กิ่งตอนราชินี จากบ้านลุงกวาง
   ต้นที่1

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 2:55] ( IP A:49.49.146.28 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
Counter : 1074 Pageviews
ความคิดเห็นที่ 1
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 2:56] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 2:56] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 2:56] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 2:57] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 2:57] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 2:58] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 2:58] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 2:59] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 2:59] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   ต้นที่2

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:02] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:02] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:03] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:03] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:04] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:04] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:05] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:05] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:06] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:06] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   ต้นที่3

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:07] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:09] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:10] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:10] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:11] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:11] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:12] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:12] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:13] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:13] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   ต้นที่4

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:15] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:16] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:17] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:18] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:18] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:19] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:20] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:20] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 38
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:21] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:21] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
   ต้นที่5

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:23] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 41
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:23] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 42
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:24] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 43
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:24] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 44
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:25] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 45
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:26] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 46
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:27] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 47
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:27] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 48
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:28] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 49
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:29] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 50
   ต้นที่6

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:36] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 51
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:36] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 52
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:37] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 53
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:39] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 54
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:39] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 55
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:40] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 56
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:40] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 57
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:41] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 58
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:41] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 59
   

โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 3:42] ( IP A:49.49.146.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 60
   ชอบ1+5ที่สุดครับ....ต้นอื่นก็สวย....ช่วงนี้มีแต่ของดีๆนะครับ
โดย: สุพจน์ 3006 [30 ส.ค. 56 8:00] ( IP A:58.11.177.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 61
   สวยมากครับใหญ่ด้วย ถ้ายังไงแต่งไม้เสร็จแล้วช่วยกรุณาโพสให้ดูอีกทีนะครับชอบดู before and after ขอบคุณครับ
โดย: หนึ่ง พิษณุโลก 3376 [30 ส.ค. 56 9:26] ( IP A:223.206.86.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 62
   อนาคตอลังการครับ
โดย: แอ๊ด(เขาตะแบก)4047 [30 ส.ค. 56 10:17] ( IP A:223.206.99.247 X: )
ความคิดเห็นที่ 63
   ชอบต้น1กับต้น6
โดย: ลูกพระเจ้าตาก [30 ส.ค. 56 21:39] ( IP A:182.53.7.54 X: )
ความคิดเห็นที่ 64
   ขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมครับ
ชุดนี้ยกมาจากบ้านลุงกวางตั้งแต่ช่วงต้นปีครับ คุณสุพจน์ ที่ช่วยกันขนกับลุงกวาง 4 คันรถน่ะ
โดย: สุวิทย์ BBK1755 [30 ส.ค. 56 23:04] ( IP A:49.49.147.196 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน