026 :    [18/10/13 13:01]
026 :    [18/10/13 13:01]
026 :    [18/10/13 13:01]
026 :    [18/10/13 13:01]
026 :    [18/10/13 13:01]
026 :    [18/10/13 13:01]
026 :    [18/10/13 13:01]
เจ้าบ้าน :    ตั้งแต่ปีแล้วแน่ะ [18/08/14 13:12]
เจ้าบ้าน :    อีกปี [06/01/16 12:13]
เม้ง (เม้ง ):    ครึ่งปี [24/05/16 15:02]
momomo :    หนูลืมรหัสผ่านค่ะ [07/06/16 09:17]
momomo :    ไม่ได้มานาน [07/06/16 09:17]
momomo :    ช่วยด้วย [07/06/16 09:18]
เจ้าบ้าน :    แหะๆ ไม่มีรหัสก็เข้าหน้าบ้านได้นะตะเอง [29/12/16 11:19]
เจ้าบ้าน :    ถ้าบอกรหัสผ่านตรงนี้มันก็ไม่ใช่รหัสสิ [29/12/16 11:19]
จง :    ยังเข้าได้อยู่ [21/02/17 21:26]
จง :    [21/02/17 21:26]
เจ้าบ้าน :    เขาเลิกทวงบ้านคืนแล้ว ไม่รู้ทำไม สงสัยยึดคืนมาจนหมดไม่มีคนอยู่ [01/08/17 12:42]