้าเลือกได้ ควรเลือกยาน้ำหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ปราศจากแอลกอฮอล์ (ALCOHOL FREE) เนื่องจากแอลกฮอล์มีผลต่อสมองของเด็ก

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อลูกของท่านมีไข้นอกจากใช้ยาลดไข้แล้ว คือ

ก. นอกจากจะใช้ยาลดไข้แล้ว ควรเช็ดตัวเด็กด้วยน้ำธรรมดา เช็ดบริเวณลำตัว แขน ขา ข้อพับต่างๆ จะช่วยให้ไข้ลดลงได้รวดเร็วขึ้น

ข. ไม่ควรสวมเสื้อผ้าหนาเกินไป เพราะจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น ระบายความร้อนออกไปได้ยาก จึงไม่ควรห่อตัวลูกด้วยผ้าหนาๆ จะยิ่งทำให้ไข้ไม่ลดลง สวมเสื้อผ้าปกติ แต่ไม่ต้องถึงกับบางๆ ก็เพียงพอ

ค. ให้เด็กดื่มน้ำมากๆ ถ้าเด็กไม่ยอมดื่ม อาจใช้น้ำผลไม้ น้ำหวาน น้ำเย็นให้ลูกดื่มจะช่วยให้ดื่มน้ำได้มากขึ้น
ง. ให้นอนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์-ปิดหน้าต่างเพราะยิ่งทำให้ตัวร้อนไข้ไม่ลง

นอกจากการใช้พาราเซตามอลแล้ว ยังมียาลดไข้อีกหลายตัวที่ได้ผลดี ได้แก่ แอสไพริน และไอโบโพรเฟน (Ibuprofen) แต่ยาทั้งสองมีคุณสมบัติเป็นกรด อาจมีผลระคายเคือง กระเพาะอาหารของเด็กได้ และแอสไพรินเองก็มีข้อควรระวังในการใช้หลากหลาย แต่ค่อนข้างลดไข้ได้เร็วกว่าพาราเซตามอล ผู้เขียนจึงไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในฉบับนี้ เนื่องจากมีความซับซ้อนในการตัดสินใจ เลือกใช้ยาเหล่านี้ค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตาม ยาพาราเซตามอลออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างช้า ไข้จะลดลงภายหลังรับประทานยาครึ่งชั่วโมง ทำให้เด็กที่เคยมีประวัติชักเวลามีไข้สูงมาก่อ
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   น จะชักได้ง่ายขึ้นถ้าปล่อยให้ไข้สูงนานๆ ดังนั้นควรรับประทานยากันชักด้วยทุกครั้งที่มีไข้ และให้ระมัดระวังไม่ให้ไข้ขึ้นสูงเกินขนาด ด้วยการหมั่นเช็ดตัวบ่อยๆ และให้ยาลดไข้ทุก 4 ชม. เป็นต้น
ก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่คงจะตัดสินใจใช้ยาแก้ไข้กับลูกได้ถูกต้องแล้วนะคะ

ภญ.ยุวดี หงส์รัตนาวรกิจ
โดย: เจ้าบ้าน [29 มี.ค. 55 18:37] ( IP A:203.155.3.7 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน