ญี่ปุ่น โตเกียว รถไฟสายโรแมนติก เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ ราคาพิเศษ
   

ญี่ปุ่น โตเกียว รถไฟสายโรแมนติก เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ ราคาพิเศษ
Say Hi Winter โตเกียว ฟูจื  5วัน 3 คืน (HB)เริ่ม 29,900

        HB110 โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLIBES

        พิเศษสุดค้ม *เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ *แช่ออนเซ็น*อิสระท่องเที่ยว1วัน

        อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท

        ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - โอชิโน๊ะฮักไก/ สกีรีสอร์ท – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ พักฟูจิ 1คืน นาริตะ 2คืน

        20-24  / 26-30  พฤศจิกายน 57

        3-7  / 10-14  / 19-23 ธันวาคม 57

  JAPAN WINTER  โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน ( JF) เริ่ม35,900        

         JF02 JET ASIA AIRWAYS อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ

         โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท -พิเศษสุดค้ม *เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ *แช่ออนเซ็น*อิสระท่องเที่ยว1วัน

         ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-สกีรีสอร์ท-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ พักฟูจิ 1คืน นาริตะ 2คืน

         3 – 7 / 4-8 / 10 -14  / 17-21 / 24-28  ธันวาคม 2557

 JAPAN IN AUTUMN ((TG)  เริ่ม 47,900

        นาโกย่า - สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ UNIVERSAL STUDIO - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)

         ย่านชินไซบาชิ ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่

         สะพานโทเก็ตสึเคียว -วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - เมืองนาโกย่า  ทะเลสาบปลาไหล - ภูเขาไฟฟูจิ

         โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ

         นั่งกระเช้าชมหุบเขานรก โอวาคุดานิ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ -อิออนพลาซ่า

         3-8 ตุลาคม  2557

         7-12, 14-19 พฤศจิกายน 2557

 JAPAN IN AUTUMN ((TG)  48,900

         นาโกย่า - สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ UNIVERSAL STUDIO - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)

         ย่านชินไซบาชิ วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - เมืองนาโกย่า  ทะเลสาบปลาไหล - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค

         โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ -นั่งกระเช้าชมหุบเขานรก

         โอวาคุดานิ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ -อิออนพลาซ่า

         5-10 ธันวาคม 2557

 FUKUOKA-OITA-BEPPU-KUMAMOTO-NAGASAKI (3K) เริ่ม 36,545

        โดย JETSTAR AIRWAYS

         เมืองตากอากาศ ณ คิวชู ดินแดนเกาะใต้ ที่สวยงามแสนโรแมนติค -ศาลเจ้าดาไซฟุที่มีชื่อเสียงที่สุด 

         แห่งเมืองฟุกุโอกะ-หมู่บ้านยูฟูอิน - และออนเซน-บ่อน้ำร้อนนรก 1 ใน 8 บ่อ- บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ

         ขึ้นกระเช้าชมปากปล่องภูเขาไฟ ASO -ขึ้นเรือเฟอรารี่ให้อาหารนกนางนวล-และชมปลาโลมาอันแสนน่ารัก

         ชมสวนสันติภาพนางาซากิ -หมู่บ้านฮอลแลนด์ ฮุสเทนบอชชมดอกทิวลิปสีสันสดใส

         พร้อมนั่งเรือชมรอบเมืองฮุสเทนบอ- ฟูกุโอกะ ทาวเว่อร์ หอคอยเรือนกระจกแห่งเดียวของญี่ปุ่น

         ที่สร้างจากการถมทะเล - ช้อปปิ้ง เทนจิน ศูนย์รวมเสื้อผ้า เครื่องสำอางและห้างสรรพสินค้าแห่งเมืองฟุกุโอกะ

         อิ่มอร่อยกับ 2 มื้อบุฟเฟ่ต์พิเศษ  เมนูขาปูยักษ์ทานไม่อั้น -บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ

         1 – 5 / 3 – 7 / 8 – 12  / 10 – 14 ตุลาคม 57

         29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 57

         5 – 9  / 7 – 11 / 12- 16 / 14- 18 พฤศจิกายน 57

         28 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 57

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.thaitourgroup.com/wizContent.asp?wizConID=390&txtmMenu_ID=7
โทร. 02-9100375 / 02-9100870 / 089-6782177 /084-4327783

Say Hi Winter โตเกียว ฟูจื  5วัน 3 คืน (HB)เริ่ม 29,900

        HB110 โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLIBES

        พิเศษสุดค้ม *เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ *แช่ออนเซ็น*อิสระท่องเที่ยว1วัน

        อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท

        ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - โอชิโน๊ะฮักไก/ สกีรีสอร์ท – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ พักฟูจิ 1คืน นาริตะ 2คืน

        20-24  / 26-30  พฤศจิกายน 57

        3-7  / 10-14  / 19-23 ธันวาคม 57

  JAPAN WINTER  โตเกียว ฟูจิ สกี 5 วัน 3 คืน ( JF) เริ่ม35,900        

         JF02 JET ASIA AIRWAYS อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ

         โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท -พิเศษสุดค้ม *เมนูบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ *แช่ออนเซ็น*อิสระท่องเที่ยว1วัน

         ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-สกีรีสอร์ท-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ พักฟูจิ 1คืน นาริตะ 2คืน

         3 – 7 / 4-8 / 10 -14  / 17-21 / 24-28  ธันวาคม 2557

 JAPAN IN AUTUMN ((TG)  เริ่ม 47,900

        นาโกย่า - สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ UNIVERSAL STUDIO - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)

         ย่านชินไซบาชิ ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่

         สะพานโทเก็ตสึเคียว -วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - เมืองนาโกย่า  ทะเลสาบปลาไหล - ภูเขาไฟฟูจิ

         โอชิโนะฮัคไค - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ

         นั่งกระเช้าชมหุบเขานรก โอวาคุดานิ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ -อิออนพลาซ่า

         3-8 ตุลาคม  2557

         7-12, 14-19 พฤศจิกายน 2557

 JAPAN IN AUTUMN ((TG)  48,900

         นาโกย่า - สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ UNIVERSAL STUDIO - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)

         ย่านชินไซบาชิ วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - เมืองนาโกย่า  ทะเลสาบปลาไหล - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค

         โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ไม่อั้น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ -นั่งกระเช้าชมหุบเขานรก

         โอวาคุดานิ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ -อิออนพลาซ่า

         5-10 ธันวาคม 2557

 FUKUOKA-OITA-BEPPU-KUMAMOTO-NAGASAKI (3K) เริ่ม 36,545

        โดย JETSTAR AIRWAYS

         เมืองตากอากาศ ณ คิวชู ดินแดนเกาะใต้ ที่สวยงามแสนโรแมนติค -ศาลเจ้าดาไซฟุที่มีชื่อเสียงที่สุด 

         แห่งเมืองฟุกุโอกะ-หมู่บ้านยูฟูอิน - และออนเซน-บ่อน้ำร้อนนรก 1 ใน 8 บ่อ- บ่อทะเลเดือด ยูมิ-จิโกกุ

         ขึ้นกระเช้าชมปากปล่องภูเขาไฟ ASO -ขึ้นเรือเฟอรารี่ให้อาหารนกนางนวล-และชมปลาโลมาอันแสนน่ารัก

         ชมสวนสันติภาพนางาซากิ -หมู่บ้านฮอลแลนด์ ฮุสเทนบอชชมดอกทิวลิปสีสันสดใส

         พร้อมนั่งเรือชมรอบเมืองฮุสเทนบอ- ฟูกุโอกะ ทาวเว่อร์ หอคอยเรือนกระจกแห่งเดียวของญี่ปุ่น

         ที่สร้างจากการถมทะเล - ช้อปปิ้ง เทนจิน ศูนย์รวมเสื้อผ้า เครื่องสำอางและห้างสรรพสินค้าแห่งเมืองฟุกุโอกะ

         อิ่มอร่อยกับ 2 มื้อบุฟเฟ่ต์พิเศษ  เมนูขาปูยักษ์ทานไม่อั้น -บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ

         1 – 5 / 3 – 7 / 8 – 12  / 10 – 14 ตุลาคม 57

         29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 57

         5 – 9  / 7 – 11 / 12- 16 / 14- 18 พฤศจิกายน 57

         28 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 57

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.thaitourgroup.com/wizContent.asp?wizConID=390&txtmMenu_ID=7
โทร. 02-9100375 / 02-9100870 / 089-6782177 /084-4327783

โดย: love2506 [19 ต.ค. 57 19:46] ( IP A:58.10.168.26 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
Counter : 1240 Pageviews


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน