PPM สารฆ่า/ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ รา แบคทีเรีย ใครเคยใช้บ้างครับได้ผลไหม
   New!!! PPM สารฆ่า/ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ รา แบค แต่ไม่มีผลต่อการเจริญของพืช มีตัวนี้เติมในอาหารก็ไม่ต้องกลัวเชื้อปนเปื้อน
PPM เป็นสารผสมในกลุ่ม preservative/Biocide เกิดจากการผสมสารเคมีหลายชนิด มีประสิทธิภาพในการป้องกันหรือลดการปนเปื้อนเชื้อในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการงอกของเมล็ด การเกิดแคลลัส และการพัฒนาเป็นต้น ของพืชที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง ใช้ง่าย เพียงแค่เติมในอาหาร สามารถเติมได้ทั้งก่อนและหลังนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) เนื่องจากสามารถทนความร้อนสูงได้ สามารถป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจากทางอากาศ ทางน้ำ และการสัมผัสได้เป็นอย่างดี จริงหรือเปล่ามีท่านใดเคยใช้บ้างครับอยากทราบมากๆเลย
โดย: โก้ [7 พ.ค. 53 16:36] ( IP A:119.31.41.246 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ไม่ได้ผลเลย
โดย: iw2007chawdorn@gmail.com [8 พ.ค. 53 20:36] ( IP A:113.53.99.94 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ได้ผล แต่ไม่สมบูรณ์แบบ
1. ผมลองใส่ในอาหาร 0.2 % แล้วไม่นิ่งฆ่าเชื้อ ปรากฎว่าก็ไม่มีเชื้อใดๆขึ้น
2. ถ้าพืชที่หลังจากการฝอก หรือ มีการปนเปื้อนในปริมาณหนึ่ง
2.1 จะกำจักแบคทีเรีย ยีสต์ไม่ได้ ราไม่ขึ้น
2.2 ในอาทิตย์ แรกจะไม่มีอะไรขึ้น แต่พอมากกว่า 1 อาทิตย์ ก็มีราขึ้น และ แบคทีเรียขึ้นมามากมายนัก

(เหมือนมันแค่ยับยั้งการเจริญเติบโดตได้ในระดับ และเวลาหนึ่งเท่านั้น
เช่นเดียวกับ antibiotic พอผสมในอาหารนานเกินไป ความสามารถในการยับยั้งก็จะลดลงมาก)

3. ผมผสมลงในอาหารเหลวที่ แล้วใส่สปอร์ของราลงไป เปรียบเทียบกับชุดคอนโทร พบว่า สามารถยับยั้งการเจริญของราได้ และ สองหรือสามสัปดาห็ราก็ขึ้น และพบว่าถ้าใส้ที่มีความเข้มข้นมากๆ จะยับยั้งได้นานกว่า แต่ไม่สามารถยับยั้งได้ตลอด

4. จาก subculture สปอร์ของเฟรินในอาหารเหลว พบว่า % ppm ที่สูง มีผลทำให้ พรีเกมมีโตไฟ ของเฟรินในอาหารเหลวเจริญได้ช้ากว่า % ppm ที่ต่ำกว่า ถึงแม้ % ppm ที่ต่ำกว่าจะทำให้ พรีเกมมีโตไฟ เจริญได้เร้วกว่าอาทิตย์ กว่าๆ แต่ก้สามารถยับยั้งรา ได้ในเวลาน้อยกว่า

5. ผลของ 0.1 %ppm กับการเจริญของแคลลัสยาสูบ พบว่า ppm ไม่มีผลกระตุ้นหรือยับยั้งการเกิดแคลลัสของยาสูบเลย

สรุป ppm สามารถยับยั้งเชื้อบางชนิดไม่ได้ หรือได้ในเวลาหนึ่ง และสามารถยับยั้งหรือหยุดการเจริญของเชื้อราหลายชนิดได้ตลอด และพบว่า ppm สามารถยับยั้งการงอกของสปอร์ราได้ดีกว่าการยับยั้ง ราที่เจริญเป็นเส้นใยแล้ว และ ppm สามรถยับยั้งการสร้างสปอร์ของเชื่อรา ได้ดี (ราอ้างอิง As niger, risopus, penicillium sp.,monsacus sp.)

และ ppm สามรถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้บางชนิด และไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ ยีสต์ , streptomycetes ได้เลย เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม และสามารถยับยั้ง E coli ได้ในเวลาหนึ่ง bacillus sp ได้ตลอด(1 เดือนผ่านไปแล้ว) (แบคทีเรียที่ใช้ทดสอบอ้างอิงคือ streptomycetes, E coli, bacillus sp, phudomonas fluorescens, phudomonas anruginsa )

ของคุณครับ
พีรดนย์

การทดสอบ ประสิทธิภาพของ ppm (plant preservative mixture) ในการทดลองย่อย ของห้องปฏิบัติการ biotranfomatics ในกลุ่ม uniqueLAB

ไม่ได้มีอ้างอิงจากที่ใดเพราะเป้นการทดลองเอง
โดย: DNA_network@live.com [9 พ.ค. 53 17:24] ( IP A:125.27.194.247 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   ภาพ pre gammetophyte ของเฟิรนข้าหลวง เมื่อได้รับ ppm ในอาหารเหลว ซ้าย 0.1 %ppm ขวา 0.2% ppm

โดย: dna_network@live.com [9 พ.ค. 53 17:33] ( IP A:125.27.194.247 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ภาพ ซ้าย ms+0.2% ppm ไม่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ และเปิดฝาทิ้ไว้ 15 นาที พบว่ายับไม่มีเชื่อใดๆ ขึ้นเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว

กลาง ยอดอ่อนหยังจากการฟอกของ อนูเบียสบนอาหารที่มีการเติม antibiotic พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป มียีสต์ขึ้นบ้าง

ขวา ยอดอ่อนของ อนูเบียสหลังจากการฟอกแล้ว บนอาหารที่มีการเติม antibiotic และ 0.2%ppm พบว่าเวลาผ่านไป ประมาณ 3 อาทิตย์ มีราที่ยังไม่สามารถระบุได้ขึ้นรวมถึงยีสต์ด้วย

โดย: DNA_network@live.com [9 พ.ค. 53 17:37] ( IP A:125.27.194.247 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   รุปเปรียบเทียบระหว่าง ซ้าย เติม 0.2% ppm และขวา ไม่มีการเติม และได้ spot colony ของราxx ลงไป พบว่า ppm สามารถยับยั้งการเจริญของรา x นี้ได้

โดย: DNA_network@live.com [9 พ.ค. 53 17:40] ( IP A:125.27.194.247 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   จาการทดลองวิเคราะห์สารประกอบใน ppm อย่างคร่าวๆ และจากการระบุไว้ข้างขวดพบว่ามี
จากรูปดังกล่าว

และจากการวิเคราะห์ด้ายการแยกโดยวิธีคอลัมโครมาโทรกราฟฟี่ และ TLC พบว่าสารมีสารประกอบอื่นที่ไม่สามารถระบุได้ ผสมอยู่ และมี สาร ที่มีอนุพันธ์ของโครสร้าง คล้ายกับ methyl paraben และโซเดียมเบนโซเอท อย่างไรก็ตามยังสรุปแน่ชัดไม่ได้ก่อนการทำ HPLC

ผมก็ยังไม่ทราบการทำงานของสารประกิบพวกนี้อยางแน่ชัดนักแต่หากเป็นไปตามสันนิธาน ก็อาจมีความเกียวของต่อกระบวนการ บาอย่างของหมุฟังชัน ของสารประกอบ เช่นเมมิล และ ครอไร

โดย: DNA_network@live.com [9 พ.ค. 53 17:47] ( IP A:125.27.194.247 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ผลของการรัน TLC ผ่านการสเปรโดยกรดอ่อน X และ มองผ่าน 306 nm พบว่ามีสารประกอบอีกหลายตัว และเมื่อรันพร้อมกับ standard ของสารประกอบเททิลพาราเบน พบว่ามีความใกล้เคียงกันในด้าน polality ของสารแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป้นตัวเดียวกันหรือไม่

ขอบคุณครับ

พีรดนย์

ทั้งหมดเป็นการแยกสารประกอบทางเคมีของ ppm ในห้องปฏิบัติการ organic compound ในกลุ่ม uniqueLAB
ขอบคุณครับบ


(จะถูกฟ้องไหมนี้ย)

โดย: DNA_network@live.com [9 พ.ค. 53 17:51] ( IP A:125.27.194.247 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ..ขอแจมด้วยครับ พอดีเคยได้มาจากมิตรท่านหนึ่ง..
ผมเคยใช้แช่ ชิ้นพืชที่ติดเชื่อรา(Contaminate ในขวด)หลังจากล้างน้ำ+จุ่มแอลกอฮอล์ แล้วแช่ PPM 2% ประมาณ 5 นาที...ไม่ฟอก+ไม่แล้ง
...จาก 10 ต้น ยังมีการติดเชื้ออยู่ 3 ต้น อีก 7 ต้นไม่มีการปนเปื้อน อาหารใส่ PPM 1.5 %..

ต้นที่รอด ถ่ายอาหาร ทุกๆ 2-3 เดือน(ไม่ใส่ PPM) ตอนนี้ ถ่ายอาหารมามากกว่า 12 ครั้ง ต้นไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม และก็ไม่มีการพัฒนาใดๆ ต้นยังต้นเล็กเหมือนกับตอนถ่ายอาหารตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้ว(แคระ-แกรน)
โดย: dUKe>duke_ry@hotmail.com [10 พ.ค. 53 11:16] ( IP A:202.44.7.57 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ขออภัยครับขอแก้ไขคำผิด
ไม่ฟอก+ไม่ล้าง
โดย: Share IS Power<dUKe> [10 พ.ค. 53 11:20] ( IP A:202.44.7.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ขอบคุณครับอย่างนี้คงต้องทดลองใช้เเล้วหละครับ
โดย: โก้ [10 พ.ค. 53 13:37] ( IP A:119.31.30.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   2% 1.5 % เลยหรอครับ ผมใช้แค่ 0.1% 0.2 % เพราะเห้นคู่มือมันบอกว่าใช่เท่านั้น ผมเลยไม่แน่ใจว่าใช้น้อยไปหรือป่าว
โดย: DNA_network@live.com [10 พ.ค. 53 15:36] ( IP A:125.27.193.203 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ผมจำแค่หลักการครับ แต่สำหรับการปฎิบัติก็ลองเล่นไปเรื่อยเปื่อย ครับ


สำหรับท่านที่สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เวบนี้เลยครับ
https://www.ppm4plant-tc.com/instructions.htm
โดย: dUKe>duke_ry@hotmail.com [11 พ.ค. 53 12:16] ( IP A:202.44.7.59 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   ข้อมูลการทดลองเยี่ยมมากเลยครับ ขอบคุณที่นำมาเผยแพร่นะครับ หลังจากที่ส่ง PPM ไปให้ ผมว่าจะเมลล์ไปสอบถามอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่มีโอกาสซักที ผมขออนุญาตอาศัยข้อมูลเหล่านี้แนะนำท่านอื่นที่สนใจต่อไปนะครับว่าแบบไหนใช้ได้ แบบไหนใช้ไม่ได้ แต่เท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ลูกค้าที่ไม่พร้อมเรื่องอุปกรณ์ปลอดเชื้อหลายๆ ท่าน นำไปเติมในอาหารสำหรับเพาะเมล็ดกล้วยไม้ก็ใช้ได้ผลค่อนข้างดีครับ อาจเนื่องจากเมล็ดกล้วยไม้ในฝักที่ยังไม่แตกปลอดเชื้ออยู่แล้วก็เป็นได้มั้งครับ
โดย: plantbiomedia@gmail.com [2 มิ.ย. 53 9:04] ( IP A:114.128.8.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   izationa/236798833051393
https://www.facebook.com/notes/maimeebooka/1-black-friday-deals-beyond-resistance-youth-activism-and-/236799323051344
โดย: t [20 พ.ย. 54] ( IP A:125.26.121.155 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   
feed to remain up to date with your up following posts. Thank you!

screw for cartier love bracelet replica https://www.braceletloveorjaune.com/

โดย: screw for cartier love bracelet replica [13 ก.ค. 58 12:21] ( IP 107.149.67.60 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   ตอนนี้หาซื้อได้ที่ไหนช่วยแจ้งหน่อยนะครับ 0902530681
โดย: tong.127@hotmail.com [2 ต.ค. 60 8:16] ( IP A:184.22.171.54 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   ตอน ป.ตรี เคยทดลองเล่นๆ ที่ความเข้มข้น 0.5ppm.พบว่าได้ผลดีกับใบของกล็อกซิเนียที่มีขนมากๆ ชิ้นส่วนพัฒนาเป็นแคลลัสได้ ตอนนี้ผมเรียน ป.โทอยู่ครับ จำเป็นต้องใช้มากๆเลย แต่ติดต่อร้านที่เคยซื้อไม่ได้แล้ว ท่านที่ทราบช่วยแจ้งหน่อยนะครับ 0902530681
โดย: tong.127@hotmail.com [2 ต.ค. 60 8:21] ( IP A:184.22.171.54 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน