ข้อมูลอีกมุมหนึ่งของ พลูคาว
   การแพทย์ทางเลือกกำลังเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกเป็นแนวโน้มใหญ่(Mega-trend)ของโลกในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง ปัจจุบันการแพทย์ทางเลือก ก็มีมากมายโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถพึ่งพาการแพทย์แผนปัจจุบันหรือกระแสหลักได้ กล่าวกันว่าในชาติที่พัฒนาแล้วระบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยการแพทย์แผนปัจจุบันกำลังถึงทางตัน และเสี่ยงต่อการพังทลายทั้งระบบเพราะเหตุผลสำคัญสี่ประการคือ 1. นายจ้างไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเรื่อยๆได้อีกต่อไป 2. ผู้ป่วยไม่พอใจในระบบการรักษาปัจจุบัน 3. ระบบการประกันภัยที่ไม่ดีทำให้คุณธรรมการทำงานในวิชาชีพของแพทย์ตกต่ำ 4. การขาดแคลนเจ้าหน้าที่พยาบาล ส่วนเหตุผลอื่นเช่น ค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้น การขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและระบบการจัดการที่ไม่ทันสมัย ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดทางตันดังกล่าวด้วย ช่องโหว่สำคัญอีกอย่างของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันนี้ก็คือ การวางใจในการระบบผ่าตัดและยาที่ทันสมัย หรือการรอให้เกิดปัญหาสุขภาพแล้วจึงหาหนทางแก้ไขปัญหา การดูแลสุขภาพที่ถูกต้องจึงควรเป็นระบบการป้องกันโรคจะดีกว่า

หลักการกินอาหารเป็นยา เป็นระบบการป้องกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะคนเราต้องกินทุกวันโดยมีความหิวเป็นเครื่องมือบังคับให้เรากินยาในรูปของอาหารที่เราชอบอย่างสม่ำเสมอ หากไม่สามารถหาอาหารยาได้ สมุนไพรก็เป็นสิ่งที่สามารถใช้ในแนวคิดของการป้องกันได้ดีเช่นกัน คำกล่าวที่ว่า “สิ่งที่คงอยู่ ย่อมมีคุณค่าในการคงอยู่” ยังคงใช้ได้ดีในเรื่องของสมุนไพร การใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรคมีปรากฏเป็นหลักฐานบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของทุกชนชาตินับหลายพันปี และยังคงใช้สืบต่อกันเรื่อยมาไม่สูญหายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน(เปรียบเทียบกับยาเคมีสังเคราะห์เชิงเดี่ยวที่มีการใช้งานมาไม่กี่ร้อยปี) ซึ่งจะพบเห็นว่ายาแผนปัจจุบันจำนวนมากที่ยังใช้สมุนไพรหรือใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบในการทำยา จากข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า สมุนไพรมีคุณค่าในตัวจริงๆจึงสามารถทนทานต่อการพิสูจน์ของผู้บริโภคมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ปัจจุบันสังคมของโลกส่วนใหญ่เป็นสังคมฐานความรู้ผู้บริโภคสามารถแสวงหาความรู้จากสำนักต่างๆที่ต้องการได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในพริบตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันมีการรวมตัวของผู้รู้และมีคุณธรรมช่วยกันจัดทำระบบฐานข้อมูลให้บริการฟรีกับประชาชนบนเว็บไซต์โดยไม่ติดขัดเรื่องลิขสิทธิ์ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ช่วยกันส่งข้อมูลดีๆเข้ามาเผยแพร่ในขณะเดียวกันก็ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องตลอดเวลาโดยผู้ที่มีความรู้มากกว่าจากทุกมุมโลก เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงประเภทนี้ที่เป็นรู้จักกันดีเช่นวิกิพีเดีย( https://www.wikipedia.com )ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่สงสัยด้วยตนเองเพียงปลายนิ้ว ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจึงไม่สามารถคงทนต่อการพิสูจน์ได้อีกต่อไป ข้อมูลที่อยู่ในวิกิพีเดียจึงค่อนข้างน่าเชื่อถือมากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่กลายเป็นมหาสมุทรแห่งข้อมูล ที่มีทั้งจริงและเท็จปนกัน
ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มีฤดูกาลที่เหมาะสำหรับพืชสมุนไพรมีฤดูฝนในปริมาณเหมาะสม มีฤดูแล้งที่มีแสงแดดจัดทำให้พืชสร้างสาระสำคัญที่มีประโยชน์ทางยามาก มีจำนวนจุลินทรีย์และไมคอร์ไรซ่า(MYCORRHIZA) ที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี จากการสำรวจพบว่าสมุนไพรกว่าร้อยละ 60 ชนิดในโลกพบได้ในพื้นบริเวณประเทศไทยตอนบน ลาว ภาคใต้ของจีน และพม่าบางส่วน บริเวณดังกล่าวพบความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง จึงทำให้โอกาสที่จะพัฒนาสมุนไพรสูงกว่าบริเวณอื่นของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในพื้นที่ดังกล่าวมีการสะสมความรู้ทางปัญญาของบรรพบุรุษมานานนับพันๆปี ฐานข้อมูลสมุนไพรเมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้เข้าร่วมการทดสอบและระยะเวลาการทดลองถือเป็นข้อมูลเรื่องความเป็นพิษและประสิทธิภาพของสมุนไพรในมนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง จากประสบการณ์และฐานข้อมูลที่ได้จากภูมิปัญญาและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สะสมมานานปีทำให้เราทราบว่าสมุนไพรพลูคาว (คาวตอง)ที่เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากที่สุดชนิดหนึ่ง พลูคาว (คาวตอง)ทั้งต้นใช้ปรุงเป็นอาหารเช่นผักแนมกับน้ำพริก ลาบ ใช้ยำแบบพื้นบ้าน รากนิยมใช้ปรุงเป็นอาหารของชาวจีนมานานเช่นกัน ชาวจีนถือว่าเป็นอาหารบำรุงหัวใจ ส่วนใบแห้งใช้ชงเป็นชา ตำรายาไทยพื้นบ้านใช้ใบแห้งผสมกับสมุนไพรอื่นอีกหลายชนิดเช่นงวงตาล สะแกนา รากคัดเค้า ฯใช้เป็นตำรับยาบำรุงร่างกาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน ตำรับนี้ทางองค์การเภสัชกรรมได้ทำการวิจัย ทดสอบในมนุษย์และจดสิทธิบัตรไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลทางวิชาการของพลูคาว (คาวตอง)ที่มีการสะสมเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันโดยการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ตรงโดยทีมวิจัยจากหลายประเทศรวมทั้งในประเทศไทยเอง ทำให้สมุนไพรพล
โดย: [0 3] ( IP )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ูคาว (คาวตอง)เป็นสมุนไพรที่สำคัญและมีประโยชน์มากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก
มีงานการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจที่แสดงถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรพลูคาว (คาวตอง) เป็นโครงการคัดกรองสมุนไพรกำจัดเชื้อไวรัส ของ “ศูนย์ป้องกันทางการแพทย์แห่งชาติจีน” ซึ่งการทำงานได้ประสบผลสำเร็จในการคัดกรองสารสมุนไพรประมาณ 100 ชนิด ที่มีผลยับยั้งเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิด SARSได้แล้ว สารเหล่านี้คัดกรองมาจากสารประกอบกลุ่มเปบไทด์และสารสกัดสมุนไพรประมาณ 12,000 ชนิด ในบรรดาสารสมุนไพรทั้งหลายที่นำมาวิจัยในครั้งนี้ด้วย นักวิทยาศาสตร์พบว่าหนึ่งในสาร 12,000 ชนิด ดังกล่าว สารสกัดจากพลูคาวซึ่งเป็นสมุนไพรที่เป็นตัวยาประกอบทั่วไปในตำรับยาจีน สามารถป้องกันเซลล์ไม่ให้ติดเชื้อไวรัส SARS ในหลอดทดลองได้ อีกทั้งสามารถฆ่าเชื้อไวรัส SARS ในเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส SARS ได้อีกด้วย


The research and development team of Chinese herbs
at the National Defense Medical Center.


ทีมวิจัยสมุนไพรของ“ศูนย์ป้องกันทางการแพทย์แห่งชาติจีน” ได้สกัดสารสำคัญในพลูคาวโดยกรรมวิธีพิเศษ แล้วนำไปผสมกับเชื้อไวรัส SARS แล้วนำไปใสกับเซลล์,ทดลองชนิด Vero E6 ซึ่งไม่ติดเชื้อ SARS มาก่อน ผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากพลูคาวมีคุณสมบัติยับยั้งการติดเชื้อไวรัส SARS ได้
การทดลองอีกครั้งหนึ่ง ทำขึ้นเพื่อทดสอบว่าสารสกัดจากพลูคาวสามารถฆ่าเชื้อไวรัส SARS ได้จริงในสัตว์ทดลอง ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก “ศูนย์ป้องกันทางการแพทย์แห่งชาติจีน” ได้ใช้สารสกัดจากพลูคาว เพื่อไปฆ่าเชื้อไวรัส SARS ในเซลล์สัตว์ทดลอง ที่ติดเชื้อ SARS แต่ผลการทดลองยังไม่มีการประกาศออกสู่สาธารณชน
ทีมนักวิทยาศาสตร์จีน ได้ตีพิมพ์เอกสารงานวิจัย เรื่องการใช้สารผสมสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส SARS แต่กลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรยังคงต้องรอการตรวจสอบต่อไป นักวิทยาศาสตร์จากประเทศเยอรมันก็พบว่าสาร Glycyrrhizin จากสมุนไพร Glycyrrhiza uralensis Fisch., ก็สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส SARS ได้ ปัจจุบันทีมนักวิจัยจากประเทศไต้หวัน ได้ให้ความสนใจสูงสุดกับการค้นพบครั้งนี้ ไม่ว่าสารสำคัญที่พบในสมุนไพรชนิดใดๆ จะเป็นสารผสมหยาบหรือสารเดี่ยวบริสุทธิ์ ในขณะที่ทีมวิจัยก็กำลังตื่นเต้นกับผลจากหลอดทดลอง แต่ผลการทดลองในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องได้ผลออกมาเพื่อประเมินคุณค่าในการรักษาโรคนี้ต่อไป
ประโยชน์ของสมุนไพรพลูคาว (คาวตอง)เท่าที่ผู้เขียนรวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดที่ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย โดยสาร เป็นน้ำมันหอมระเหยที่ออกฤทธิ์สำคัญในการต่อต้านแบคทีเรียก่อโรคทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบหลายชนิดในหลอดทดลอง เช่น S.aureus และ สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาเพนนิซิลลิน, Diplococcus penumoniae, alph Streptococcus, Hemophilus influenzae, Neisseria catarrhalis,Salmonella typhi; Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Shigella dysenteriae, Mycobacterium tuberculosis สายพันธุ์ H37 RV, Candida, albicns, Cryptococcus neoformans, Sporotruichum, Aspergillus, Chromomycosis fungus, Epidermophyton rubrum, Tinea imbricata, Microsporum gypseum, Microsporum ferrugineum, และ sharkskin fungus, Diplococcus pneumoniae, Sporotrichum
พลูคาว (คาวตอง)มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการสลายตัวของโปรตีน(biological damage such as protein fragmentation)
ป้องกันการแพ้ชนิดรุนแรง (Anaphylactic shock)
ข้อมูลการประยุกต์ใช้พลูคาว (คาวตอง)ในComplementary and Alternative Healing University กล่าวว่า สมุนไพรพลูคาว (คาวตอง)มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับโรคหรืออาการต่างๆในทางการแพทย์หลายชนิดเช่น

รักษาโรคทางเดินหายใจอักเสบ ( For treating inflammation of the respiratory tract)
รักษาโรคหลอดลมขยายตัวมากเกินไป (For treating over expansion of bronchi)
รักษาโรคไอกรน
รักษาอาการคั่งน้ำในอกจากโรคมะเร็ง (For water retention in the chest cavity caused by cancer)
ป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัด (For preventing infection after surgery )
ลดไข้ (For lowering fever)
รักษาโรคท้องเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (For treating bacterial diarrhea)
รักษาตับอักเสบชนิดดีซ่าน (For treating jaundice type of hepatitis)
รักษาอาการไตผิดปกติ (For treating kidney multiple syndromes)
รักษาแผลอักเสบคอมดลูก (For treating ulceration of the neck of uterus)
รักษาการอักเสบบริเวณกระดูกเชิงกราน (For treating inflammation of the pelvic area)
รักษาการอักเสบชนิดธรรมดาบริเวณแก้วตา (For treating simple type of inflammation of the cornea)
รักษาการอักเสบในโพรงจมูก (For treating sinus inflammation of the nose)
รักษาการอักเสบมีหนองในหูชั้นกลาง (For treating inflammation ( with pus) of the middle ear)
รักษาโรคหัด (For treating measles)
รักษาโรคต่อมทอนซิลอักเสบจากการระบาด (For treating epidemic type of tonsillitis)
รักษาเนื้องอกในเส้นเลือด (For treating tumors of the blood vessels)
ป้องกันโรคจากพยาธิหัวใจ (For preventing leptospira disease)

จะเห็นว่าสมุนไพรพลูคาว (คาวตอง) มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพมนุษย์ที่เราสามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดไปพิจารณาตัดสินใจในการนำไปใช้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเป็นแนวร่วมในการให้ความรู้จากประสบการณ์ตรงในแง่มุมอื่นที่ยังไม่มีการบันทึกและวิจัยมาก่อนมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อช่วยพัฒนาวงการสมุนไพรไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ซึ่งในความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเองเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับคำพูดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ สำคัญกว่าความรู้” เพราะความรู้มีขีดจำกัด ส่วนวิสัยทัศน์กว้างไกลไม่มีขอบเขต ตัวอย่างกรณีของประสบการณ์ของการใช้น้ำสมุนไพรพลูคาว (คาวตอง)(Purple Love)ที่ทำให้มะเร็งดีขึ้นชัดเจนจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยในรายการสำนึกดีที่รักษ์สุขภาพหลายรายเช่น การใช้สมุนไพรพลูคาว (คาวตอง)ในการดูแลสุขภาพของคุณทองเลื่อน(มะเร็งต่อมไทรอยด์) คุณสมชาย(มะเร็งลำไส้ใหญ่) หรือกรณีการใช้สมุนไพรพลูคาว (คาวตอง)ในการควบคุมอาการโรคภูมิแพ้รุนแรงจนอาการที่เป็นอยู่ก็หายไปจนไม่ต้องกินยาขยายหลอดลมอีกเช่นคุณกัลยา คุณยงยุทธ คุณกมลทิพย์ หรือเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ำตาลได้โดยไม่อ่อนเพลีย(คุณบรรเลง) กลุ่มอาการเหล่านี้แพทย์แผนปัจจุบันหลายท่านไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ว่าสมุนไพรทำงานได้อย่างไรจึงสามารถช่วยรักษาอาการได้ดีโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ทั้งๆที่แผนการรักษาของแพทย์ตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบันการรักษาจะต้องควบคุมพยาธิสภาพไว้ด้วยยาตลอดเวลาซึ่งส่วนใหญ่แล้วคือยากลุ่มสเตียรอยด์ที่มีผลข้างเคียงค่อนข้างสูง ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ ผู้เขียนเองตั้งสมมุติฐานหรือความคิดรวบยอดหรือทฤษฎี( Theory)ในการอธิบายเรื่องนี้(Reverse memory pathway theory)ไว้ว่า “การกระตุ้นภูมิต้านทานให้ทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่ผิดปกติผ่านระบบความจำในเซลล์ลูกหลานที่แบ่งตัวจากเซลล์ต้นแบบและขยายผลย้อนไปถึงเซลล์ต้นแบบทำให้เซลล์ลูกหลานและเซลล์ต้นแบบถูกทำลายโดยวิธีเดียวกัน(Stem cells can be destroy via memory pathway through daughter cells of immune system )” ซึ่งเป็นกลไกปกติที่ร่างกายทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสารพิษ เชื้อโรคหรือเซลล์ไม่ปกติอยู่แล้ว การมีทฤษฎีที่สอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้นจริงจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยการกินสมุนไพรหรือวิธีอื่นใดที่ทรงประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสมุนไพร ทำให้มีคำอธิบายได้อย่างสอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี
ไตรศักดิ์ ฐิติเจริญพงษ์

วิธีรับประทาน
รับประทานครั้งละ 5-30 CC วันละ 1-3 ครั้ง ก่อนอาหารโดยเริ่มรับประทานครั้งแรกในขนาดน้อยๆก่อนประมาณ 5 cc แล้วจึงค่อยๆเพิ่มขนาดจนพอดี(สังเกตอาการตอบสนองในแต่ละโรคและแต่ละคน ซึ่งจะไม่เท่ากัน เช่นโรคเบาหวานหรือมะเร็ง ขนาดที่พอเหมาะผู้ป่วยจะขับของเสียออกมาทางอุจจาระและปัสสาวะมาก จนเป็นที่สังเกตเช่นขับถ่ายเป็นเมือก เหม็นร่วมกับอุจจาระ หรือปัสสาวะ) เวลาที่ใช้ ขึ้นกับโรคเช่นมะเร็งอาจต้องใช้เวลา 5-7 เดือนหรือ 10 เดือน เป็นต้น

ข้อมูลอ้างอิงจาก


https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_medicine
British Medical Journal. February 22, 2003; 326:416

สุมิตรา จันทร์เงา. คนรักผัก. เทคโนโลยีชาวบ้าน วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ปีที่ 16 ฉบับที่ 337.

ANN ARBOR, Mich.. Why do tropical areas teem with species?. https://www.ns.umich.edu/htdocs/releases/story.php?id=1092

นิตยสาร Science Bulletin ฉบับ January 2004/Vol. 36, No.1

Variation in Chemical Composition and Antibacterial Activities of Essential Oils from Two Species of Houttuynia THUNB. ; Chem Pharm Bull. VOL.54;NO.7;PAGE.936-940 (J-STAGE)(2006)

Washington State Lyme Disease Organization. https:// https://www.walyme.org/

Shizuo Toda. Journal of Medicinal Food. 2005, 8(2): 266-268. doi:10.1089/jmf.2005.8.266.

Biological&Pharmaceutical Bulletin. Vol. 28Z2005X, No. 10 18
64

โดย: เจ้าบ้าน [9 ก.ค. 53 23:52] ( IP A:144.5.59.105 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน