TRTNVIR.pantown.com : รสพรรท

ความมุ่งมั่น
ประวัติและจุดเริ่มต้นชมรม
Board of Club
Neuroradiology
Vascular IR
non IR
IR TECH
IR NURSE
talk, read and write
online article
ภาพกิจกรรมชมรม
[522]   รายนามกรรมการชมรม

ประธาน : นางพรรณี สมจิตประเสริฐ
รองประธาน : น.ส. นันทา เกียรติกังวาฬไกล
กรรมการ : นายสมจิตร จอมแก้ว
กรรมการ : น.ส.พนิดา ชาญเชาน์วานิช
กรรมการ : น.ส.ร่มรังสี วงศ์สูง
เลขานุการ : นายเอนก สุวรรณบัณฑิต

ที่ปรึกษาชมรม
ศ.นพ.นรา แววศร
รศ.นพ.พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์
รศ.นพ.จุฑาเกียรติ เครือตราชู
ผศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์
ผศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น