ภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก
   ภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก

หน้าที่และบทบาทของภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก
ภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กที่ใช้ประกอบหนังสือประเภทบันเทิงคดีและสารคดี มีหน้าที่ และบทบาทดังต่อไปนี้
1. เพื่ออธิบาย และเสริมเนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กให้สนใจในหนังสือ
3. สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหนังสือโดยเฉพาะตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้จัดทำ
4. เพื่อจุดประกาย และสร้างจินตนาการสำหรับเด็ก
5. ส่งเสริมให้เด็กเกิดความประณีต และรักความสวยงาม

ภาพประกอบช่วยอธิบายและเสริมเนื้อหาให้ชัดเจน
ภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กช่วยอธิบายและเสริมสร้างเนื้อหาให้เด็กเกิดความเข้าใจเกิดความถูกต้องอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหนังสือสารคดีสำหรับเด็กภาพประกอบจะต้องถูกต้องและชัดเจนตามความเป็นจริงทุกประการไม่เหมือน ภาพประกอบหนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็ก ภาพประกอบไม่จำเป็นต้องเหมือนจริงก็ได้ผู้วาดภาพประกอบหรือนักวาดภาพสามารถคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเองได้ ตามเนื้อหาของเรื่องราวโดยให้ภาพเกิดความสอดคล้อง หรือมีความสัมพันธ์กับเรื่องหรือเนื้อหา

ภาพประกอบช่วยดึงดูดความสนใจของเด็ก
ภาพประกอบปกหนังสือสำหรับเด็กมีส่วนช่วยให้เด็กมีความสนใจในหนังสืออย่างมาก เพราะสิ่งแรกที่เด็กเห็นได้แก่ปกของหนังสือถ้าปกของหนังสือวาดให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก และมีการออกแบบอย่างสวยงาม จะมีส่วนช่วยให้เด็กสนใจมากอย่างยิ่ง ภาพปกของหนังสือและภาพประกอบในเนื้อหาของหนังสือควรจะมีลักษณะอย่างเดียวกัน ภาพประกอบที่ดึงดูดความสนใจของเด็กมีส่วนช่วยให้เด็กเกิด ความสนใจและอยากอ่านหนังสือและถ้าเรื่องราวหรือเนื้อหาในหนังสือ น่าสนใจหรือสนุกชวนติดตาม จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้เด็กเกิดนิสัยอยากอ่าน และรักการอ่านในที่สุด
โดย: อ.อลงกรณ์ [1 ก.ย. 47 2:03] ( IP A:203.113.67.71 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
Counter : 2482 Pageviews
ความคิดเห็นที่ 1
   ภาพประกอบตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้จัดทำ
ภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กต้องสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ผู้เขียนหนังสือ ดังนั้น นัดวาดภาพประกอบจะต้องได้พบเพื่อฟังความคิดหรือความต้องการของนักเขียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถวาดภาพให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเขียนเรื่องได้อย่างสมบูรณ์ และถูกต้องเป็นอย่างดี ถ้าหากนักวาดภาพไม่ได้พบปะกับนักประพันธ์ที่ตัวเองรับผิดชอบเรื่องของเขา นักวาดภาพจะต้องศึกษาและค้นคว้าข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อภาพประกอบที่สร้างสรรค์ขึ้น จะได้มีความบกพร่องน้อยที่สุด สิ่งที่สำคัญที่สุดนักวาดภาพประกอบจะต้องพบกับผู้เขียนและรับฟังความคิดและความต้องการของผู้เขียน และนักวาดภาพสามารถออกความคิดเห็นควบคู่พร้อม ๆ กันได้ด้วย เพื่อที่จะทำให้ภาพประกอบบังเกิดความสมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุด หลังจากนักวาดภาพประกอบพบปะกับนักเขียน และสร้างความเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วนักวาดภาพจะต้องกลับไปร่างภาพ และออกแบบภาพประกอบจัดหน้า กำหนดตัวอักษรของเนื้อเรื่อง แบ่งตอนของเนื้อหาให้เหมาะสม แล้วจึงนำเอาภาพร่างหรือที่เรียกกันว่า “ดัมมี่” เอามาให้ผู้เขียนเรื่องและบรรณาธิการตรวจ หรือปรึกษากันอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและได้ภาพประกอบที่สมบูรณ์ที่สุด

