หลักการออกแบบ (Principle of Design)
   
โดย: เจ้าบ้าน [11 พ.ย. 57 11:10] ( IP A:202.29.10.5 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   องค์ประกอบทางศิลปะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนดังนี้
1.องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ (Elements of Art)
ซึ่งจะเรียกได้อีกอย่างนึงว่า ทัศนธาตุ ซึ่งทัศนธาตุในที่นี้ก็คือศิลปะที่สัมผัสได้ด้วยการมองเห็น ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะในการมองเห็นในทางทัศนศิลป์นั้นได้แก่
1.จุด (Point)
2.เส้น (Line)
3.รูปร่าง และรูปทรง (Shape and Form)
4.ลักษณะผิว (Texture)
5.ส่วนสัด (Proportion)
6.สี (Color)
7.น้ำหนักหรือค่าความอ่อนแก่ (Tone)>
8.แสง และเงา (Light and Shade)
9.ที่ว่าง (Space)
โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 21:19] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   2.องค์ประกอบหลัก หรือหลักการทางศิลปะ (Principles of Art)
การนำองค์ประกอบพื็นฐานทางศิลปะ หรือ ทัศนธาตุ มาประกอบเป็นงานทางศิลปะที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.การทำซ้ำ (Repetition)
2.จังหวะ (Rhythm)
3.ลวยลาย (Pattern)
4.การลดหลั่น หรือการแปลเปลี่ยน (Gradation)
5.ทิศทาง และการเคลื่อนไหว (Direction and Movement)
6.ความกลมลืน (Harmony)
7.การตัดกัน (Contrast)
8.ดุลยภาพ (Balance)
9.เอกภาพ (Unity)
โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 21:21] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   1.การทำซ้ำ (Repetition)

โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 21:53] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   1.การทำซ้ำ (Repetition)

โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 22:00] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   1.การทำซ้ำ (Repetition)

โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 22:07] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   2.จังหวะ (Rhythm)

โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 22:18] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   2.จังหวะ (Rhythm)

โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 22:22] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   2.จังหวะ (Rhythm)

โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 22:23] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   3.ลวยลาย (Pattern)

โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 22:34] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   3.ลวยลาย (Pattern)

โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 22:38] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   3.ลวยลาย (Pattern)

โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 22:39] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   4.การลดหลั่น หรือการแปลเปลี่ยน (Gradation)

โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 22:44] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   4.การลดหลั่น หรือการแปลเปลี่ยน (Gradation)

โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 22:49] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   4.การลดหลั่น หรือการแปลเปลี่ยน (Gradation)

โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 22:50] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   5.ทิศทาง และการเคลื่อนไหว (Direction and Movement)

โดย: อ.อลงกรณ์ [11 พ.ย. 57 23:04] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   5.ทิศทาง และการเคลื่อนไหว (Direction and Movement)

โดย: อ.อลงกรณ์ (เจ้าบ้าน ) [11 พ.ย. 57 23:15] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   5.ทิศทาง และการเคลื่อนไหว (Direction and Movement)

โดย: เจ้าบ้าน [11 พ.ย. 57 23:19] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   6.ความกลมลืน (Harmony)

โดย: เจ้าบ้าน [11 พ.ย. 57 23:28] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   6.ความกลมลืน (Harmony)

โดย: เจ้าบ้าน [11 พ.ย. 57 23:28] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   6.ความกลมลืน (Harmony)

โดย: เจ้าบ้าน [11 พ.ย. 57 23:29] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   7.การตัดกัน (Contrast)

โดย: เจ้าบ้าน [11 พ.ย. 57 23:50] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   7.การตัดกัน (Contrast)

โดย: เจ้าบ้าน [11 พ.ย. 57 23:55] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   7.การตัดกัน (Contrast)

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 57] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   8.ดุลยภาพ (Balance)

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 57] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   8.ดุลยภาพ (Balance)

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 57] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   8.ดุลยภาพ (Balance)

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 57] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   9.เอกภาพ (Unity)

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 57] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   9.เอกภาพ (Unity)

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 57] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   9.เอกภาพ (Unity)

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 57] ( IP A:1.20.48.186 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   9.เอกภาพ (Unity)

โดย: เจ้าบ้าน [12 พ.ย. 57] ( IP A:1.20.48.186 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน