ข้อกำหนดหรือประเด็นที่ควรระบุไว้ในสัญญาเช่าทั่ว ๆ ไป
   
ข้อกำหนดหรือประเด็นที่ควรระบุไว้ในสัญญาเช่าทั่ว ๆ ไป

1. ชื่อสัญญา
2. ชื่อคู่สัญญา - ที่อยู่
3. รายละเอียดของสินค้าที่เช่า เช่น บ้าน ที่ดิน โรงงาน เป็นต้น
4. ระยะเวลาการเช่า ต้องกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนไว้ เริ่มเมื่อไร สิ้นสุดเมื่อไร
5. จำนวนเงินค่าเช่าตามระยะเวลาการเช่านั้น และเงื่อนไขการชำระค่าเช่า
6. การใช้งานสิ่งที่เช่า โดยควรกำหนดให้ใช้งานตามที่ระบุไว้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงต้องให้ผู้ให้เช่าอนุญาตเป็นหนังสือก่อน
7. การเช่าช่วง ควรกำหนดห้าม โดยระบุว่า " เว้นแต่ผู้ให้เช่าอนุญาตเท่านั้น "
8. เงินประกันการเช่า หรือเงินประกันอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรต้องกำหนดให้มีเงินประกันการเช่าหรืออื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวน ... เดือนของค่าเช่า รวมถึงเงื่อนไขการชำระคืนเงินประกัน
9. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ต้องกำหนดให้ชัดว่าใครเป็นผู้ชำระ เพราะเป็นเงินที่มากพอสมควร
10. การทำประกันอัคคีภัย และเงื่อนไขประกัน ต้องกำหนดให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับประโยชน์ กำหนดวงเงินประกันที่สามารถครอบคลุมความเสียหายได้ และต้องมีประกันตลอดอายุสัญญาเช่า และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. การต่อเติม แก้ไขสิ่งที่เช่า
12. การใช้และการชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่มีให้
12. สิทธิในการเข้าตรวจเช็คพื้นที่ของผู้ให้เช่า
13. การปรับกรณีทำผิดสัญญา
14. เงื่อนไขการขนย้ายออก รื้อถอน เป็นต้น
15. เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
16. เงื่อนไขการต่อสัญญา

โดย: สมนึก (เจ้าบ้าน ) [14 พ.ย. 55 10:58] ( IP A:101.108.50.42 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
Counter : 929 Pageviews

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน