การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
   

ก่อนที่จะพูดถึงเครื่องหมายการค้าก็ขอพูดถึงคำว่า "เครื่องหมาย" เสียก่อน

เครื่องหมาย คือ ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างรูปทรงของวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

เครื่องหมายแยกประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

2. เครื่องหมายบริการ หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการเพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

3. เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่นเพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น

4. เครื่องหมายร่วม หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้ จะมีคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นเครืองหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามกฎหมาย

3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

สำหรับลักษณะบ่งเฉพาะเครื่องหมายนั้นเป็นลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อนั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าอื่น และต้องไม่เป็นภาพ/คำ, ข้อความหรือสิ่งที่ใช้กันทั่วไป เช่น คำว่า "น้ำปลา" ใช้กับสินค้าน้ำปลา ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนและต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนและต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปีโดยให้ยื่นคำขอต่ออายุภายใน 90 วันก่อนสิ้นอายุ

สถานที่ติดต่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริการและตรวจรับคำขอ สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 หมู่ที่ 1 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-4638-9 หรือเบอร์กลาง 0-2547-4621-5 ต่อ 1003, 1005 โทร.สายด่วน 0-2547-5016-20 และ www.ipthailand.org

 

 

โดย: สมนึก (เจ้าบ้าน ) [11 ธ.ค. 57 19:40] ( IP A:180.180.87.100 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
Counter : 664 Pageviews

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน