30violin.pantown.com : ช่างทำไวโอลิน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

ช่างทำคันชัก
 โพส วันนี้ ตอบ วันนี้

 41.วิธีการดูแลรักษาคันชัก - - (1) [27 ก.พ. 57 6:39]
 40.Nicolaus Kittel "The Russian Tourte" - - (2) [26 พ.ค. 51 7:59]
 39.ความงามของคันชัก - - (3) [8 มิ.ย. 55]
 38.กว่าจะเป็นคันชักฝรั่งเศส - - (5) [16 ม.ค. 52 10:51]
 37.คันชักไวโอลิน วิโอลา และเชลโล - - (0) [28 พ.ค. 55 13:35]
 36.Pernambuco ไม้ทำคันชักไวโอลิน - - (5) [19 พ.ค. 55 23:20]
 35.คันชักกับเครื่องสาย - - (7) [23 เม.ย. 55 13:21]
 34.คันชักไวโอลิน Charles Peccatte - - (3) [23 เม.ย. 55 9:13]
 33.ความแข็งแรงของคันชัก - - (8) [20 เม.ย. 55 15:04]
 32.สีและน้ำมันวานิช - - (1) [19 เม.ย. 55 22:29]
 31.หลัก 10 ข้อสำหรับการเลือกคันชัก - - (1) [19 เม.ย. 55 18:04]
 30.น้ำหนักและความสมดุลของคันชัก (Weight and Balance) - - (5) [18 เม.ย. 55 21:03]
 29.Pierre Simon - - (4) [9 เม.ย. 55 12:20]
 28.คันชักไวโอลิน “E. Sartory à Paris" - - (4) [7 เม.ย. 55 23:13]
 27.คันชักของนักไวโอลินที่มีชื่อเสียง - - (12) [23 ม.ค. 55 23:55]
 26.André Georges Richaume - - (1) [18 ม.ค. 55 10:11]
 25.François Peccatte - - (2) [23 มี.ค. 54 17:21]
 24.คันชักไวโอลิน (Violin Bow) - - (3) [27 ม.ค. 49 10:23]
 23.การดูแลรักษาคันชัก - - (6) [30 ม.ค. 49 15:21]
 22.การเลือกคันชักไวโอลิน - - (12) [10 ก.พ. 49 12:57]
 21.การเลือกไวโอลินและคันชัก - - (32) [1 มี.ค. 49 9:05]
 20.คันชักไวโอลิน Antonio Stradivari - - (3) [14 มิ.ย. 49 11:29]
 19.พัฒนาการของคันชักไวโอลิน - - (11) [16 มิ.ย. 49 11:00]
 18.การดูแลรักษาไวโอลินและคันชัก - - (25) [21 มิ.ย. 49 10:55]
 17.วิธีการทำคันชัก - - (16) [24 มิ.ย. 49]
 16.Pernambuco - Brazilwood ไม้ทำคันชัก - - (12) [20 มี.ค. 51 10:27]
 15.ประวัติและพัฒนาการของคันชักไวโอลิน - - (9) [23 มี.ค. 51 13:19]
 14.คันชักไวโอลิน "Carrodus" - - (8) [23 มิ.ย. 51 10:48]
 13.การเลือกคันชัก - - (11) [27 ต.ค. 51 12:20]
 12.คันชักของนักไวโอลินที่มีชื่อเสียง - - (1) [13 พ.ค. 52 12:58]
 11.การลงทุนกับคันชัก - - (4) [2 ก.ย. 52 11:25]
 10.ช่างทำคันชักที่มีชื่อเสียง - - (70) [16 พ.ค. 49 8:03]
 9.คันชักฝรั่งเศส - - (36) [14 มิ.ย. 49 9:51]
 8.คันชักเชลโลฝีมือของ Francois Xavier Tourte - - (5) [30 ก.ย. 49 11:08]
 7.คันชัก W.E. Hill & Sons - - (26) [1 ธ.ค. 50 11:00]
 6.คันชักของ Tourte, Peccatte และ Sartory - - (24) [23 มี.ค. 51 13:56]
 5.คันชักโลหะกลวงของ Jean-Baptiste Vuillaume - - (7) [28 พ.ค. 51 10:42]
 4.คันชักแบบ Self-rehairing ของ Dominique Peccatte - - (3) [6 ต.ค. 51 10:22]
 3.คันชักไวโอลินประดับกระดองเต่าของ Eugene Sartory - - (1) [17 ต.ค. 51 14:16]
 2.คันชักไวโอลินฝีมือของ Joseph Henry - - (2) [1 ก.ย. 52 14:51]
 1.Francois Nicolas Voirin - - (2) [1 ก.ย. 52 14:46]

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น