เรื่องราวของปลากัดอมไข่ในไทย.
   ราวๆ4ปีที่แล้ว ท่านอาจารย์ Ingo SCHINDLER และ ท่านอาจารย์ Jürgen SCHMIDT ได้เขียนรายงานการบรรยายที่เกี่ยวกับปลากัดอมไข่ในเมืองไทย โดยมีการตีพิมพ์ในหัวข้อ : Übersicht der maulbrütenden Betta-Arten (Teleostei, Osphronemidae) aus Thailand, mit der Beschreibung zweier neuer Arten. หากเรียบเรียงเป็นไทยก็คือ การทบทวนเรื่องราวของปลากัดอมไข่ในไทย และการบรรยาย 2 ชนิดใหม่. ในส่วนของรายงารการบรรยายนี้ผมขออนุญาตแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) วิธีการจำแนกออกเป็นชนิดของปลากัดอมไข่ในไทย.

2) นำเสนอเรื่องราวประกอบ เช่น แหล่งที่พบ และความหมายที่มาชนิดของปลากัด 2 ชนิดใหม่.

โดย: จิรชัย (เจ้าบ้าน ) [30 มิ.ย. 53 20:56] ( IP A:124.121.156.127 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    ความหมายคำศัพท์.

Standardlänge = ความยาวมาตรฐาน ; Totallänge = ความยาวทั้งหมด. ; Predorsallänge = จงอยปากถึงจุดเริ่มต้นครีบหลัง ; Postdorsallänge = จุดปลายสุดของครีบหลังถึงจุดคอดหางบน ; Preanallänge = จงอยปากบนถึงจุดเริ่มต้นครีบก้น ; Körperhöhe = ความลึกของลำตัว ลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นครีบหลังลงไปชนลำตัวส่วนล่าง. ; Schwanzstielhöh e = ความลึกของคอดหาง ; Kopflänge = ความยาวส่วนหัว จงอยปากบนถึงขอบหลังแผ่นกระดูกเปิดปิดเหงือก ; Augendurchmesser = เส้นผ่าศูนย์กลางลูกตา ; Schnauzenlänge = ความยาวจงอยปาก วัดจากจงอยปากบนถึงขอบตาหน้า ; Postorbitallänge = ขอบตาหลังถึงขอบหลังแผ่นกระดูกเปิดปิดเหงือก ; Augenabstand = ความกว้างระหว่างลูกตาด้านหนึ่งกับลูกตาอีกด้านหนึ่ง ; Rückenflossenbasislänge = ความยาวของฐานครีบหลัง ; Afterflossenbasislänge = ความยาวของฐานครีบก้น ; Bauchflossenlänge = ความยาวของครีบท้อง ; Brustflossenlänge = ความยาวของครีบอก.

โดย: จิรชัย (เจ้าบ้าน ) [30 มิ.ย. 53 21:14] ( IP A:124.121.156.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    ภาพประกอบนี้ผมลอกมาจากรายงานการบรรยาย : Revision of the Betta waseri species group (Teleostei: Belontiidae). เพื่อให้ผู้ที่สนใจทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ.

โดย: จิรชัย (เจ้าบ้าน ) [30 มิ.ย. 53 21:21] ( IP A:124.121.156.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    Preorbital Streifen = แถบที่อยู่หน้าขอบตา ; Kinnstreifen = แถบใต้คาง ; Postorbitalstreifen = แถบหลังขอบตา ; zweiter Postorbitalstreifen = แถบหลังขอบตาแถบที่สอง ; zweiter zentraler Längsstreifen = แถบกลางลำตัวแถบที่สอง(ล่าง) ; oberer zentraler Längsstreifen = แถบกลางลำตัวแถบบน ; zentraler Längsstreifen = แถบกลางลำตัว ; Schwanzflossenbasisfleck = จุดดำที่ฐานคอดหาง

โดย: จิรชัย (เจ้าบ้าน ) [30 มิ.ย. 53 21:23] ( IP A:124.121.156.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
    Bestimmungschlüssel der maulbrütenden Betta-Arten von Thailand ; Key for the mouthbrooding species of Betta from Thailand ; วิธีการจำแนกออกเป็นชนิดของปลากัดอมไข่ในไทย.

Total anal-fin rays > 29; number of lateral scales > 31; a characteristic dark π-shaped mark on lower mouth ………………………………………………………….. B. (waseri) pi

ก้านครีบก้น> 29 ก้านครีบ ; จำนวนเกล็ดเส้นข้างลำตัว> 31 เกล็ด ; มีรูปπใต้ปากด้านล่าง……………………… B. (waseri) pi

Total anal-fin rays < 30; number of lateral scales < 31; noπ -shaped mark………………….. 2

ก้านครีบก้น< 30 ก้านครีบ; จำนวนเกล็ดเส้นข้างลำตัว< 31 เกล็ด ; ไม่มีรูปπใต้ปากด้านล่าง……………………… ดูข้อ 2

Lower part of caudal fin and anal fin with a broad dark marginal band; anal fin round…………………………….. B. (picta) simplex

ส่วนล่างของครีบหางและครีบก้นมีแถบกว้างสีดำเข้ม ; ครีบหางกลม……………………………. B. (picta) simplex

Caudal- and anal fin without such broad dark band; anal fin pointed………………………. 3

ครีบหางและครีบก้นไม่มีแถบกว้างสีดำเข้ม ; ครีบหางแหลม……………………………… ดูข้อ3

Caudal fin plain, without transverse bars; lateral scales usually < 29; second central stripe posteriorly disrupted ………………………………… 4

ครีบหางดูเรียบ , ปราศจากแถบขวาง ; ปกติจำนวนเกล็ดเส้นข้างลำตัว< 29 ; ลายแถบยาวที่สองที่อยู่ใต้แถบยาวกลางลำตัวแตกแยกไม่ต่อเนื่อง……………………………………. ดูข้อ4

Caudal fin with transverse bars; lateral scales usually > 28; second central stripe continuously……….. 5

ครีบหางมีแถบขวาง ; ปกติจำนวนเกล็ดเส้นข้างลำตัว> 28 ; แถบยาวที่สองที่อยู่ใต้แถบยาวกลางลำตัวต่อเนื่อง……………………………………. ดูข้อ5

Caudal fin lanceolate; central stripe continuously not clearly separated from caudal fin base spot…………………………………….. B. (picta) pallida

ครีบหางมีลักษณะเรียวแหลมคล้ายหลาว ; แถบยาวกลางลำตัวยาวต่อเนื่องดูเหมือนจะถึงจุดดำ(ดูแยกจากกันไม่ชัดเจน)ที่ฐานครีบหาง…………………… B. (picta) pallida

Caudal fin round or slightly pointed; central stripe often posteriorly interrupted and usually separated from the caudal-fin base spot……………… B. (picta) prima

ครีบหางมีลักษณะกลมหรือเรียวแหลมเล็กน้อย ; แถบยาวกลางลำตัวพบบ่อยที่เส้นขาดความต่อเนื่องบริเวณช่วงหลังของลำตัว เส้นนี้แยกจากจุดดำที่ฐานครีบหางชัดเจน…………………… B. (picta) prima

Last branchiostegal ray elongated ; body depth 28.4-33.0% (mean 29.5%) of SL; head length 32.4–35.6% (mean 33.8%) of SL………………….. B. (pugnax) apollon

กระดูกบรันคิออสตีเกิ้ลสุดท้ายจะยืดยาว ; ความลึกของลำตัว = 28.4-33.0%ของความยาวมาตรฐาน(ค่าเฉลี่ย29.5%) ;ความยาวส่วนหัว = 32.4-35.6%ของความยาวมาตราฐาน(ค่าเฉลี่ย33.8%)…………………………………… B. (pugnax) apollon

No particular elongated branchiostegal ray; body depth 31.4–35.0%(mean 32.9%) of SL; head length 30.0–33.6% (mean 31.8%) of SL…………… B. (pugnax) ferox

กระดูกบรันคิออสตีเกิ้ลไม่ยืดยาว ; ความลึกของลำตัว = 31.4-35.0%ของความยาวมาตรฐาน(ค่าเฉลี่ย32.9%) ;ความยาวส่วนหัว = 30.0-33.6%ของความยาวมาตราฐาน(ค่าเฉลี่ย31.8%)…………………………………… B. (pugnax) ferox
โดย: จิรชัย (เจ้าบ้าน ) [30 มิ.ย. 53 21:34] ( IP A:124.121.156.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
    Betta apollon Schindler & Schmidt 2006


แหล่งที่พบ : ปลาชนิดนี้ถูกระบุว่าพบในแหล่งน้ำตื้นใสๆตามรากไม้ใกล้ฝั่งของลำธารบนขุนเขาทางตะวันตกของจังหวัดนราธิวาส จากรายละเอียดเบื้องต้น ทำให้เราเข้าใจได้ถึงสภาพน้ำได้เป็นอย่างดี. pH = 6.2 ; สื่อนำไฟฟ้า = 20-40 μS/cm ; อุณหภูมิ = 24-26 °C.

โดย: จิรชัย (เจ้าบ้าน ) [30 มิ.ย. 53 21:36] ( IP A:124.121.156.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    ที่มาของชื่อชนิด : Apollon มาจากชื่อ Apollo เทพเจ้าชาวกรีก เป็นบุตรของ Zeus และ Leto , Apollo มีความสามารถทางด้าน ยิงธนู ยารักษาโรค ดนตรี และ โครงกลอน จากชื่อ Apollo นี่เองที่ทางอาจารย์ท่านได้เปรียบเปรยความสวยงามของปลาชนิดนี้กับเทพกรีกองค์นี้.


Betta ferox Schindler & Schmidt 2006

แหล่งที่พบ : ปลาชนิดนี้ถูกระบุว่าพบในแม่น้ำขนาดเล็กๆในวนอุทยายน้ำตกบริพัตร กม.ที่35 ของหาดใหญ่ปลากัดชนิดนี้อาศัยบริเวณรากไม้หรือใบไม้ใกล้ฝั่งที่กระแสน้ำไหลเอื่อยๆ(0.4 m/s) จากรายละเอียดเบื้องต้น ทำให้เราเข้าใจได้ถึงสภาพน้ำได้เป็นอย่างดี. pH = 5.8-6.3; สื่อนำไฟฟ้า = 30-52 μS/cm ; อุณหภูมิ = 23.3-24.2 °C.

ที่มาของชื่อชนิด : ferox หรือ เฟล็อกซ์ (เป็นภาษาละติน) หมายถึง wild (โหดเหี้ยม,ไม่เชื่อง,คึกคะนอง), bold and courageous (กล้าหาญ), fierce ( ดุร้าย) ความหมายที่กล่าวมาทั้งหมดสื่อถึงพฤติกรรมของปลากัดทั้งสิ้น.

โดย: จิรชัย (เจ้าบ้าน ) [30 มิ.ย. 53 21:41] ( IP A:124.121.156.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    Betta pallida Schindler & Schmidt 2004

แหล่งที่พบ : ปลาชนิดนี้ถูกระบุว่าพบในคลองที่มีความลึกเพียง20-50ซม.กระแสน้ำในคลองจะไหลเอื่อย ท้องน้ำปกคลุมด้วยซากใบไม้ ดังนั้นสีของน้ำจึงใสหรือออกสีชาเล็กๆ บริเวณที่พบๆแถบจังหวัดสุราษฏร์ธานี เกาะสมุย และพื้นที่ตอนบนของสุไหงโกลก. pH = 6.3-6.5; สื่อนำไฟฟ้า = 69 μS/cm ; อุณหภูมิ = 25.5-26.6 °C.

โดย: จิรชัย (เจ้าบ้าน ) [30 มิ.ย. 53 21:43] ( IP A:124.121.156.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    Betta prima Kottelat 1994

แหล่งที่พบ : ปลาชนิดนี้ถูกระบุว่าพบในหนองน้ำที่เต็มไปด้วยไม้น้ำที่มีอยู่มากมาย น้ำที่นี่จะใส บริเวณที่พบคือทางใต้ของภาคตะวันออกของไทย และในประเทศ กัมพูชา. pH = 6.6 ; สื่อนำไฟฟ้า = 180 μS/cm ; อุณหภูมิ = 25.8 °C.

โดย: จิรชัย (เจ้าบ้าน ) [30 มิ.ย. 53 21:45] ( IP A:124.121.156.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
    Betta simplex Kottelat 1994

แหล่งที่พบ : ปลาชนิดนี้ถูกระบุว่าพบในสระน้ำหรือหนองน้ำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางราวๆ 10-15 เมตร ระดับความลึกของหนองน้ำแห่งนี้โดยประมาณอยู่ที่10 เมตร ปลากัดชนิดนี้จะอาศัยอยู่แนวชายฝั่งของหนองน้ำ บริเวณที่พบทางอาจารย์ท่านผู้เขียนระบุว่าพื้นที่โดยรอบของจังหวัดกระบี่. pH = 7.0 ; สื่อนำไฟฟ้า = 530 μS/cm ; อุณหภูมิ = 27.0 °C.

โดย: จิรชัย (เจ้าบ้าน ) [30 มิ.ย. 53 21:47] ( IP A:124.121.156.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
    Betta pi Tan 1998

แหล่งที่พบ : ปลาชนิดนี้ถูกระบุว่าพบบริเวณหนองน้ำที่อยู่ในป่าพรุ หรือคลองที่ไหลออกมาจากป่าพรุ ท้องน้ำจะปกคลุมด้วยซากใบไม้ และรากไม้จำนวนมาก บริเวณที่พบๆแถบจังหวัดนราธิวาส. pH = 6.0

โดย: จิรชัย (เจ้าบ้าน ) [30 มิ.ย. 53 21:48] ( IP A:124.121.156.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
    ภาพการกระจาย :

โดย: จิรชัย (เจ้าบ้าน ) [30 มิ.ย. 53 21:50] ( IP A:124.121.156.127 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ติดตามเรื่องราวของปลาอีกมากมายเพิ่มเติมได้ที่ https://www.catalogue-of-fishes.pantown.com
โดย: จิรชัย (เจ้าบ้าน ) [12 ก.ย. 53 14:45] ( IP A:124.121.157.223 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน