ถูก หรือ ผิด กับทัศนคติของคุณต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV-Ray)
   จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา และผลการศึกษา-วิจัย เกี่ยวกับรังสีอัลตราไวโอเล็ต หรือรังสี UV ในประเทศไทย และผลกระทบในระดับที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พบว่าประเทศไทย ช่วงเดือน ก.ค. จะเป็นช่วงที่พื้นที่หลายส่วนของประเทศ ได้รับรังสีUV ในเกณฑ์ที่สูงมาก (ระดับ 13+) และจะมาลดลงต่ำที่สุดในช่วงเดิอน ม.ค. ซึ่งเมื่อเทียบมาตรวัดระดับรังสีUVแล้ว ก็ยังอยู่ในระดับสูงกว่าปกติ (ระดับ 9 ถึง 11; ระดับ 9 ในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนระดับ 11 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้) รังสีUV มีผลกระทบในทางลบต่อมนุษย์ ที่พบบ่อยและชัดเจนคือ ทำให้ผิวหนังแดงเกรียม ไปจนถึงโรคมะเร็งผิวหนัง,โรคตาอักเสบ,ต้อลม,ต้อเนื้อ, และยับยั้งภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นต้น

โดย: Vimanmala Trading [22 เม.ย. 54 15:48] ( IP A:118.172.102.172 X: )
Add to Facebook  Add to Twitter  Add to Multiply  Add to Google  Add to Blogger  Add to Live
ความคิดเห็นที่ 1
    ถูกหรือผิด กับทัศนคติต่อรังสีอัลตราไวโอเลต :
===========================
1. ในวันที่มีเมฆจะไม่เกิดผิวหนังเกรียม
ผิด แม้ว่าเมฆจะทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตเบาบางลง รังสีกระจายในท้องฟ้าก็มีความเข้มพอที่จะทำให้เกิดผิวหนังเกรียมไม่ว่าเมฆบางหรือหนาก็ตาม จากการศึกษาพบว่ารังสีดวงอาทิตย์สามารถผ่านทะลุเมฆหมอกได้ 80%

2. การได้รับแสงแดดมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อคนทุกวัย
ถูก เพราะผิวหนังและระบบภูมิคุ้มกันจะไวต่อรังสีอัลตราไวโอเลตตลอดช่วงชีวิต

3. ยากันแดดจะป้องกันได้ดังนั้นจึงสามารถอาบแดดได้มากขึ้น
ผิด เพราะยากันแดดป้องกันรังสีได้แต่ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆตามเวลาจึงไม่ควรอยู่กลางแดดเกินกว่าาเวลาที่ SPF รับประกันไว้

4. เราควรหลีกเลี่ยงแสงแดดระหว่างเวลา 11.00-16.00 น
ถูก เนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลตจะมีความเข้มมากสุดในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะมุมดวงอาทิตย์อยู่สูง

โดย: Vimanmala Trading [22 เม.ย. 54 15:58] ( IP A:118.172.102.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 2
   5. ถ้าไม่รู้สึกร้อนเมื่ออยู่กลางแดดจะไม่เกิดผิวเกรียม
ผิด รังสีอัลตราไวโอเลตไม่สามารถบอกได้ด้วยความรู้สึกโดยร่างกายมนุษย์เพราะว่าถูกดูดกลืนที่ผิวหนังชั้นนอก

6. รังสีอัลตราไวโอเลตไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อผิวหนังแต่ยังเป็นอันตรายต่อดวงตาด้วย
ถูก ส่วนมากที่พบคือผิวเกรียม แต่นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายต่อตาด้วยเช่นต้อเนื้อ ต้อลม

7. เพียงแต่ทายากันแดดซ้ำก็สามารถอยู่กลางแดดได้นานขึ้น
ผิด ยากันแดดจะป้องกันเฉพาะในเวลาที่จำกัดช่วงหนึ่งหลังจากนั้นการได้รับแสงแดดจะเป็นอันตราย

8. คนผิวขาว ผมแดง มักไวต่อรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นพิเศษ
ถูก คนผิวขาวและ ผมสีนี้เป็นกลุ่มที่ไวต่อแสงและเปราะบางมากที่สุด

โดย: Vimanmala Trading [22 เม.ย. 54 16:01] ( IP A:118.172.102.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 3
   9. ผิวที่เกิดสีแดงน้ำตาลหรือสีแทนจะป้องกันไม่ให้เกิดผิวเกรียมมากขึ้นไปอีก
ผิด ผิวที่เกิดเป็นสีแดงน้ำตาลเกิดจากปฏิกิริยาการรับแสงแดดมันเพียงปกป้องผิวหนังได้บางส่วน

10. การเกิดผิวเกรียมมีการสะสมได้
ถูก ความสามารถของร่างกายมนุษย์ในการป้องกันและซ่อมแซมความเสียหายจากรังสีอัลตราไวโอเลตจะลดลงเรื่อยๆตามอายุขัย

11. แสงอาทิตย์ในฤดูหนาวจะไม่เป็นอันตราย
ผิด ความเข้มรังสีอัลตราไวโอเลตยังขึ้นกับละติจูด ความสูงและการสะท้อนจากพื้นเช่นจาก น้ำ ทราย หิมะ แม้ว่าความเข้มของรังสีในฤดูหนาวจะน้อยกว่าในฤดูร้อนแต่ก็มีอันตรายเช่นกัน

12. เด็กๆควรมีการป้องกันมากเป็นพิเศษ
ถูก เพราะว่ามีความไวต่อรังสีมากกว่าและเกิดการสะสมได้

โดย: Vimanmala Trading [22 เม.ย. 54 16:13] ( IP A:118.172.102.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 4
   13. ความเข้มของสีผิวยิ่งมากยิ่งทำให้มีเสน่ห์ดึงดูดได้มาก
ผิด ทัศนคติทางสังคมได้เปลี่ยนไปแล้วจากศตวรรษที่ผ่านมา พบว่าความดึงดูดใจส่วนใหญ่คือผิวขาว

14. การสะท้อนรังสีโดยทรายหรือน้ำต้องมีการนำมาพิจารณาด้วย
ถูก แนวรังสีตรงจากดวงอาทิตย์และรังสีกระจายทำให้ได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตได้เหมือนกันหลังจากมีการสะท้อนที่ผิวพื้น

15. ยังมีความจำเป็นในการได้รับแสงแดดเพราะว่าวิตามินดีถูกสร้างโดยรังสีอัลตราไวโอเลต
ผิด เวลาที่อยู่กลางแดดเพื่อให้มีการสร้างวิตามินดีใช้เวลาสั้นๆก็เพียงพอแล้ว

16. ยิ่งเงาของคนที่ยืนกลางแดดยิ่งสั้นก็ยิ่งมีอัตรายจากรังสีมากเท่านั้น
ถูก เมื่อเงายิ่งสั้นดวงอาทิตย์จะอยู่สูงและรังสีอัลตราไวโอเลตจะยิ่งมีความเข้มและมีอันตรายมาก

โดย: Vimanmala Trading [22 เม.ย. 54 16:17] ( IP A:118.172.102.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 5
   17. เมื่ออยู่ในน้ำจะไม่เกิดผิวเกรียม
ผิด น้ำทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตเบาบางลงแต่อาจเกิดผิวเกรียมขณะว่ายน้ำได้ง่ายๆ

18. ที่ระดับความสูงยิ่งมากยิ่งเกิดผิวเกรียมได้มาก
ถูก ยิ่งอยู่ตำแหน่งสูงจากพื้นมากๆ รังสีอัลตราไวโอเลตที่ถูกกรองโดยบรรยากาศจะยิ่งน้อยลง

19. ไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนนิสัยหรือกิจกรรมกลางแดด
ผิด การเปลี่ยนนิสัยเป็นสิ่งแรกที่จะป้องกันอย่างได้ผลในการลดการรับรังสีอัลตราไวโอเลต

20. การป้องกันที่ดีที่สุดและถูกที่สุดคือการอยู่ในร่ม
ถูก เมื่ออยู่ในร่มจะไม่ได้รับรังสีตรงแต่ก็ควรป้องกันรังสีกระจายด้วยเช่นกันแต่หากการประกอบอาชีพบางอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรใช้วิธีป้องกันมากเป็นพิเศษ

โดย: Vimanmala Trading [22 เม.ย. 54 16:20] ( IP A:118.172.102.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 6
   กรณีของรังสี UV-B กับอินทรีย์ของสิ่งมีชีวิต มักจะเป็นปรากฏการณ์การดูดกลืน โดยที่ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุที่มีพลังงานสูงมากและปล่อยโฟตอนออกมาหลายช่วงความถี่ รวมทั้งช่วง UV ซึ่งมีการดูดกลืนโดยอินทรีย์ และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ต่างกับการดูดกลืนโฟตอนของพืชในช่วงสีน้ำเงินและแดง (400-500 และ 650-780 นาโนเมตร) เพื่อเป็นพลังงานใช้ในการสังเคราะห์แสง แต่การดูดกลืนรังสี UV ของอินทรีย์ของสิ่งมีชีวิตถือเป็นการทำลายเซลล์แบบถาวร

โดย: Vimanmala Trading [22 เม.ย. 54 16:30] ( IP A:118.172.102.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 7
    รังสี UV-C มีความเข้มสูงที่สุดของช่วง UV แต่ถูกดูดกลืนไว้เกือบหมด นับเป็นโชคดีของสิ่งมีชีวิต หาไม่แล้วอาจไม่มีสิ่งมีชีวิตเช่นเราๆ บนโลก ตัวอย่างเช่น ใช้รังสี UV-C ที่ปล่อยจากหลอดซึ่งใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค (germicidal lamp)

รังสี UV-B ถูกดูดกลืนโดยโอโซนส่วนใหญ่และส่องถึงพื้นโลกบางส่วนเท่านั้น มีผลในการสร้างวิตามินดีในเวลาสั้นๆแต่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตมากที่สุด ทำให้ผิวหนังแดง ไหม้เกรียม มีการสะสมทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง โรคเกี่ยวกับตา และยับยั้งระบบภูมิคุ้มกันร่างกายในระยะยาว

รังสี UV-A ถูกดูดกลืนโดยโอโซนเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่ส่องถึงพื้นโลกได้ แต่มีอันตรายไม่มาก มีความจำเป็นต่อร่างกายในการสังเคราะห์วิตามินดี แต่หากมากเกินไปจะทำให้ผิวหนังหยาบกร้าน ยับยั้งภูมิคุ้มกันร่างกาย ทำให้ผิวหนังแดงและโรคเกี่ยวกับตาน้อยกว่า UV-B

โดย: Vimanmala Trading [22 เม.ย. 54 16:33] ( IP A:118.172.102.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 8
    ภาพล่างนี้ แสดงดรรชนีรังสีอัลตราไวโอเลตทั่วโลก ระดับ11 ขึ้นไปจัดเป็นค่าของรังสีUV ที่ก่อให้เกิดผลทางลบกับมนุษย์ ระดับ13ขึ้นไป จัดเป็นค่าที่มีผลโดยตรงกับร่างกายมนุษย์ เช่น โรคมะเร็งผิวหนัง โรคทางสายตา และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ฯลฯ

โดย: Vimanmala Trading [22 เม.ย. 54 16:47] ( IP A:118.172.102.172 X: )
ความคิดเห็นที่ 9
    ขอขอบคุณเจ้าของเว็บไซท์คุณภาพ ที่เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล :
1. https://ozone.tmd.go.th
2. https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=pupesosweet&month=08-11-2008&group=6&gblog=19
3. https://nlm.nih.gov
4. https://www.eldercarethailand.com

โดย: Vimanmala Trading [22 เม.ย. 54 16:54] ( IP A:118.172.102.172 X: )


คลิก เพื่อเปลี่ยนกลับไปแสดงความคิดเห็นแบบเดิม

ชื่อไฟล์รูปห้ามมีอักขระพิเศษ เช่น (#),(<),(>),(&) เป็นต้นค่ะ
ชื่อ / e-mail :    แทรกไอคอนน่ารักๆในข้อความ
e-mail :
ส่งอีเมลทุกครั้งที่มีการตอบกระทู้       (ใส่ Email เมื่อต้องการให้ส่ง Email เมื่อมีคนมาโพสในกระทู้)


CAPTCHA codeคลิกที่นี่เพื่อกลับหน้าบ้าน