~~~เจาะ--น้ำปูนใส ~~~
   >> เรื่อง "น้ำปูนใส" <<
)มีหลายกระแส นะ นะ นะ ครับ(

๑) การทำ "น้ำปูนใส" ทั่วๆไปจะบอกกันแบบนี้
*การทำน้ำปูนใส ก็โดยเอาปูนแดงใส่น้ำกวนๆ แล้วปล่อยให้ตกตะกอน ก็รินเอาน้ำใสๆมาเป็นน้ำปูนใส ใช้ทำอะไรๆ ก็ไม่บอกว่าใช้ปูนเท่าไหร่ น้ำเท่าไหร่
""""""""""
๒) อจ.ศรีสมร บอกไว้ใน หนังสือ "ขนมไทย" ว่า >>> ให้ใช้ปูนแดง ๑ ชต ผสมกับน้ำ ๑๐ ถต <<< นี่ก็เป็นแบบเอนกประสงต์
""""""""""""
๓) *ตักปูนแดงสักประมาณเกือบ ๑ ช้อนคาวที่ใช้กินข้าวน่ะ แล้วใส่น้ำลงไปประมาณ ๔ ถ้วยตวง กวนๆให้ปูนแดงละลายกับน้ำ เอาส่วนใสๆมาใช้
อยู่ในรายการทำลอดช่องของเว็บนี้
https://64.233.167.104/search?q=cache:JCt58M_SFMYJ:
https://www. *** .com/forum/index.php%3Fs%3D339e
8cb2c2c39c6b6ac59c55743931bd%26showtopic%3D850%
26view%3Dgetlastpost+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%
B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%
B9%83%E0%B8%AA&hl=en&ct=clnk&cd=9&gl=us&client=
firefox-a
""""""""""
๔) ใครจะทำน้ำปูนใส ไปซื้อปูนจากตลาดมา ตามร้านขายหมาก พลู ใบตอง ดอกไม้ พวกนี้ บอกเค้าซื้อปูนมาทำขนม
ก็เอาปูนเทใส่ภาชนะจะเป็นโหลพลาสติกหรือภาชนะดินเผา แล้วเติมน้ำลงไป ทิ้งค้างคืนไว้ วันรุ่งขึ้นช้อนฝ้าด้านบนทิ้ง แล้วตักน้ำใส ๆ มาใช้

มีแบบนี้อีก เค้าใช้ปูน 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำ 4 ถ้วยตวง ใช้โหลใหญ่ ๆ เติมน้ำไปเติมเลย เก็บไว้ใช้ได้นาน ถ้าน้ำพร่องก็เติมน้ำไปใหม่ กว่าปูนจะหมดอายุนานมาก ๆ
https://64.233.167.104/search?q=cache:zMC4J85Mo54J:
https://www.bloggang.com/viewdiary.php%3Fid%3Dmonnira%
26month%3D11-2005%26date%3D16%26group%3D31%26
gblog%3D5+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%
E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%83%
E0%B8%AA&hl=en&ct=clnk&cd=30&gl=us&client=firefox-a

""""""""""""
๕) ก่อนจะกล่าวถึงสรรพคุณของปูนแดงแรงฤทธิ์ (ยา) เราควรรู้จักที่มาของธาตุวัตถุตัวนี้ ว่านำมาจากการเผาเปลือกหอย จนเป็นเถ้าปูนขาว จากนั้นนำปูนขาวที่ได้มาผสมกับน้ำและขมิ้นชันสีเหลือง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดทันที อันเป็นที่มาของภาษิต "ขมิ้นกับปูน" ซึ่งเป็นคู่กัดกัน คือเจอกันทีไรเป็นได้เลือดทุกที แต่ในทางเภสัชแผนไทย ขมิ้นกับปูนถือเป็นของคู่กันในสมัยที่คนไทยยังกินหมากกันเป็นล่ำเป็นสัน

การเผาเปลือกหอยทำปูน เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ในชุมชน ต้องใช้เรือบรรทุกเปลือกหอยทะเลมาจากโกกกาก มหาชัย เพื่อไปเข้าเตาเผาในกรุงเทพฯ

ปูนขาวที่ได้จากการเผาเปลือกหอยนี้ นอกจากนำไปใช้ในการก่อสร้างแล้ว ยังนำไปทำปูนแดงกินหมากได้ด้วย

แต่ปูนขาวเดี๋ยวนี้ไม่ได้ผลิตจากเปลือกหอยอีกแล้วจึงเอามาทำยาไม่ได้
ดังนั้น ปูนแดงที่ใช้ทำยาจึงหายากสักหน่อย แต่ก็ยังพอหาซื้อได้จากตลาดสดที่ขายหมากพลู มิฉะนั้นก็ต้องเอาเปลือกหอยแครงมาเผา ทำปูนไว้ใช้เอง เป็นยาสามัญประจำบ้าน
https://64.233.167.104/search?q=cache:IV0H0fbBImIJ:arcbs.
bsru.ac.th/rLocal/stories.php%3Fstory%3D04/07/19/4249
483+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%
9B%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AA
&hl=en&ct=clnk&cd=15&gl=us&client=firefox-a
""""""""""""""
๖) น้ำปูนใสเป็นยา
วิธีทำน้ำปูนใส ให้เอาปูนแดงใส่ลงในน้ำเย็น ห้ามใช้น้ำร้อน เพราะปูนละลายได้น้อยในน้ำร้อน กวนแรงๆ หมั่นกวนบ่อยๆ จนครบ 1 ชั่วโมง ปล่อยให้ปูนนอนก้นจนได้น้ำใส รินเอาน้ำส่วนใสๆ เก็บไว้ใช้ (ส่วนที่เป็นตะกอนให้ทิ้งไป เพราะใช้ทำน้ำปูนใสไม่ได้อีกแล้ว)

ขนาดรับประทาน 2 ช้อนโต๊ะ ถึงครึ่งแก้ว เพื่อแก้ท้องเสียท้องร่วง ต้องการให้น้ำปูนใสออกฤทธิ์ดีขึ้นก็ให้บดขมิ้นอ้อยหรือข่าตาแดงผสมลงไป

แก้พิษผิดสำแดง ให้บีบน้ำมะนาวลงในน้ำปูนใส ใส่เกลือพอเค็มเล็กน้อย แล้วให้คนไข้ดื่ม พักเดียวเหงื่อแตกหายจากอาการผิดสำแดง

แก้ถูกยาเบื่อหรือกรด ใช้น้ำปูนใสขนาด 1 ถ้วยชากิน แก้พิษได้ทันที นอกจากนี้ยังใช้ทาแก้พิษแมงกะพรุนไฟได้อีกด้วย
https://64.233.167.104/search?q=cache:IV0H0fbBImIJ:arcbs.
bsru.ac.th/rLocal/stories.php%3Fstory%3D04/07/19/4249
483+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%
9B%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AA
&hl=en&ct=clnk&cd=15&gl=us&client=firefox-a
""""""""""""""
๗) น้ำปูนใสเป็นเครื่องสำอางค์
น้ำปูนใสไม่เพียงมีสรรพคุณทางยาเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องสำอางรักษาผิวพรรณได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยใช้น้ำปูนใส ผสมกับน้ำมันมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 เขย่าให้เข้ากันจนเป็นครีม สำหรับทาแก้โรคผิวหนังทั่วไป หรือจะใช้ทารักแร้แก้กลิ่นเต่าก็ได้ผลดี
https://64.233.167.104/search?q=cache:IV0H0fbBImIJ:arcbs.bsru
.ac.th/rLocal/stories.php%3Fstory%3D04/07/19/4249483+
%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%
E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AA&hl
=en&ct=clnk&cd=15&gl=us&client=firefox-a
"""""""""""""
๘) ปูนดิบ(แคลเซียมคาร์บอเนต,CaCo3) ปูนเผา (แคลเซียมออกไซด์, CaO) น้ำปูนใส(แคลเซียมไฮดรอกไซด์, Ca(OH)2 ) ซึ่งวิธีทำน้ำปูนใส ให้เอาปูนแดงใส่ลงในน้ำเย็น ห้ามใช้น้ำร้อน เพราะปูนละลายได้น้อยในน้ำร้อน กวนแรงๆ หมั่นกวนบ่อยๆ จนครบ 1 ชั่วโมง ปล่อยให้ปูนนอนก้นจนได้น้ำใส รินเอาน้ำส่วนใสๆ เก็บไว้ใช้ (ส่วนที่เป็นตะกอนให้ทิ้งไป เพราะใช้ทำน้ำปูนใสไม่ได้อีกแล้ว) และแคลเซียมคลอไรด์ Ca(Cl)2 ก็สามารถใช้เตรียมน้ำปูนใสได้ด้วย โดยใช้แคลเซียมคลอไรด์ 1% (ควรใช้เกรดที่รับประทานได้) เช่น ถ้าจะเตรียมน้ำปูนใส 1 กก. ใช้แคลเซียมคลอไรด์ 10 กรัม ในน้ำ 990 กรัม หากไม่แน่ใจ คงต้องตรวจสอบความถูกต้องเองอีกที
https://64.233.167.104/search?q=cache:bjRKS9IPIlYJ:www.tisi.
go.th/cgi-bin/otop/qanda.pl%3Fpage%3D22+%E0%B8%
99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B9
%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AA&hl=en&ct=clnk&c
d=27&gl=us&client=firefox-a
"""""""""""""
๙) การทำมะม่วงดอง ก็ต้องใช้น้ำปูนใส (***รายนี้ ใช้น้ำ 5 ถ้วย ผสมปูนแดง 1 ช้อนโต๊ะ)

ส่วนผสม
มะม่วงแก้วดิบ 1 กิโลกรัม
น้ำตาลปีบ 2 ช้อนโต๊ะ
เกลือป่น 1 ถ้วย
น้ำปูนใส 5 ถ้วย
น้ำ 5 ถ้วย

วิธีทำ
1. ผสมเกลือ น้ำตาล น้ำ ต้มให้เดือด ตั้งทิ้งไว้ให้อุ่น
2. แช่มะม่วงในน้ำปูนใส(น้ำ 5 ถ้วย ผสมปูนแดง 1 ช้อนโต๊ะ) ประมาณ 30 นาทีแล้วล้างออก พึ่งให้
สะเด็ดน้ำ ใส่มะม่วงลงในไห
3. เทน้ำดองมะม่วงที่เตรียมไว้แล้วลงในไห ให้น้ำท่วมพอดี ถ้ามะม่วงลอย ให้หาไม้ขัดไว้ให้จม ปิดฝา
ให้สนิท ทิ้งไว้ประมาณ 15 - 20 วัน นำมารับประทานได้
https://64.233.167.104/search?q=cache:g1fYUlxpLbcJ:
https://www.rakbankerd.com/agriculture/commerce/new_board01
.html%3Fid%3D4264+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8
%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%
83%E0%B8%AA&hl=en&ct=clnk&cd=34&gl=us&client=
firefox-a
"""""""""""
๑๐) ทำน้ำปูนใส รดแปลงผัก
โดยใช้ปูนขาว 5 กิโลกรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร กวนให้เข้ากันทิ้งไว้ 1 คืนให้ตกตะกอน หลังจากนั้นให้นำน้ำปูนใสที่ตกตะกอนและผสมกับน้ำ อัตราประมาณ 1:5 รดแปลงผักอย่างสม่ำเสมอ
https://64.233.167.104/search?q=cache:4kqYVG2zVGgJ:
https://www.doae.go.th/LIBRARY/html/2549/floodveget/floodveget.
html+%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%
9B%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AA
&hl=en&ct=clnk&cd=69&gl=us&client=firefox-a


=สวัสดี ขอรับ=
"""""""""""
ขวดนี้เป็น น้ำปูนใสโบราณ ผมใช้มานานเท่าไหร่?????
เติมน้ำ-เติมปูน ซ้ำและซ้ำและซ้ำ

โดย: Subu [2 ก.ค. 50 20:04] ( IP A:75.49.219.78 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ขอบคุณค่ะ
โดย: นิว [2 ก.ค. 50 21:56] ( IP A:84.177.100.237 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   หวัดดีคะคุณซูบู และคุณนิว

คุณซูบูค่ะ กระทู้นี้เยี่ยมเลย เดี๋ยวขออนุญาติ ย้ายไปไว้ที่ห้องอาหาร+5 นะค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

ปล. ได้ซื้อปูนแดงมา ตั้งแต่ปีที่แล้ว แช่ฟรีซไว้ จะหมดอายุไหมคะ?
ถ้ายังใช้ได้จะเอามาแช่นำแบบนี้มั่งค่ะ
โดย: ชมพู่ [3 ก.ค. 50 1:18] ( IP A:213.114.231.132 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ขอบคุณมากค่ะคุณ Subu สำหรับข้อมูล แล้วปูนขาว(ที่ใช้สำหรับกินหมาก) คุณสมบัติเหมือนปูนแดงไหมคะ

คุณสาคะ...ใบพลู หมากมีครบแล้ว ไปโลดเลยค่ะ...ใต้ถุนบ้านลมเย็น ๆ แล้วโกะจะตำหมากรอนะคะ อิอิ
โดย: ต้นโอ๊ค [3 ก.ค. 50 2:22] ( IP A:71.252.232.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   เฮลโหล คุณนิว
.........
หวัดดีครับคุณสา
ที่จริงปูนแดงไม่ต้องใส่ตู้เย็นด้วยซ้ำครับ นี่เล่นฟรีสกันเลย คงเเข็งกรอบน่าดู อิอิ
เอามาทำน้ำปูนใสเลยครับ ไม่หมดอายุหรอกครับ
..........
คุณต้นโอ๊คครับ ปูนที่ใช้สำหรับกินหมาก โดยมากใช้ปูนแดงครับ แบบปูนขาวก็กินได้ แต่ปูนขาวไม่ได้ผสมขมิ้นด้วย คอกินหมากเค้าชอบแบบมีขมิ้นนะครับ ก็แล้วแต่อัธยาศัย
คุณต้นโอ๊คคงไม่ชอบขมิ้นมังครับ แล้วคุณสาล่ะครับชอบแบบขาวหรือแดง คุณโกะจะได้ตำถูก
โดย: Subu [3 ก.ค. 50 4:56] ( IP A:75.49.219.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   ยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณซูบู ขวดที่ใช้ แก้วหรือพลาสติกคะ ไม่มีผลใช่ใหมคะ จะขอเลียนแบบบ้างค่ะ
ประโยชน์ของปูนใสอีกอย่างนะคะ เมื่อก่อนลูกพลับที่นี่ ซื้อมากินบางทีเจอฝาด มีผู้รู้(ทำงานโครงการหลวงแนะนำ)ให้เอาแช่น้ำปูนใสทิ้งไว้ 1 คืน หายฝาดเลยค่ะ เคยไปซื้อที่กินที่ london ลูกใหญ่ๆ เหลืองส้มๆสวยน่าทานมาก กลับมาถึงห้องกัดคำเดียวต้องทิ้งเลยค่ะฝาดมาก เสียดายลูกตั้งสองปอนด์กว่าๆ ต้องทิ้งหมดเลยค่ะ แปลกนะคะเขาทำไม่เป็น บ้านเราตอนหลังนี่เก่งขึ้น อาจารย์ที่ม.เกษตร สอนชาวเขาเอามาอบกาซCo2 ตอนหลังซื้อกินไม่เคยเจอปัญหาฝาดเลยค่ะ
โดย: แม่อุ๋งอิ๋ง [3 ก.ค. 50 12:36] ( IP A:203.150.193.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ...สวัสดีทุกท่านครับ แวะเข้ามาทักทายครับ
โดย: จินจง [3 ก.ค. 50 15:41] ( IP A:125.24.161.207 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ขอบคุณเรื่องลูกพลับครับคุณ แม่อุ๋งอิ๋ง

ขวดที่ผมใช้เป็นแก้วครับ หนีพลาสติค จะได้ไม่มากังวลทั้งๆที่คิดว่าน่าจะใช้ได้
ลูกพลับนี่ต้องเลือกพันธุ์ของเอเซียครับ ลูกออกแบนๆ ถึงจะหวานกรอบ สมอยาก ไม่มีฝาดเลย
ถ้าเป็นพันธุ์ฝรั่ง จะฝาดถ้ายังไม่งอม ต้องรอให้สุกงอมๆมากๆ ถึงจะหวาน (นุ่มเหลว)ผมเกลียดที่สุด

กาซที่ใช้บ่มผลไม้ให้สุกมีอีกอย่างคือ Ethylene

สวัสดีครับคุณจินจง
"""""""""""""
นี่เป็นพันธุ์ Fuyu หวานกรอบ (เลือกลูกเเข็งๆ)ไม่มีการรมกาซ
พันธุ์ที่แบนกว่านี้ก็มีครับคุณ แม่อุ๋งอิ๋ง ยังมีพันธุ์อื่นของญี่ปุ่นดีจริงๆ
โดย: Subu [3 ก.ค. 50 17:36] ( IP A:75.49.219.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   นี่เป็นพันธุ์ Fuyu หวานกรอบ (เลือกลูกเเข็งๆ)ไม่มีการรมกาซ
พันธุ์ที่แบนกว่านี้ก็มีครับคุณ แม่อุ๋งอิ๋ง ยังมีพันธุ์อื่นของญี่ปุ่นดีจริงๆ
โดย: Subu [3 ก.ค. 50 17:36> ( IP A:75.49.219.78 X: )

โดย: Subu [3 ก.ค. 50 17:38] ( IP A:75.49.219.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ลูกพลับที่เห็นเป็นแบบนี้ ลูกออกทรงสูงๆ ถ้าไม่งอมมากๆๆๆ จะูซูุเปอร์ฝาด เป็นแบบพันธุ์ฝรั่ง สู้ของเอเซียหรือ ญี่ปุน ไม่ได้เลย เห็นที่ไหนให้เดินหนีเลยครับ อิอิ

โดย: Subu [3 ก.ค. 50 20:23] ( IP A:75.49.219.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ขอบคุณมากคะ จริงๆอย่างคุณซูบูว่าด้วย เดี๋ยวนี้ที่เชียงใหม่เขาพัฒนาพันธ์ รูปร่างเดียวกับพันธ์ฝรั่งเลยค่ะ และมันหวานกรอบมากเลยนะคะ ก็ไม่ชอบทานแบบเละๆเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ก็ใกล้ได้ทานแล้วค่ะมันจะออกมากช่วงปลาย ก.ค. ต้น สิงหามีมากค่ะ ราคาก็ไม่แพงด้วย
โดย: แม่อุ๋งอิ๋ง [3 ก.ค. 50 23:48] ( IP A:203.150.193.163 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ขอบคุณ คุณซูบูมากๆเลยค่ะเดี๋ญวจะไปทำนำปุนใสค่ะ

คุณโก๊ะขา บนเรือนก็ได้ค่ะ แบบว่ากลัวยุงกัดอะค่ะ
ว่าแต่ว่า คุณโก๊ะอยู่ทางเหนือ เคยกินเมี้ยงไหมค่ะ? ที่เค้าเอาใบไม้มาพันๆ รสเปรี้ยวๆนะค่ะ(ถ้าจำไม่ผิดเพราะเคยชิมคำนึงอะค่ะ) เห้นคนแก่ๆ เค้ากินแกล้มเหล้า ข้างใจคือหมากรึเปล่าค่ะ?
ว่างแล้วแวะมาบอกด้วยนะค่ะ อยากรู้ๆ

https://petprauma.com/images/kadi.jpg


และขอบคุณ คุณซูบู และแม่อุ๋งอิ๋ง ด้วยค่ะ เรื่องลูกพลับนี้เป็นของโปรดเลยค่ะ ชอบแบบตากแห้งด้วยอร่อยดี ที่ฮ่องกงมะก่อนมีขายแต่เดียวนี้หาซื้อยากเหมือนกันค่ะ

โดย: ชมพู่ [4 ก.ค. 50 2:34] ( IP A:213.114.231.132 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   เมี่ยงคือใบชาอ่อนที่มาหมักค่ะคุณสา มี 2 รสค่ะ รสเปรี้ยวกับรสเค็มหรืออย่างไรนี่แหละค่ะ แหม้...คุณสา หนังไม่เต่งไม่ตึงกันแล้วยุงเลิกกัดแล้วค่ะ เพราะมองหารูขุมขนไม่ค่อยจะเจอ(หนังย่น ๆ บดบังหมด อิอิ) ว่าแต่คุณ Subu จะมากินหมากพลูด้วยกันไหมคะ จะได้ขออาศัยผ้าขาวม้าปัดยุงน่ะค่ะ อิอิ

ลูกพลับนี่ของโปรดเลยค่ะคุณ Subu ประเภทแบบ Eat and die ประมาณนั้น เห็นแถวเยาวราชขายลูกพลับของไต้หวันแพงเหลือเกิน กินของโครงการหลวงอร่อยน้อยกว่าแต่ก็ถูกกว่ากันเยอะ ตอนต้นโอ๊คไปเมืองไทย ไปบ้านญาติคนหนึ่งเขาปอกลูกพลับมาให้กินและบอกว่าเป็นลูกพลับมาจากอเมริกา ลูกพลับจากอเมริกานี่เขาปลูกกันแถวไหนเหรอคะ แคลิฟอร์เนียหรือเปล่าคะ
โดย: ต้นโอ๊ค [4 ก.ค. 50 2:45] ( IP A:71.252.232.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   สวัสดีค่ะ คุณSubu

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมมากเลยค่ะ
โดย: SA MN [4 ก.ค. 50 7:05] ( IP A:69.89.200.58 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ขอโทษครับคุณแม่อุ๋งอิ๋ง ที่จริงเรื่องรูปร่างลูกพลับที่ผมว่า แบบทรงสูงว่าเป็นแบบพันธุ์ฝรั่งนั้น ไม่เสมอไปครับ ทรงสูงที่พันธุ์เอเซีย ก็มีครับ (ตกลงก็จะเอารูปร่างเป็นแน่นอนไม่ได้ นะครับ)
..........
ครัยคุณต้นโอ๊ค ปลูกที่ แคลิฟอร์เนีย ชุมกว่าเพื่อน แต่จะเป็นพวก oriental persimmon
สำหรับพันธุ์ที่เรียก American Persimmon
(Diospyros virginiana)รูปร่างทรงลูงๆ มีปลูกในรัฐแถบ ตะวันออกเฉียงใต้มากเลย
โดยเฉพาะ virginia

ดูในแผนที่แถบนี้ครับ

โดย: Subu [4 ก.ค. 50 10:14] ( IP A:75.49.219.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   สวัสดีครับ คุณ SA MN ยินดีด้วยครับ
โดย: Subu [4 ก.ค. 50 10:18] ( IP A:75.49.219.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   สวัสดีเพื่อนๆๆทุกคนค่ะ
คุณซูบู่คะ อยากถามว่า ปูนขาวนั้นดีไม๊คะ และต่างกันไม๊คะ คือว่า เมื่อไม่นานนี้ ข่าหวานได้มาจากร้านไทยที่นี่ค่ะ เขาใส่กระปุกขาย เป็นผงๆๆสีขาวน่ะ นิดเดียวค่ะ ก็เลยอยากถามว่า ใช้ปริมาณ กับน้ำ ที่บอกมาข้างบนนี้ใช่ไม๊คะ และอีกอย่าง น้ำปูนใสสีขาวไม่เคยเห็นน่ะ นี่ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกค่ะ ก็เลยลองซื้อมาค่ะ ส่วนปูนสีแดงนั้น เห็นที่เมืองไทย ญาติ เขาใส่โอ่ง ลูกขนาดกลางๆๆน่ะ เวลาใช้ที ก็ใช้ถ้วยไปตักมาน่ะ
ขอรบกวนแค่นี้ค่ะ ที่ถามเพราะว่า กลัวทำแล้วใส่ขนม จะเกิดอันตรายกับเราน่ะ เหอๆๆ
โดย: ข่าหวาน [7 ก.ค. 50 9:19] ( IP A:125.238.132.248 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   คุณข่าหวานครับ ก่อนอื่นขออารัมภบทว่า

-อันปูนแดงนั้นโดยทั่วๆไปจะนำมาผสมเคี้ยวเวลากินหมาก ย่อมเป็นของกินได้ ทราบตรงนี้แล้ว(กินหมากจะคาย-บ้วนน้ำหมาก,แต่ก็มีเล็ดลอดลงกระเพาะไปบ้าง)

-อันปูนขาวนั้น มีทั้งแบบกินได้ และแบบใช้ในการก่อสร้าง หรืออื่นๆ เพราะฉะนั้นถ้าจะเอามาทำน้ำปูนใส ควรเป็นชนิดบริสุทธิ์ที่เรียก food grade

๐ตอบคำถาม๐
๑)ปูนขาว,ปูนแดง ทำน้ำปูนใส คุณภาพไม่ต่างกัน ต่างกันแค่สี เพราะปูนแดงมีส่วนผสมของขมิ้น
๒)ใช้ปูนขาวทำน้ำปูนใส ก็ผสมแบบเดียวกับเมื่อใช้ปูนแดง

ปล.ถามที่ร้านไทยที่เอ่ยถึง เน้นว่าเป็นแบบบริสุทธิ์ food grade หรือเปล่า ไม่ใช่ไปเอา ปูนขาวสำหรับก่อสร้างมาขายนะยะ อิอิ
โดย: Subu [7 ก.ค. 50 19:28] ( IP A:75.49.219.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   ขอบคุณค่ะ คุณซูบู่ สบายดีน่ะคะ เห็นหายไปนานเหมือนกันค่ะ
โดย: ข่าหวาน [8 ก.ค. 50 15:04] ( IP A:125.238.132.248 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   ว่าแล้วอยากกินมะม่วงดองจังเลย มีปูนแดงแห้งๆเอามาจากไทยตั้งปี ไม่ได้เอามาทำอะไรซักที เดี๋ยวทำน้ำปูนใสเก็บไว้ดีกว่า รอมะม่วงเอามาดอง อิอิ

ของคุณคุณ Subu มากๆนะคะ สำหรับข้อมูล
โดย: Peter en Jeab [11 ก.ค. 50 2:58] ( IP A:195.241.118.82 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   ผมทำแล้วครับคุณเจี๊ยบ แต่ไม่มีมะม่วงแก้ว ใช้มะม่วงนำเข้าจากเม็กซิโก สู้มะม่วงแก้วไม่ได้หรอก อีก ๒ อาทิตย์ก็หม่ำได้แล้ว

โดย: Subu [11 ก.ค. 50 23:03] ( IP A:75.49.219.78 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   https://chompoo-kitchen.pantown.com/ครัวชมพู่
โดย: ครัวชมพู่ (เจ้าบ้าน ) [29 ธ.ค. 50 1:02] ( IP A:213.114.231.223 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน