เริ่มแล้ว..วิธีแต่งเพลงง่าย ๆ
   กำหนดจังหวะ ก่อนเลย ช้า เร็ว หรือจะจังหวะอะไร เพื่อการคิดทำนอง ให้พอดีจังหวะ และคิดเรื่องให้สอดคล้อง
บางทีได้เรื่องราว ได้พล็อต แล้วเคาะจังหวะดู แล้วหาคำมาใส่
คร่าว ๆ เพื่อ คิดรูปแบบ ทำนอง จังหวะจะโคน
....ได้จังหวะ
....ได้เค้าโครง ทำนอง และการใส่คำร้อง
เพลงเร็ว จะได้รับความนิยม เร็ว คำจะน้อย
เพลงช้า ก็จะกินใจ อยู่นาน ถ้าแต่งได้ดี คำจะมาก
โดย: pp [8 เม.ย. 48 11:34] ( IP A:203.151.140.111 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
   ทบทวนกันสักหน่อย
-ก ข ฃ ค ฅ
-ฆ ง จ ฉ ช
-ซ ฌ ญ ฎ ฏ
-ฐ ฑ ฒ ณ ด
-ต ถ ท ธ น
-บ ป ผ ฝ พ
-ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส
-ห ฬ อ ฮ
แบ่งกลุ่ม ฐานเสียงเดียวกัน เพื่อเอาไว้ผันหาคำ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสมองคิดหาคำมาแต่งเพลง
แบ่งเป็น 20 กลุ่มฐานเสียง ไม่รวมคำควบกล้ำ เช่น กว คร คล ฯลฯ ซึ่งคือ พยัญชนะต้น ตามด้วย ว ร ล
- ก
- ค + ข ฃ ฅ ฆ
- ง
-จ
-ช + ฉ ฌ
- ซ + ศ ษ ส
-ญ + ย
-ด +ฎ
-ต +ฏ
-ท +ฐ ธ ฑ ฒ
-น +ณ
-บ
-ป
-พ +ผ ภ
-ฟ +ฝ
-ม
- ร +ล ฬ
-ว
-ห +ฮ
-อ
เวลาแต่งเพลง ให้เขียนไว้ใกล้ ๆ 4 วรรคให้ดูง่าย ๆ วรรคละ 5 ตัว
ก ค ง จ ช
ซ ด ต ท น
บ ป พ ฟ ม
ย ร ว อ ฮ
ใช้แค่ผันหาคำ เวลาเขียนจริง ก็เขียนให้ถูกหลัก ตามพจนานุกรม
ซึ่งท่านควรมี
- พจนานุกรม ไว้สำหรับ หาคำที่เขียนถูกต้อง และหาความหมายแต่ละคำ ที่ไม่แน่ใจ ให้ความหมายถูกต้อง สะกด การันต์ วรรณยุกต์ การอ่าน การออกเสียง ฯลฯ
- สมุด เตรียมไว้สำหรับ เขียนพอสมควร
- ดินสอ ปากกา ยางลบ
.....
เพิ่มเติม ควรอ่านหนังสือมาก ๆ ติดตามข่าวสารบ้านเมือง ศึกษาวิถีชีวิต หาคำหาสำนวนจากหนังสือทุกประเภท ใช้คำให้ถูก ถ้าดัดแปลง ก็ใช้ให้กลมกลืน เก๋ไก๋

พบกันใหม่ใน อักษร 3 หมู่
โดย: pp [8 เม.ย. 48 11:37] ( IP A:203.151.140.111 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   อักษร 3 หมู่ หรือ ไตรยางค์
อักษรสูง 11 ตัว
ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
อักษรกลาง 9 ตัว
ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ
อักษรต่ำ 24 ตัว
ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ อ

อักษรต่ำยังแบ่งออกเป็น 2 พวก
อักษรคู่ 14 ตัว คืออักษรต่ำที่มีเสียงใกล้เคียงหรือเสียงคู่กับอักษรสูง
ค ฅ ฆ
ช ฌ
ท ธ ฑ ฒ
พ ฟ ภ ซ ฮ
อักษรสูง -อักษรต่ำ(คู่)
ข ฃ – ค ฃ ฆ
ฉ – ช ฌ
ฐ ถ – ท ธ ฑ ฒ
ผ – พ ภ
ฝ – ฟ
ศ ษ ส - ซ
ห -ฮ
อักษรเดี่ยว 10 ตัว คืออักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่ กับอักษรสูง
ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ
โดย: pp [8 เม.ย. 48 11:39] ( IP A:203.151.140.113 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   สระ 32 ตัว
เสียงสั้น – เสียงยาว
อะ – อา
อิ –อี
อึ –อื
อุ-อู
เอะ –เอ
แอะ-แอ
โอะ-โอ
เอาะ –ออ
เออะ-เออ
เอียะ –เอีย
เอือะ –เอือ
อัวะ-อัว
ฤ – ฤๅ
ฦ – ฦๅ
อำ -
ใอ -
ไอ -
เอา -
มาตราตัวสะกด
มี 8 แม่
- กง (ง)
- กม (ม)
- เกย (ย)
- เกอว (ว)
- กก (ก)
- กบ (บ)
- กน (น)
- กด (ด)
ตัวที่ไม่มีตัวสะกด จัดอยู่ในมาตรา แม่ ก กา
โดย: pp [8 เม.ย. 48 11:43] ( IP A:203.151.140.116 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   วรรณยุกต์และการผันเสียงวรรณยุกต์
วรรณยุกต์ เป็นสิ่งที่กำหนดระดับความสูงต่ำของคำในภาษาไทย วรรณยุกต์นับว่าเป็นเสียงดนตรี
วรรณยุกต์ มี 4 รูป 5 เสียง
รูปวรรณยุกต์ อ่ อ้ อ๊ อ๋
เสียงวรรณยุกต์ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา
-การผันเสียงวรรณยุกต์
-อักษรกลางที่ผสมสระเสียงยาว จะผันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบ 5 เสียง และมีรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกัน พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ เช่น กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า
-อักษรสูงที่ผสมกับสระเสียงยาว จะผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 3 เสียง พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา เช่น
ขา ข่า ข้า
-อักษรต่ำที่ผสมสระเสียงยาว จะผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 3 เสียง พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ เช่น
คา ค่า ค้า
หมายเหตุ อักษรสูงและอักษรต่ำ ไม่มีรูปวรรณยุกต์ ตรี และ จัตวา กำกับ
คำเป็นคำตาย
คำเป็น คือ พยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา และพยางค์ที่มีตัวสะกดในแม่ กน กง กม เกย พยางค์ที่ประสมด้วยสระ อำ ไอ ไอ เอา
คำตาย คือ พยางที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา (ยกเว้นสระสั้น 4 ตัวคือ อำ ใอ ไอ เอา) และพยางค์ที่มีตัวสะกดในแม่ กก กด กบ
โดย: pp [8 เม.ย. 48 11:44] ( IP A:203.151.140.116 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   
โดย: sunred2005@thaimail.com [10 เม.ย. 49 21:50] ( IP A:124.120.16.227 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   ไรเมิง
โดย: ... [23 ต.ค. 49 11:55] ( IP A:124.120.12.101 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
   1.ไตรตรึงษ์ (สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ) 05-8752275

โดย: สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ [26 ต.ค. 49 20:11] ( IP A:203.151.46.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
   2.ครูสมควร (สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ) 05-8752275

โดย: สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ [26 ต.ค. 49 20:12] ( IP A:203.151.46.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
   3.ครู (สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ) 05-8752275

โดย: สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ [26 ต.ค. 49 20:13] ( IP A:203.151.46.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 10
   4.ดอยมูเซอ (สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ) 05-8752275

โดย: สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ [26 ต.ค. 49 20:14] ( IP A:203.151.46.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 11
   5.เที่ยวเมืองตาก (สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ) 05-8752275

โดย: สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ [26 ต.ค. 49 20:15] ( IP A:203.151.46.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 12
   6.กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก (สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ) 05-8752275

โดย: สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ [26 ต.ค. 49 20:16] ( IP A:203.151.46.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 13
   7.ท่องวาเล่ย์ (สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ) 05-8752275

โดย: สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ [26 ต.ค. 49 20:16] ( IP A:203.151.46.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 14
   8.ปูนาขาเก (สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ) 05-8752275

โดย: สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ [26 ต.ค. 49 20:17] ( IP A:203.151.46.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 15
   9.ฝรั่งเที่ยวไทย (สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ) 05-8752275

โดย: สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ [26 ต.ค. 49 20:18] ( IP A:203.151.46.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 16
   10.อบจ.ตาก (สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ) 05-8752275

โดย: สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ [26 ต.ค. 49 20:19] ( IP A:203.151.46.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 17
   11.ชีวิตคนชรา (สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ) 05-8752275

โดย: สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ [26 ต.ค. 49 20:20] ( IP A:203.151.46.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 18
   12.จ่าอากาศ (สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ) 05-8752275

โดย: สุกฤษฎิ์ อยู่ขำ [26 ต.ค. 49 20:21] ( IP A:203.151.46.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 19
   sukid yukham

โดย: sukid yukham [27 ต.ค. 49 10:43] ( IP A:203.151.46.130 X: )
ความคิดเห็นที่ 20
   ไอห่าอยู่ขำทั้งตระกูล
โดย: Darunkan_34@hotmail.com [13 ธ.ค. 50 20:53] ( IP A:125.24.248.22 X: )
ความคิดเห็นที่ 21
   ผมว่ามันผ่านผมก็ชอบแต่งเพลงเพลงรักเทที่บุรีรัมย์ 158 แต่ง 222 เรียบเรียง
โดย: MONTREE@7777.COM [11 ก.พ. 51 12:01] ( IP A:118.175.173.58 X: )
ความคิดเห็นที่ 22
   รักเธอบ้านโศกแต้ และ โศกนาก
โดย: N555@.COM [11 ก.พ. 51 12:07] ( IP A:118.175.173.58 X: )
ความคิดเห็นที่ 23
   รักพงพัฒน์ ม6/2 0896683792 โทรมานะ จาก NOT 101 ผมรักกระเทย ครับ
โดย: หนิงหน่อง [11 ก.พ. 51 12:13] ( IP A:118.175.173.58 X: )
ความคิดเห็นที่ 24
   รักปากกาครับ
โดย: สุวัตว์ กระเช่าทอง [11 ก.พ. 51 12:21] ( IP A:118.175.173.58 X: )
ความคิดเห็นที่ 25
   อยากแต่งเพลงรักมั้งหวะ

โดย: www.@@@.@.com [13 ก.พ. 51 15:41] ( IP A:58.137.36.241 X: )
ความคิดเห็นที่ 26
   ที่คุณบอกว่าการแต่งเพลงเกี่ยวข้องกันยังไงกับเสียสูงเสียงต่ำแล้วสระต่างๆวรรณยุกต์อีกหนูไม่เข้าใจ
โดย: meill@yahoo.co.th [14 ก.พ. 51 15:44] ( IP A:203.144.187.18 X: )
ความคิดเห็นที่ 27
   ผมตั้งใจแต่งเพลงให้แฟน แต่งให้อ่านไม่รู็เรื่องผมโง่คับ เอา เข้าทีดิ

โดย: กราฟ [2 มี.ค. 51] ( IP A:125.26.178.114 X: )
ความคิดเห็นที่ 28
   ยากเหมือนกานคะ

โดย: ตั้งโอ๋คะ [1 ก.ค. 51 17:37] ( IP A:203.155.46.54 X: )
ความคิดเห็นที่ 29
   ลองแต่ง โอ้ไอเกียนกลับมา20ปีกว่าท้าpvpหน้าเลือดตามัวหน้าสลั่วกินต้มยำ กินปลากระป๋องกิน แมวดำ ดูดบุหรี่กรองทิพย์สายฝนซีกร้าไม่ดูดเสรือกดูดยาเส้นนนนนหัวใจจะวายเมื่อเกียนท้าpvppppp

โดย: manzakungza@hotmail.com [1 ก.ย. 51 19:51] ( IP A:124.121.115.183 X: )
ความคิดเห็นที่ 30
   จะสื่ออะไรวะ
โดย: . [24 ต.ค. 51 11:56] ( IP A:58.8.121.85 X: )
ความคิดเห็นที่ 31
   สุดหล่อวงแบล็ควานิลลาก็มาด้วยเล่นลูกทุ่งเลยเหรอ...เหอๆตกลงมีแฟนแล้วเหรอ.......แล้วไหง ทุกวันนี้เปลี่ยนแนว

โดย: songstation@hotmail.com [13 พ.ย. 52 15:05] ( IP A:124.120.178.232 X: )
ความคิดเห็นที่ 32
   ผมแต่งเพลงของผมก็แต่งไปเลื่อยๆอ่ะครับ
คิดคำอะไรก็มาใส่
ออกมาจากความรู้สึกแล้วเราก็เขียนลงไป
เพียงหาการวางคำให้มันคล้องกัน
และเมื่อเราแต่งไปแล้ว1ท่อนเราก็จะสามารถคิดขึ้นมาเองว่าท่อนต่อไปจะเขียนอะไร
พอเราเขียนเสร็จ เรื่องคอร์ดหรือเสียงมันจะขึ้นมาในหัวของเราเอง
ถ้าคนเล่นกีต้าร์เป็นส่วนมากเค้าจะแต่งเพลงแล้วลองไล่เสียงคอร์ดหรือตัวโน๊ตตามเสียงที่ตนเองร้อง มันก็จะมีความง่ายต่อการแต่งมาก
ถ้าทำไปเลื่อยๆเราก็จะสามารถแต่งเพลงได้มีเนื้อหากินใจ
แรกๆอาจจะขัดไปสักนิดเพราะการแต่งเพลงจิตต้องนิ่ง
อย่างเช่นว่า
คุณแต่งเพลงไปแล้ว
ท่อนที่1
C Em
ฉันคิดถึงเธอเสมอ แม้ว่าเธอจะจากกัน ไป
Am G
แต่หัวใจ ของฉันมันไม่ลืม
นี่คือการแต่งรอบแรก
เมื่อคุณขาดสติหรือสมาธิหลุดโลก
คุณจะนึกคำมาเติมเนื้อร้องครั้งแรกแล้วมันจะทำให้เพลงนั้นดูรกและไม่เป็นจังหวะเช่น
C Em
ฉันนั้นคิดถึงเธอเสมอ แม้ว่าเธอจะจากกัน ไป
Am G
แต่หัวใจ ของฉันมันเคยไม่ลืม
ครับ การแต่งเพลงใช้เพียง
1.สมาธิ จิตมุ่งมานะ
2.คิดเนื้อร้องจากความรู้สึก
3.วางเนื้อร้องให้คล้องจอง
4.ไล่เสียงตามเนื้อร้อง
5.(ข้อนี้สำคัญ)ห้ามคิดเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องใหม่จากทีแรกที่เราแต่ง
เพราะมันจะทำให้เนื้อร้องของคุณผิดเพี้ยนไป

ขอให้ทำตามนะคร็ป
ผมก็แต่งหลายเพลงแล้ว
เพลงเมื่อกี้กำลังแต่งแต่แต่งยังไม่เสร็จ

โดย: นิรนาม [28 พ.ค. 53 13:02] ( IP A:118.172.211.61 X: )
ความคิดเห็นที่ 33
   angel
โดย: angelina_loly@hotmail.com [7 ก.ค. 53 21:08] ( IP A:115.87.17.181 X: )
ความคิดเห็นที่ 34
   อยากแต่งเพลงแนวK-POP

โดย: sukany_pawpink@hotmail.com [1 ต.ค. 53 10:39] ( IP A:113.53.168.233 X: )
ความคิดเห็นที่ 35
   อยากเปนมั้งจัง

โดย: 8iuto9__tiujk92010 [3 พ.ย. 53 13:06] ( IP A:182.52.20.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 36
   แต่งยากปะ

โดย: ปิ่น_imfmk0kihjilu [3 พ.ย. 53 13:09] ( IP A:182.52.20.38 X: )
ความคิดเห็นที่ 37
   แต่งยันไงคับ
เพลง
ยันแต่งไม่เป็นคับ
ใครรู้วิทีแต่งส่งเมล์มาด้วนะครับ
ที่ .lkj552266@thaimail.com

โดย: lkj552266@thaimail.com [22 ธ.ค. 53 11:07] ( IP A:118.172.215.80 X: )
ความคิดเห็นที่ 38
   ผมแต่งเก็บไว้พอสมควรคับ ยากแต่ก็ไม่ยาก ต้องอาศัยอารมณ์ล้วนๆสื่อถึงสิ่งที่เรากำลังเป็นกำลังจะบอก แล้วอีกอย่างชอบแต่งตอนเมาด้วย (อิอิ อันนี้ไม่แนะนำ) ถ้าอยากเลียกเปลี่ยนความเห็นหรือแลกเพลงกันฟัง ติดต่อมาได้นะครับ
โดย: mangmaofc@hotmail.com [27 ธ.ค. 53 17:05] ( IP A:180.183.226.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 39
   สวัสดีทุกคนครับ........สบายดีนะครับ ไม่พบกันนาน
ผมสุกฤษฎิ์ อยู่ขำ
โดย: sukid_yukhum@hotmail.com [22 เม.ย. 54 10:01] ( IP A:118.172.214.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 40
   มึง สอน พาสา ไทย กู หรอ
โดย: 555 [14 ก.ค. 54 16:59] ( IP A:49.48.148.253 X: )
ความคิดเห็นที่ 41
   เค้าไม่ได้ตั้งใจสอนคุณหรอกครับ แต่ว่าคุณควรจะให้เค้าสอนนะ
ดูจากการพิมพ์ก็รู้แล้วว่าตกภาษาไทย
โดย: 555+ [6 ส.ค. 54 5:19] ( IP A:223.205.246.207 X: )
ความคิดเห็นที่ 42
   เห็นด้วยค่ะ เห็นด้วย ภาษาวิบัติเเบบนี้ คุณไม่ควรเอามาลงนะคะ เขาอุส่าห์สอนคุณ เค้าคงอ่อนใจถ้าคุณพูดแบบนี้ เพราะเขาทำเต็มที่แล้วค่ะ
cry
โดย: ผู้หญิง [3 ต.ค. 54 14:52] ( IP A:223.207.2.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 43
   อันสุดท้ายหมายถึงcry น่ะค่ะ เเหะๆ
โดย: ผู้หญิง [3 ต.ค. 54 14:54] ( IP A:223.207.2.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 44
   อยากเเต่งได้นะค่ะเเต่ยากมากเลย! ไมรู้จะทำยังไงไม่เข้าใจ ขอคำเเนะนำหน่อยนะค่ะ.................
โดย: วรัญญา สังสมานันท์ [26 ต.ค. 54 22:11] ( IP A:110.49.250.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 45
   ....: ดูตัวคุณเองว่าเป็นยังไง(แม่นดี​นะ)
หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน 1 - 10 ห้ามแอบดูเฉลยนะ

ห้ามโกงเด็ดขาด!!!!!!!!!!!!!!!!

1. คุณมีผมสีเข้มหรือสีอ่อน

2. ถ้าเกิดได้ไปเดท คุณจะเลือกไปกินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้

3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู, เหลือง, ฟ้าอ่อน , หรือ เขียวน้ำทะเล

4. กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุด​ระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต , หรือ สกี

5. ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือกอันไหน

6. รัฐที่คุณชอบที่สุดคือรัฐใดระหว​่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ

7. ในฤดูร้อนคุณจะไป ทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้

8. เกิดเดือนอะไร

9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน

10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ(​ห้ามเป็นชื่อพ่อหรือแม่)

---=====อธิษฐาน=====---

*เริ่ม เลย*

***********

**********

*********

********

*******

******

*****

****

***

**

*
*คำตอบ*

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก

2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น

3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง

4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ

5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่

6. แคลิฟอร์เนีย - คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-เงียบ เย็น

7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน

8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น ~ พฤษภาคม-ใจเย็นมาก

~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุกสนาน ~ กันยายน-เงียบ ~

ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น(​ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น

9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ

10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!

ถ้าคุณโฟสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:

0 เวป...คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็น​จิง

1-5 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิ​งภายใน6เดือน

6-10 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิ​งภายใน2อาทิตย์

11 เวปขึ้นไป.....จะเป็นจิงเร็วมาา​ก
โดย: mn [18 พ.ย. 54 16:44] ( IP A:125.24.207.97 X: )
ความคิดเห็นที่ 46
   อยากแต่งเพลงเป็นอ่ะค่ะ
เคยลองแต่งแล้ว แต่ทำนองไม่เข้ากันเลย
โดย: bebear_1996@hotmail.com [17 ธ.ค. 54 13:35] ( IP A:110.49.227.103 X: )
ความคิดเห็นที่ 47
   ไม่รู้ว่าเขียนอาราย
เราก็ขี้เกียจอ่าน
เราอยากแต่งเพลงให้คนที่เราแอบรัก
คายแต่งได้ช่วยบอกทีเถิด

โดย: meen2548963@hotmail.com [20 ธ.ค. 54 8:52] ( IP A:125.26.165.199 X: )
ความคิดเห็นที่ 48
   

โดย: loveaum582@hotail.com [28 ธ.ค. 54 13:38] ( IP A:180.180.164.117 X: )
ความคิดเห็นที่ 49
   ฟังเอานะ

โดย: บีม [2 ม.ค. 55 13:01] ( IP A:171.4.85.98 X: )
ความคิดเห็นที่ 50
   พึ่งเริ่มเล่นกีต้าคับเลยยากจะเเต่งเพลงชักเพลงคับ

โดย: ิBoW [9 ม.ค. 55 10:49] ( IP A:118.173.45.28 X: )
ความคิดเห็นที่ 51
   แนะนำวิธีแต่งเพลงด้วย
โดย: ขวัญข้าว [23 ก.พ. 55 13:42] ( IP A:118.174.33.30 X: )
ความคิดเห็นที่ 52
    ใครแต่งเพลงเสร็จแล้ว อยากใส่ดนตรี และทำมิวสิควีดีโอคาราโอเกะ โทรฯได้ทีเบอร์ ๐๘๕-๗๔๒-๒๔๑๗ ทำกันเล่นๆ สนุกๆ แทบไม่มีค่าใช้จ่าย ลองคุยกันดู จะรู้ความจริง
โดย: คนรักเพลง [7 มี.ค. 55 9:38] ( IP A:49.48.145.112 X: )
ความคิดเห็นที่ 53
   อันสุดท้ายหมายถึง น่ะค่ะ เเหะๆ
โดย: ผู้หญิง [3 ต.ค. 54 14:54> ( IP A:223.207.2.208 X: )
ความคิดเห็นที่ 44
อยากเเต่งได้นะค่ะเเต่ยากมากเลย! ไมรู้จะทำยังไงไม่เข้าใจ ขอคำเเนะนำหน่อยนะค่ะ.................
โดย: วรัญญา สังสมานันท์ [26 ต.ค. 54 22:11> ( IP A:110.49.250.56 X: )
ความคิดเห็นที่ 45
....: ดูตัวคุณเองว่าเป็นยังไง(แม่นดี​นะ)
หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน 1 - 10 ห้ามแอบดูเฉลยนะ

ห้ามโกงเด็ดขาด!!!!!!!!!!!!!!!!

1. คุณมีผมสีเข้มหรือสีอ่อน

2. ถ้าเกิดได้ไปเดท คุณจะเลือกไปกินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้

3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู, เหลือง, ฟ้าอ่อน , หรือ เขียวน้ำทะเล

4. กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุด​ระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต , หรือ สกี

5. ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือกอันไหน

6. รัฐที่คุณชอบที่สุดคือรัฐใดระหว​่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ

7. ในฤดูร้อนคุณจะไป ทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้

8. เกิดเดือนอะไร

9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน

10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ(​ห้ามเป็นชื่อพ่อหรือแม่)

---=====อธิษฐาน=====---

*เริ่ม เลย*

***********

**********

*********

********

*******

******

*****

****

***

**

*
*คำตอบ*

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก

2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น

3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง

4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ

5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่

6. แคลิฟอร์เนีย - คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-เงียบ เย็น

7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน

8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น ~ พฤษภาคม-ใจเย็นมาก

~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุกสนาน ~ กันยายน-เงียบ ~

ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น(​ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น

9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ

10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!

ถ้าคุณโฟสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:

0 เวป...คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็น​จิง

1-5 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิ​งภายใน6เดือน

6-10 เวป....คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจิ​งภายใน2อาทิตย์

11 เวปขึ้นไป.....จะเป็นจิงเร็วมาา​ก
โดย: garfield_game@hotmail.com [11 เม.ย. 55 18:25] ( IP A:125.26.133.145 X: )
ความคิดเห็นที่ 54
   ยากค่

โดย: earn_8941@hotmaul.com [3 มิ.ย. 55 18:26] ( IP A:171.7.201.161 X: )
ความคิดเห็นที่ 55
   แต่งเพลงมามากแล้ว แต่ร้องทีไรเขา ด่าแม่ ทุกทีเลย ไม่รู้เป็นอะไร

โดย: ฟิล์ม [5 มิ.ย. 55 1:56] ( IP A:95.209.119.236 X: )
ความคิดเห็นที่ 56
   แต่งยากว่ะ
โดย: beer_momam@hotmail.com [20 มิ.ย. 55 10:00] ( IP A:183.89.1.45 X: )
ความคิดเห็นที่ 57
   เออ คือว่า สมมุตนะครับว่า ผมแต่งเพลงมาเพลงนึง แล้วไม่ได้คิดทำนองก่อน ผมจะต้องลบแล้วแต่งทำนองไม่ หรือเปล่าครับ
โดย: ภูวนัตถ์ [17 ส.ค. 55 18:07] ( IP A:58.9.41.90 X: )
ความคิดเห็นที่ 58
   ครูส่งเข้าแข่งแต่งเพลง and ร้อง แต่ยังไม่เป็นสักอย่าง

โดย: yeen11_bkk2@hotmail.com [18 ส.ค. 55 15:37] ( IP A:49.229.137.50 X: )
ความคิดเห็นที่ 59
   แต่งไม่ยากนะ แต่ต้องพยายามมมมมมม

โดย: oangko@hotmail.co.th [18 ส.ค. 55 15:42] ( IP A:49.229.137.50 X: )
ความคิดเห็นที่ 60
   ผมแต่งได้มาประมาณเกือบ 20 เพลงแล้ว แต่ผมอายุแค่ 11 ปี ผมยังเล่นกีต้าไม่เป็น ผมเลยไม่มีเมโลดีเพลงเลยอะครับ
โดย: ภูวนัตถ์ [20 ส.ค. 55 18:21] ( IP A:61.90.124.49 X: )
ความคิดเห็นที่ 61
   ดีมากคับ
โดย: gig_gog11@hotmail.coim [7 ก.ย. 55 19:05] ( IP A:110.49.244.213 X: )
ความคิดเห็นที่ 62
    ....: ดูตัวคุณเองว่าเป็นยังไง(แม่นดี​นะ)
หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน 1 - 10 ห้ามแอบดูเฉลยนะ

ห้ามโกงเด็ดขาด!!!!!!!!!!!!!!!!

1. คุณมีผมสีเข้มหรือสีอ่อน

2. ถ้าเกิดได้ไปเดท คุณจะเลือกไปกินข้าว2ต่อ2 หรือไปปาร์ตี้

3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู, เหลือง, ฟ้าอ่อน , หรือ เขียวน้ำทะเล

4. กิจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุด​ระหว่าง โต้คลื่น , เสก็ต , หรือ สกี

5. ถ้าจะเลือกท่าเรือระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือกอันไหน

6. รัฐที่คุณชอบที่สุดคือรัฐใดระหว​่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ

7. ในฤดูร้อนคุณจะไป ทะเล หรือ จะไปที่ๆเย็นกว่านี้

8. เกิดเดือนอะไร

9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้านหรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน

10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ(​ห้ามเป็นชื่อพ่อหรือแม่)

---=====อธิษฐาน=====---

*เริ่ม เลย*

***********

**********

*********

********

*******

******

*****

****

***

**

*
*คำตอบ*

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก

2. ไปกินข้าว2ต่อ2-โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น

3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง

4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ

5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่

6. แคลิฟอร์เนีย - คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-เงียบ เย็น

7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และ หัวโบราน

8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น ~ พฤษภาคม-ใจเย็นมาก

~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฎาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม- สนุกสนาน ~ กันยายน-เงียบ ~

ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น(​ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น

9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ

10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ!!!!!
โดย: t_peerapon@hotmail.com [14 ก.ย. 55 18:56] ( IP A:115.67.96.146 X: )
ความคิดเห็นที่ 63
   ยากจ้า

โดย: ging_com@hotmail.com [5 ต.ค. 55 20:30] ( IP A:113.53.120.135 X: )
ความคิดเห็นที่ 64
   ยากดีจ้ะ

โดย: hah_miny27@hotmail.com [5 ต.ค. 55 20:36] ( IP A:113.53.120.135 X: )
ความคิดเห็นที่ 65
   เพลงเราเองฟังดูนะครับ
โดย: nakarat209@gmai.com [12 พ.ย. 55 11:52] ( IP A:223.206.196.99 X: )
ความคิดเห็นที่ 66
   

โดย: nakarat209@gmai.com [12 พ.ย. 55 11:54] ( IP A:223.206.196.99 X: )
ความคิดเห็นที่ 67
   

โดย: nakarat2009@gmai.com [12 พ.ย. 55 11:56] ( IP A:223.206.196.99 X: )
ความคิดเห็นที่ 68
   https://www.youtube.com/watch?v=wE-OrgGkmwo

โดย: nakarat2009@gmai.com [12 พ.ย. 55 11:57] ( IP A:223.206.196.99 X: )
ความคิดเห็นที่ 69
   
โดย: ; [1 ธ.ค. 55 11:01] ( IP A:58.8.106.126 X: )
ความคิดเห็นที่ 70
   เพลงทุกเพลงที่ฟังมาเพราะหมดทุกเพลงเลยคค่ะ
โดย: similun.4038@gmail.com [20 พ.ค. 56 20:02] ( IP A:118.173.161.215 X: )
ความคิดเห็นที่ 71
   เพลง นี้ที่ ไม่บอก
โดย: ่jackzalovemy@hotmail.com [13 ธ.ค. 56 12:55] ( IP A:180.183.2.227 X: )
ความคิดเห็นที่ 72
   

เพลง ร่มสีเทา

โดย: chonticha_040248@hotmail.com [22 มิ.ย. 57 20:31] ( IP A:1.4.184.116 X: )
ความคิดเห็นที่ 73
   ทำไม่เปนนนน 
โดย: ไอ่โม [29 ก.ค. 57 10:27] ( IP A:171.99.72.24 X: )
ความคิดเห็นที่ 74
   มีจินตนาการใจรักกล้าร้องก็เขียนเพลงได้แล้วท่าน
โดย: pumnakon@hotmail.com [6 ก.พ. 58 8:03] ( IP A:49.230.99.142 X: )
ความคิดเห็นที่ 75
   

เเต่งเพลงให้หน่อยค่ะ

 

โดย: [2 ส.ค. 58 11:02] ( IP A:171.7.31.170 X: )
ความคิดเห็นที่ 76
   
ใครคิดว่ากูกาก ใครคิดว่ามวยปัญญาอ่อน กูจะแสลงให้มึงดูมวยไทยซู่เว่ย ทั้นบัวขาวเป็นครู (บัวฯฯขาว ทั้งเตะ ทั้งต่อย นี้คือมวยไทยของเรา ซู่เพื่อประเทศไทย
โดย: Gtaopo123@tyuio.ccpp [4 ก.พ. 59 19:48] ( IP A:180.183.114.235 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน