โครงการแสดงทักษะความรู้-ความคิด-การฝีมือ(เติมฝันแด่น้อง 2)
   โครงการแสดงทักษะความรู้ – ความคิด – การฝีมือ (เติมฝันแด่น้อง 2)
15 กรกฎาคม 2555
เป็นโครงการสืบสานต่อจากปีที่แล้ว (2554) มาจัดทำโครงการด้านการศึกษา ทุนดำเนินการเพื่อนในรุ่นมอบให้โดยไม่ใช้เงินกองทุนรุ่นดำเนินการ ขอขอบพระคุณ อ.เขมชาติ ให้คำแนะนำคิดเห็นและดำเนินการออกข้อทดสอบ, ตัดสินผลการทดสอบ ทั้งขอบคุณ คณะศิษย์เก่า ให้คำแนะนำข้อคิดเห็น ทั้งสนับสนุนโครงการดังรายละเอียดต่อไปนี้

ด้วยคณะศิษย์เก่า ม.ศ.รุ่นสุดท้ายโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้จัดโครงการแสดงทักษะความรู้ – ความคิด – การฝีมือ (เติมฝันแด่น้อง 2) เพื่อให้นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนร่วมทดสอบใน วิชาภาษาไทย ด้านคัดไทย การเขียนเรียงความ ทั้งแสดงความสามารถด้านการฝีมือในเชิงสร้างสรรค์ ตามแต่จินตนาการของนักเรียนเอง การจัดทดสอบ ณ โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับการพิจารณา
การทดสอบแบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 - นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1 – 2 ทดสอบโดยการคัดไทย
- นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 3 – 6 ทดสอบโดยการเขียนเรียงความ
ประเภทที่ 2 - นักเรียนทุกระดับชั้นทดสอบงานการฝีมือสร้างสรรค์ ตามแต่จินตนาการ
ของตัวเอง อาทิ วาดรูป หรือนำวัสดุที่เหลือใช้หรือสิ่งของที่มีอยู่ ในพื้นที่มา
สร้างสรรค์งาน
นักเรียนที่ได้รับการพิจารณา จะได้รับทุนการศึกษาทุนละ 500 บาท จำนวน 18 - 24 ทุน พร้อมทุนการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา จำนวน 2 ทุน ทุนการศึกษานักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน จำนวน 2 ทุน (ทุนการศึกษาทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดูแลเบิกจ่าย)


ผู้ออกข้อสอบ
ประธานออกข้อสอบและตัดสิน คือ อาจารย์เขมชาติ อุ่นไธสง อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ปัจจุบันได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นผู้ประเมินภายนอกสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สมศ. (องค์การมหาชน)
กำหนดการ
ทดสอบที่โรงเรียนในวันที่นักเรียน เรียนตามปกติ ภาคเรียนที่ 1 ช่วงเช้าเป็นการทดสอบ กลางวันมีการเลี้ยงอาหารนักเรียนและอาจารย์ หลังจากนั้นก็จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นอันเสร็จกิจกรรม

จิตร ผนิดรัตนากร
ประธานรุ่น
โดย: จิตร (จิตร ) [17 ก.ค. 55 19:10] ( IP A:124.120.162.60 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   งานทุนการศึกษา
วันศุกร์ที่ 24 ส.ค. 55 คณะเดินทางไปโรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี ถึงเวลา 9.30 น. โดยมี อ.เขมชาติ พร้อมศิษย์เก่า บ.พ.ม.ศ. รุ่นสุดท้าย มี ดร.บรรพต (รองหมา), กฤษิกร (รองยะ), วิศิษฎ์ (กำนันพุก), อ.วันชัย (ครูอึ่ง), อ.สรวิช (ครูเด่น), จิตร และ อ.ณัฑพล (ครูเลื่อน เจ้าของพื้นที่) ทางโรงเรียนจัดนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 จำนวน 2 ชุด มาแสดงความสามารถให้ชมและมีการทดสอบแบบคัดไทย ป.1 – 2 แบบเรียงความ ป. 3 – 6 ส่วนทดสอบแบบวาดระบายสี กับ งานปั้นฝีมือตั้งแต่ อนุบาล 1 – 2, ป. 1 – 6 และกีฬากระโดดเชือกเป็นทีมๆ ละ 6 คน ผลทดสอบดังนี้
แบบ คัดไทย ป.1 ด.ญ.นันทิกา วงศ์สุรินทร์
คัดไทย ป.2 ด.ญ.ทิฆัมพร ใหญ่รัมย์
เรียงความ ป.3 ด.ญ.บุษบา วิเศษสัตย์
เรียงความ ป.4 ด.ญ.ดาวเรือง รู้งาน
เรียงความ ป.5 ด.ญ.ศสิกานต์ กล้าหาญ
เรียงความ ป.6 ด.ญ.ศิรินญา จันทร
แบบ วาดภาพระบายสี
อนุบาล 1 ด.ญ.ลักษิต นุตาลัย
อนุบาล 2 ด.ช.พัลลภ สมจิต
ป.1 ด.ช.สิปปกร วารีรัมย์
ป.2 ด.ช.สุธี สายหยุด
ป.3 ด.ญ.บุษบา วิเศษสัตย์
ป.4 ด.ญ.กัลยารัตน์ ปลุกตะคุ
ป.5 ด.ญ.วรรณิษา จิมานัง
ป.6 ด.ญ.ศิรินญา จันทร
แบบ งานปั้นฝีมือ
อนุบาล 1 ด.ช.นพกร เอี่ยมบัณฑิต
อนุบาล 2 ด.ช.ณัฐวุฒิ ชุดกลาง
ป.1 ด.ญ.อักษราภัค ชอุ่มพล
ป.2 ด.ญ.ทิฆัมพร ใหญ่รัมย์
ป.3 ด.ช.นเรศ อุ้มรัมย์
ป.4 ด.ช.อมรเทพ ดำริห์
ด.ช.พายัพ ฆุเมืองรัมย์
ป.5 ด.ช.ณัฐกร จิมานัง
ป.6 ด.ช.ทัศพร สายหยุด
นักเรียนได้รับทุนๆ ละ 500 บาท (ทุนเรียนดีความประพฤติดีอีก 2 ทุน) ส่วนกีฬากระโดดเชือกแบ่งเป็น 2 ระดับ ประถมต้น ที่ 1 ได้ทุน 800 บาท ที่ 2 ได้ทุน 500 บาท ที่ 3 ได้ทุน 300 บาท ประถมปลาย ที่ 1 ได้ทุน 1,000 บาท ที่ 2 ได้ทุน 800 บาท ที่ 3 ได้ทุน 600 บาท
ส่วนกลางวันมีการเลี้ยงอาหาร ของหวาน ขนม และผู้ปกครองมาร่วมงานตั้งแต่เช้าจนเลิกงานกว่า 40 คน เป็นบรรยากาศกันเองอบอุ่นเหมือนไปเยี่ยมญาติพี่น้อง ลูกหลาน ถึงเวลาประมาณบ่าย 2 โมงครึ่ง นักเรียนก็เข้าแถวส่งคณะกลับโดยสวัสดิภาพ
ขอบคุณอาทร (รองเก้า) สมทบ 1,000 บาท ประพัน (เสี่ยพัน) สมทบ 1,000 บาท
จิตร ผนิดรัตนากร
ประธานรุ่น
โดย: จิตร [1 ก.ย. 55 15:54] ( IP A:58.11.246.13 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   การแสดงของชั้นอนุบาล

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:26] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   
โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:26] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   อาจารย์เขม มอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กที่แสดง

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:26] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:27] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   คณะศิษย์เก่ารุ่นกับครูโรงเรียนและนักเรียน

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:28] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน พร้อมของหวานและขนม

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:29] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:29] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   งานปั้นที่ 1 ระดับประถมต้น

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:30] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:30] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   งานปั้นที่ 1 ระดับประถมปลาย

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:31] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   แข่งกระโดดเชือก

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:31] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:32] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   ครูเลื่อน

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:32] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   อาจารย์เขม มอบทุนการศึกษา

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:33] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   ครูเด่น มอบทุนการศึกษา

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:33] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   ครูอึ่ง มอบทุนการศึกษา

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:34] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   รองยะ มอบทุนการศึกษา

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:35] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   อ.ดร. บรรพต (รองหมา) มอบทุนการศึกษา

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:36] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   อาจารย์เขม มอบทุนกระโดดเชือก

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:36] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   นักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน กำลังเล่นเกม

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:37] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   จิตร มอบทุนการศึกษา

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:38] ( IP A:124.122.252.144 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   อาจารย์เขม มอบอุปกรณ์การเรียน

โดย: จิตร [2 ก.ย. 55 16:39] ( IP A:124.122.252.144 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน