phraongai.pantown.com : เพรางาย
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

ภาษาอีสานบ้านเรา
 โพส วันนี้ ตอบ วันนี้

 10.ฟัก - เพรางาย (0) [10 ก.พ. 55 20:38]
 9.มาลุน - เพรางาย (0) [5 ม.ค. 54 14:30]
 8.ดัง - เพรางาย (เจ้าบ้าน ) (0) [13 ธ.ค. 53 12:21]
 7.ย้อน - เพรางาย (0) [12 ม.ค. 53 14:16]
 6.จื่อ - เพรางาย (0) [12 ม.ค. 53 14:08]
 5.ลี่ - เพรางาย (เจ้าบ้าน ) (0) [27 ก.พ. 52 15:44]
 4.คิง - เพรางาย (เจ้าบ้าน ) (0) [6 ก.พ. 52 13:56]
 3.วน - เพรางาย (0) [4 ก.พ. 52 13:59]
 2.ตั๋ว - เพรางาย (2) [17 ธ.ค. 51 13:23]
 1.อย่าปาก - เพรางาย (เจ้าบ้าน ) (7) [27 พ.ย. 51 16:21]