รูปงานบวช .. (พิธีในพระอุโบสถ)
    ถึงตอนที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะ ..

เนื่องจากคนโพสต์ อ่อนวิชาพระพุทธศาสนา ประกอบกับเป็นคนไกลวัด..

เกรงว่าจะบรรยายภาพผิด .. ดังนั้น จึงขอบรรยายแต่น้อย และแทรกความรู้เกี่ยวกับ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร แทนนะคะ ..

โดย: Think [23 พ.ย. 47 7:56] ( IP A:203.150.217.117 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    พิธีบวช

คำว่า บวช มาจากคำว่า ป+วช แปลว่าเว้นทั่ว คือเว้นจากกาม ใน
ที่นี้หมายเพียงบวชเป็นสามเณรและบวชเป็นพระภิกษุเท่านั้น จุดมุ่งหมายใน
การบวชก็คือการปฏิบัติตนเพื่อรื้อถอนออกจากความทุกข์ และทำให้แจ้งซึ่ง
พระนิพพาน คือความดับทุกข์ อย่างไรก็ตาม การบวชได้แม้เพียงชั่วคราวก็
นับว่าดี เพราะนอกจากเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาแล้ว อย่างน้อยก็ยังเป็น
เหตุให้รู้จักฝึกหัดความอดทน และความเสียสละอย่างมาก อาจทำให้เข้าถึง
พุทธธรรมได้โดยใกล้ชิด

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:07] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
    นาครับผ้าไตรจากคุณพ่อ .. จับต่อๆ กันเร็ว ..

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:10] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
    ของใช้ในพิธีบวช ประกอบด้วย

๑. ไตรแบ่ง (สบง ๑ ประคตเอง ๑ อังสะ ๑ จีวร ๑ ผ้ารัดอก ๑ ผ้ากราบ ๑)
๒. จีวร สบง อังสะ (อาศัยหรือสำรอง) ผ้าอาบ ๒ ผืน
๓. ย่าม ผ้าเช็ดหน้า นาฬิกา
๔. บาตร (มีเชิงรองและฝาพร้อม)
๕. รองเท้า ร่ม
๖. ที่นอน เสื่อ หมอน ผ้าห่ม มุ้ง
๗. จานข้าว ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ ปิ่นโต กระโถน
๘. ขันน้ำ สบู่ กล่องสบู่ แปรง ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว
๙. ธูป เทียน ดอกไม้ สำหรับบูชาพระรัตนตรัย
๑๐. ธูป เทียน ดอกไม้ (หรือจะใช้เทียนแพมีกรวยดอกไม้ก็ใช้ได้)สำหรับถวายพระอุปัชฌาย์ผู้ให้บวช

และจะมีเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมสำหรับถวายพระอุปัชฌายะและพระในพิธีนั้นอีกองค์ละชุดก็ได้ แล้วแต่กำลังศรัทธา

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:15] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ระหว่างรอพระอุปัชฌาย์ และ คณะสงฆ์ ลงพระอุโบสถ

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:20] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
    นาคกำลังพิจารณาพระประธาน ..

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:22] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
    วัดเฉลิมพระเกียรติ
เป็นอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ทิศใต้ตลาดขวัญ ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตำบลบางศรีเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) ข้างหอนาฬิกาเยื้องไปทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตร วัดเฉลิมพระเกียรติ ในปัจจุบันนี้เข้าใจว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทางการได้สร้างป้อมไม้เอาไว้ป้อมหนึ่ง เพราะปรากฏมี หลักฐานจากจดหมายเหตุรายวันของบาทหลวงเดอชัวซีย์ ผู้ซึ่งเดินทางร่วมกับคณะราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ.๒๒๒๘ ว่า “….เช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้ ๒ ป้อม ป้อมหนึ่งยิ่งปืนเป็นการคำนับ ๑๐ นัด อีกป้อมหนึ่ง ๘ นัด ที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้น ดินปืนดีมากที่เดียว ป้อมทางขวามือเรียก ป้อมแก้ว (Hale de Cristal) และป้อมทางซ้ายมือเรียกป้อมทับทิม(Hale de Rubis) ณ ที่นี้เจ้าเมืองบางกอกก็กล่าวคำอำลาและอ้างเหตุผลว่าได้ควบคุมเรือขบวนมาส่งจนสุดแดนที่อยู่ในความปกครองของเมืองบางกอกแล้วก็ลาท่านราชทูตกลับไป

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:26] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    พระประธาน ในพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติเป็นปรางมารวิชัยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์ หน้าตักกว้าง ๖ ศอก สูงจรดพระเศียร ๘ ศอก ๑ คืบ ๔ นิ้ว พระประธานองค์นี้ มีตำนานเล่าว่า เมื่อในรัชกาลที่ ๓ โปรดฯให้ขุดแร่ทองแดง ที่อำเภอจันทึก แขวงนครราชสีมา ได้ถลุงแร่เป็นเนื้อทองแดงมามาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะใช้ทองแดงนั้นให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระศาสนาก่อน จึงโปรดฯ ให้หล่อพระพุทธรูป ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอาราม ที่ทรงสร้างใหม่ ๒ พระอาราม คือ วัดราชนัดดารามกับวัดเฉลิมพระเกียรติ และยังได้โปรดฯ ให้หล่อพระพุทธรูปปางอื่นอีก ๓๔ ปางด้วย พระประธานนี้หล่อเสร็จเรียบร้อย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙ โดยนำไปประดิษฐานที่วัดราชนัดดารามองค์หนึ่ง และนำไปประดิษฐานที่วัดเฉลิมพระเกียรติองค์หนึ่ง เฉพาะที่วัดเฉลิมพระเกียรติ ถึงรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายพระนามว่า “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฎิมา”

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:29] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    พระอุโบสถ วัดเฉลิมพระเกียรติ มีความกว้าง ๒ ๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ตั้งอยู่ระหว่างศาลาการเปรียญและพระวิหารหลวง มีกำแพงแก้วล้อมลอบ (รวมทั้งพระเจดีย์ทางด้านทิศตะวันตกด้วย) ด้านเหนือและด้านใต้ยาวด้านล ะ ๑๐๐ เมตร ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกยาวด้านละ ๔๕ เมตร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลังขึ้นไปเป็นแม่กองจัด การก่อสร้าง กำหนดฤกษ์สร้างพระอุโบสถในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๙๐ ปีมะแม เวลา ๑ โมงเช้ากับ ๔ บาท
(มีต่อ)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:31] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
    (ต่อ) พระอุโบสถหลังนี้มีความสวยงามมาก สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยปนจีนกล่าวคือ หลังคามุงด้วยกระเบื้องรางดินเผาชนิดกาบกล้วยไม่เคลือบสีถือปูนทับแนวทำเป็นลอนลูกฟูกแบบจีนหน้าบันทั้งทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตกประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสดจากประเทศจีน ปั้นและประดับตกแต่งสีให้เป็นรูปใบและดอกพุดตานขนาดโต เห็นได้ชัดเจน สวยงามมาก ส่วนกระจังฐานพระ ช่อฟ้า ลำยอง ใบระกาและหัวนาคปั้นเป้นกระเบื้องเคลือบสี โครงหลังคาเป็นไม้ผนัง และเสาก่ออิฐถือปูน พื้นภายในปูด้วยหินอ่อน พื้นรอบนอกปูด้วยกระเบื้องหน้าวัวดินเผา ผนังภายในพระอุโบสถเขียนตกแต่งลายสีชนิดดอกไม้ร่วง บานหน้าต่างและบานประตูเขียนลายทองลดน้ำ ซุ้มประตู และ ซุ้มหน้าต่างประดับลายปูนปั้นยกดอก เป็นดอกพุดตาล พื้นประดับกระจก
(ยังไม่จบ)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:32] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
    (ต่ออีกนิด) ส่วนด้านในของบานประตูหน้าต่างเขียนรูปกอบัว ดอกบัว นก และสัตว์น้ำ ฐานพระอุโบสถเป็นฐานสิงห์ก่ออิฐถือปูน ปูกระเบื้องซีเมนต์ ผนังทักษิณด้านนอกประดับลูกกรงเคลือบแบบจีน ด้านในทำลูกกรงเจาะช่องเสาลอย สองข้างบันไดตรงพนักเชื่อมกับเสาทำเป็นเสา ประทีปแปดเหลี่ยมแทนเสาเม็ดมุมฐานทักษิณ และช่องกลางฐานทักษิณทำเป็นย่อเก็จก่อเป็นเรือนซุ้มเสมากับพนักทักษิณ บันไดชั้นทักษิณทำขึ้นด้วยศิลาเขียว เช่นเดียวกับบันไดขึ้นพระอุโบสถ

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:35] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   พระอุปัชฌาย์ และคณะสงฆ์ ลงพระอุโบสถแล้ว ..

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:40] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
    นาคถวายเครื่องบวช ..

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:43] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
    ถวายเครื่องสังฆภัณฑ์

(หรือเปล่าไม่รู้ บรรยายไปเรื่อย ไม่รู้จัก) ^^\\'

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:48] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
    ไม่บรรยายแล้ว เดี๋ยวผิด ..

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:54] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
    ใน icon แทนละกันนะ ...

( ^_^ )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 8:57] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
    ( -/|\\-)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:01] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
    ( - _ -)/\\

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:03] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
    ( -/\\- )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:05] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
    /\\(- _- )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:07] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
    ( ^ v ^ )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:21] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
    (/ '-')/

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:23] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
    \\( ' - ' )/

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:30] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
    \\('-' \\)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:38] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
    (' ' )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:40] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
    ( ' ' )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:42] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   ( ' ')

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:43] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
    ไ( -" -ไ)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:47] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
    ๆ( -" - ๆ)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:49] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
    ==( -" - ๆ)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:51] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
    o==( -" - o==)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:53] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
    ( -"- )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 9:57] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
    ( >o< )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:00] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
    ( '.', )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:02] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
    ( 'o' )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:03] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   ( 'o',) ( 'o' )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:05] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
    ('')o('')

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:07] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
    ( 'o,' )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:10] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 38
    (",)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:15] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
    (,")

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:17] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
    ("( 'o' )")

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:18] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 41
    ("( 'o' )")

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:20] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 42
    ( -/|\\-)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:23] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 43
    ( - _ -)/\\

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:25] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 44
   /\\ (- _ - )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:27] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 45
    (-/\\-)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:36] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 46
    (/ '-')/

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:40] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 47
    \\('-' \\)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:43] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 48
    ('- ' )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:46] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 49
    ( ' -')

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:47] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 50
    ( ' - ' )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:49] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 51
    ไ( -" -ไ)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:52] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 52
    ๆ( -" - ๆ)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:54] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 53
    ๆ( -" - ๆ)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:56] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 54
   (. _ . )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 10:59] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 55
    ( . _ . )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:01] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 56
   ( . _ .)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:02] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 57
    ^^

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:06] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 58
    ^^"

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:07] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 59
   ^^"

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:09] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 60
   ^^\\'

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:10] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 61
   ^__^

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:11] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 62
   >__<

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:12] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 63
   ( ' ; ' )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:14] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 64
    ( 'o',) ( 'o' )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:16] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 65
    สมบูรณ์แล้ว ..

พระศรยุทธ (ฉายา สรวุฑฺโฒ)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:20] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 66
   เสร็จพิธีช่วงเช้า .. รอจนกระทั่ง 11.00 น. กลับมาต่อด้วยพิธีเลี้ยงเพล ..

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:22] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 67
    o ==( -" - ๆ)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:25] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 68
    o==( -" - o==)

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:27] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 69
    ( -"- )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:29] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 70
    ( '.', )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:31] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 71
   ( 'o', )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:32] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 72
    ( 'o' )

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:34] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 73
    สุดท้าย ..

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:35] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 74
    บริเวณกุฎิ .. สวย และ สงบมากๆ ..

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:36] ( IP A:203.150.217.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 75
    เรือนไม้ ทรงไทย ..

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:38] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 76
    ร่มรื่น ..

โดย: Think [23 พ.ย. 47 11:40] ( IP A:203.150.217.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 77
   คคห. ๖๒ ใครหว่า ซีดๆ แต่น่ารัก //ฮ่าฮ่าฮ่า


กว่าจะโหลดกระทู้นี้เสร็จ ป้าแอนหน้ามืด เลยหนู ไม่เห็นใจคนใช้เน็ตช้าๆ เลย //ขี้แง


//ผีเสื้อ
โดย: มรกตนาคสวาทบาดจิต [23 พ.ย. 47 23:15] ( IP A:203.148.136.67 X: )
ความคิดเห็นที่ 78
    ( -/|\\\\-)


pleasecome
โดย: Goya_aTaan [25 พ.ย. 47 9:54] ( IP A:203.144.145.18 X: )
ความคิดเห็นที่ 79
   ( /////\\\\\\\\\\ )

*^_^*
โดย: สาวหน้าใส [25 พ.ย. 47 13:40] ( IP A:203.150.217.116 X: )
ความคิดเห็นที่ 80
   อืม

ขอบคุณๆๆๆๆ

ว่าแต่

รูปหลุดๆ หายไปไหนหมดหนอ

โดย: ++peter++ [25 พ.ย. 47 16:48] ( IP A:61.90.125.192 X: )
คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน