vichadham.pantown.com : ธรรมบรรยาและสนทนา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

กระทู้ที่ตั้ง/สนทนาที่อื่น
 โพส วันนี้ ตอบ วันนี้

 7.กระทู้เก่าในพันทิพ(01) - เจ้าบ้าน (0) [23 ม.ค. 55 13:58]
 6.เสนอ เรื่องสมอง กับขันธ์ และธรรมที่ลาดลึกไปกว่านั้นให้อ่านพิจารณากันในเชิงจินตมยปัญญา. - เจ้าบ้าน (5) [30 พ.ย. 54 14:04]
 5.ส่วนน้อยส่วนมากตามพุทธพจน์ ท่านผู้อ่านก็พอประเมินได้ว่าน่าจะอยู่ส่วนใหนตามธรรมนั้น - เจ้าบ้าน (0) [30 พ.ย. 54 14:03]
 4.พละ 5 คือ สติ สมาธิ ปัญญา ศรัทธา และความเพียร เป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรม. - เจ้าบ้าน (0) [24 พ.ย. 54 10:47]
 3.ข้อความในการแสดงความเห็นในพันทิพบางส่วน(1) - เจ้าบ้าน (5) [21 พ.ย. 54 9:03]
 2.ศรัทธาหรือปัญญา ที่เข้าสู่ทางธรรม บวกด้วยความเพียร จึงนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้ตามลำดับ - เจ้าบ้าน (3) [11 พ.ย. 54 9:38]
 1.ผู้ที่เจริญปัญญา เพื่อแจ้งเหตุแห่งทุกข์ และดับทุกข์ได้นั้นมีน้อย เพราะเหตุดังนี้ - เจ้าบ้าน (0) [10 พ.ย. 54 9:46]