.แจ้งเลขที่พัสดุ จัดส่งประจำเดือน มีนาคม 2555
   านน้องกุ๊งกิ๊ง ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อสินค้าในร้าน มาโดยตลอดค่ะ

การจัดส่งสินค้า หากแคทแจ้งลูกค้าว่าจัดส่งวันนี้ หรือแจ้งจัดส่งแล้ว ก็จัดส่งจริงตามวันที่แจ้งไปค่ะ แต่บางทีการแจ้งเลขที่พัสดุ ในการจัดส่ง อาจจะล่าช้าไปบ้างวัน หรือ สองวัน เนื่องจากสาเหตุหลายประการค่ะ ลูกค้าสามารถโทร.สอบถามเลขที่ส่งของได้โดยตรงค่ะ 080-0561600
ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน ที่ช่วยอุดหนุนค่ะ
โดย: แคท 080-0561600 [2 มี.ค. 55 8:29] ( IP A:125.26.144.13 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   รายชื่อจัดส่งวันที่ 1 มี.ค. 2555

บุษยา แก่นสาร EH805519165TH
อรทัย ทองปาน EH 8055 1915 1 TH
กาญจนา เล้าเรืองศิลป์ชัย EH 8055 1917 9 TH
คุณอัจฉรา เหลืองเทียมทอง EH 8055 1918 2 TH
ดญ.อรวรรยา สุขถาวร re 7473 7778 8 th
คุณชาติชาย ศุภกิจโยธิน EH 805830046TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
โดย: nung.kungking@hotmail.com [2 มี.ค. 55 8:31] ( IP A:125.26.144.13 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    รายชื่อจัดส่งวันที่ 2 มี.ค. 2555

ปิยะนันท์ บันลือ EI 7094 5240 4 TH
นิพัทธา รุจิระชาติกุล EI 7094 5237 8 TH
คุณรุ่งอรุณ จำปาเถม EI 7094 5239 5 TH
รัชนีกร สมภูเวช EI 7094 5241 8 TH
น.ส.ธนจอมกมณ งามวรรธนะกุล EI 7094 5238 1 TH
นาย ศุภชัย ธูปนิ่ม PB 2510 8521 8 TH
คุณทิพวรรณ วรพิทย์พงศ์ PB 2510 8522 1 TH
คุณวรดร คล้ายพฤกษ์ EH8058 32617 TH
คุณสุกานดา เกียรติคีรี EI625475644TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: แคท 080-0561600 [5 มี.ค. 55 9:01] ( IP A:125.26.145.41 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   จัดส่งวันที่ 3 มี.ค. 55

วิรุฬ ร่องแก้ว EH 8058 32625 TH
คุณวิไลวรรณ พรสาโรจน์ PB 1466 7598 2 TH
คุณพะเยาว์ วงษ์ที PB 14667596 5 TH
พนิดา เทิดบุญไพศาล PB 1466 7597 9 TH
ยุทธศักดิ์ กัง่วานสกุลทอง EH805832603TH,EI 7093 0584 8 TH
คุณเกษกนก คำนุช RE 7473 7779 1 TH
สุภาภรณ์ ถามา EI 7093 0583 4 TH
ประภัสษร ไชยรักษ์ PB 1466 7595 1 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [8 มี.ค. 55 2:39] ( IP A:125.26.155.240 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   จัดส่งวันที่ 5 มี.ค. 55

คุณศิริกาญจน์ วรรรณศิริกุล PA 4680 3048 8 TH
คุณณัชชา T.086-2222647 PA 4680 3049 1 TH
กมลดา สุทธินนท์ PA 4680 3051 4 TH
คุณสา t.089-5208420 PA 4680 3050 5 TH
คุณอรดี คำดี EI 5874 5581 0 TH
คุณอังคณา เภตระกูล PA 4680 3052 8 TH
คุณจิราพร แฉ่งแก้ว EI 5874 5577 0 TH
นางนุจรี มณีจันทร์ EI 5874 5580 6 TH
คุณอัจฉรา ศรีสัตยเสถียร RE 3187 2479 3 TH
คุณอุบลรัตน์ หมันสา RE 3187 2478 0 TH
คุณเกษกนก คำนุช EI 5874 5579 7 TH
ซูลีฮาน โง๊ะ EI 5874 5578 3 TH, EH 6807 9043 4 TH
คุณอรวรรณ พลอยสว่าง EI 9248 2837 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: nung.kungking@hotmail.com [8 มี.ค. 55 2:59] ( IP A:125.26.155.240 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   จัดส่งวันที่ 6 มี.ค. 55

คุณกมลพรรณ แช่มชื่น PB 2510 8529 7 TH
ชนาธิป หิรัญกสิ EI 7094 5333 9 TH
ภัทรพร เทียนทอง EI 7094 5334 2 TH
นิธิมา ปานเพชร PB 1466 7599 6 TH
พรพิมล แซ่ลี้ PB 1466 7600 2 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [8 มี.ค. 55 3:04] ( IP A:125.26.155.240 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    จัดส่งวันที่ 8 มี.ค. 55

นพวรรณ จงสงวน PB 2510 8391 0 TH
ธนิตา ยาเอก RF 3292 9644 1 TH
วิจิตรา สีวาดมา EI 7094 5188 5 TH
ณัฐณิชา เฮงประภากร PB 2510 8390 6 TH
ณัชชา อาภาจิรกุล PB 2510 8392 3 TH
ณุสธิดา ศรีแก่นจันทร์ PB 2510 8389 7 TH
คุณเสาวรีย์ พัฒนเกียรติเจริญ PB 2510 8393 7 TH
ด.ญ.พรปวีณ์ (หนูดี) PB 2510 8394 5 TH
อุสนี มาหะมะ EI 7094 5189 9 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: nung.kungking@hotmail.com [9 มี.ค. 55 15:40] ( IP A:182.53.117.7 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    จัดส่งวันที่ 9 มี.ค. 55

สุดามน กำเนิดดิษฐ์ PB 2465 0760 2 TH
จินตนา ประสงค์ทรัพย์ EI 5935 4856 9 TH
คุณศิริลักษณ์ บ่อสร้าง EI 5935 4855 5 TH
นพวรรณ จงสงวน EH805524559TH
ด.ญ. ปทินทิพย์ เอี่ยมเพ็ชร RF 1210 0002 6 TH
คุณ วันพรรษา อัศวรัตน์ PB 2465 0759 3 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: (เจ้าบ้าน ) [13 มี.ค. 55 13:27] ( IP A:125.26.150.131 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   จัดส่งแบบ ems 10/3/55 ได้รับสินค้าครบทั้ง 2 ท่านแล้ว
คุณสุกานดา เกียรติคีรี
กมลดา สุทธินนท์


ขอบคุณค่ะ
แคท
โดย: (เจ้าบ้าน ) [13 มี.ค. 55 13:32] ( IP A:125.26.150.131 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   จัดส่งวันที่ 12 มี.ค. 55

คุณอมราภรณ์ ei3031 2006 2 th
คุณโสธญา ei 30312007 6 th
คุณฝ้าย ei 3031 2008 0 th
คุณศรายุทธ ei 3031 2009 3 th
คุณหนึ่งฤทัย re 3187 2667 5 th
ศิริกาญจน์ pa 4680 3090 8 th
คุณก้อง pa 4680 3091 1 th
คุณอักษรา re 3187 2668 9 th
คุณสุนิสา re 3187 2669 2 th
คุณนวพร pa 4680 3092 5 th
คุณชลดา pa 4680 3093 9 th

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: (เจ้าบ้าน ) [13 มี.ค. 55 13:39] ( IP A:125.26.150.131 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   จัดส่งสินค้าวันที่ 13/3/55

พิมพ์พรรณ ยิ้มน้อย PB 2510 9209 4 TH
นิรมล ปัญญาวงศ์ RF 3292 9668 0 TH
คุณจิราพร แฉ่งแก้ว EI 3081 2236 3 TH
แค็ทเทอร์รีน จันทรวิสูตร RF 3292 9671 6 TH
คุณรัฐภูมิ ศุภพิพัฒน์กุล RF 3292 9672 0 TH
กานต์สิณี ประดิษฐ์สถาพร PB 2510 9208 5 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [14 มี.ค. 55 10:09] ( IP A:182.53.125.248 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   จัดส่งวันที่ 14/3/55

ธัญลักษณ์ ภู่ริ้ว EI 3018 2273 0 TH
อนุลักษณ์ พงษ์หาด EI 3018 2272 6 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [14 มี.ค. 55 18:41] ( IP A:182.53.125.248 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   จัดส่งวันที่ 15/3/55

คุณแจง โทร. 081-8419212 PB 2510 8885 0 TH
ชณาณัณส์ โสภณขริยาวัตร EI 7093 0610 6 TH
พิมพิมล นภสินธุ์ PB 2510 8883 2 TH
คุณนุ้ย (081-6177441) PB 2510 8884 6 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [15 มี.ค. 55 11:57] ( IP A:125.26.150.40 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
    จัดส่งวันที่ 17/3/55

อักษรา ไทยา PB 2462 7605 5 TH
วิจิตรา มองด่าน PB 2462 7607 8 TH
คุณปภิญภศุ บุญยะมา EI 5935 5631 3 TH
สุนิสา วัฒนโชติวัฒน์ RF 1210 0106 6 TH
กรรณิการ์ ใจแก้ว PB 2462 7608 1 TH
Panicha Sittinugoonchai PB 2462 7610 4 TH
คุณนพมาศ จำรัสธรางกูล EI 5935 5630 0 TH
ทรงศิริ ทองนิ่ม PB 1359 37373TH
ศรายุทธ บัวเผื่อนPB1359 37387TH
ทรงศิริ ทองนิ่ม PB 2462 7609 5 TH
คุณวิไลวรรณ บุญเจริญ RF 1210 0104 9 TH
คุณพรทิพย์ แตงเขียว PB 2462 7606 4 TH
น.ส.ทิพยรัตน์ บุญอยู่ RF 1210 0105 2 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: (เจ้าบ้าน ) [19 มี.ค. 55 6:33] ( IP A:182.53.122.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   จัดส่งวันที่ 19/3/55 (ขออภัยค่ะที่แจ้งเลขล่าช้า)

คุณปนิชชา สิทธินุกูลชัย RF 1210 0191 4 TH
ปัทมา หมู่ม่วง RF 1210 0192 8 TH
จิตติมา เหมเภตรา PB 2462 7623 7 TH
ชลดา เพ็ชรไทย PB 2462 7624 5 TH
คุณอรศศิร์ การกูล EI 5935 5772 0 TH
อนุลักษณ์ พงษ์หาด EI 5935 5770 2 TH
คุณ เฉลิมชัย วิภาดาวุฒิกุล EI 5935 5769 3 TH
คุณศิริภา ศิริพรมพิศาล EI 5935 5771 6 TH
ศศิธีรา โพธิ์ไข PB 2462 7622 3 TH
อังคณา พิทักษจริยะชาติ EI 5935 5773 3 TH
คุณนพมาศ จำรัสธรางกูล EI 5935 5774 7 TH
อินลิตา เพียรเกษตรกิจ EI 5935 5767 6 TH
คุณจารุณี หน่ายสุวรรณ EI 5935 57680 TH
อณิมา ทัศจันทร์ (หากยังไม่ได้รับ หรือ ได้รับของแล้วแจ้งแคทด่วน ด้วยนะค่ะ ไม่แน่ใจว่าตกหล่นที่ไปรษณีย์หรือเปล่า)

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [22 มี.ค. 55 7:17] ( IP A:125.26.149.154 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
    จัดส่งวันที่ 20/3/55 (ขออภัยค่ะที่แจ้งเลขล่าช้า)

ณัฐชานันท์ (คุณตูน) EI 3018 2496 5 TH
คุณนัฐพร Tel.081-8042614 PB 2510 8551 3 TH
อณิมา ทัศจันทร์ PB 2510 8552 7 TH
พิชญาภา เจียรพุฒิ RF 3292 8878 5 TH
คุณจิตต์อารี อินดี EI 3018 2493 4 TH
พนิดา เทิดบุญไพศาล EI 3018 2495 1 TH
คุณอรศศิร์ การกูล EI 3018 2494 8 TH
คุณภัควดี แช่มโชติกะ PB 2510 8553 5TH
คุณ สมรวย อุดมกิจแจ่มเลิศ EI925021085TH

--------------------------------------------------------------
รายชื่อจัดส่งวันที่ 22/3/55

รัชณู เสือเล็ก EI 5935 7310 4 TH
นำศรี พลังไพบูลย์ EI 5935 7308 1 TH
รัชชยุต บุญนนท์ PB 2462 7650 1 TH
ภัทรานิษฐ์ เชื้อเจ็ดตน PB 2462 7645 8 TH
คุณโชติมา พัฒนาประทีป PB 2462 7647 5 TH
คุณกวาง EI 5935 7306 4 TH
คุณสุมล สิลัยรัตน์ PB 2462 7644 4 TH
คุณณัฐยาน์ เมฆประยูร PB 2462 7646 1 TH
นพวรรณ หรั่งหมอยา PB 2462 7649 2 TH
คุณอรศศิร์ การกูล EI 5935 7304 7 TH
คุณวรวิทย์ ธรรมอารี EI 5935 7314 9 TH
คุณยงยศ พิศาลประภา EI 5935 7313 5 TH
คุณจารุณี หน่ายสุวรรณ EI 5935 7311 8 TH
คุณ เฉลิมชัย วิภาดาวุฒิกุล EI 5935 7312 1 TH
ปริษณา ศรีทรัพย์ EI 5935 7309 5 TH
ประภัสษร ไชยรักษ์ EI 5935 7307 8 TH
wattanee Jantravisut PB 2462 7648 9 TH
เมธินี วิชกุล EI 5935 7305 5 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: เจ้าบ้าน [23 มี.ค. 55 2:02] ( IP A:101.108.235.63 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   จัดส่งวันที่ 21/3/55

คุณอรศศิร์ การกูล PB 2510 8887 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [24 มี.ค. 55 10:33] ( IP A:101.108.226.251 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   จัดส่งวันที่ 23/3/55

คุณสุภิณยา บัวเพชร EI 3018 2695 2 TH
คุณนารีรัตน์ พืชทองหลาง EI 3018 26949 TH
นณิฐา นวลไปล่า PB 2510 8562 9 TH
ชัชฎา นพเดชาพงศ์ PB 2510 8561 5 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [24 มี.ค. 55 10:38] ( IP A:101.108.226.251 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   จัดส่งวันที่ 24/3/55

วิลาวัณย์ วิบูลย์จันทร์ RE 7473 7785 9 TH
อรอนงค์ โนนทิง PB 2510 8888 5 TH
ศิริพงษ์ ล้อตระกูล PB 2510 8889 4 TH
นิชาภา พิมพ์ศร EI 7093 0633 5 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [24 มี.ค. 55 10:41] ( IP A:101.108.226.251 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
    เลขที่พัสดุจัดส่งวันที่ 27 มี.ค. 55
EF 6392 1054 5 TH เพชรบุรี คุณธิดารัตน์
โดย: แคท [28 มี.ค. 55 6:20] ( IP A:124.120.241.76 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   จัดส่งวันที่ 26/3/55

คุณจิราทิพย์ ชาติชัยนานนท์ PB 2510 8567 7 TH
สุมนมาลย์ ราชนิกูล RF 3292 8904 3 TH
คุณนุ้ย (081-6177441) EI 3018 3205 1 TH
อณิมา ทัศจันทร์ PB 2510 8568 5 TH
สยุมพร คุปติชน EI 3018 3206 5 TH
คุณทิพยา ปัฐวีอิสริยกุล RF 3292 8903 0 TH
คุณโสภณ มานะตระกูล EI 3018 3208 2 TH
คุณสัจจา สงวนหงส์ PB 2510 8570 3 TH
พรพิมล แซ่ลี้ PB 2510 8569 4 TH
กวินธิดา เทพมงคล EI 3018 3207 9 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [30 มี.ค. 55 22:12] ( IP A:110.49.225.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
    จัดส่งวันที่ 27/3/55

กิฤตยา บัวขวัญ EI 3018 3317 6 TH
ธิดารัตน์ ชูช่วย EI 3018 3320 2 TH
คุณสุพรรณ วิลาวงษ์ PB 2510 8576 5 TH
สุพิชฌาย์ธรฆ์ กังวานศุภพันธ์ PB 2510 8575 1 TH
พรเพ็ญ วิริยะพงษ์ EI 3018 3318 0 TH
ปรียาภรณ์ ศิริโสดา(305) EI 3018 3316 2 TH
ปัทมา หมู่ม่วง EI 3018 3319 3 TH

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [30 มี.ค. 55 22:20] ( IP A:110.49.225.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   จัดส่งวันที่ 28 มี.ค. 55 (แคทเดินทางเข้ากรุงเทพฯ พ่อ กับ แม่ส่งให้ เลขที่พัสดุ หากต้องการ รอแคทกลับถึงขอนแก่นแล้วจะแจ้งนะค่ะ)

กรุณานำส่ง
นางสาวกฤษณี ธานินทร์วิวัฒน์
62 หมู่ 2 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
ลงทะเบียน

หนังสือกดมีเสียงสัตว์ 450
หนังสือหน้าปกลิง 350
tel 0896387600 tofuicecream_kridsanee@hotmail.com
แจ้งการโอนเงินค่ะ โอนวันที่ 27 มี.ค. 55 เวลา 18:12 น.
จากธนาคารกรุงไทยเข้าธนาคารกรุงไทย
ยอดโอน 838 บาท ( จัดส่งแบบลงทะเบียน)
-----------------------------------------------------------------------------------

กรุณานำส่ง
นิโลบล พิทักษ์ภาศุทธิ
5/6 หมู่2 ตำบลเกาะเต่า
อำเภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84360
พัสดุ


bm2553@hotmail.com ยอดโอน 1,885
1. เอนฟา สมาร์ท บอลลูนคาร์ (รถเป่าลม ) สีส้ม 430บาท
2. ไฮ-คิว Summer Pool Party สระน้ำปลาโลมาแสนสนุก (แบบที่1) 450บาท
3. เอนฟา Enfa Brain Plus Big Set บล๊อกไม้ ราคา 190 บาท
4. ไฮคิวกล่องมหาสนุกเสริมสร้างจินตนาการ ชุด โลมาท่องอวกาศ ราคาแบบละ 200 บาท
5. สกู๊ตเตอร์ S26 450บาท
ค่าส่งพัสดุ 125 บาท น้ำหนัก 8 กก.+40 สระน้ำ ส่งจากกรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------

กรุณานำส่ง
นายอำนวย สร้างนานอก
39 หมู่ 6 บ้านสระขาม
ต. ตะกั่วป่า
อ. หนองสองห้อง
จ. ขอนแก่น 40190
พัสดุ

ตุ๊กตานิ้วครอบครัว,on the farm,ถ่านกระดุม,นาฬิกา Tolo,กิจกรรมพี่หมี 1 เล่ม 1,000
j1234_123@hotmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------

กรุณานำส่ง
สายสุนีย์ มาลี
25 ร้าน อ. มาลี ถนนเหมืองหิตซอย 1 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
Ems

โดย: danuweaw@sanook.com
บล็อกไม้ กับ สมาร์ทเต้น 190+150+ส่ง ems บาท
-----------------------------------------------------------------------------------

กรุณานำส่ง
คุณเรืองลักษมี พงศ์วัฒนะเควิน
88/58 หมู่ 10
หมู่บ้านมัลดีฟส์ ปาล์ม
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
Ems

เจ้าตูบ 1 ตัว โอนแล้วกสิกร 27/3/55 647.-
0899995884

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [30 มี.ค. 55 22:51] ( IP A:110.49.226.31 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   รายชื่อจัดส่งวันที่ 29 มี.ค. 55
(ขออภัยค่ะ ไม่มีเลขที่พัสดุ เพราะแคทอยู่กรุงเทพฯ แต่ให้ พ่อ กับ แม่ ที่บ้านต่างจัดส่งจัดส่งให้ หากลูกค้าต้องการ แคทกลับวันจันทร์ โทร.ถามได้ค่ะ )

1.คุณนิตยา 081-3595847 จัดส่งแบบ ems
ออเดอร์ กระเป๋าล้อลากคาร์สีเขียว,ปืนฉีดน้ำโดราเอมอน 2 อัน,ปืนฉีดน้ำมินนี้เมาส์ 1 อัน, ถ่าน 2 แผง, ตุ๊กตามามีโปโก 1ชุด
2.คุณอัมรา 088-190767 ems
ออเดอร์ หนังสือ mongky zoo, mongky zee,หนังสือผ้าเต่าทอง fly away
3. คุณธิดารัตน์ ชูช่วย ems
ออเดอร์ เจ้าตูบ
4. คุณนัฐพร พัสดุ
ออเดอร์ หนังสือกิจกรรมพี่หมี 1 ชุด
5. คุณสุมล ems
ออเดอร์ ส่งบล็อกไม้บิ๊กเซท ไปเปลี่ยนกับหนังสือเสริมทักษะ
6.คุณวรวิทย์ ems
ออเดอร์ ปากกา 1 ชุด
7.คุณรมิดา ems
ออเดอร์ ปากกา 1 ชุด

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [31 มี.ค. 55 4:06] ( IP A:110.49.250.187 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   รายชื่อจัดส่งวันที่ 30 มี.ค. 55
(ขออภัยค่ะ ไม่มีเลขที่พัสดุ เพราะแคทอยู่ราชบุรี แต่ให้ พ่อ กับ แม่ ที่บ้านต่างจัดส่งจัดส่งให้ หากลูกค้าต้องการ แคทกลับวันจันทร์ โทร.ถามได้ค่ะ )

1. คุณพรนิภา ทองเหวียง ems
ออเดอร์ เพลยิมสีฟ้า 1 ตัว
2. คุณจันทร์จิรา สามิตโสตถิ ลงทะเบียน
ออเดอร์หนังสือ mongkyzoo, mongky zee
3. คุณรัศมีแข เสือกลั่น(ร้านแอมวิทยุ) ems
ออเดอร์ เพลยิม tiny love สีฟ้า 1 ตัว
4. คุณเขตรัต สวนทอง ems
ออเดอร์ เพลยิม tiny love สีฟ้า 1 ตัว
5. คุณณัฐรัตน์ ธาตุไพบูลย์ พัสดุ
ออเดอร์ กระเป๋าล้อลากเอนฟาลายคาร์สีน้ำเงิน
6. คุณมณา วรรณดี พัสดุ
ออเดอร์ เพลยิมสีฟ้า, ไดโนเสาร์แขวน, ห่วงเรียงซ้อนหมีพูร์
7. คุณพรทิพย์ แสนเทพ ems
ออเดอร์ เพลยิม tiny love 1 ตัว
8. คุณปรียาวรรณ ฉัตรมานพ ems
ออเดอร์ เจ้าตูบ, หนอนยักษ์, นิทานลิงสีแดง, baby animals
9. กาญจนารัตน์ ปินตาติ๊บ พัสดุ
ออเดอร์ บอลลูนคาร์สีส้ม
10. คุณกรกาญจน์ ศิริสว่าง ลงทะเบียน
ออเดอร์ เจ้าตูบ, on the farm, baby animals
11. คุณเพียงฤทัย โทเดช พัสดุ
ออเดอร์ โซฟาปลาโลมา, lablet สีขาว

ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆ ท่านค่ะ ที่ให้ความไว้วางใจ อุดหนุนสินค้าร้านน้องกุ๊งกิ่งมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะได้ให้บริการท่านอีกนะค่ะ

แคท
http://nuchnapank.pantown.com/
โดย: [31 มี.ค. 55 4:24] ( IP A:110.49.250.187 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน