@@@@bignokbromeliad@@@@
    พรเทพ โพธิ์รักษา
ธ.กรุงเทพ 859 011 5625
คำชี้แจง
1.ลูกค้าท่านใหม่กรุณาแจ้งเบอร์โทรด้วยคะ ...มิฉะนั้นไม่รับจองคะ
2.โอนเงินภายใน3วัน.
3.ค่าจัดส่ง 50 บาท
4.0810154320. มีปัญหาเรื่องต้นไม้โทรแจ้งได้คะ
5.big-nok-noei@hotmail.comโดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:38] ( IP A:27.55.201.210 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
Counter : 2611 Pageviews
ความคิดเห็นที่ 1
   Neo.Yang 250. ขาย 10 ต้น

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:41] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ภาพรวมคะ

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:42] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   Orthophytum 200.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:43] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   Neo.? 150.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:44] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   Neo.? 200.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:44] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   Neo.Roy Special 950. กระถาง8"

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:46] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   Neo.KiWi Megan 850.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:48] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   Neo.Johannis Derolf 650.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:49] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   Ae.aquilega 300.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:50] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   Hohen burle-marxii 300.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:51] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   Neo.VooDoo Doll 200.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:52] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   Ae.Black on Black พร้อมหน่อ 200.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:54] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   Hohen อ้วนดำ 200.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:55] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   11
โดย: นี0833166344 [9 ส.ค. 56 12:55] ( IP A:125.27.166.156 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   Hohen อ้วนดำ 200.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:56] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   Neo.Ink Well (albo) 300.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:57] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   Neo.Lou Wilson 250.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:58] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   Neo.Lou Wilson 200.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 12:59] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   Neo.Derrumbe (var) 250.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:00] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   Neo.Sabotage. 100.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:02] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   Hohen Correia-araujoi 250.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:04] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   Neo.Kahala Dawn 150.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:05] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   Neo.Bob&Grace 100.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:06] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   Neo.Bar 'N Stripes 120.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:06] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   Neo.Purple haze 180.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:07] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   Neo.Mouve 200.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:08] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   Neo.? 300.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:09] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   Neo.Jampa 700.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:10] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   Ae.Bromelifolia 300.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:11] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   Neo.High Society ให้คุณนีพิจารณาคะ

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:13] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   10 26 30
โดย: นี0833166344 [9 ส.ค. 56 13:14] ( IP A:125.27.166.156 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   Neo.Luna (var) ให้คุณนีพิจารณาคะ---ไม่รับไม่เป็นนะคะ

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:15] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
   32
โดย: นี0833166344 [9 ส.ค. 56 13:16] ( IP A:125.27.166.156 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
   Neo.Evan 180.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:16] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   Neo.Correia-araujoi (albo) 100.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:17] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   34
โดย: นี0833166344 [9 ส.ค. 56 13:18] ( IP A:125.27.166.156 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
   Vri.Rafael 180.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:19] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 38
   Ae.Shogun ต้นละ 280.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:20] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   Neo.Enchatment (albo) ต้นละ 250.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:22] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
   Ae.Samurai 1,800.สูงมากกว่า ฟุต

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:23] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 41
   

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:24] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 42
   39 ซ้าย
โดย: นี0833166344 [9 ส.ค. 56 13:24] ( IP A:125.27.166.156 X: )
ความคิดเห็นที่ 43
   Ae.Samurai 1,600.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:25] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 44
   

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:25] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 45
   37
โดย: vespa/komsan_r@yahoo.com [9 ส.ค. 56 13:33] ( IP A:110.169.233.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 46
   Ae.Vista ต้นละ 300.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:37] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 47
   Ae.Vista ต้นละ 400.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:38] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 48
   Ae.Friederike ต้นละ 500 ต้นที่1-5

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:39] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 49
   ต้นที่2

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:40] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 50
   ต้นที่3

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:40] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 51
   ต้นที่ 4

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:41] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 52
   ต้นที่ 5

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:42] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 53
   50
โดย: นี0833166344 [9 ส.ค. 56 13:42] ( IP A:125.27.166.156 X: )
ความคิดเห็นที่ 54
   Ae.Bracteata (var) 400.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:44] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 55
   

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:45] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 56
   Bill.Fantasea 100.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:46] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 57
   Bill.Poquito Mas 400.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:48] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 58
   ต้นที่2 Bill.Poquito Mas 400.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:49] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 59
    Neo.VooDoo Doll 200.
โดย: Somkiat [9 ส.ค. 56 13:50] ( IP A:223.205.157.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 60
   54
โดย: vespa/komsan_r@yahoo.com [9 ส.ค. 56 13:50] ( IP A:110.169.233.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 61
   ต้นที่3 Bill.Poquito Mas 400.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:50] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 62
   ต้นที่ 4 Bill.Poquito Mas 400.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:51] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 63
   Bill.Viridiflora Rubra สูงประมาณ2ฟุต 950.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:54] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 64
   Bill.Puna Pride 1,100. สูงมากกว่า2ฟุต

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:55] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 65
   Bill.EL Zoro 850 ใบมีตำหนิ1 ใบ

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:58] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 66
   Neo.Orange Sherbet 950.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 13:59] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 67
   64 65
โดย: ตะวัน [9 ส.ค. 56 14:01] ( IP A:115.67.34.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 68
   ขอแก้ไขความคิดเห็นที่ 66
Bill.Orange Sherbet 950.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:02] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 69
   Bill.Berry Blast 900.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:04] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 70
   10, 54
โดย: ชิิิิน 0818123603 [9 ส.ค. 56 14:04] ( IP A:171.98.19.180 X: )
ความคิดเห็นที่ 71
   จอง 46 ต้นแรก+สาม
vckul 087-9922233
โดย: newvckul@gmail.com [9 ส.ค. 56 14:04] ( IP A:124.121.112.52 X: )
ความคิดเห็นที่ 72
   1x(10),6
โดย: วีระชัย [9 ส.ค. 56 14:06] ( IP A:124.121.119.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 73
   Bill.Sandeviana 450.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:06] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 74
   Bill.You Tube 850.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:08] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 75
   68,69
โดย: tuey [9 ส.ค. 56 14:09] ( IP A:49.231.99.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 76
   74
โดย: tuey [9 ส.ค. 56 14:10] ( IP A:49.231.99.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 77
   Bill.Braro 550.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:10] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 78
    Neo.Correia-araujoi (albo) 100.
Neo.Yang 250
Bill.Poquito Mas 400.
Neo.High Society?1
โดย: Somkiat235@me.com [9 ส.ค. 56 14:13] ( IP A:223.205.157.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 79
   Bill.Ivory Tover สูงฟุตกว่าๆ 950.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:14] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 80
   สำรอง 11.... 2ต้น
vckul 087-9922233
โดย: newvckul@gmail.com [9 ส.ค. 56 14:14] ( IP A:124.121.112.52 X: )
ความคิดเห็นที่ 81
   Bill.Midnight Sun พร้อมหน่อคะ. 650.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:16] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 82
   ยกเลิก คห.69 ก่อนนะคับขอโทษด้วย
โดย: tuey [9 ส.ค. 56 14:16] ( IP A:49.231.99.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 83
   Bill.Smoke Staek 750.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:20] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 84
   Bill.Black Cherry 950.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:23] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 85
   อีกรูปคะ

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:24] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 86
   74
โดย: tuey [9 ส.ค. 56 14:25] ( IP A:49.231.99.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 87
   Bill.Domingoes Matins hybrid พร้อมหน่อ สีกำลังมา 850.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:26] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 88
   83
โดย: tuey [9 ส.ค. 56 14:26] ( IP A:49.231.99.36 X: )
ความคิดเห็นที่ 89
   Bill.Hallelujah 400.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:27] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 90
   Bill.Hallelujah 600.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:29] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 91
   Bill.Hula avana 150.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:30] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 92
    Bill.Hula avana 150.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:31] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 93
   Bill.Louise 100.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:32] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 94
   62 63 64 65 66 68 69 74 81 83 84 79 77
โดย: somded [9 ส.ค. 56 14:34] ( IP A:223.205.181.95 X: )
ความคิดเห็นที่ 95
   Ae.brevicollis 200.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:35] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 96
   38 39
โดย: somded [9 ส.ค. 56 14:35] ( IP A:223.205.181.95 X: )
ความคิดเห็นที่ 97
   90 92
โดย: somded [9 ส.ค. 56 14:36] ( IP A:223.205.181.95 X: )
ความคิดเห็นที่ 98
   Neo.Luna (var) 1,200.ไม้ป้ายเหลือง

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:37] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 99
   หมดแล้วคะ เดี๋ยวมาสรุปให้ตอนค่ำๆ นะคะ

ขอบคุณมากคะ

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 14:39] ( IP A:27.55.201.210 X: )
ความคิดเห็นที่ 100
   Neo.High Society?1ขอยกเลิก1รายการ ขออภัยครับ
โดย: Somkiat [9 ส.ค. 56 14:43] ( IP A:223.205.157.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 101
   สำรอง ความคิดเห็นที่ 38 ค่ะ Ae.Shogun ต้นละ 280.
โดย: สมาพร 0811925499 [9 ส.ค. 56 15:29] ( IP A:125.26.55.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 102
   ความคิดเห็นที่ 15
Hohen อ้วนดำ 200.
ความคิดเห็นที่ 22
Neo.Kahala Dawn 150.
โดย: kanoon 0835997283 [9 ส.ค. 56 15:30] ( IP A:110.77.194.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 103
   13,16,19
โดย: pisut [9 ส.ค. 56 16:15] ( IP A:115.67.197.181 X: )
ความคิดเห็นที่ 104
   21 24 26 37
โดย: ส. [9 ส.ค. 56 16:17] ( IP A:61.19.233.105 X: )
ความคิดเห็นที่ 105
   ขออภัยค่ะขอยกเลิก คห.65 ค่ะ
โดย: ตะวัน [9 ส.ค. 56 16:19] ( IP A:115.67.34.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 106
   สำรอง (ถ้ามีครับ)
68/81/84
โดย: tontaan.sd@gmail [9 ส.ค. 56 16:34] ( IP A:124.121.126.177 X: )
ความคิดเห็นที่ 107
   สำรอง Hohen burle-marxii 300 และ Neo.Mouve 200.
โดย: ทัศนีย์ [9 ส.ค. 56 16:51] ( IP A:171.6.42.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 108
   คห. 6
โดย: อาร์ม / siwat.th@hotmail.com [9 ส.ค. 56 17:08] ( IP A:110.77.228.187 X: )
ความคิดเห็นที่ 109
   คห.2 ขอต้นหน้าสุดนะครับ
โดย: เอลณิญโญ่ [9 ส.ค. 56 17:11] ( IP A:49.231.97.195 X: )
ความคิดเห็นที่ 110
   ขอสำรองคะ
68, 69, 84
โดย: maya / um_nadeem@hotmail.com [9 ส.ค. 56 17:21] ( IP A:183.89.59.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 111
   ถา้ไม่ได้รอบนี้รอบหน้าขอจองคะ
โดย: maya / um_nadeem@hotmail.com [9 ส.ค. 56 17:23] ( IP A:183.89.59.53 X: )
ความคิดเห็นที่ 112
   38,91,92,93
โดย: a 0815897465 [9 ส.ค. 56 17:58] ( IP A:49.49.82.194 X: )
ความคิดเห็นที่ 113
   Bill.Black Cherry 950.
โดย: Sömkiat@me.com [9 ส.ค. 56 18:59] ( IP A:223.205.157.158 X: )
ความคิดเห็นที่ 114
   คห21มีอีกมั้ยครับ085 0615589
โดย: vaf [9 ส.ค. 56 19:57] ( IP A:58.8.221.48 X: )
ความคิดเห็นที่ 115
   คุณPisut & ส่วนที่คุยไว้นกจะโทรแจ้งอีกทีคะ
คห.13. 200.
คห.16. 300.
คห19. 250.
รวม. 800.

คุณวีรชัย
คห.1. 250*10=. 2,500.
คห.6. 950
รวม. 3,450. ส่งที่ร้านนะคะ

คุณSomkiat
คห.1. 250.
คห.11. 200.
คห.35. 100.
คห.57. 400.
รวม. 1,000.

คุณนี
คห.10. 300.
คห.11. 200.
คห.26. 200.
คห.30. 400.
คห.32. 250.
คห.34. 180.
คห.50. 500.
คห.39 ซ้ายมือ. 250.
รวม. 2,330.


คุณ Vckul
คห11. สำรอง. 180*2= 360.เล้กกว่านิดคะ(ไม่รับไม่เป็นนะคะ)
คห.46. ต้นที่1. + ต้นที่ 3. 300*2= 600.
รวม. 1,010.

โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 20:05] ( IP A:27.55.210.26 X: )
ความคิดเห็นที่ 116
   &&&&...สรุปการจองไม้ต่อคะ...&&&&
คุณKanoon
คห.15. 200.
คห.22. 150.
รวม. 400

คุณส.
คห.21. 250.
คห.24. 120.
คห.26. สำรองหน่อพอกันคะ 200.
รวม. 620.

คุณVespa
คห.37. 180.
คห.54. 400.
รวม. 630.

คุณสมาพร
คห.38. 280. ต้นในรูปคห.นะคะ ตัวจริง
รวม. 330.

คุณSomded@hotmail.com
คห.38. 280.
คห39. 250.
คห.62. 400.
คห.63. 950.
คห.64. 1,000. เล็กกว่านิดเดียวคะ
คห.65. 850.
คห.68. 950.
คห.69. 900.
คห.77. 550.
คห.79. 950.
คห.81. 650.
คห.84. 950.
คห.90. 600.
คห.92. 150.
รวม. 9,480.
โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 20:24] ( IP A:27.55.210.26 X: )
ความคิดเห็นที่ 117
   &&&&....สรุปการจองต่อคะ.....&&&&

คุณตะวัน
คห.64. 1,100.
รวม. 1,150.

คุณTuey
คห.68. 950.
คห.74. 850.
คห.83. 750.
รวม. 2,600.

คุณทัศนีย์(ไม่รับไม่เป็นนะคะ)ได้สำรองต้นเดียวคะ
คห.26. 200.
รวม. 250.

คุณ a. สำรอง
คห.91. 150.
คห.93. 100.
รวม. 300.

คุณ vaf(ไม่รับไม่เป็นไรคะ)
คห.21. สำรองเล็กกว่าหน่อยคะ. คิด. 200.
รวม. 250.

K.อาร์ม.หมดคะ
K.เอลณิญโญ่ มีท่านอื่นรับไปก่อนแล้วคะ
K.maya ได้ตัวไหนบ้างจะแจ้งmailคะ


ขอบคุณทุกท่านมากคะ. ถ้าผิดพลาดประการใดๆๆ ขออภัยด้วยคะ
โดย: เจ้าบ้าน [9 ส.ค. 56 20:38] ( IP A:27.55.210.26 X: )
ความคิดเห็นที่ 118
   รับครับ
โดย: vaf [9 ส.ค. 56 20:40] ( IP A:58.8.221.48 X: )
ความคิดเห็นที่ 119
   รับที่สรุป คห115
vckul
โดย: newvckul@gmail.com [9 ส.ค. 56 20:50] ( IP A:124.121.112.52 X: )
ความคิดเห็นที่ 120
   24
โดย: pisut [9 ส.ค. 56 21:02] ( IP A:115.67.197.181 X: )
ความคิดเห็นที่ 121
   ความคิดเห็นที่ 19
Neo.Derrumbe (var) 250.
ความคิดเห็นที่ 10
Hohen burle-marxii 300
ความคิดเห็นที่ 21
Hohen Correia-araujoi 250
โดย: wmanit@medicine.psu.ac.th [9 ส.ค. 56 21:38] ( IP A:202.12.74.65 X: )
ความคิดเห็นที่ 122
   สรุบใหม่คุณ. Pisut
สำรอง. 24
รวม. 920 ครับ

โดย: Big nok [9 ส.ค. 56 21:43] ( IP A:27.55.210.26 X: )
ความคิดเห็นที่ 123
   ขออภัยคะ คุณwmanit@medicine.psu.ac.th
3คห.นี้หมดแล้วคะ

ขอบคุณมากคะ
โดย: Big-nok [9 ส.ค. 56 21:46] ( IP A:27.55.210.26 X: )
ความคิดเห็นที่ 124
   ของผมไม่ได้ซักตัวเลยหรอครับ
โดย: tontaan.sd@gmail [9 ส.ค. 56 22:42] ( IP A:124.121.45.166 X: )
ความคิดเห็นที่ 125
   ขออภัยคะ ตกหล่น. คุณtontaan.sd@gmail หมดคะ
ถ้ามียังไงจะแจ้งทางE-mailให้ทราบนะคะ

ขอบคุณมากคะ
โดย: Big-nok [9 ส.ค. 56 23:16] ( IP A:27.55.210.26 X: )
ความคิดเห็นที่ 126
   38 ซ้่าย, 47 ซ้าย ครับ
โดย: บดินทร์ 0815987253 [10 ส.ค. 56 8:09] ( IP A:61.19.201.18 X: )
ความคิดเห็นที่ 127
   @@@ รับจองคุณบดินทร์@@@
คห.28 หมดคะ
คห.47 ต้นซ้าย 400.
รวม. 450.

ขอบคุณมากคะ
โดย: Big-Nok [10 ส.ค. 56 8:33] ( IP A:27.55.203.246 X: )
ความคิดเห็นที่ 128
   โอนเงินแล้วครับ
ได้รับต้นไม้แล้ว
ขอบคุณครับ
โดย: วีระชัย [10 ส.ค. 56 11:15] ( IP A:124.122.24.173 X: )
ความคิดเห็นที่ 129
   ขอยกเลิกการจองค่ะ
โดย: ทัศนีย์ [10 ส.ค. 56 11:22] ( IP A:171.4.221.124 X: )
ความคิดเห็นที่ 130
   โอนแล้วครับ ขอบคุณ
โดย: Somkiat235@me.com [10 ส.ค. 56 12:13] ( IP A:223.206.63.62 X: )
ความคิดเห็นที่ 131
   โอนเงินแล้วค่ะ 330.-บาท วันเสาร์ที่ 10 ส.ค.2556 เวลา 11.57 น.
สมาพร คห.38. 280. ต้นในรูปคห.นะคะ ตัวจริง
รวม. 330.
รบกวนส่งของที่ สมาพร คนทน เลขที่ 186 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โดย: สมาพร 0811925499 [10 ส.ค. 56 12:19] ( IP A:125.26.55.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 132
   โอนเงิน1010สำหรับต้นไม้4ต้น..ธ.กรุงศรี 10/08/13 14:28
ส่งที่อยู่ วิฑูร 87/282 บ.ภัสสร7 ซ.19 หมู่6
ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง
จ. นนทบุรี 11110
VCkul
โดย: newvckul@gmail.com [10 ส.ค. 56 14:34] ( IP A:124.121.53.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 133
    โอนแล้วครับ
สมเดช นิยะมานนทฺ์ 22/39 หมู่บ้านพฤกษา ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90250
โดย: somded [10 ส.ค. 56 15:20] ( IP A:223.205.59.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 134
   โอนแล้วนะ ยอด 2330 เวลา 16.44 น. มี sms แจ้งน้า
โดย: นี0833166344 [10 ส.ค. 56 20:07] ( IP A:1.10.241.14 X: )
ความคิดเห็นที่ 135
   net ที่บ้านเสีย ไม่ทันBill เลย อดเลย 5555
โดย: note [10 ส.ค. 56 21:19] ( IP A:110.49.235.193 X: )
ความคิดเห็นที่ 136
   ไว้โอกาสหน้าคะคุณnote ^_^
โดย: big-nok-noei@hotmail.com [10 ส.ค. 56 22:20] ( IP A:27.55.218.234 X: )
ความคิดเห็นที่ 137
   รับทราบการโอนเงินทุกท่านคะ ขอบคุณทุกท่านมากคะ ^-*
โดย: big-nok-noei@hotmail.com [10 ส.ค. 56 22:21] ( IP A:27.55.218.234 X: )
ความคิดเห็นที่ 138
   โอนเงินแล้วครับ2,600 ส่งพันธกานต์ อัศดรเดชา ห้อง21 ในตลาดสันป่าข่อย ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โดย: tuey [10 ส.ค. 56 22:53] ( IP A:49.231.117.79 X: )
ความคิดเห็นที่ 139
   รับทราบการโอนเงินคุณ tuey. ขอบคุณมากคะ :-)
โดย: เจ้าบ้าน [11 ส.ค. 56 8:10] ( IP A:27.55.196.107 X: )
ความคิดเห็นที่ 140
   โอนแล้วครับ
ที่อยู่
บดินทร์ ขวัญนิมิตร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โดย: บดินทร์ 0815987253 [11 ส.ค. 56 8:29] ( IP A:61.19.201.18 X: )
ความคิดเห็นที่ 141
   โอนแล้วค่ะ
โดย: Wtawan2527@gmail.comตะวัน [11 ส.ค. 56 16:52] ( IP A:115.67.98.181 X: )
ความคิดเห็นที่ 142
   ขอโอนวันที่ 12 ค่ะติดภาระกิจ โอนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีน่ะค่ะ
โดย: kanoon 0835997283 [11 ส.ค. 56 20:20] ( IP A:198.144.116.182 X: )
ความคิดเห็นที่ 143
   ขอบคุณมากคะ คุณบดินทร์ คุณตะวัน ขอบคุณคะ

*-* รับทราบคะ คุณkanoon ขอบคุณมากคะ
โดย: เจ้าบ้าน [11 ส.ค. 56 23:05] ( IP A:27.55.192.109 X: )
ความคิดเห็นที่ 144
   โอนแล้วค่ะ ที่อยู่ส่งผ่าน sms ค่ะ
โดย: kanoon 0835997283 [13 ส.ค. 56 11:25] ( IP A:216.177.129.195 X: )
ความคิดเห็นที่ 145
   64, 84
มีเหลือไหมครับ

0818945382
โดย: รุจน์ [15 ส.ค. 56 13:35] ( IP A:27.55.239.40 X: )
ความคิดเห็นที่ 146
   Ae.Vista ยังมีอีกไหมคัฟ คห 1 1ต้น
โดย: ริท [15 ส.ค. 56 14:39] ( IP A:202.29.33.202 X: )
ความคิดเห็นที่ 147
   คุณริท รบกวนแจ้งเบอร์ด้วยคะ จะได้สะดวกในการติดต่อคะ
ขอบคุณมากคะ
โดย: BigNok [19 ส.ค. 56 14:40] ( IP A:27.55.234.34 X: )
ความคิดเห็นที่ 148
   ค1-1ต้น ค22-1ต้น ค56-1ต้น ค57-1ต้น ค66-1ต้น ค92-ต้น ค93-1ต้น
พึ่งเริ่มต้นสั่งยั้งไม่เข้าใจดีพอ ให้คำแนะนำด้วย
โดย: สุนทร มงคลอินทร์ 0818712488 [11 ก.ย. 56 13:57] ( IP A:1.2.174.139 X: )
ความคิดเห็นที่ 149
   ความคิดเห็นที่ 11
Neo.VooDoo Doll 200.


086-9018723
โดย: ood_dod@hotmail.com [18 ก.ย. 56 23:02] ( IP A:118.174.199.105 X: )
* ขณะนี้พี้นที่เต็ม ไม่สามารถโพสต์กระทู้เพิ่มได้ *

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน