เรียนเชิญร่วมงานมหกรรมชวนชมและไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 3 จ.ระยอง
   ชมรมรักษ์ชวนชมระยอง
เรียนเชิญร่วมงานมหกรรมชวนชมและไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 3
วันที่ 29 มกราคม-6 ก.พ. 2554 ณ จังหวัดระยอง(โฮมโปรระยอง)
29 January 2011 = Rayong Adenium Contest.

โดย: ชมรมรักษ์ชวนชมระยอง (ต้น ระยอง1384 ) [23 พ.ย. 53 15:31] ( IP A:61.19.47.98 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   การประกวดชวนชม
ประกวดในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554
มีรายการประกวดทั้งหมด 12 ประเภทและรางวัล
ยอดเยี่ยม 1 รางวัล
1. ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม ความสูงไม่เกิน 20 ซ.ม
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 200 บาท

2. ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม ความสูงไม่เกิน 30 ซ.ม
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
รางวัลที่ 4 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 300 บาท

3. ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม ความสูงไม่เกิน 50 ซ.ม
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 4 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

4. ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม ความสูงเกิน 50 ซ.ม ขึ้นไป
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 4 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

5. ชวนชมอะราบิคัม(รวมราชิพันดอก) ความสูงไม่เกิน
30 ซ.ม
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
รางวัลที่ 4 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 300 บาท

6. ชวนชมอะราบิคัม(รวมราชิพันดอก) ความสูงไม่เกิน
50 ซ.ม
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 4 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท


7. ชวนชมอะราบิคัม(รวมราชิพันดอก) ความสูงเกิน
50 ซ.ม ขึ้นไป
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 4 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

8. ชวนชมราชินีกิ่งตอน ไม่จำกัดขนาด (เข้าลวดได้)
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 4 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

9. ชวนชมบอนไซ ไม่จำกัดขนาด (เข้าลวดได้)
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
รางวัลที่ 4 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 300 บาท

10. ชวนชมกรุงเก่าเสียบยอด ไม่จำกัดขนาด (เข้าลวดได้)
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
รางวัลที่ 4 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 300 บาท
11. ชวนชมไม้สีทรงพุ่มดอก ไม่จำกัดขนาด
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 4 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

12. ชวนชมลูกผสม ความสูงไม่เกิน 60 ซ.ม
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 4 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

13. รางวัลยอดเยี่ยม
ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 10,000 บาท

กำหนดการประกวด
09.00-12.00 น. รับไม้ประกวด
13.00 น. กรรมการตัดสินให้คะแนน
16.00 น. ประกาศผลการตัดสิน
17.00 น. รับรางวัล

กติกาการประกวด
1. ไม้ที่ส่งเข้าประกวดแต่ละประเภทต้องมีไม่ต่ำกว่า
7 ต้น
2. วัดความสูงไม้เข้าประกวดจากขอบกระถางถึง
ปลายยอด ไม่รวมใบ
3. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. ผู้ส่งไม้ประกวดต้องนำสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนมาด้วยเพื่อรับไม้คืน

ผู้ประสานงานการประกวด
คุณนุกูล แก้วกลม โทรศัพท์ 089-6005580
คุณสมศักดิ์ มาตะระ โทรศัพท์ 081-3570053

ผู้ประสานงานจองบูชจำหน่ายสินค้า
คุณณรงค์ คงเมฆ โทรศัพท์ 081-8907106
คุณชูศรี คงเมฆ (คุณแมว) โทรศัพท์ 081-8658741

หมายเหตุ
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554
- ชมการสาธิตการขยายพันธุ์ชวนชม
- ร่วมประมูลชวนชมและไม้ดอกไม้ประดับในราคาย่อมเยา รายได้สนับสนุนกิจกรรมชมรมรักษ์ชวนชมระยองต่อไป
โดย: ชมรมรักษ์ชวนชมระยอง (ต้น ระยอง1384 ) [23 พ.ย. 53 15:32] ( IP A:61.19.47.98 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   updete การประกวดชวนชม
ประกวดในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554
รายการประกวดประกอบด้วย รางวัลพระราชทาน
ยอดเยี่ยม 3 รางวัล และรางวัลประกวด 13 รายการ ดังนี้

1. รางวัลถ้วยพระราชทาน
1.1 รางวัลยอดเยี่ยมชวนชมไทยโซโค
1.2 รางวัลยอดเยี่ยมชวนชมอะราบิคัม
1.3 รางวัลยอดเยี่ยมชวนชมไม้สีทรงพุ่ม

2. ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม ความสูงไม่เกิน 20 ซ.ม
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 200 บาท

3. ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม ความสูงไม่เกิน 30 ซ.ม
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 300 บาท4. ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม ความสูงไม่เกิน 50 ซ.ม
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

5. ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม ความสูงเกิน 50 ซ.ม ขึ้นไป
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

6. ชวนชมอะราบิคัม(รวมราชิพันดอก) ความสูงไม่เกิน
30 ซ.ม
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 300 บาท

7. ชวนชมอะราบิคัม(รวมราชิพันดอก) ความสูงไม่เกิน
50 ซ.ม
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

8. ชวนชมอะราบิคัม(รวมราชิพันดอก) ความสูงเกิน
50 ซ.ม ขึ้นไป
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

9. ชวนชมราชินีกิ่งตอน ไม่จำกัดขนาด (เข้าลวดได้)
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

10. ชวนชมบอนไซ ไม่จำกัดขนาด (เข้าลวดได้)
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 300 บาท

11. ชวนชมกรุงเก่าเสียบยอด ไม่จำกัดขนาด (เข้าลวดได้)
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 300 บาท

12. ชวนชมไม้สีทรงพุ่มดอก ไม่จำกัดขนาด
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

13. ชวนชมลูกผสม ความสูงไม่เกิน 60 ซ.ม
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 500 บาท

14. ชวนชมตอไทย ไม่จำกัดขนาด
รางวัลที่ 1 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 2 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 700 บาท
รางวัลชมเชย ใบประกาศฯ และเงินรางวัล 300 บาท

กำหนดการประกวด
09.00-12.00 น. รับไม้ประกวด
13.00 น. กรรมการตัดสินให้คะแนน
16.00 น. ประกาศผลการตัดสิน
17.00 น. รับรางวัล

กติกาการประกวด
1. ไม้ที่ส่งเข้าประกวดแต่ละประเภทต้องมีไม่ต่ำกว่า
7 ต้น
2. วัดความสูงไม้เข้าประกวดจากขอบกระถางถึง
ปลายยอด ไม่รวมใบ
3. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. ผู้ส่งไม้ประกวดต้องนำสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนมาด้วยเพื่อรับไม้คืน

ผู้ประสานงานการประกวด
คุณนุกูล แก้วกลม โทรศัพท์ 089-6005580
คุณสมศักดิ์ มาตะระ โทรศัพท์ 081-3570053

ผู้ประสานงานจองบูชจำหน่ายสินค้า
คุณณรงค์ คงเมฆ โทรศัพท์ 081-8907106
คุณชูศรี คงเมฆ (คุณแมว) โทรศัพท์ 081-8658741

หมายเหตุ
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554
- ชมการสาธิตการขยายพันธุ์ชวนชม
- ร่วมประมูลชวนชมและไม้ดอกไม้ประดับในราคาย่อมเยา รายได้สนับสนุนกิจกรรมชมรมรักษ์ชวนชมระยองต่อไป

โดย: ชมรมรักษ์ชวนชมระยอง [14 ธ.ค. 53 10:18] ( IP A:182.52.63.111 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน