“ข้อห้ามของแม่”
   “ข้อห้ามของแม่”
มีพ่อแม่และปู่ย่าตายายที่น่ารักหลาย ๆ คนถามตรงกันว่า เห็นแต่”ตุ๊บปอง”เล่าถึงสิ่งที่แม่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ในแง่งามของความเข้าอกเข้าใจลูก เลยอยากรู้ว่าแม่ของ”ตุ๊บปอง”มีข้อห้ามอะไรบ้างไหม ข้อหามที่สอนให้ลูกต้องปฏิบัติตามอย่างไม่บิดพริ้ว
แม่มีข้อห้าม 9 ข้อ คือ ห้าม..ปากหมา หน้ายักษ์ ตักตวง ห่วงแต่ตัว มัวแต่ช้า ล้าสมัย ไม่แน่ชัด ปัดสวะ และละเลย

แม่สอนว่า..
เกิดเป็นคนนี่ อย่า"ปากหมา"..เพราะจะพาให้บ้านร้อน
แม่ว่า..
ลูกต้องรู้..เรื่องไหนต้องพูด เรื่องไหนควรพูด หรือเรื่องไหนที่ไม่ต้องพูด..ต้องเงียบไว้จะดีกว่า อย่าเอาแต่พูด อย่าเอาแต่พล่าม
ที่สำคัญ คือ..
อย่าพูดถึงคนอื่นในทางเสียหาย อย่านินทาว่าร้าย แม้บางครั้งเป็นเรื่องจริง แต่ถ้าพูดไปแล้วจะทำให้บรรยากาศและชีวิตตนหรือคนอื่นพินาศก็กลืนคำ เก็บงำเอาไว้
แม่ว่า..
ขัดหม้อขัดไหก็งามดีอยู่หรอก แต่ขัดคอคนนั้นไม่งาม

อย่า"หน้ายักษ์" หน้างอ..
แม่ว่า..
ใครไหนเลยจะชอบคนหน้าบึ้งหน้าบูด แค่เห็นหน้าก็ไม่กล้าเข้าใกล้แล้ว
แม่สอนเสมอว่า..
ลูกต้องเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส เบิกบานอยู่เป็นนิจ
แม่ว่า..
ลองคิดดูง่าย ๆ เวลาลูกพบใครสักคนที่หน้ายักษ์ถมึงทึง หน้างอ คอหัก ปากเชิดลูกจะรู้สึกอย่างไร ในทางกลับกัน ถ้าลูกพบใครสักคนที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใยดี มีไมตรีจิตต่อลูก..ลูกจะสะดวกใจ และสบายใจที่จะพูดคุยหรือคบหาสมาคมกับคน ๆ ไหน
แม่ว่า..
ไม่ยากเลยใช่ไหมว่า "ลูกอยากอยู่ใกล้คน ๆ ไหน"

อย่า"ตักตวง"..
แม่สอนลูกเสมอว่า..
อย่าเป็นคนมักได้ใคร่เอา จ้องแต่จะตัก มักแต่จะตวงจากคนอื่น อย่าจ้องแต่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัว
แม่ว่า..
จะคบใคร ลูกต้องรู้จักให้ รู้จัก "เติม" ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะ "ตัก" เพราะถ้าลูกเติมจนเขา "เต็ม" ลูกจะตักบ้างก็ไม่น่าเกลียดอะไร แต้ถ้าไม่เติม ได้แต่ตัก ใครก็รักไม่ลง..คงคบกันต่อไม่ไหว

อย่า"ห่วงแต่ตัว" ..
แม่สอนเสมอว่า..
ลูกจะทำอะไรก็ตาม ต้องห่วงใย และดูแลความรู้สึกของคนด้วย อย่าห่วงแต่ตัวเอง จนขาดมิตรจิตมิตรใจ อย่าเป็นคนที่จะทำอะไรก็ก้มหน้าก้มตาเอาแต่ตัวเป็นสำคัญ..อย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาด
ลูกต้องรู้จักแบ่งปันให้คนอื่นเขาบ้าง เพราะทุกคนล้วนมีความจำเป็นเช่นเดียวกับลูก มีความต้องการที่ต้องการมี ต้องการได้ ต้องการเป็น และต้องการทำเหมือนลูกเช่นกัน ดังนั้น..ลูกต้องให้โอกาสคนอื่นได้มี ได้เป็นและได้ทำเหมือนกับลูกด้วย

อย่า"มัวแต่ช้า"..
แม่สอนเสมอว่า..
เมื่อลูกมีความคิดหรือมีอารมณ์ที่จะทำอะไรดี ๆ เพื่อตนเอง เพื่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งจงอย่าได้นิ่งนอนใจ ให้รีบลงมือทำและตั้งใจทำอย่างดีที่สุด..ทันที ลูกต้องไม่รั้งรอ ไม่มัวแต่อ้อยอิ่ง เพราะเมื่อเวลาล่วงเลยไป ลูกอาจจะหมดอารมณ์จนไม่รู้สึกอยากจะทำก็ได้
แม่ว่า..
ถ้าคิดจะทำอะไรดี ๆ แต่มัวชักช้า..วันหนึ่งลูกอาจจะเสียใจที่ไม่ได้ทำ เพราะนั่นอาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่ลูกจะได้ทำดี หรือเป็นโอกาสสุดท้ายที่คน ๆ นั้นจะได้รับความดีที่ลูกจะทำ

อย่า"ล้าสมัย"..
แม่สอนเสมอว่า..
เมื่อยุคเปลี่ยน สมัยเปลี่ยน ลูกต้องมีสติปัญญาพอที่จะกลั่นกรองว่าจะ"รับ" สิ่งไหน หรือจะ"ละ"สิ่งใด ไม่ใช่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาใช้วิถีเดิม ๆ ไม่ขยับตามสมัย โดยเฉพาะการรับและเรียนรู้ในความรู้ใหม่ ๆ ที่มากมายและไร้พรมแดน
แม่ว่า..
ถ้าลูกนิ่งต่อการเรียนรู้ ใช่เพียงว่าจะล้าสมัย แต่ลูกอาจอาจตกยุค หลุดสมัยได้ง่าย ๆ
เมื่อลูกอยู่ในสังคม เป็นผู้นำทางความคิด เป็นผู้นำพาชีวิตอื่นให้รอด ลูกต้อง"รู้"เรื่องใหม่ ๆ วิธีการใหม่ ๆ แนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อมาปรับใช้ให้เข้ากับจริตของลูก บางครั้งการหยุดนิ่งนั้นอาจหมายถึงการถอยหลังก็เป็นได้
ในทางกลับกัน ถ้ายุคสมัยที่เปลี่ยนแล้วนำความเสื่อมมาสู่ ลูกก็อย่าไปรับ อย่าไปรู้

อย่าเป็นคน"ไม่แน่ชัด"..
แม่สอนเสมอว่า..
ลูกต้องมี"ธง"ของชีวิต การทำสิ่งใดก็ตาม ต้องมี"ธง" ที่จะทำให้ลูกมองจนทะลุว่า การใช้ชีวิต หรือการทำสิ่งใด ๆ นั้น มีเป้าหมายปลายทางอยู่ที่ไหน แล้วมีหนทางใดที่จะเดินไปให้ถึงอย่างถูกทำนองครองธรรม ไม่ใช่ได้มาอย่างคนไร้ศีล ละเมิดธรรม

อย่าเป็นคนที่"ปัดสวะ"..
แม่สอนเสมอว่า..
ลูกมีหน้าที่ใดก็จงให้ทำจนสุดความสามารถ ที่สำคัญ คือ งานของลูก เป็นหน้าที่รับผิดชอบของลูกเองจะปัดสวะ จะโบ้ย จะใบ้ไปให้คนอื่นไม่ได้ เพราะแต่ละคนล้วนมีหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบของตัวด้วยกันทั้งนั้น
แม่บอกว่า..
เรื่องความรับผิดชอบนี้ ลูกต้อง ทำ 2 ส่วนคู่กันไปเสมอ คือ
1.ทำเพื่อนำพาตนเองให้รอด โดยไม่เป็นภาระให้คนอื่น
2.ทำเพื่อคนอื่น ทำเพื่อสังคม ตามกำลัง จะมาก จะน้อยก็ต้องทำ จะมานิ่งดูดาย ถือว่า"ธุระไม่ใช่" ไม่ได้
แม่ว่า..
ทั้ง 2 เรื่องถือเป็นหน้าที่ ที่ลูกต้องทำ ต้องรับผิดชอบ จะปัดสวะไปให้ใคร..ไม่ได้

อย่า"ละเลย"
แม่สอนง่าย ๆ สั้น ๆ ว่า..อย่าละเลยในการทำความดี
ลูก "รู้" เพราะลูก "รับ" สิ่งเหล่านี้มาจากแม่มาตลอดชีวิต
รักแม่เป็นที่สุด
โดย: เจ้าบ้าน [22 พ.ย. 56 23:31] ( IP A:110.168.168.131 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน