blackarmy42.pantown.com : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

ร้อย ทพ 4215
 โพส วันนี้ ตอบ วันนี้

 22.ประชุมสภาสันติสุขตำบลดอนทราย อ.ไม้แก่น - ร้อย.ทพ.4215 (4) [26 เม.ย. 56 15:35]
 21.พบปะพัฒนาสัมพันธ์ - ร้อย.ทพ.4215 (2) [21 เม.ย. 56 12:32]
 20.ร่วมงานศพ - ร้อย.ทพ.4215 (2) [15 เม.ย. 56 10:53]
 19.รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ - ร้อย.ทพ.4215 (2) [12 เม.ย. 56 13:21]
 18.พบปะประชาสัมพันธ์ - ร้อย.ทพ.4215 (2) [11 เม.ย. 56 12:07]
 17.ร่วมวันสูงอายุและวันครอบครัวปี56 - ร้อย.ทพ.4215 (6) [10 เม.ย. 56 15:31]
 16.มอบจักรยานโครงการ “จากน้ำ.. สู่น้อง ปันฝัน.. ปั่นไปโรงเรียน” - ร้อย.ทพ.4215 (5) [8 เม.ย. 56 17:22]
 15.ดื่มน้ำชากับราษฎร บ.พรุชิง ๒๓ ก.พ.๕๖ - ร้อย.ทพ.4215 (2) [23 ก.พ. 56 20:09]
 14.รายงานผลการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ในสถานศึกษา (ตาดีกา) ประจำวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๖ - ร้อย.ทพ.4215 (12) [23 ก.พ. 56 19:22]
 13.โครงการกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี บ.พรุขิง ๑๔ ก.พ.๕๖ - ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ (3) [14 ก.พ. 56 16:33]
 12.พบพัฒนาสัมพันธ์ - ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ (7) [10 ก.พ. 56 14:27]
 11.ร่วมดื่มน้ำชากับผู้นำ, ราษฎร บ.พรุชิง ม.๗ ต.ท่าม่วง อ.เทพาฯ ๙ ก.พ.๕๕ - ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ (2) [9 ก.พ. 56 14:34]
 10.ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีกับราษฏรในพื้นที่ ๘ ก.พ.๕๖ - ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ (5) [8 ก.พ. 56 14:12]
 9.ร่วมงานเมาริดมัสยิดริยาฎุลอูลุม บ.โคกเคียน(บ้านย่อย บ.พรุชิง ) 5 ก.พ.56 - ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ (4) [6 ก.พ. 56 16:15]
 8.พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ครู/นักเรียน รร.บ้านควนหรัน ม.๑๐ 5 ก.พ.56 - ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ (3) [5 ก.พ. 56 17:02]
 7.ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.๔๒๑๕ พบปะราษฏร/ตรวจสอบคนงานก่อสร้างชาวพม่า บ.พรุชิง 5 ก.พ.56 - ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ (8) [5 ก.พ. 56 16:18]
 6.พบปะผู้นำศาสนา/ร่วมงานเมาลิด ๓ ก.พ.๕๖ - ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ (3) [4 ก.พ. 56 18:01]
 5.พบปะพัฒนาสัมพันธ์ในสถานศึกษา (ตาดีกา) - ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ (8) [3 ก.พ. 56 13:02]
 4.สร้างความเชื่อมั่นมาตรการ รปภ.ครู รร.บ้านกระอาน ม.๑๔ ๓๑ ม.ค.๕๖ - ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ (3) [31 ม.ค. 56 20:55]
 3.สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการ รปภ.ครู รร.บ้านควนหรัน ม.๑๐ ๓๐ ม.ค.๕๖ - ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ (3) [30 ม.ค. 56 16:31]
 2.นำนักเรียน รร.บ้านพรุชิง ฉีดวัคซีน ๓๐ ม.ค.๕๖ - ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ (6) [30 ม.ค. 56 15:13]
 1.พบปะพัฒนาสัมพันธ์ ชุมชนไทยพุทธ บ้านพรุชิง ม.๗ ๒๘ ม.ค.๕๖ - ร้อย.ทพ.๔๒๑๕ (2) [30 ม.ค. 56 15:09]

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น