ประวัติวัดศิริวัฒนาราม และตำนานศาลแม่โพสพ ตลิ่งชัน ก.ท.ม
    เจ้าบ้านเคยได้มาอุปสมบทที่วัดแห่งนี้เมื่อปี 2553 และได้บวชเรียนจบครบพรรษา จึงรู้สึกมีความผูกพันกับวัดศิริวัฒนารามแห่งนี้มากครับ ประจวบกับ ทางเจ้าบ้านได้พบแผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของวัดศิริวัฒนารามและศาลแม่โพสพ ที่เพิ่งตีพิมพ์เสร็จ จึงนำมาลงไว้ให้กับทุกท่านได้อ่านและศึกษาเรื่องราวและประวัติความเป็นมา พอสังเขปครับ ขอเชิญอ่านกันได้ครับ
โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.พ. 56 8:02] ( IP A:183.88.249.70 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    คำปรารภ
ข้าพเจ้า นายยศวัฒน์ ธนโชคนัจนันทน์ ข้าราชการบำนาญครูกรุงเทพมหานคร และ สข.นันท์นภัส ธนโชคนัจนันทน์ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ประวัติของวัดศิริวัฒนารามและประวัติแม่โพสพ ควรจะได้จารึกไว้เพื่อให้คนรุ่นหลัง รุ่นลูกรุ่นหลานได้ทราบประวัติความเป็นมาของวัดศิริวัฒนารามและประวัติความเป็นมาของแม่โพสพ เพราะคนในยานนี้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ยิ่งในสมัยก่อนคนในย่านนี้จะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก จึงเห็นความสำคัญของแม่โพสพมาก คนโบราณเชื่อว่าแม่โพสพคือเทพธิดาหรือเทวีแห่งข้าว จึงมีประเพณีทำขวัญข้าวทุกๆภาค ทุกๆจังหวัดที่มีการปลูกข้าวจะมีการทำขวัญข้าวทุกที่ ประวัติของวัดและประวัติของแม่โพสพได้รับการถ่ายทอดเล่าขานมาจากผู้ใหญ่หลายท่านที่มีอายุเกือบร้อยปี เช่น แม่บุญชู ขาวเจริญ อายุ 95 ปี น้าช่วย ปานพรหม อายุ 90 ปี คุณสายัณห์ มาเลิศ อายุ 73 ปี และผู้ใหญ่อีกหลายท่าน ข้อมูลของวัดได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาส พระอธิการเฉลิม ธนิสสโร พระอาจารย์พิเชษฐ์ ตลอดถึงคณะกรรมการของวัดอีกหลายท่าน หากท่านที่มีความรู้ในรายละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถส่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดหรือที่นายยศวัฒน์ ธนโชคนัจนันทน์ โทร 080-559-1566 จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง เพื่อการรวบรวมประวัติของวัดและประวัติแม่โพสพจะได้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ยศวัฒน์ ธนโชคนัจนันทน์ 17/4/55

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.พ. 56 8:08] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    ประวัติวัดศิริวัฒนาราม
วัดศิริวัฒนาราม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 61/1 หมู่ 2 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 บนเนื้อที่ 9 ไร่ กับ 67 ตารางวา โดยมีพระอธิการเฉลิม ธนิสสโร (เฟื่องฟู) เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เดิมที่ของวัดเป็นของนายถินและนางแก้ว ต่อมานายถินและนางแก้วได้ยกที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ นางสาวศิริ หยุนแดง ภายหลังนางสาวศิริ หยุนแดง ได้ถวายที่ดินผืนนี้ จำนวน 9 ไร่ กับ 67 ตารางวา ว่าเป็นธรณีสงฆ์ เพื่อขอพระราชทานเป็นเขตวิสุงคามสีมายกระดับจากสำนักสงฆ์เป็นวัดต่อไป เมื่อประมาณ พ.ศ.2517 และได้ตั้งชื่อว่า “วัดศิริวัฒนาราม” ตามชื่อของผู้บริจาคให้วัด ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2539 – 2540 ทางวัดได้จัดงานผูกพัทธเสมาและตัดหวายลูกนิมิต ในสมัยเจ้าอาวาสปัจจุบัน
ตั้งแต่เริ่มเป็นสำนักสงฆ์จนถึงปัจจุบันมีเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดนี้มาจนถึงเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน จำรวน 8 รูปด้วยกันคือ
1.พระอาจารย์จรูญ (พ.ศ. 2517) มาจากวัดเพลงกลางสวน
2.พระอาจารย์จ้อย (พ.ศ. 2519)
3.พระอาจารย์ไสว (ปัจจุบันจำพรรษาอยู่วัดบางสะแกใน)
4.พระอาจารย์เสถียร (ประมาณ พ.ศ. 2524 - 2527)
5.พระอาจารย์น้อย (ประมาณ พ.ศ. 2528 - 2529)
6.พระอาจารย์บุญมาก (ประมาณ พ.ศ. 2530 - 2533)
ผู้วางรากฐาน และวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ
7.พระอาจารย์อาจ (ประมาณ พ.ศ. 2533 - 2535)
เริ่มก่อสร้างอุโบสถจนเกือบเสร็จและทำพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ
8.พระอธิการเฉลิม ธนิสสโร (เฟื่องฟู)
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน (พ.ศ. 2536 - 2555)
มีผลงานปรากฏดังนี้
- จัดงานฝังลูกนิมิต พ.ศ. 2539
- สร้างกุฏิสงฆ์(ต่อ)
- สร้างวิหารที่ประทับของแม่โพสพ
- สร้างศาลาคตประดิษฐานพระพุทธรูป
- สร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป
- สร้างซุ้มวัด
- สร้างศาลาท่าน้ำ
- ต่อเติมศาลาคู่กับศาลาท่าน้ำเป็น 2 ชั้น
- สร้างกำแพงวัดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- สร้างสุขาด้านนอก
- สร้างศาลาไม้
โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.พ. 56 8:18] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    ประวัติแม่โพสพ
จากคำบอกเล่าของแม่บุญชู ขาวเจริญ อายุ 95 ปี น้าช่วย ปานพรม อายุ 90 ปี คุณสายัณห์ มาเลิศ 73 ปี และคุณณรงค์ ขาวเจริญ พระอธิการเฉลิม ธนิสสโร พระพิเชษฐ์ และคระกรรมการของวัดหลายท่านได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า เมื่อประมาณ 120 ปีมาแล้ว มียายแฟงและตาเหล็ง ได้นำข้าวสารไปแช่เพื่อทำขนนมจีน ปรากฏว่าข้าวสารที่แช่ไว้เกิดงอกขึ้นมาเป็นน่าอัศจรรย์ ยายแฟงและตาเหล็งเกิดศรัทธาคิดจะสร้างรูปแม่โพสพ (บางท่านว่า นำข้าวสารที่งอกไปบรรจุไว้ในองค์แม่โพสพ) และเริ่มมีประเพณีแห่แม่โพสพทางเรือในเดือน 6 กล่าวกันว่าเมื่อมีการจัดงานแห่แม่โพสพจะมีฝนตกหนักจนพื้นที่จัดงานที่เป็นดินเฉอะแฉะชาวบ้านนำฟางข้าว(ซังปี่) หรือซังข้าว มาปูนั่ง ปัจจุบันไม่มีการแห่ทางเรือ แต่จัดที่วัดในเดือนมีนาคม เมื่อเริ่มสร้างแม่โพสพมีประเพณีการทำขวัญข้าว ในขณะทำขวัญข้าวแม่โพสพก็จะเนรมิตวงข้าวเป็นสาวสวย มีผู้ชายไปกอด ท่านแสดงอภินิหารพูดว่า “กอดกูทำไม” แล้วเนรมิตสาวสวยเป็นคนแก่ และเกลียดผู้ชายมาก ต่อมาตาเสาและยายเคลิ้ม ได้สร้างศาลใหม่แทนศาลเก่าที่พังไปและเนื่องจากศาลเก่าหลังที่ 1 เล็กและแคบไป รวมถึงสถานที่ไม่เหมาะที่จะจัดงานจึงสร้างศาลาหลังที่ 2 (เป็นหลังปัจจุบัน) มักจะเกิดเหตุอัศจรรย์เสมอเมื่ออัญเชิญแม่โพสพออกมาเพื่อจัดงานฝนก็จะตกทุกครั้งทั้งๆ ที่ดูแล้วไม่มีเค้าว่าจะมีฝน เดิมที่จัดงานแม่โพสพจะนิมนต์พระสงฆ์มารับบาตรถึง 4 วัดด้วยกัน บริเวณที่จัดงานใกล้ศาลแม่โพสพหลังที่ 2 โดยชาวบ้านจะร่วมกันจัดทำโรงพิธีโดยใช้ทางมะพร้าวมาปักทำเมื่อฝนตกหนักก็จะนำฟางข้าวแห้งๆ (ซังปี่) หรือซังข้าวไปปูพื้นรองนั่งในการทำพิธีและจัดงานบูชาแม่โพสพ ชาวบ้านจะร่วมใจกันนำข้าวสารมารวมกันครั้งหนึ่งๆ จะได้ประมาณ 80 ถัง จากนั้นก็จะขายเพื่อนำเงินมาบำรุงศาลและเก็บไว้เป็นกองทุนสำรองในการจัดงานครั้งต่อไป ต่อมาเมื่อประมาณปี 2522 พวกมิจฉาชีพได้ทำการโจรกรรมแม่โพสพไป ชาวบ้านประกอบด้วย หมอมานพ แก้วคำ (หมอเปีย) น้าช่วย ปานพรหม น้าโอ่ง คุณสายัณห์ มาเลิศ ได้ร่วมกันสร้างแม่โพสพองค์ใหม่ขึ้นมาแทนองค์เก่าที่ถูกโจรกรรมไป โดยใช้แบบของเดิทที่สร้างไว้เป็นองค์เล็กสำหรับบูชาที่บ้านมาทำเป็นแบบสร้างองค์ใหญ่ที่โรงหล่อพระ และนำมาประดิษฐานไว้ที่ศาลาตรีมุขวัดศิริวัฒนาราม ตอนทำพิธีสร้างแม่โพสพองค์ใหม่ ต้องใช้สาวพรหมจาร 4 คน ประจำ 4 ทิศ ในการจัดงานบูชาแม่โพสพทางวัดกำหนดในเดือนมีนาคมของทุกปี มีเกร็ดเสริมตอนท้ายเกี่ยวกับอภินิหารของแม่โพสพว่า มีพระบวชใหม่พูดชมแม่ว่า “ถันของแม่โพสพสวย” เลยทำให้ปากบวมทันที ภายหลังต้องไปขอขมาท่านปากจึงหายบวม
ขอขอบคุณท่าที่ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับประวัติวัดและประวัติแม่โพสพดังนี้
1.พระอธิการเฉลิม ธนิสสโร
2.พระอาจารย์พิเชษฐ์
3.คุณแม่บุญชู ขาวเจริญ
4.น้าช่วย ปานพรม
5.คุณสายัณห์ มาเลิศ
6.คุณณรงค์ ขาวเจริญ
โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.พ. 56 8:19] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ภาพวิหารคตด้านข้างของโบสถ์ ภายในวัดครับ

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.พ. 56 14:49] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   รูปหล่อแม่โพสพ ในงานปิดทองประจำปีครับ

โดย: เจ้าบ้าน [23 ก.พ. 56 7:12] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   หลวงพ่อทิพย์มงคล พระประธานภายในอุโบสถวัดศิริวัฒนาราม ครับ

โดย: เจ้าบ้าน [23 ก.พ. 56 7:18] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   ภาพบรรยากาศ ภายในงานประจำปีของวัดศิริวัฒนาราม และงานบูชาแม่โพสพครับ

โดย: เจ้าบ้าน [23 ก.พ. 56 7:23] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   ภาพหลวงพ่อพุทธชินราช ภายในวิหารครับ

โดย: เจ้าบ้าน [23 ก.พ. 56 7:27] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   รูปหล่อพระแม่ธรณี ในงานประจำปีครับ

โดย: เจ้าบ้าน [23 ก.พ. 56 7:29] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   แม่นางกวัก ในงานประจำปีครับ

โดย: เจ้าบ้าน [23 ก.พ. 56 7:33] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   ภาพงานทำบุญในงานประจำปี ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และทอดผ้าป่าครับ

โดย: เจ้าบ้าน [23 ก.พ. 56 7:38] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   ภาพรูปหล่อแม่โพสพ อีกมุมนึงครับ

โดย: เจ้าบ้าน [23 ก.พ. 56 7:43] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   รูปหล่อจำลองแม่โพสพ ในงานพิธีเทวาภิเศก ปี 2554 ให้เช่าบูชาครับ

โดย: เจ้าบ้าน [23 ก.พ. 56 7:49] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   รูปหล่อจำลองแม่โพสพ ในงานพิธีเทวาภิเศก ปี 2554 ให้เช่าบูชาครับ ค่าบูชาองค์ละ 999 บาท ใต้ฐานองค์ หลวงพ่อเฉลิม เจ้าอาวาสวัดศิริวัฒนาราม ท่านได้บรรจุมวสสารที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไว้อย่างมากมายเลยครับ เพราะว่าตอนที่ยังเป็นรูปหล่อเปล่าๆ ยังไม่ได้บรรจุมวลสารลงไป เจ้าบ้านได้ลองยกดูแล้วไม่หนักเท่าไหร่ แต่พอบรรจุมวลสารและเทปูนทับ น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับ ท่านใดที่สนใจบูชาแม่โพสพองค์จำลอง ติดต่อได้โดยตรงที่ วัดศิริวัฒนาราม 61/1 หมู่ 2 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน ก.ท.ม. ซอยพัฒนา ถนนพุทธมณทล สาย 1 โทร 02-887-1982

โดย: เจ้าบ้าน [23 ก.พ. 56 8:00] ( IP A:183.88.249.70 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   ยังมี เหลือให้บูชา อีก บ้าง ป่าว คับ สวย น่าบูชา จัง(ต่างจังหวัดส่งได้ไหม๊คับ)
โดย: กอล์ฟเอง [6 เม.ย. 57 7:43] ( IP A:223.205.207.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   

อืม รูปหล่อแม่โพสพน่าจะยังมีบูชาอยู่นะครับ ค่าบูชา 999 เท่าเดิม แต่ที่นี้หากส่งต่างจังหวัดคงต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่มด้วย นะครับ เรื่องค่าจัดส่งตามน้ำหนักผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ครับ

โดย: เจ้าบ้าน [26 เม.ย. 57 8:03] ( IP A:171.99.75.66 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   อยากทราบว่าพระแม่โพสพคือใคร
โดย: varin kashachai [3 ม.ค. 58 22:28] ( IP A:49.230.165.79 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   

 อยากได้คาาบูชาพระแม่โพสพค่ะ  (วาริน  คะชาชัย)smiley

โดย: varin kashachai [3 ม.ค. 58 22:32] ( IP A:49.230.165.79 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   เดี๋ยวว่างๆ จะหาข้อมูลมาให้นะครับ
โดย: เจ้าบ้าน [18 ม.ค. 58 8:08] ( IP A:1.47.165.160 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

โพสะวะโภชะนัง อุตตะมะ ลาภัง มัยหัง สัพพะสิทธิหิตั้ง โหตุ

ตำนานพระแม่โพสพ
คาถาบูชาพระแม่โพสพ สำหรับคติความเชื่อเรื่อง แม่โพสพ ตำนานพระแม่โพสพ เป็นเทพธิดา หรือเทพีประจำพืชพรรณธัญชาติ ซึ่งหมายถึง ต้นข้าว ซึ่งถือว่าเป็นพืชพรรณชนิดเดียวที่มีเทพธิดาประจำ

พระแม่โพสพ เป็นท่านเทพธิดาที่ได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้มาแต่โบราณกาล กล่าวว่าท่านเป็นผู้ที่คุ้มครองดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงาม ให้ผลิตผลอุดมสมบูรณ์

แม่โพสพ จึงเป็นเทพธิดาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของชีวิตเหล่าชาวนา เมื่อแรกทำนา จนกระทั่งถึงเวลาไถคราด เก็บเกี่ยวรวงข้าวด้วยเคียวเหล็ก จะต้องประกอบพิธีเซ่นบูชาแม่โพสพทุกระยะไป

เช่น ก่อนหน้าเวลาฤกษ์แรกนา จะปลูกศาลเพียงตา สูงระดับสายตาคนขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง ที่กำหนดไว้เป็นที่แรกนา ตระเตรียมเครื่องสังเวยบูชา แม่โพสพให้ครบถ้วน พร้อมทั้งกล่าวคำขวัญเป็นถ้อยคำไพเราะ อ้อนวอน พระแม่โพสพให้คุ้มครองรักษาต้นข้าว ขอให้ปีนี้จงทำนาได้ผล ไม่ว่าจะเป็นนาหว่าน นาดำ เพราะแม่โพสพเป็นหญิงขวัญอ่อนง่าย จึงต้องทำพิธีเรียกขวัญเสมอ พระคาถา คาถาอาคมต่างๆ
โดย: เจ้าบ้าน [23 ม.ค. 58 7:43] ( IP A:27.55.79.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   

คาถาบูชาพระแม่โพสพ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

โพสะวะโภชะนัง อุตตะมะ ลาภัง มัยหัง สัพพะสิทธิหิตั้ง โหตุ

คาถาบูชาพระแม่โพสพ สำหรับคติความเชื่อเรื่อง แม่โพสพ ตำนานพระแม่โพสพ เป็นเทพธิดา หรือเทพีประจำพืชพรรณธัญชาติ ซึ่งหมายถึง ต้นข้าว ซึ่งถือว่าเป็นพืชพรรณชนิดเดียวที่มีเทพธิดาประจำ

 พระแม่โพสพ เป็นท่านเทพธิดาที่ได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้มาแต่โบราณกาล กล่าวว่าท่านเป็นผู้ที่คุ้มครองดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงาม ให้ผลิตผลอุดมสมบูรณ์

 แม่โพสพ จึงเป็นเทพธิดาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของชีวิตเหล่าชาวนา เมื่อแรกทำนา จนกระทั่งถึงเวลาไถคราด เก็บเกี่ยวรวงข้าวด้วยเคียวเหล็ก จะต้องประกอบพิธีเซ่นบูชาแม่โพสพทุกระยะไป เช่น ก่อนหน้าเวลาฤกษ์แรกนา จะปลูกศาลเพียงตา สูงระดับสายตาคนขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่ง ที่กำหนดไว้เป็นที่แรกนา ตระเตรียมเครื่องสังเวยบูชา แม่โพสพให้ครบถ้วน พร้อมทั้งกล่าวคำขวัญเป็นถ้อยคำไพเราะ อ้อนวอน พระแม่โพสพให้คุ้มครองรักษาต้นข้าว ขอให้ปีนี้จงทำนาได้ผล ไม่ว่าจะเป็นนาหว่าน นาดำ เพราะแม่โพสพเป็นหญิงขวัญอ่อนง่าย จึงต้องทำพิธีเรียกขวัญเสมอ 

โดย: หมวด [29 เม.ย. 58 9:28] ( IP A:58.137.55.26 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   

ตอนนี้รูปหล่อแม่โพสพตอนนี้เหลือสององค์ครับ

โดย: Mahachai [14 พ.ค. 59 20:06] ( IP A:171.4.99.247 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   

รูปหล่อพระแม่โพสพยังมีอีกมั้ยคะ

โดย: Gim_hauy@hotmail.com [15 ธ.ค. 59 14:17] ( IP A:185.89.218.228 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   
อยากไปไหว้พระแม่โภสพคะใครช่วยบอกทางให้หน่อยคะบ้านน้องอยู่แยกคลองตันขอบคุณนะคะ
โดย: นก [20 ธ.ค. 59 13:26] ( IP A:1.46.201.214 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   
รูปหล่อแม่โพสพที่วัดตอนนี้ยังพอมีนะครับ ไปถามที่กุฎิเจ้าอาวาส วัดศิริวัฒนารามได้เลยครับ ส่วนเส้นทางไปวัด เอาจุดใหญ่เลยก็เริ่มที่ ขนส่งสายใต้ใหม่ ตลิางชัน ถ.พุทธมณฑล สาย 1 เป็นหลัก ลองสอบคนแถวนั้น หรือ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง น่าจะบอกทางได้ถูกครับ
โดย: เจ้าบ้าน [29 ธ.ค. 59 5:46] ( IP A:134.196.60.54 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   

ตอนนี้รูปหล่อพระแม่โพสพ ยังเหลือไหมครับ  

โดย: bjindakitnukul@yahoo.com [26 ส.ค. 60 18:57] ( IP A:182.232.103.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   

Insulation reduces unwanted heat loss or gain and can decrease the energy demands of heating and cooling systems. 
exterior wall insulation

โดย: Smithylife87@gmail.com [7 พ.ค. 64 18:59] ( IP A:172.17.0.1 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน