คู่มือใช้งานของกล่องการตั้งกระทู้ใหม่ หรือ กล่องความคิดเห็น
   

คู่มือใช้งานของกล่องการตั้งกระทู้ใหม่ หรือ กล่องความคิดเห็น

การใช้งานหลักของเมนูเวบบอร์ด วิธีการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไร อธิบายง่ายๆ ดังนี้ 

รูปที่ 1

    จากรูปขออธิบายดังนี้

            รูปที่ 1 คือส่วนของการใส่ “ Link Youtube ” ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่มลูกโลก จากนั้น จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้ท่านนำ Link Youtube ที่ต้องการมาใส่ ดังตัวอย่าง

รูปที่ 2

         จากรูปจะเห็นว่าให้นำ Link Youtube ที่ต้องการมาใส่ จากนั้นให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม “ตกลง” ระบบจะทำการนำ Link Youtube ไปใส่ในกล่องข้อความสีฟ้า ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

           รูปที่ 2 ส่วนของ “การเล่นตัวอักษร” การเล่นตัวอักษรที่ว่าคือ การใส่ตัวหน้า ตัวเอง หรือ การขีดเส้นใต้ การใช้งานคล้ายกับโปรแกรม MS Word ที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่เราจะขออธิบายสำหรับมือใหม่หลายๆคน หลักการใช้คือ เมื่อท่านได้ทำการพิมพ์ข้อความ หรือ เนื้อที่ท่านต้องการเรียบร้อย ให้ท่านเอาเม้าส์ลากข้อความที่ต้องการ จากนั้นให้ท่านเลือกว่าต้องการใส่ ตัวหนา ตัวเอียง หรือ ขีดเส้น (ดังรูปที่ 4)

รูปที่ 4

       จากตัวอย่างเมื่อได้เลือกแล้วจะได้ตัวอักษรหนา ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:09] ( IP A:27.145.143.40 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
Counter : 3190 Pageviews
ความคิดเห็นที่ 2
   

     จากตัวอย่างเมื่อได้เลือกแล้วจะได้ตัวอักษรเอียง ดังรูปที่ 6

 

รูปที่ 6

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:19] ( IP A:110.168.229.129 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

จากตัวอย่างเมื่อได้เลือกแล้วจะได้ตัวอักษรขีดเส้นใต้ ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:24] ( IP A:110.168.229.129 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

       รูปที่ 3 ส่วนของ “การจัดวางด้านซ้าย ตรงกลาง หรือ ด้านขวา” การใช้งานคล้ายกับโปรแกรม MS Word ที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่เราจะขออธิบายสำหรับมือใหม่หลายๆคน หลักการใช้คือ เมื่อท่านได้ทำการพิมพ์ข้อความ หรือ เนื้อที่ท่านต้องการเรียบร้อย ให้ท่านเอาเม้าส์ลากข้อความที่ต้องการ จากนั้นให้ท่านเลือกว่าต้องการวางส่วนของเนื้อหาไว้ส่วนไหน (ดังรูปที่ 8)

รูปที่ 8

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:27] ( IP A:110.168.229.129 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

           รูปที่ 4 ส่วนของ “การใส่รูปภาพ” ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม รูปภาพ (ดังที่ลูกศรชี้ รูปที่ 9) จากนั้น จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้ท่านนำรูปที่ต้องการมาใส่ ดังตัวอย่าง (ดังรูปที่ 10)

 รูปที่ 9

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:28] ( IP A:110.168.229.129 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

รูปที่ 10

     จากรูปดังกล่าวขออธิบายดังนี้

       1. ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม “Choose File” จากนั้นให้เลือกรูปที่ต้องการ จากนั้น

       2. ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม “กดเพื่ออัพโหลดรูป” เพื่อทำการนำรูปเข้าสู่ระบบ

       3. ให้คลิ๊กปุ่ม “ตกลง” เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:30] ( IP A:27.145.143.40 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

รูปที่ 11

     จากรูปดังกล่าวขออธิบายดังนี้

         1. รูปจะถูกนำไปสู่ระบบ กรณีที่รูปไม่ขึ้น หรือ ขึ้นเป็นเครื่องหมาย X (เครื่องหมายกากบาท) แสดงว่ารูปไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ท่านทำการใส่รูปใหม่โดยดำเนินการใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

         2. เมื่อรูปที่ต้องการขึ้นแสดงภาพดังรูปที่ 1 เรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม “ตกลง”

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:32] ( IP A:27.145.143.40 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   

        จากนั้น รูปที่ท่านเลือกจะถูกนำไปสู่กล่องข้อความดังรูป 12

รูปที่ 12

 

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:32] ( IP A:27.145.143.40 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

         รูปที่ 5 ส่วนของ “การใส่ Link website” ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม รูปโซ่ (ดังที่ลูกศรชี้ รูปที่ 1) จากนั้น จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้ท่านใส่ Link website (ดังรูปที่ 2)

รูปที่ 13

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:41] ( IP A:110.164.238.91 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

   จากรูปที่ 13 หลังจากที่ท่านได้คลิ๊กปุ่ม “ตกลง” จากนั้นระบบจะทำการนำ Link ดังกล่าวไปใส่ในส่วนของกล่องข้อความ (ดังรูปที่ 14)

รูปที่ 14

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:42] ( IP A:110.164.238.91 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

          รูปที่ 6 ส่วนของ “ขนาดตัวอักษร” การใช้งานคล้ายกับโปรแกรม MS Word ที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่เราจะขออธิบายสำหรับมือใหม่หลายๆคน หลักการใช้คือ เมื่อท่านได้ทำการพิมพ์ข้อความ หรือ เนื้อที่ท่านต้องการเรียบร้อย ให้ท่านเอาเม้าส์ลากข้อความที่ต้องการ จากนั้นให้ท่านเลือกว่าต้องการขนาดตัวอักษรเท่าใด (ดังรูปที่ 15)

รูปที่ 15

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:44] ( IP A:110.164.238.91 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   

รูปที่ 7 ส่วนของ “สีพื้นหลังตัวอักษร” การใช้งานคล้ายกับโปรแกรม MS Word ที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่เราจะขออธิบายสำหรับมือใหม่หลายๆคน หลักการใช้คือ เมื่อท่านได้ทำการพิมพ์ข้อความ หรือ เนื้อที่ท่านต้องการเรียบร้อย ให้ท่านเอาเม้าส์ลากข้อความที่ต้องการ จากนั้นให้ท่านเลือกว่าต้องการสีพื้นหลังตัวอักษร (ดังรูปที่ 16)

รูปที่ 16

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:45] ( IP A:110.164.238.91 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   

     จากรูปขออธิบายดังนี้

      ให้ท่านลากแถบคุมส่วนของข้อความที่ต้องการใส่สีพื้นหลัง ดังรูปที่ 1

      จากนั้นให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม A (ดังรูปที่ 2) จากนั้นให้ท่านเลือกสีที่ต้องการ เมื่อท่านเลือกเรียบร้อยแล้วระบบจะทำใส่สีพื้นหลังให้ดังรูป 17

รูปที่ 17

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:46] ( IP A:110.164.238.91 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   

รูปที่ 8ส่วนของ “สีตัวอักษร” การใช้งานคล้ายกับโปรแกรม MS Word ที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่เราจะขออธิบายสำหรับมือใหม่หลายๆคน หลักการใช้คือ เมื่อท่านได้ทำการพิมพ์ข้อความ หรือ เนื้อที่ท่านต้องการเรียบร้อย ให้ท่านเอาเม้าส์ลากข้อความที่ต้องการ จากนั้นให้ท่านเลือกว่าต้องการสีตัวอักษร (ดังรูปที่ 18)

รูปที่ 18

      จากรูปขออธิบายดังนี้

        1. ให้ท่านลากแถบคุมส่วนของข้อความที่ต้องการใส่สีพื้นหลัง ดังรูปที่ 1

        2. จากนั้นให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม A (ดังรูปที่ 2) จากนั้นให้ท่านเลือกสีที่ต้องการ เมื่อท่านเลือกเรียบร้อยแล้วระบบจะทำใส่สีตัวอักษรให้ดังรูป 18

โดย: เจ้าบ้าน [22 ก.ย. 58 11:48] ( IP A:110.164.238.91 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน