food-ing-chem.pantown.com : Food Ingredients & Chemicals
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร
 โพส วันนี้ ตอบ วันนี้

 36.Functional Foods อาหารแปรรูปสำหรับคนรักสุขภาพ - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [28 ก.ย. 62 8:16]
 35.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสีผสมอาหาร (Food Colour) - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (3) [22 ส.ค. 62 15:46]
 34.ข้อผิดพลาดในการทำลูกชิ้นทั่วไป - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (1) [17 พ.ค. 62 12:02]
 33.การทำลูกชิ้น หมูยอ ไส้กรอกอีสาน และกุนเชียง - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (43) [17 พ.ค. 62 11:23]
 32.การใช้ประโยชน์สารให้กลิ่นในอาหาร - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (1) [17 พ.ค. 62 11:13]
 31.Soft Drinks เครื่องดื่มเบา ๆ ที่มีกระบวนการผลิตไม่เบาเลย - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (1) [17 พ.ค. 62 10:59]
 30.FOOD FREEZING ง่ายหรือยาก ก้าวก่อนสุดท้าย- จริงหรือ..? - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (1) [17 พ.ค. 62 10:41]
 29.FOOD FREEZING ง่ายหรือยาก ก้าวก่อนสุดท้าย - หลักการจัดการและวางจำหน่าย - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (1) [17 พ.ค. 62 10:06]
 28.Food Freezing ง่ายหรือยาก ก้าวที่หนึ่ง - น้ำ - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (1) [17 พ.ค. 62 9:47]
 27.Calcium กับอุตสาหกรรมอาหาร - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (1) [17 พ.ค. 62 9:19]
 26.การจัดประเภทอาหารเพื่อขออนุญาตผลิตอาหาร - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (10) [17 พ.ค. 62 8:47]
 25.การถนอมอาหารในปัจจุบัน - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [16 พ.ค. 62 14:09]
 24.การใช้เกลือในอุตสาหกรรมอาหาร - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [16 พ.ค. 62 11:57]
 23.ลักษณะเนื้อสัมผัสของอาหาร - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [14 พ.ค. 62 6:28]
 22.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ "วัตถุเจือปนอาหาร (Food Ingredient)" - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (3) [14 พ.ค. 62 5:38]
 21.น้ำปลาที่ผลิตและ/หรือจำหน่ายในไทยมีกี่ชนิด อะไรบ้าง - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [12 พ.ค. 62 9:56]
 20.การเคลือบน้ำตาลแบบผิวแข็งหรือ Hard Sugar Coated Center - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [21 พ.ย. 61 17:44]
 19.เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเลซิทิน (Lecithin) ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (Bakery) และอาหารเสริม - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [5 ก.ค. 61 17:13]
 18.สิ่งแปลกปลอมในอาหาร - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (0) [5 ก.ค. 61 15:58]
 17.การแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (59) [5 ก.ค. 61 14:26]
 16.ทำไมจึงต้องใส่น้ำแข็งบดเพิ่มเข้าไปในการผลิตลูกชิ้น, หมูยอ และไส้กรอกฝรั่ง (Sausage) - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [7 มิ.ย. 61 20:02]
 15.สารอีมัลซิไฟเออร์(Emulsifier) ผู้ช่วยให้น้ำกับน้ำมันจับมือรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวได้ - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [4 มิ.ย. 61 17:43]
 14.ผงฟอสเฟต วัตถุเจือปนอาหารที่ขาดไม่ได้ในการผลิตเนื้อสัตว์บดละเอียดแปรรูป - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [3 มิ.ย. 61 15:54]
 13.แป้งโปรตีนถั่วเหลือง..แป้งมหัศจรรย์ที่ใช้ในการผลิตลูกชิ้น หมูยอ และไส้กรอกฝรั่ง - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (3) [3 มิ.ย. 61 15:03]
 12.เกลือ..ส่วนผสมหลักในการผลิตลูกชิ้นและเนื้อสัตว์บดละเอียดแปรรูปทุกชนิด - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (1) [3 มิ.ย. 61 12:25]
 11.ทำไมจึงต้องแช่เย็นเนื้อสัตว์ก่อนผลิตลูกชิ้น (หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บดละเอียดแปรรูปทุกชนิด) - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (3) [3 มิ.ย. 61 11:21]
 10.การผลิตลูกชิ้น ตอนที่ 2 - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [28 พ.ค. 61 16:45]
 9.กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ผลิตลูกชิ้นรายใหม่ - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [26 พ.ค. 61 12:01]
 8.วัตถุกันเสียที่มีประสิทธิภาพดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [26 พ.ค. 61 10:50]
 7.เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสารกันหืน/วัตถุกันหืนในผลิตภัณฑ์อาหารทอด - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [23 พ.ค. 61 16:16]
 6.เกร็ดความรู้เกี่ยวกับซีอิ๊ว - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (1) [22 พ.ค. 61 15:51]
 5.เกร็ดความรู้เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ บะหมี่ และขนมจีน - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (1) [22 พ.ค. 61 15:48]
 4.เทคนิคการจำหน่ายลูกชิ้น - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [22 พ.ค. 61 15:22]
 3.ศัพท์บางคำในวงการลูกชิ้น/หมูยอที่หากใครอยู่ในวงการนี้ก็ควรจะรู้ไว้ - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (1) [22 พ.ค. 61 15:05]
 2.เกร็ดความรู้ในการผลิตลูกชิ้น - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [22 พ.ค. 61 14:24]
 1.การผลิตลูกชิ้น (ยกเว้นลูกชิ้นปลา) - กฤตภาส (เจ้าบ้าน ) (2) [22 พ.ค. 61 14:21]