" กว๊านพะเยา ".........ดินแดนแห่งความสงบ ร่มเย็น.........
   -

" กว๊านพะเยา " อยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ
เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใจกลางเมืองพะเยา มีทิวเขาเป็นฉากหลัง เกิดจากน้ำที่ไหลมาจากห้วยต่างๆ 18 สาย
ต่อมาในปี 2478 เมื่อกรมประมงได้ตั้งสถานีประมงและสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณ ต้นแม่น้ำอิง
จึงทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ขึ้น มีเนื้อที่ประมาณ 12,831 ไร่
มีปริมาณน้ำเฉลี่ยปีละ 29.40 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาต่างๆ มีพันธ์ปลาน้ำจืดกว่า 48 ชนิด
เช่น ปลากราย ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาจีน ปลาไน รวมทั้งปลานิลอันลือชื่อของจังหวัดพะเยา
และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาบึกแห่งแรกของประเทศไทย

" กว๊านพะเยา " ในอดีตแต่เดิมเคยเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีสายน้ำอิงไหลพาดผ่านคดเคี้ยวทอดเป็นแนวยาวไปตลอด
จากทิศเหนือจรดขอบกว๊านฯ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมีหนองน้ำน้อยใหญ่หลายแห่ง
และร่องน้ำหลายสายที่ไหลลงมาจากขุนเขาดอยหลวงแล้วเชื่อมติดต่อถึงกัน ทำให้พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำแห่งนี้
จึงมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก และมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นชุมชนนานนับตั้งแต่โบราณ

คำว่า " กว๊าน " ตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง " บึงขนาดใหญ่ "
ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มีความร่มรื่น สามารถมองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อน งดงามมาก
ริมกว๊านพะเยามีร้านอาหารและสวนธาธารณะให้ประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ
ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มีส่วนทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามประทับใจผู้พบเห็น
จนอาจจะกล่าวได้ว่าหัวใจของเมืองพะเยาอยู่ที่ " กว๊านพะเยา " นี่เอง

" พะเยา " เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบลานนาไทย เดิมมีชื่อว่า " ภูกามยาว " หรือ " พยาว " มีอายุกว่า 900 ปี
ตั้งขึ้นราวปี พ.ศ. 1639 โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะจังคราชหิรัญนครเงินยางเชียงแสน
และเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมือง ซึ่งเป็นพระสหายร่วมน้ำสาบานกับ พ่อขุนเม็งรายแห่งเมืองเชียงราย
และพ่อขุนรามคำแหงกษัตริย์กรุงสุโขทัย ทั้งสามได้กระทำสัตย์ปฏิญาณต่อกันที่ริมแม่น้ำบริเวณวัดสบร่องขุย
โดยหันหลังพิงกัน แม่น้ำนี้จึงได้ชื่อว่าแม่น้ำอิง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ
ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้ จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พยาวเปลี่ยนชื่อเป็นพะเยา และรวมอยู่กับจังหวัดเชียงราย
กระทั่งในปี พ.ศ. 2520 จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น " จังหวัดพะเยา " นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

" พะเยา " อยู่ห่างจากกรุงเทพ 735 กิโลเมตร มีพื้นที่ 6,353 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง อำเภอแม่ใจ
อำเภอภูซาง และอำเภอภูกามยาว

มีอาณาเขตและการปกครองดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ - ติดอำเภอพาน อำเภอป่าแดด และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก - ติดแขวงไชยบุรี ประเทศลาว และอำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ทิศใต้ - ติดอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก - ติดอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:16] ( IP A:124.120.173.14 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   @

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:17] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   @

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:18] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   @

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:19] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   @

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:20] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   @

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:21] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   @

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:22] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   @

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:24] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   @

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:24] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   @

"พระเจ้าตนหลวง".....สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพะเยา...............

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:27] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   @

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:28] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   @

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:30] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   @

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:31] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   @

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:32] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   @

โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:33] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   @

.....แถมเพลงเพราะๆให้ฟังครับ............

https://www.esnips.com/doc/b79c0be8-e703-480a-904b-5611ecaa06db/16--ชรินทร์---กว๊านพะเยา
โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:50] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   @

.....อีกเวอร์ชั่นนึงครับ.....

https://www.ijigg.com/songs/V2FDF4EPB0

- ของครูสุรพล สมบัติเจริญ

.
โดย: The KID@ [21 ธ.ค. 51 4:59] ( IP A:124.120.173.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   *

กว๊านพะเยา ยามพระอาทิตย์ตก ช่ายป่าวนี่?
มีครบ ท้องฟ้า ขุนเขา สายน้ำ..ความงามของธรรมชาติ..

ภาพสวยๆ + ข้อมูลภูมิศาสตร์ + เพลงเพราะ
ขอบคุณมั่กๆค่า

smile
โดย: nH [21 ธ.ค. 51 22:08] ( IP A:125.27.49.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   *
.....เอารูปมาแปะเพิ่มอีหน่อยครับ.......

....."พระเจ้าตนหลวง" อีกมุมหนึ่ง เห็นธรรมมาสน์เก่าแก่สวยงาม.....

โดย: The KID@ (เจ้าบ้าน ) [31 ธ.ค. 51 17:07] ( IP A:124.120.174.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   -

.....วัดโบราณอีกวันหนึ่ง....."วัดประตูชัย หรือ วัดยั้งหย้อง" อยู่ทางเข้าตัวเมืองพะเยา
ในสมัยโบราณเป็นที่หยุดพักแต่งเนื้อแต่งตัวของประชาชนให้เรียบร้อย ก่อนจะเข้าในเมือง
จึงเรียกว่า "ยั้งหย้อง" ซึ่งแปลว่า...หยุดพักแต่งตัว
ปัจจุบันได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ อยู่ในความดูแลของทหารค่ายขนเจืองฯ

โดย: The KID@ (เจ้าบ้าน ) [31 ธ.ค. 51 17:18] ( IP A:124.120.174.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   -

.....มีพระพุทธรูปโบราณสลักด้วยหินสีขาวทั้งแท่งเป็นพระประธาน.....

โดย: The KID@ (เจ้าบ้าน ) [31 ธ.ค. 51 17:21] ( IP A:124.120.174.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   -

.....สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของกว๊านพะเยา.....
....."วัดอนาลโยทิพยาราม" ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม เป็นอุทธยานพุทธศาสนา

โดย: The KID@ (เจ้าบ้าน ) [31 ธ.ค. 51 17:30] ( IP A:124.120.174.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   -

.....ตอนผมไปน่ะเย็นแล้ว.....เลยได้ภาพมาไม่เยอะ.......

โดย: The KID@ (เจ้าบ้าน ) [31 ธ.ค. 51 17:31] ( IP A:124.120.174.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   -

.....พระพุทธรูปศิลปสุโขทัยองค์ใหญ่........

โดย: The KID@ (เจ้าบ้าน ) [31 ธ.ค. 51 17:33] ( IP A:124.120.174.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   -

.....โบสถ์ยามตะวันพลบค่ำ.................

โดย: The KID@ (เจ้าบ้าน ) [31 ธ.ค. 51 17:35] ( IP A:124.120.174.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   -

.....ประตูทางเข้ากุฏิหลวงพ่อ แกะสลักด้วยไม่สักสวยงาม......

โดย: The KID@ (เจ้าบ้าน ) [31 ธ.ค. 51 17:37] ( IP A:124.120.174.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   -

.....ต้นอะไรมะรุแฮะ.......ใบใหญ่ สวยดี........

โดย: The KID@ (เจ้าบ้าน ) [31 ธ.ค. 51 17:39] ( IP A:124.120.174.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   -

.....มุมมองหนึ่งบนดอยบุษราคัม วัดอนาลโยฯ เห็นกว๊านพะเยาอยู่ไกลๆ.....

โดย: The KID@ (เจ้าบ้าน ) [31 ธ.ค. 51 17:40] ( IP A:124.120.174.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   *

แสงงามยามเย็นๆ สบายตา สบายใจ
มองดูสวย สงบ ร่มเย็น จริงๆ
พร้อมคำบรรยายแต่ละภาพ ดีจังค่า
ชอบๆจ้า

คห 26 ต้นไรมะรุเหมือนกันจ้า
คล้ายๆตระกูลกาฝาก..รึป่าวน๊า

โดย: nH [12 ม.ค. 52 23:05] ( IP A:125.25.86.2 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   @

แว๊บเอาเพลงเพราะๆ มาฝากอีกเพลงจ้า..............
เสียงหวานๆ ของ....น้องหลิว อาจารียา.......

" สัญญารักกว๊านพะเยา " - อาจารียา พรหมพฤกษ์

https://www.imeem.com/people/U2a8vVt/music/ojrGRrq8//

.

โดย: The KID@ [19 ก.พ. 52 17:56] ( IP A:124.120.254.197 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน
 s