ภาพประกอบสร้างจินตนาการสำหรับเด็ก
นอกจากเด็กจะได้ความรู้ ความเข้าใจและความคิดฝันจินตนาการจากเรื่องในหนังสือแล้ว ภาพประกอบถือได้ว่าช่วยอธิบายให้เรื่องนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กยังมีรายละเอียดอื่น ๆ ในภาพที่จะช่วยให้เด็กเกิดความคิดจินตนาการต่อเนื่องได้อีกอันได้แก่องค์ประกอบของภาพ รูปแบบ ในภาพ สี น้ำหนักของสีและเทคนิคในการสร้างสรรค์

ภาพประกอบมีผลต่อความละเอียดถี่ถ้วนความปราณีต และทำให้เด็กรักในสิ่งสวยงาม
ถ้าภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กมีความสวยงาม สีสันสะอาดสดใสและถูกจัดกระทำภาพประกอบโดยนักวาดภาพประกอบอย่างปราณีตสวยงาม จะทำให้เด็กรักในความงดงามมีรสนิยมในเชิงศิลปะ เพราะภาพประกอบที่ดีสำหรับเด็กจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก และเกิดความประทับใจต่อเด็กด้วย
โดย: อ.หนุ่ย [1 ก.ย. 47 2:04] ( IP A:203.113.67.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   ลักษณะของภาพประกอบที่เด็กชอบ
เด็ก ๆ จะสนใจภาพประกอบในหนังสือสำหรับเด็ก โดยภาพประกอบในหนังสือจะต้องมีลักษณะดังนี้
1. เด็กเล็กชอบภาพประกอบลายเส้นที่ไม่ซับซ้อนเมื่อเด็กโตขึ้น ภาพประกอบที่เด็กชอบจะมีลักษณะของภาพซับซ้อนมากขึ้นด้วย
2. เด็กชอบภาพประกอบที่มีสีสันสดใส
3. เด็กชอบภาพประกอบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
4. เด็กชอบภาพประกอบที่มีขนาดใหญ่มากกว่าภาพประกอบที่มีขนาดเล็ก
5. เด็ก ๆ มักจะดูรูปด้านขวามือก่อนรูปด้านซ้ายมือ
6. เด็กชาย และเด็กหญิงชอบภาพประกอบในหนังสือไม่แตกต่างกัน
7. ภาพวาดด้วยสีน้ำ และสีหมึกที่มีสีสันสดใสส่งผลให้เกิดจินตนาการได้ดี
โดย: อ.หนุ่ย [1 ก.ย. 47 2:05] ( IP A:203.113.67.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   สิ่งที่นักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กควรมี
นักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. คิดอย่างเด็ก
ผู้วาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจะต้องศึกษาในเรื่องจิตวิทยาการรับรู้และการเรียนรู้ทาง
จักษุสัมผัสของเด็กและจะต้องหมั่นฝึกสังเกตภาพวาดของเด็กทั่ว ๆ ไป ทั้งรูปแบบ และกระบวนการถ่ายทอด ความคิดของเด็กในทุก ๆ สิ่ง ที่อยู่รอบตัวของเขามีโอกาสเป็นไปได้ในทุกสิ่งตามใจปรารถนาของเขา
2. จินตนาการกว้างไกล
ผู้วาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจะต้องใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับเด็กเพื่อศึกษาและเฝ้าสังเกต
ดูความคิดและความต้องการของเด็ก เด็ก ๆ จะมีโลกส่วนตัวของเขา มีความคิด และการจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ น้อยด้วยกฎกติกา และเกณฑ์การตัดสิน แต่ต้องการคำตอบที่มีเหตุและผล
3. ตื่นตัวหาความรู้
ผู้วาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจะต้องกระตือรือร้นหมั่นศึกษาหาความรู้สม่ำเสมอ ใน
องค์ความรู้ทุก ๆ ด้าน และจะต้องเข้าใจในองค์ความรู้อย่างชัดเจนและแจ่มแจ้ง จะต้องศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอด้วย
4. รอบคอบและถี่ถ้วน
ผู้วาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจะต้องรู้จักการนำเสนอภาพประกอบสำหรับเด็กว่าสิ่ง
ใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับเด็ก และจะต้องระมัดระวังในรายละเอียดของข้อมูลที่เป็นจริง
5. ปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์
ผู้วาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจะต้องศึกษาและปรับปรุงผลงานของตัวเองให้เหมาะสม
ที่สุดโดยพิจารณาจากผลงานที่สร้างสรรค์ผ่านมา โดยพยายามคิดค้นกระบวนการ และขั้นตอนการทำงานให้ผลงานออกมาเหมาะสมกับความสนใจ และความต้องการของเด็กให้มากที่สุด
6. มีความสุขกับการสร้างสรรค์
ผู้วาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจะต้องสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองสำหรับเด็กให้เป็น
ธรรมชาติมากที่สุด กล่าวคือผู้วาดภาพประกอบจะต้องมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ซึ่งจะทำให้ผู้วาดภาพประกอบสร้างสรรค์ผลงานสำหรับเด็กเกิดความสนุก และมีความสุขด้วย
7. มีความสุขกับการเลือกใช้วัสดุ
ผู้วาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กจะต้องพิจารณาเลือกวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดทำภาพ
ประกอบหนังสือสำหรับเด็ก ด้วยความเหมาะสมกับลักษณะงานเฉพาะของผู้วาดภาพประกอบเอง ซึ่งจะทำให้ผู้วาดภาพประกอบมีความสุข และเกิดความสนุกสนานกับการสร้างสรรค์ผลงาน
8. มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย
ผู้วาดภาพประกอบจะต้องรู้หน้าที่ของตนเองโดยต้องเข้าใจว่าตนเองจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น
อีกหลายคน เช่น นักเขียน เจ้าของสำนักพิมพ์ บรรณาธิการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้วาดภาพประกอบต้องการข้อมูลโดยผู้วาดจะต้องรับฟังแนวทางการเสนอข้อคิดเห็นของผลงานได้ นักภาพวาดประกอบที่ดีจะต้องไม่ผัดวันประกันพรุ่ง และจะต้องตรงต่อเวลานัดหมายด้วย
9. นักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก
จะต้องมีความรักและหวงแหนในผลงานของตัวเอง และระลึกเสมอว่า ผลงานของตนเองนั้นมี
คุณภาพและมากคุณค่า
โดย: อ.หนุ่ย [1 ก.ย. 47 2:05] ( IP A:203.113.67.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   ชนิดและประเภทของภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก
ภาพประกอบหนังสือ
สำหรับเด็กประเภทบันเทิงคดี และสารคดีแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ
1. ภาพวาด
2. ภาพถ่าย

ภาพวาด
หมายถึงภาพที่เกิดจาก การจัดทำขึ้นด้วยอุปกรณ์การวาดภาพ ได้แก่ ลายเส้น ภาพขาวดำ ภาพวาดระบายสีตั้งแต่ 2 สีขึ้นไปเพื่อใช้ประกอบหนังสือสำหรับเด็ก

ภาพถ่าย
หมายถึง ภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือถ่ายภาพบันทึกภาพสำหรับประกอบเนื้อหาในหนังสือ ภาพถ่ายอาจจะใช้กล้องถ่ายภาพ หรือเครื่องมือถ่ายสำเนาจัดทำก็ได้
โดย: อ.หนุ่ย [1 ก.ย. 47 2:06] ( IP A:203.113.67.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   หลักการออกแบบเบื้องต้น
การออกแบบ คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ด้วยความรู้ ความคิด และ ประสบการณ์ รวมถึงการปรับปรุงดัดแปลงของที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสม และดีขึ้น

ส่วนประกอบของการออกแบบ
(Elements of Design) ได้แก่
- เส้น (Line)
- ทิศทาง (Direction)
- รูปร่าง และรูปทรง (Shape & Form)
- ขนาดและสัดส่วน (Size & Proportion)
- ลักษณะพื้นผิว (Texture)
- น้ำหนักและสี (Value and Color)

ส่วนประกอบของการออกแบบ เราสามารถนำเอามาร่วมกันหรือแยกออกจากกันเพื่อให้เกิดการออก
แบบด้วยลักษณะใกล้กัน กลมกลืนกัน ไกลกัน หรือตัดกันได้ตามความต้องการ

ความกลมกลืนของเส้น
เส้นที่ 1 ตัดกันกับเส้นที่ 5 และ 6
เส้นที่ 1 กลมกลืนกันกับเส้นที่ 2 และเส้นที่ 2 กลมกลืนกันกับเส้นที่ 3….เรียงตามลำดับ จะเห็นได้ว่าเส้นที่อยู่ใกล้กันจะกลมกลืนกันและเส้นที่อยู่ไกลกันจะแตกต่างกันหรือตัดกัน

ความกลมกลืนของทิศทาง
ทิศทางแสดงลักษณะให้เรารับรู้ว่า เราจะต้องเอนเอียงไปในทางใด หรือความรู้สึกจะทำให้เกิดความเข้าใจว่าควรจะไปในทางใดหรือทิศทางใด หรือเคลื่อนไหวในทางใดทิศทางที่อยู่ใกล้กันจะกลมกลืนกับทิศทางที่อยู่ไกลกันจะให้ความรู้สึกไกลกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะรับรู้ได้ หรือรู้สึกได้เข้าใจได้ ด้วยเงื่อนไขของประสบการณ์ และความรู้ที่มีอยู่ความกลมกลืนของรูปร่างและรูปทรง
รูปร่างมี 2 มิติ คือ กว้างกับยาวรูปทรงมี 3 มิติ คือ กว้าง ยาว และหนาหรือสูง รูปร่างและรูปทรงมี 2 ลักษณะคือ รูปร่าง และรูปทรง ตามธรรมชาติกับรูปร่างและรูปทรงอิสระ

ความกลมกลืนของขนาดและสัดส่วน
ขนาดหมายถึง ลักษณะที่บอกให้เรารับรู้ว่า ของสิ่งนั้น สิ่งนี้ วัตถุสิ่งนั้น วัตถุสิ่งนี้มีมวลหรือปริมาตรเป็นอย่างไร มีรูปร่าง รูปทรงอย่างไร การเอารูปร่างหรือรูปทรงมาเปรียบเทียบกันด้วยขนาดเราจะได้สัดส่วน

ความกลมกลืนกันของลักษณะพื้นผิว
ลักษณะพื้นผิว หมายถึง ลักษณะเรียบหรือลักษณะหยาบของผิงวัตถุตามตามองเห็น ผิวเรียบจะตัดกันกับผิวหยาบขรุขระดังนั้นในการออกแบบจะต้องคำนึงถึงลักษณะพื้นผิวในการออกแบบให้ดูกลมกลืนกันหรือเลือกใช้ให้ลักษณะผิวตัดกันตามความเหมาะสม
โดย: อ.หนุ่ย [1 ก.ย. 47 2:07] ( IP A:203.113.67.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ความกลมกลืนของสีและน้ำหนักของสี
น้ำหนักของสี หมายถึง ความเป็นสีอ่อน แก่ตามลำดับสีอ่อนตัดกันกับสีเข้ม ระดับความอ่อนไปหาความเข้มของสีแบ่งออกเป็นระยะ น้ำหนักความเข้มของสีสีอ่อนจะผสมขาวและมีความเข้มขึ้นโดยผสมสีดำ ทำให้เกิดน้ำหนัก หรือเข้มมากขึ้น สีมีคำจำกัดความ สี หมายถึง ความเข้มของแสง
แม่สีมี 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน แม่สีถือว่าเป็น สีขั้นที่ 1 ในวงจรของสี
สีขั้นที่ 2 คือสีที่ เกิดจากการผสมกันเอง
สีขั้นที่ 1 ได้แก่ สีแดงผสมกับสีเหลืองได้ สีส้ม สีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินได้ สีเขียว สีน้ำเงินผสมกับสีแดงได้ สีม่วง
สีขั้นที่ 3 ได้แก่ สีที่เกิดขึ้นจากขั้นที่ 1 ผสมกับสีขั้นที่ 2 ได้แก่
สีแดงผสมกับสีส้มได้ สีแดงส้ม
สีส้มผสมกับสีเหลืองได้แก่ สีเหลืองส้ม
สีเหลืองผสมกับสีเขียวได้ สีเหลืองเขียว
สีเขียวผสมกับสีน้ำเงินได้ สีเขียวน้ำเงิน
สีน้ำเงินผสมกับสีม่วงได้ สีม่วงน้ำเงิน
สีม่วงผสมกับสีแดง ได้สีแดงม่วง
จะเห็นได้ว่าสีที่อยู่กันในวงจรสีจะกลมกลืนกัน และสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรของสีจะเป็นสีที่ตัดกัน
ตัวอย่าง เช่น สีเหลืองกลมกลืนกับสีเหลืองเขียว
สีเหลืองเขียวกลมกลืนกับสีเขียว ฯลฯ เป็นต้น
ส่วนสีตัดกัน ได้แก่ สีเหลืองอยู่ตรงข้ามกับสีม่วง สีเหลือง และตัดกับสีม่วง สีส้มจะตัดกันกับสีน้ำเงิน ฯลฯ เป็นต้น

การผสมสี
การผสมสี เพื่อให้เกิดความเข้ม และความอ่อนแก่ของสี นักวาดภาพ หรือนักออกแบบนิยมเอาสีแท้ (Hue) มาผสมกับสีขาวและสีดำ
Hue + ขาว = สีผสมขาว (Tint)
Hue + ดำ = สีผสมดำ (Shade)
สีขาว + สีดำ = สีเทา (Tone)
โดย: อ.หนุ่ย [1 ก.ย. 47 2:08] ( IP A:203.113.67.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   จิตวิทยาของสี
การที่ผู้วาดภาพประกอบจะเลือกใช้สีในการวาดภาพ ผู้วาดภาพประกอบจะต้องเข้าใจในความหมายของสีต่าง ๆ ด้วย เพื่อที่ภาพวาดออกมาจะได้สอดคล้องหรือตรงกับความหมายของเรื่องที่ผู้เขียนหนังสือต้องการสื่อ และแสดงความหมาย ความรู้สึก

สีและความหมายของสี
ตัวอย่างเช่น
สีแดง ให้ความรู้สึก ร้อนหรือ เหตุการณ์ดุเดือด มีความหมายแทนไฟ
สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึก สงบเยือกเย็น มีความหมายแทนน้ำ
สีเหลือง ให้ความรู้สึก สดใส ร่าเริงและความศรัทธา
สีฟ้า ให้ความรู้สึก กว้างใหญ่ หรือสี บรรยากาศของฟ้า
สีเขียว ให้ความรู้สึก สดชื่น สีของธรรมชาติ
สีน้ำตาล ให้ความรู้สึก เข้มแข็ง สง่าแกร่ง แทนภูเขา
สีส้ม ให้ความรู้สึก กล้า โดดเด่น แทนบรรยากาศตอนเช้า
สีขาว ให้ความรู้สึก สะอาด บริสุทธิ์ผ่องใส หรือเย็น
สีดำ ให้ความรู้สึก มืด ทึบ เหงา เหงาลึกลับและลึกลับและมีเสน่ห์
จากความหมายของสีข้างต้นผู้วาดภาพประกอบสามารถใช้สีและความหมายของสี ในการเลือกใช้สีเพื่อความหมายในภาพได้ โดยภาพที่สร้างสรรค์ออกมา จะถูกต้องสื่อความหมายได้ดี และชัดเจน และนอกจากนี้สียังแบ่งออกเป็นกลุ่มสี วรรณะร้อน คือกลุ่มสีแดง และสีที่ค่อนออกมาทางสีแดง ในวงจรของสีลักษณะสีร้อนน่าจะสื่อความหมายในด้านกระฉับกระเฉง ร้อนและรวดเร็วแสดงความกล้า ส่วนสีกลุ่มวรรณะเย็น ได้แก่ สีทีอยู่ในกลุ่มสีเขียว และค่อนไปทางสีเขียว เป็นสีที่ให้ความรู้สึกเย็น สดชื่น สบาย และมีความสงบ สุขร่มเย็น
โดย: อ.หนุ่ย [1 ก.ย. 47 2:08] ( IP A:203.113.67.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   สรุป
หนังสือสำหรับเด็ก นอกจากเนื้อหาของหนังสือที่ส่งเสริมในการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กแล้ว ภาพประกอบยังมีบทบาทอย่างสูงในการที่จะทำให้เด็กกระตือรือร้นที่จะสนใจในหนังสือ ดังนั้นภาพประกอบสำหรับเด็กจึงมีบทบาทและหน้าที่ของมัน จากการออกแบบและการคิดสร้างสรรค์ที่ดี โดยนักวาดภาพประกอบที่มีคุณสมบัติของนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กที่พึงมี ภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กในปัจจุบัน มีรูปแบบและเทคนิคการสร้างสรรค์ที่หลากหลายน่าสนใจต่อเด็กเป็นอย่างมาก รวมถึงระบบการพิมพ์สมัยใหม่ที่ทำให้ภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กงดงามปราณีตและมีความสมบูรณ์

โดย: อ.หนุ่ย [1 ก.ย. 47 2:09] ( IP A:203.113.67.71 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   ดีค่ะ

โดย: pauspa6440@thaimail.com [1 มิ.ย. 50 11:55] ( IP A:125.27.112.225 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
    รับวาดภาพประกอบจ้า
รับวาดภาพประกอบหนังสือ สื่อประกอบการเรียนการสอน นิทาน นิยาย วัยรักวัยใส เรื่องสั้น สารคดี ภาพการ์ตูน ภาพเหมือน ภาพล้อ งานที่เกี่ยวกับภาพวาดต่างๆ จะเป็นของนักเรียน นักศึกษา หรือนิสิต ทั้งป.ตรีและป.โท
หรือจะเป็นงานไสตล์ ตามสั่งก็ได้จ้า และงานออกแบบต่าง ๆ การ์ด ใบความรู้ต่างๆ มีทั้งรูปงานวาดมือและงานคอมพิวเตอร์ให้เลือก
รวมทั้งรับพิมพ์งาน ไม่ว่าจะเป็นรายงานการเรียนเรสอนของนักเรียนนักศึกษานิสิต ด้วย microsoft word สนใจติดต่อ เม 0871069241 หรือ mayyahooo@hotmail.com

โดย: mayyahooo@hotmail.com [13 ส.ค. 52 7:37] ( IP A:58.9.111.24 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   https://www.babybook.tk
จำหน่ายหนังสือเด็ก ออนไลน์ หนังสือสำหรับเด็กคุณภาพดี ลด 40-70%มีหลายหมวดหมู่ เช่น* หนังสือกิจกรรม (Activity Books)* หนังสือสาระและความรู้ทั่วไป* หนังสือนิทานและเทพนิยาย* หนังสือศิลปะพื้นบ้านและวัฒนะธรรม* หนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน* หนังสือนิทานสามมิติ
https://www.babybook.tk
โดย: wishit_song@hotmail.com [1 ก.ค. 53 21:11] ( IP A:124.157.203.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   rfwregtfwe
โดย: we4rw [15 ก.ค. 54 9:33] ( IP A:125.27.112.102 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   https://www.facebook.com/ooPABAJAoo
โดย: fa [25 ก.ค. 54 20:37] ( IP A:125.24.187.124 X: )

คลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน