ค่าบริการทางไปรษณีย์ค่ะ
   จดหมาย แบบธรรมดา

น้ำหนัก อัตราค่าบริการ
ไม่เกิน 20 กรัม 3 บาท
เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม 5 บาท
เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม 9 บาท
เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 15 บาท
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม 25 บาท
เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม 45 บาท

จดหมาย ลงทะเบียน (บวกเพิ่ม 13 บาท)

น้ำหนัก อัตราค่าบริการ
ไม่เกิน 20 กรัม 16 บาท
เกิน 20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม 18 บาท
เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม 22 บาท
เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 28 บาท
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม 38 บาท
เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม 58 บาท


ค่าบริการไปรษณีย์ (EMS)

น้อยกว่า 20 กรัม ค่าบริการ 27 บาท
น้อยกว่า 100 กรัม ค่าบริการ 32 บาท
น้อยกว่า 250 กรัม ค่าบริการ 37 บาท
น้อยกว่า 500 กรัม ค่าบริการ 47 บาท
น้อยกว่า 1000 กรัม ค่าบริการ 62 บาท
น้อยกว่า 1500 กรัม ค่าบริการ 77 บาท
น้อยกว่า 2000 กรัม ค่าบริการ 92 บาท
น้อยกว่า 2500 กรัม ค่าบริการ 107 บาท
น้อยกว่า 3000 กรัม ค่าบริการ 122 บาท
น้อยกว่า 3500 กรัม ค่าบริการ 142 บาท
น้อยกว่า 4000 กรัม ค่าบริการ 162 บาท
น้อยกว่า 4500 กรัม ค่าบริการ 182 บาท
น้อยกว่า 5000 กรัม ค่าบริการ 202 บาท
น้อยกว่า 5500 กรัม ค่าบริการ 227 บาท
น้อยกว่า 6000 กรัม ค่าบริการ 252 บาท
น้อยกว่า 6500 กรัม ค่าบริการ 277 บาท
น้อยกว่า 7000 กรัม ค่าบริการ 302 บาท
น้อยกว่า 7500 กรัม ค่าบริการ 327 บาท
น้อยกว่า 8000 กรัม ค่าบริการ 352 บาท
น้อยกว่า 8500 กรัม ค่าบริการ 382 บาท
น้อยกว่า 9000 กรัม ค่าบริการ 412 บาท
น้อยกว่า 9500 กรัม ค่าบริการ 442 บาท
น้อยกว่า 10000 กรัม ค่าบริการ 472 บาท

**********************************

แบบใส่กล่องพัสดุ

แบบธรรมดา ไม่รวมกล่อง
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 20.00
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 35.00
เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม 50.00
เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม 65.00
เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม 80.00
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม 95.00
เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 110.00
เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม 125.00
เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม 140.00
เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 155.00
เกิน 10 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 11 กิโลกรัม 170.00
เกิน 11 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 12 กิโลกรัม 185.00
เกิน 12 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 13 กิโลกรัม 200.00
เกิน 13 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 14 กิโลกรัม 215.00
เกิน 14 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15 กิโลกรัม 230.00
เกิน 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 16 กิโลกรัม 245.00
เกิน 16 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 17 กิโลกรัม 260.00
เกิน 17 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัม 275.00
เกิน 18 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 19 กิโลกรัม 290.00
เกิน 19 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 305.00

**********************************


อัตราค่าบริการ แบบ Logispost
อัตราค่าบริการตามพิกัดน้ำหนัก (บาท/ชิ้น)


โชน 1 ประกอบด้วยจังหวัด กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
20 กก. ราคา 200 บาท
30 กก. ราคา 210 บาท
40 กก. ราคา 280 บาท
50 กก. ราคา 350 บาท
60 กก. ราคา 420 บาท
70 กก. ราคา 490 บาท
80 กก. ราคา 560 บาท
90 กก. ราคา 630 บาท
100 กก. ราคา 700 บาท

โชน 2 ประกอบด้วยจังหวัด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
20 กก. ราคา 200 บาท
30 กก. ราคา 300 บาท
40 กก. ราคา 400 บาท
50 กก. ราคา 500 บาท
60 กก. ราคา 600 บาท
70 กก. ราคา 700 บาท
80 กก. ราคา 800 บาท
90 กก. ราคา 900 บาท
100 กก. ราคา 1000 บาท

โชน 3 ประกอบด้วยจังหวัด นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
20 กก. ราคา 200 บาท
30 กก. ราคา 210 บาท
40 กก. ราคา 280 บาท
50 กก. ราคา 350 บาท
60 กก. ราคา 420 บาท
70 กก. ราคา 490 บาท
80 กก. ราคา 560 บาท
90 กก. ราคา 630 บาท
100 กก. ราคา 700 บาท

โชน 4 ประกอบด้วยจังหวัด อุทัยธานี สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง อยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก
20 กก. ราคา 200 บาท
30 กก. ราคา 210 บาท
40 กก. ราคา 280 บาท
50 กก. ราคา 350 บาท
60 กก. ราคา 420 บาท
70 กก. ราคา 490 บาท
80 กก. ราคา 560 บาท
90 กก. ราคา 630 บาท
100 กก. ราคา 700 บาท

โชน 5 ประกอบด้วยจังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์
20 กก. ราคา 200 บาท
30 กก. ราคา 200 บาท
40 กก. ราคา 200 บาท
50 กก. ราคา 250 บาท
60 กก. ราคา 300 บาท
70 กก. ราคา 350 บาท
80 กก. ราคา 400 บาท
90 กก. ราคา 450 บาท
100 กก. ราคา 500 บาท

โชน 6 ประกอบด้วยจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำพูน น่าน ลำปาง แพร่
20 กก. ราคา 150 บาท
30 กก. ราคา 150 บาท
40 กก. ราคา 200 บาท
50 กก. ราคา 250 บาท
60 กก. ราคา 300 บาท
70 กก. ราคา 350 บาท
80 กก. ราคา 400 บาท
90 กก. ราคา 450 บาท
100 กก. ราคา 500 บาท

โชน 7 ประกอบด้วยจังหวัด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ
อุบลราชบุรี บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา
20 กก. ราคา 240 บาท
30 กก. ราคา 360 บาท
40 กก. ราคา 480 บาท
50 กก. ราคา 600 บาท
60 กก. ราคา 720 บาท
70 กก. ราคา 840 บาท
80 กก. ราคา 960 บาท
90 กก. ราคา 1080 บาท
100 กก. ราคา 1200 บาท

โชน 8 ประกอบด้วยจังหวัด หนองคาย เลย อุดรธานี นครพนม สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแก่น
20 กก. ราคา 260 บาท
30 กก. ราคา 390 บาท
40 กก. ราคา 520 บาท
50 กก. ราคา 650 บาท
60 กก. ราคา 780 บาท
70 กก. ราคา 910 บาท
80 กก. ราคา 1040 บาท
90 กก. ราคา 1170 บาท
100 กก. ราคา 1300 บาท

โชน 9 ประกอบด้วยจังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช
20 กก. ราคา 260 บาท
30 กก. ราคา 390 บาท
40 กก. ราคา 520 บาท
50 กก. ราคา 650 บาท
60 กก. ราคา 780 บาท
70 กก. ราคา 910 บาท
80 กก. ราคา 1040 บาท
90 กก. ราคา 1170 บาท
100 กก. ราคา 1300 บาท

โชน 10 ประกอบด้วยจังหวัด กระบี่ สงขลา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง ปัตตานี สตูล ยะลา นราธิวาส
20 กก. ราคา 260 บาท
30 กก. ราคา 390 บาท
40 กก. ราคา 520 บาท
50 กก. ราคา 650 บาท
60 กก. ราคา 780 บาท
70 กก. ราคา 910 บาท
80 กก. ราคา 1040 บาท
90 กก. ราคา 1170 บาท
100 กก. ราคา 1300 บาท
โดย: เจ้าบ้าน [21 ก.ย. 55 10:49] ( IP A:202.151.7.23 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 17
   แม่หญิงจ๋า...
ขออนุญาติ copy ไปไว้หน้าบ้านน้องแบงค์หน่อยนะจ๊ะ ขาดทุนค่าส่งอยู่เรื่อย
ขอบคุณจ้า
โดย: shopsecondhandtoys@hotmail.com [12 พ.ค. 56 9:09] ( IP A:124.122.24.211 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   ด้วยความยินดีจ้าแม่ขวัญ คิดถึงจังจ้า แต่กลางวันงานยุ่งมากที่สุดเลย ไว้มีโอกาสจะโทรไปคุยด้วยนะจ๊ะ
โดย: หญิง [12 พ.ค. 56 23:33] ( IP A:27.55.8.38 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน