ผนังป้องกันตลิ่ง แทนการเรียงหิน
    ขอแนะนำ ระบบก่อสร้าง

ผนังป้องกันตลิ่ง แทนการเรียงหิน
แทนการทิ้งหิน สร้างเขื่อน
กันกัดเซาะ ตลิ่งพัง
ริมแม่น้ำ คลองส่งน้ำ
สระน้ำ ชายฝั่งทะเล
ใช้ก่อสร้างฝายน้ำ คลองระบายน้ำ
ที่ลาดชัน เชิงเขา
คอสะพาน
ต้นไม้ขึ้นได้ ตกแต่งจัดสวนเพื่อความสวยงาม
สระน้ำสนามกอล์ฟ บ่อน้ำหมู่บ้าน
สวนน้ำ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
แข็งแรง สวยงาม
สร้างได้แม้เวลามีน้ำ
ก่อสร้างได้ทุกสภาวะอากาศ
ทุกภูมิประเทศ
ด้วยเทคนิด คอนกรีต และเครื่องจักรทันสมัย

ติดต่อ Natta

086 536 55 49
wasantch@gmail.com

โดย: wasantch@gmail.com [30 พ.ค. 55 11:49] ( IP A:125.24.45.65 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ขอแนะนำ ระบบก่อสร้าง

ผนังป้องกันตลิ่ง แทนการเรียงหิน
แทนการทิ้งหิน สร้างเขื่อน
กันกัดเซาะ ตลิ่งพัง
ริมแม่น้ำ คลองส่งน้ำ
สระน้ำ ชายฝั่งทะเล
ใช้ก่อสร้างฝายน้ำ คลองระบายน้ำ
ที่ลาดชัน เชิงเขา
คอสะพาน
ต้นไม้ขึ้นได้ ตกแต่งจัดสวนเพื่อความสวยงาม
สระน้ำสนามกอล์ฟ บ่อน้ำหมู่บ้าน
สวนน้ำ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
แข็งแรง สวยงาม
สร้างได้แม้เวลามีน้ำ
ก่อสร้างได้ทุกสภาวะอากาศ
ทุกภูมิประเทศ
ด้วยเทคนิด คอนกรีต และเครื่องจักรทันสมัย

ติดต่อ Natta

086 536 55 49
wasantch@gmail.com

โดย: wasantch@gmail.com [30 พ.ค. 55 11:50] ( IP A:125.24.45.65 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    ขอแนะนำ ระบบก่อสร้าง

ผนังป้องกันตลิ่ง แทนการเรียงหิน
แทนการทิ้งหิน สร้างเขื่อน
กันกัดเซาะ ตลิ่งพัง
ริมแม่น้ำ คลองส่งน้ำ
สระน้ำ ชายฝั่งทะเล
ใช้ก่อสร้างฝายน้ำ คลองระบายน้ำ
ที่ลาดชัน เชิงเขา
คอสะพาน
ต้นไม้ขึ้นได้ ตกแต่งจัดสวนเพื่อความสวยงาม
สระน้ำสนามกอล์ฟ บ่อน้ำหมู่บ้าน
สวนน้ำ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
แข็งแรง สวยงาม
สร้างได้แม้เวลามีน้ำ
ก่อสร้างได้ทุกสภาวะอากาศ
ทุกภูมิประเทศ
ด้วยเทคนิด คอนกรีต และเครื่องจักรทันสมัย

ติดต่อ Natta

086 536 55 49
wasantch@gmail.com

โดย: wasantch@gmail.com [30 พ.ค. 55 11:51] ( IP A:125.24.45.65 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    ขอแนะนำ ระบบก่อสร้าง

ผนังป้องกันตลิ่ง แทนการเรียงหิน
แทนการทิ้งหิน สร้างเขื่อน
กันกัดเซาะ ตลิ่งพัง
ริมแม่น้ำ คลองส่งน้ำ
สระน้ำ ชายฝั่งทะเล
ใช้ก่อสร้างฝายน้ำ คลองระบายน้ำ
ที่ลาดชัน เชิงเขา
คอสะพาน
ต้นไม้ขึ้นได้ ตกแต่งจัดสวนเพื่อความสวยงาม
สระน้ำสนามกอล์ฟ บ่อน้ำหมู่บ้าน
สวนน้ำ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
แข็งแรง สวยงาม
สร้างได้แม้เวลามีน้ำ
ก่อสร้างได้ทุกสภาวะอากาศ
ทุกภูมิประเทศ
ด้วยเทคนิด คอนกรีต และเครื่องจักรทันสมัย

ติดต่อ Natta

086 536 55 49
wasantch@gmail.com

โดย: wasantch@gmail.com [30 พ.ค. 55 11:52] ( IP A:125.24.45.65 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
    ขอแนะนำ ระบบก่อสร้าง

ผนังป้องกันตลิ่ง แทนการเรียงหิน
แทนการทิ้งหิน สร้างเขื่อน
กันกัดเซาะ ตลิ่งพัง
ริมแม่น้ำ คลองส่งน้ำ
สระน้ำ ชายฝั่งทะเล
ใช้ก่อสร้างฝายน้ำ คลองระบายน้ำ
ที่ลาดชัน เชิงเขา
คอสะพาน
ต้นไม้ขึ้นได้ ตกแต่งจัดสวนเพื่อความสวยงาม
สระน้ำสนามกอล์ฟ บ่อน้ำหมู่บ้าน
สวนน้ำ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
แข็งแรง สวยงาม
สร้างได้แม้เวลามีน้ำ
ก่อสร้างได้ทุกสภาวะอากาศ
ทุกภูมิประเทศ
ด้วยเทคนิด คอนกรีต และเครื่องจักรทันสมัย

ติดต่อ Natta

086 536 55 49
wasantch@gmail.com

โดย: wasantch@gmail.com [30 พ.ค. 55 11:53] ( IP A:125.24.45.65 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
    ขอแนะนำ ระบบก่อสร้าง

ผนังป้องกันตลิ่ง แทนการเรียงหิน
แทนการทิ้งหิน สร้างเขื่อน
กันกัดเซาะ ตลิ่งพัง
ริมแม่น้ำ คลองส่งน้ำ
สระน้ำ ชายฝั่งทะเล
ใช้ก่อสร้างฝายน้ำ คลองระบายน้ำ
ที่ลาดชัน เชิงเขา
คอสะพาน
ต้นไม้ขึ้นได้ ตกแต่งจัดสวนเพื่อความสวยงาม
สระน้ำสนามกอล์ฟ บ่อน้ำหมู่บ้าน
สวนน้ำ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
แข็งแรง สวยงาม
สร้างได้แม้เวลามีน้ำ
ก่อสร้างได้ทุกสภาวะอากาศ
ทุกภูมิประเทศ
ด้วยเทคนิด คอนกรีต และเครื่องจักรทันสมัย

ติดต่อ Natta

086 536 55 49
wasantch@gmail.com

โดย: wasantch@gmail.com [30 พ.ค. 55 11:54] ( IP A:125.24.45.65 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    ขอแนะนำ ระบบก่อสร้าง

ผนังป้องกันตลิ่ง แทนการเรียงหิน
แทนการทิ้งหิน สร้างเขื่อน
กันกัดเซาะ ตลิ่งพัง
ริมแม่น้ำ คลองส่งน้ำ
สระน้ำ ชายฝั่งทะเล
ใช้ก่อสร้างฝายน้ำ คลองระบายน้ำ
ที่ลาดชัน เชิงเขา
คอสะพาน
ต้นไม้ขึ้นได้ ตกแต่งจัดสวนเพื่อความสวยงาม
สระน้ำสนามกอล์ฟ บ่อน้ำหมู่บ้าน
สวนน้ำ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
แข็งแรง สวยงาม
สร้างได้แม้เวลามีน้ำ
ก่อสร้างได้ทุกสภาวะอากาศ
ทุกภูมิประเทศ
ด้วยเทคนิด คอนกรีต และเครื่องจักรทันสมัย

ติดต่อ Natta

086 536 55 49
wasantch@gmail.com

โดย: wasantch@gmail.com [30 พ.ค. 55 11:55] ( IP A:125.24.45.65 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    ขอแนะนำ ระบบก่อสร้าง

ผนังป้องกันตลิ่ง แทนการเรียงหิน
แทนการทิ้งหิน สร้างเขื่อน
กันกัดเซาะ ตลิ่งพัง
ริมแม่น้ำ คลองส่งน้ำ
สระน้ำ ชายฝั่งทะเล
ใช้ก่อสร้างฝายน้ำ คลองระบายน้ำ
ที่ลาดชัน เชิงเขา
คอสะพาน
ต้นไม้ขึ้นได้ ตกแต่งจัดสวนเพื่อความสวยงาม
สระน้ำสนามกอล์ฟ บ่อน้ำหมู่บ้าน
สวนน้ำ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
แข็งแรง สวยงาม
สร้างได้แม้เวลามีน้ำ
ก่อสร้างได้ทุกสภาวะอากาศ
ทุกภูมิประเทศ
ด้วยเทคนิด คอนกรีต และเครื่องจักรทันสมัย

ติดต่อ Natta

086 536 55 49
wasantch@gmail.com

โดย: wasantch@gmail.com [30 พ.ค. 55 12:03] ( IP A:125.24.45.65 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    ขอแนะนำ ระบบก่อสร้าง

ผนังป้องกันตลิ่ง แทนการเรียงหิน
แทนการทิ้งหิน สร้างเขื่อน
กันกัดเซาะ ตลิ่งพัง
ริมแม่น้ำ คลองส่งน้ำ
สระน้ำ ชายฝั่งทะเล
ใช้ก่อสร้างฝายน้ำ คลองระบายน้ำ
ที่ลาดชัน เชิงเขา
คอสะพาน
ต้นไม้ขึ้นได้ ตกแต่งจัดสวนเพื่อความสวยงาม
สระน้ำสนามกอล์ฟ บ่อน้ำหมู่บ้าน
สวนน้ำ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
แข็งแรง สวยงาม
สร้างได้แม้เวลามีน้ำ
ก่อสร้างได้ทุกสภาวะอากาศ
ทุกภูมิประเทศ
ด้วยเทคนิด คอนกรีต และเครื่องจักรทันสมัย

ติดต่อ Natta

086 536 55 49
wasantch@gmail.com

โดย: wasantch@gmail.com [10 มิ.ย. 55 8:19] ( IP A:125.24.69.16 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ขอแนะนำ ระบบก่อสร้าง

ผนังป้องกันตลิ่ง แทนการเรียงหิน
แทนการทิ้งหิน สร้างเขื่อน
กันกัดเซาะ ตลิ่งพัง
ริมแม่น้ำ คลองส่งน้ำ
สระน้ำ ชายฝั่งทะเล
ใช้ก่อสร้างฝายน้ำ คลองระบายน้ำ
ที่ลาดชัน เชิงเขา
คอสะพาน
ต้นไม้ขึ้นได้ ตกแต่งจัดสวนเพื่อความสวยงาม
สระน้ำสนามกอล์ฟ บ่อน้ำหมู่บ้าน
สวนน้ำ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
แข็งแรง สวยงาม
สร้างได้แม้เวลามีน้ำ
ก่อสร้างได้ทุกสภาวะอากาศ
ทุกภูมิประเทศ
ด้วยเทคนิด คอนกรีต และเครื่องจักรทันสมัย

ติดต่อ Natta

086 536 55 49
wasantch@gmail.com

โดย: wasantch@gmail.com [10 มิ.ย. 55 13:38] ( IP A:125.24.57.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ผนังกันน้ำ ดาดตลิ่ง
ผนังกันน้ำท่วมถาวร
กันการพังทลายของตลิ่ง
กันน้ำเซาะ
แทนการเรียงหินยาแนว
สามารถก่อสร้างใต้น้ำได้
แข็งแรงเนื่องจากเป็นผนังเดียวกันและ
ใช้วัสดุคอนกรีตชนิดพิเศษ
ก่อสร้างฝาย เขื่อน บ่อ
งานกันดินพังทลาย เชิงเขา
ตลิ่งแม่น้ำ
ริมชายฝั่งทะเล
คลองส่งน้ำ
ติดต่อ
086 536 55 49
wasantch@gmail.com
โดย: wasantch@gmail.com [1 ก.ย. 55 11:16] ( IP A:101.108.68.110 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน