ตัวอย่างข้อสอบ O-Net ปี 2552 กลุ่มวิชาอังกฤษ / สุขศึกษาและพลศึกษา
   ตอนที่ 1 ภาษาอังกฤษ 25 ข้อ รวม 25 คะแนน
ตอนที่ 2 สุขศึกษาและพลศึกษา 25 ข้อ รวม 25 คะแนน

ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
--------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 1 ภาษาอังกฤษ : จำนวน 25 ข้อ (รวม 25 คะแนน)
SECTION 1 : Language Use and Usage (10 marks)
ส่วนที่ 1 : การใช้ภาษา : จำนวน 10 ข้อ : ข้อละ 1 คะแนน
Part 1: Pictures (Nos. 1 – 5)

Directions: Look at each picture and choose the best answers to the questions. Each picture is followed by two questions.
Both answers must be correct in order for you to gain one
mark. If either of your answers is wrong, you will not gain
any mark.

จงดูภาพต่อไปนี้ และเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคำถามแต่ละ
คำถาม ในแต่ละข้อจะมีคำถาม สอง คำถามที่สัมพันธ์กัน
นักเรียนจะต้องเลือกคำตอบสำหรับคำถามทั้งสองข้อให้ถูกต้องจึง
จะได้ หนึ่ง คะแนน ถ้าตอบคำถามข้อหนึ่งข้อใดผิดจะไม่ได้คะแนน
เลย

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:54] ( IP A:110.49.235.236 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:56] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:56] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:57] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:57] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:57] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:58] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:58] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:59] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 18:59] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 19:00] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 19:00] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 19:00] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   SECTION 2 : Reading Ability (15 marks)

ส่วนที่ 2 : ความสามารถในการอ่าน : จำนวน 15 ข้อ : ข้อละ 1 คะแนน
Directions: In this section there are two parts: Vocabulary and Reading Comprehension. Read the sentence/passages carefully and choose the best answer. You will gain ONE mark for each
correct answer.

อ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้ และเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ในส่วนนี้นักเรียนจะได้
หนึ่ง คะแนน เมื่อตอบถูกหนึ่งข้อ

โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 19:02] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   Part 2 : Reading Comprehension (Nos. 16 - 25)

Directions : Read the sentence and passages carefully and choose the correct answer to each question.
อ่านประโยค/ข้อความต่อไปนี้ และเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ในส่วนนี้
นักเรียนจะได้ หนึ่ง คะแนนเมื่อตอบถูกหนึ่งข้อ

Sentence/ประโยค:
This evening, John and Kathy are going to eat at a Chinese restaurant, and after that they will go to the cinema.

16. Where will they have dinner?

1. They will have dinner at home.
2. They will have dinner at a restaurant.
3. They will have dinner at the cinema.
4. They are going to China for dinner.

17. What will they do after that?

1. They will go home.
2. They will watch a film.
3. They will eat Chinese food.
4. They will read at home.

Passage 1
One day Fred went swimming in a canal. He dove to the bottom
of the canal and came back up with a big wooden box. He opened it and found a jacket, two pairs of trousers, five shirts and three pairs of shoes. He put his hand into the right pocket of the jacket and took out a plastic bag full of coins. In the pocket of one pair of trousers he found a pocket knife. In a pocket of a shirt he found a pair of glasses. He was very happy and took all the things home.

18. Where did Fred get the box?

1. He found it while he was swimming.
2. He got the box open.
3. Someone left it at his house.
4. It was floating on the canal.

19. How many shirts did he find?

1. 1
2. 2
3. 3
4. 5

20. What did he do with those things?

1. He threw them into the canal.
2. He put them back in the box.
3. He took them home.
4. He left them near the canal.

21. What was in the pocket of one pair of trousers?

1. a knife
2. a plastic bag
3. coins
4. reading glasses

Passage 2

It is Maggie’s birthday. Her mother bought a big cake for her from
a bakery near her house. There are twelve candles on it. She is not twelve years old yet. But the baker put one more candle on the cake for good luck. Her mother bought 15 balloons and put them around the room. She gave her a nice bicycle for her birthday.

Maggie invited a lot of friends to her party: Joy, Jane, Bob, Mary,
Tom, Peter and John. Joy and Jane gave her a box of water colours, Bob and Mary a beautiful basket, Tom a book, and Peter and John a nice music box. She likes all the gifts very much.

22. How old is Maggie?

1. She is eleven years old.
2. She is twelve years old.
3. She is thirteen years old.
4. She is fifteen years old.

23. How many boys and girls came to the party?

1. 3 boys and 4 girls
2. 4 boys and 3 girls
3. 3 boys and 3 girls
4. 4 boys and 4 girls

24. What did her mother give her?

1. a basket
2. a new bicycle
3. a music box
4. a box of water colours

25. Where did the cake come from?

1. Her mother made it.
2. Her friends brought it.
3. It came from a bakery.
4. Maggie baked it.

--------------------------------------------------------------------------
จบข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 20:04] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ตอนที่ 2 สุขศึกษาและพลศึกษา : จำนวน 25 ข้อ : (รวม 25 คะแนน)

แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 25 ข้อ : ข้อละ 1 คะแนน

1. ข้อใดคือปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย

1. อาหาร- สิ่งแวดล้อม - การออกกำลังกาย
2. การออกกำลังกาย - การพักผ่อน - สิ่งแวดล้อม
3. อาหาร - กรรมพันธุ์ - การออกกำลังกาย
4. กรรมพันธุ์ - การออกกำลังกาย – การพักผ่อน

2. นักเรียนอายุ 10-12 ปี การเจริญเติบโตของร่างกายที่มีการพัฒนาอย่างเห็นเด่นชัด คือข้อใด

1. ระบบหายใจและระบบกล้ามเนื้อ
2. ระบบกล้ามเนื้อและระบบสืบพันธุ์
3. ระบบประสาทและระบบหายใจ
4. ระบบย่อยอาหารและระบบสืบพันธุ์

3. กิจกรรมวันหยุดข้อใดที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดีและมีความสุขมากที่สุด

1. พ่อแม่ไปตีกอล์ฟส่วนลูกเล่นเกมที่บ้าน
2. พ่อแม่ส่งลูกไปอยู่กับตายายแล้วไปทำงานพิเศษ
3. พ่อแม่ส่งลูกไปเรียนพิเศษแล้วไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า
4. ไปสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกายและกลับมาทำอาหารร่วมกัน

4. พฤติกรรมใดที่เหมาะสมในการปฏิบัติตัวต่อเพื่อนเพศตรงข้าม หลังจากได้รับชัยชนะในการแข่งขันกีฬา

1. แสดงความดีใจด้วยการกอดเพื่อนทุกคน
2. แสดงความดีใจด้วยการดื่มของมึนเมา
3. แสดงความดีใจด้วยการกระโดดตบมือและยิ้มด้วยความยินดี
4. แสดงความดีใจด้วยการปรบมือและกอดเพื่อนทุกคน

5. การรับลูกบอล สายตาของนักเรียนควรเป็นอย่างไร

1. มองมือของตนเองที่จะรับลูกบอล
2. มองลูกบอลที่เคลื่อนที่มาหานักเรียน
3. มองเพื่อนที่ส่งลูกบอลมาให้
4. มองเพื่อนข้างเคียงที่จะรับลูกบอลคนต่อไป

6. การเล่นลิงชิงบอลข้อใด เป็นการเล่นที่ปลอดภัยและสนุกสนาน

1. วิ่งรับลูกบอลทั่วสนาม
2. วิ่งไปช่วยเพื่อนรับลูกบอล
3. ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ครอบครองลูกบอล
4. ยืนรอรับลูกบอลจากเพื่อนที่ส่งมา

7. กิจกรรมข้อใดที่นักเรียนเลือกมาใช้สร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขามากที่สุด

1. กระโดดเชือก
2. กระโดดกระต่าย
3. กระโดดไกล
4. กระโดดข้ามสิ่งของ

8. การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างเสริมสุขภาพควรปฏิบัติตามข้อใด

1. ออกกำลังกายในวันเสาร์-อาทิตย์ ครั้งละ 2 ชั่วโมง
2. ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละประมาณ 30 นาที
3. ออกกำลังกายเฉพาะวันที่ว่างครั้งละ 30 นาที
4. ออกกำลังกายทุกวันหลังรับประทานอาหารครั้งละ 30 นาที

9. การปฏิบัติตนข้อใดเหมาะสมในการเป็นผู้เล่นกีฬาเป็นทีม

1. เลือกตำแหน่งผู้เล่นที่นักเรียนชอบ
2. เลือกตำแหน่งที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจของทีม
3. เล่นตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
4. ยอมเป็นตัวสำรองเมื่อไม่ได้เล่นตำแหน่งที่ต้องการ

10. ข้อใดแสดงถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่นในการแข่งขันฟุตบอล

1. ผู้รักษาประตูเลี้ยงลูกบอลไปยิงประตูฝ่ายตรงข้าม
2. กองหลังทำหน้าที่เล่นเป็นกองหน้า
3. กองหน้ามาทำหน้าที่เล่นเป็นกองหลัง
4. ผู้เล่นกองกลางส่งลูกให้กองหน้ายิงประตู

11. เมื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวสำรองของทีมฟุตบอลควรปฏิบัติตนตามข้อใด

1. มาร่วมฝึกซ้อมสม่ำเสมอ
2. มาเฉพาะในวันแข่งขัน
3. มาฝึกซ้อมเป็นบางวัน
4. มาฝึกซ้อมเฉพาะก่อนวันแข่งขัน

12. การกำจัดขยะที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร

1. เผาขยะทุกชนิด
2. ฝังกลบขยะทุกชนิด
3. แยกขยะทิ้งตามประเภท
4. กำจัดขยะด้วยสารเคมี

13. การรับประทานอาหารร่วมกัน นักเรียนมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

1. ต่างคนต่างใช้ช้อนของตนเองตักอาหาร
2. ใช้ช้อนกลางตักอาหารใส่จาน
3. ใช้มือหยิบอาหารมาใส่จานของตนเอง
4. ใช้ช้อนตัวเองตักอาหารให้ผู้อื่น

14. ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม นักเรียนมีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร

1. เชื่อตามคำโฆษณาในวิทยุและโทรทัศน์
2. เชื่อตามคำแนะนำในแผ่นโฆษณา
3. ศึกษาจากฉลากแนะนำผลิตภัณฑ์
4. เลือกตามคำแนะนำของเพื่อน

15. เมื่อนักเรียนมีความวิตกกังวลใจในเรื่องการสอบ นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสุขภาพอย่างไร

1. ดูหนังสือและรับประทานอาหารเพิ่มขึ้น
2. ดูหนังสือและแบ่งเวลาออกกำลังกาย
3. ดูหนังสือและเล่นเกมคอมพิวเตอร์
4. ดูหนังสือทั้งกลางวันและกลางคืน

16. ถ้าต้องการสร้างเสริมกล้ามเนื้อท้อง นักเรียนควรเลือกกิจกรรมข้อใด

1. ก้มแตะ
2. ลุก-นั่ง
3. วิ่งรอบสนาม
4. บิดตัว

17. ข้อใดคือการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการข้ามถนนบนทางม้าลายที่ปลอดภัย

1. มาถึงทางม้าลายแล้วข้ามถนนทันที
2. มาถึงทางม้าลายรีบวิ่งข้ามถนน
3. ข้ามถนนเมื่อมีสัญญาณไฟสีเขียวรูปคนเดิน
4. มองขวา-ซ้ายและขวาไม่มีรถแล้วข้ามถนน

18. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อนักเรียนไม่สบายมาก

1. หยิบยากินเอง
2. ซื้อยาจากร้านขายยา
3. ไปพบแพทย์
4. ปรึกษาเพื่อน

19. ข้อใดเป็นวิธีปฐมพยาบาลเลือดกำเดาไหลที่ถูกต้องจากการเล่นกีฬา

1. หยุดเล่นทันที ก้มหน้าบีบจมูกให้แน่น หายใจทางปาก
2. หยุดเล่นทันที เงยหน้าขึ้น หายใจทางปาก
3. หยุดเล่นชั่วคราวใช้มือบีบจมูกไว้แล้วเล่นต่อไป
4. หยุดเล่นชั่วคราวใช้ผ้าเช็ดเลือดแล้วเล่นต่อไป

20. ข้อใดเป็นวิธีการช่วยเหลือผู้ที่เป็นลมแดด

1. พาเข้าที่ร่ม และพัดให้ผู้ป่วย
2. พาเข้าที่ร่มให้นั่งพักแล้วกินยาลม
3. พาเข้าที่ร่ม จับนอนหงายให้ดมยา
4. พาเข้าที่ร่ม คลายเสื้อผ้าให้หลวม

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 21 – 25

วันนี้เป็นวันเกิดของฟ้าใส ฟ้าใสตื่นแต่เช้าไปเลือกซื้ออาหารสด ขนม
หวาน และเครื่องดื่มที่ตลาด เพื่อมาจัดงานเลี้ยงเพื่อน ๆ ที่บ้าน เมื่อกลับถึงบ้านฟ้าใสและแม่ช่วยกันประกอบอาหาร หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ฟ้าใสและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกิจกรรมบันเทิงอย่างสนุกสนาน

21. ฟ้าใสควรเลือกอาหารสดข้อใดจึงจะปลอดภัยและมีประโยชน์ที่สุด

1. ไข่ไก่ หน่อไม้ดอง ลูกชิ้นเด้ง
2. ไข่ไก่ ผักกาดขาว ปลาทู
3. เนื้อหมู ผักกาดดอง กุนเชียงสีแดง
4. เนื้อหมู ลูกชิ้นเด้ง ไข่ไก่

22. ข้อใดเป็นของหวานที่ฟ้าใสควรเลือกซื้อมากที่สุด

1. ท้อฟฟี่หลากสี วุ้นแข็งสีสดสวย เค้กรสส้ม
2. มังคุด บ๊วยหวาน ท้อฟฟี่หลากสี
3. สังขยาฟักทอง เค้กรสส้ม เงาะ
4. เงาะ มะม่วงดอง มังคุด

23. เครื่องดื่มชนิดใดที่เหมาะสมกับฟ้าใสและเพื่อน ๆ

1. นมกล่องรสจืด น้ำผลไม้ น้ำเปล่า
2. นมรสกาแฟ น้ำหวาน น้ำผลไม้
3. ชาดำเย็น น้ำมะพร้าว น้ำเปล่า
4. น้ำส้มคั้น น้ำอัดลม น้ำหวาน

24. เมื่อกลับถึงบ้าน ฟ้าใสควรปฏิบัติตนข้อใดก่อน

1. ดื่มน้ำทันที
2. นั่งพักจนหายเหนื่อย
3. นำสิ่งของที่ซื้อมาจัดเรียง
4. ล้างมือให้สะอาด

25. ข้อใดเป็นกิจกรรมบันเทิงที่มีผลดีต่อร่างกายมากที่สุด

1. เล่นเก้าอี้ดนตรี ร้องเพลง
2. เล่นเก้าอี้ดนตรี เต้นรำ
3. เล่นหมากฮอส เต้นรำ
4. เล่นหมากฮอส ร้องเพลง

----------------------------------------------------------------------------
จบข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
โดย: เจ้าบ้าน [7 ส.ค. 54 20:11] ( IP A:110.49.235.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   sdafjklasdlfas;f
โดย: asdfadsfas [4 ธ.ค. 54 16:08] ( IP A:124.120.72.136 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   ข้อสอบที่......ดีมาก
โดย: mapobagon tu yi [4 ธ.ค. 54 16:17] ( IP A:124.120.72.136 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน