thaiadd.pantown.com : Thaiadd
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
พระเจ้าตากสิน มหาราช
เอดีดีเฮ้าส์ หน้าแรก
เอดีดีเฮ้าส์-2019
ถ้าสนใจว่าจ้าง-เริ่มต้นอย่างไร
รีโนเวทบ้านทั้งหลัง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
พื้นที่รับงาน-กทม
ปรับปรุงบ้านเก่า
@KhunMOO-ADD เขียน
รูปภาพต่อเติมบ้าน
คลังผลงานเก่าในอดีต
ภาพไปวัดทำบุญ
ภาพ-ท่องเที่ยว
ALL VISIT - ADD HOUSE
ADD HOUSE - เดินทาง @ 1
ADD HOUSE - เดินทาง @ 2
เก็บไว้ก่อน
คุณหมูรวบรวมไว้
@All site บางส่วนของผลงาน
ADD HOUSE ต่อเติมบ้าน
รีโนเวทบ้าน @คุณหมอSathorn
ต่อเติมบ้าน บางหว้า ม ปริญญ
รีโนเวทบ้าน @คุณมาลี,คุณสงวน
รีโนเวทบ้าน รีโมเดล @ รามอินทรา
รีโนเวทบ้าน คุณหมอBhuntharin
ADD HOUSE ต่อเติมบ้าน
รีโนเวทและต่อเติมบ้าน,สัมมากร
ต่อเติมบ้าน ม เศรษฐศิริ@คุณพี
รีโนเวท-ต่อเติมบ้าน @เสนานิคม
ADD HOUSE รีโนเวทบ้าน
My Project สร้างบ้านตัวเอง ตจว
ไซต์งานเอดีดีเฮ้าส์ หลังสุดท้าย 2017
ช่างทิ้งงาน-สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น
ADD HOUSE - บทความแรงส์ๆ
ไล้ฟสไตล์แนวพุทธ ไปวัดทำบุญ
วิศวกร และ ทีมช่าง ADD HOUSE
รู้จักกันก่อน รู้จักนิสัยใจคอกัน ก็จะทำงานกันง่าย
[387311]ในการก่อสร้างต่อเติม รีโนเวท ปรับปรุงบ้าน ของ บจก. เอดีดีโฮมรีโนเวชั่น ของเรานั้น ตั้งแต่ผมทำงาน นี้มา ..ไม่เคยมีหลังไหน ..ที่ไม่มีปัญหาเลย .. ปัญหา,การปรึกษาหารือ การเข้าใจไม่ตรงกัน,จากเล็กไปใหญ่ มีทุกหลังทุกไซต์ ..ขึ้นอยู่กับคุณธรรมในใจของลูกค้า และจิตสำนึกในใจของคนทำงาน ..ว่าจะร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหานั้นๆอย่างไร ..

 การคิดไว้ล่วงหน้า ตกลงไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้ท่านได้งานที่ดี / #เอดีดีเฮ้าส์ มีแนวทางค่อยทำ ค่อยไป ไม่รีบ ไม่โลภ ลูกค้าเลือกเรา-เราเลือกลูกค้า เน้นการทำงานคุณภาพ ตรงไปตรงมาทั้งวัสดุเกรดดีและฝีมือช่างได้มาตรฐาน ลูกค้าของเราต้องได้งานเข็ม-ฐานราก และโครงสร้าง ที่มั่นคงแข็งแรงถาวรภายใต้การดูแลของวิศวกรโยธางานก่อสร้าง เป็นงานหนัก-เสี่ยง-สกปรก-และอันตราย ถ้าทั้งฝ่ายผู้รับเหมา และ เจ้าของบ้านหรือลูกค้าที่เป็นคู่สัญญาต่างจ้องแต่จะให้ได้เปรียบอีกฝ่ายมากๆ ไม่ยึดมั่นคุณธรรม ไม่ทำงานทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ปัญหาก็เกิดขึ้นตลอดเวลา -- ผู้รับเหมาก่อสร้างมีหลายระดับ มีการจัดการวางแผนการจัดองค์กรภายในไม่เหมือนกัน - การเลือกช่าง เลือกผู้รับเหมาจึงควรพิจารณาเพื่อว่าจ้างให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ - หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราว ข้อมูล-ขั้นตอนพื้นฐานงานก่อสร้าง ที่ตั้งใจสร้างไว้เป็นวิทยาทานในนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน
ขออภัย ครับ ข้อมูลบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ยังไม่เรียบร้อย .. เว็บไซต์ กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล  ..

การก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงบ้าน ถ้าทำอย่างรับผิดชอบ ใช้วัสดุมาตรฐานเกรดดี ได้ช่างมืออาชีพ ที่ทำงานไม่หยาบ และ รับผิดชอบ ไม่มีงานไหนทำได้ในราคาถูกๆ และ ไม่มีงานไหนง่าย - แม้จะเป็นธุรกิจรับเหมารายย่อยเล็กๆ แต่ #เอดีดีเฮ้าส์ ก็จริงจังมากเรื่องคุณภาพและความรับผิดชอบต่อลูกค้า.. ผู้รับเหมาก่อสร้างมีหลายระดับ มีการจัดองค์กรภายในต่างกัน - การเลือกผู้รับเหมาขึ้นอยู่กับลูกค้าและกำหนดงบประมาณเพื่อจะว่าจ้างให้เหมาะสมกับงาน

..คำตอบของการทำงานก่อสร้างให้ลุล่วงขึ้นอยู่กับอยู่ที่ " คน " ที่เจ้าของบ้านจ้างให้มารับผิดชอบ..และ " คน " ที่ผู้รับเหมาเลือกที่จะรับทำสัญญารับงาน หวังว่าทั้งสองฝ่ายจะ เลือกคู่สัญญาอย่างรอบคอบ..เพื่อให้ได้รับงานก่อสร้างที่ดี และ ได้รับเงินค่างวดงาน ครบทุกงวดตามตกลง

เอ.ดี.ดี. เฮ้าส์ เป็นทีมงานธรรมดาๆ ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่า เพื่อนร่วมอาชีพท่านอื่นๆ เวลาที่มีพวกเราก็ใช้ไปกับการทำงานทุกวัน เราไม่ได้ทำธุรกิจโดยเน้นกำไรสูงสุดเป็นหลัก เราทำงานก่อสร้างตามหลักการ การมีสถาปนิก-วิศวกรประจำ ย่อมมีต้นทุนสูงขึ้น ราคาค่าดำเนินการก็ย่อมต้องเหมาะสม-ยุติธรรม แนวคิดของ เอ.ดี.ดี. คือ ทำงานจริงจัง ตรงไปตรงมา โปร่งใสด้วยผลงานแล้วเสร็จ ทำงานอย่างรับผิดชอบ-อยู่อย่างพอเพียง และ แบ่งปันสู่ลูกน้อง - ช่างต้องนิ่ง งานต้องชัวร์ วัสดุก่อสร้างเกรดดี จัดซื้อมาเต็มตามสเป็คที่ต้องใช้ อย่างตรงไปตรงมา และ ซื่อสัตย์ ฝีมือช่างต้องเป็นที่ยอมรับได้ เอ.ดี.ดี.เน้นทำงานที่รับผิดชอบไม่ให้มีปัญหา ทำให้เสร็จเรียบร้อยเป็นหลังๆไป แล้วจึงค่อยรับงานไซต์ต่อไป - ดังนั้นลูกค้าของ เอ.ดี.ดี. ส่วนใหญ่จึงมักพูดคุย วางแผน ปรึกษากันไว้ล่วงหน้ากัน 3 เดือน 6 เดือนก็มี หรือ บางท่านก็ติดตามเว็บไซต์ของ เอ.ดี.ดี. มาต่อเนื่องยาวนานกว่าสองสามปี ก็วางแผนข้ามปีกันก็มีเอ.ดี.ดี.เฮ้าส์ มีประสบการณ์ทำงานในสายงานนี้มาพอสมควร - ในการรับผิดชอบงานก่อสร้างแต่ละหลังนั้น - ทีมงานต้องพร้อม ต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบสูง-เพราะ ก่อนที่งานแต่ละไซต์งาน จะจบลง-แล้วเสร็จส่งมอบได้เรียบร้อยตรงตามสัญญานั้น ต้องมีระยะเวลาในการก่อสร้างและเก็บงานไม่น้อย ในระหว่างทำงานก็อาจมีอุปสรรค มีการปรับเปลี่ยน มีความคิดเห็น มีความรู้สึก มีอารมณ์ และ มีขั้นตอนที่จะกระทบกับงานก่อสร้างมากมาย ..ดังนั้นความร่วมมือกันใกล้ชิดระหว่างเจ้าของบ้านผู้ว่าจ้างที่เป็นคนดีมีเหตุผล มีคุณธรรมเพียงพอ ที่จะเข้าใจงาน และ ยอมรับข้อจำกัดตามสภาพหน้างานที่เป็นจริง จึงมีส่วนช่วยอย่างสำคัญ

มุมมองของคนที่ทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ทั้งวิศวกร-ช่าง..หากได้พบกับลูกค้าที่เป็นคนดี มีน้ำใจ ก็ย่อมที่จะทำให้งานยากเป็นงานง่าย จบงานอย่างพึงพอใจได้งานตรงตามระยะเวลา..คนทำงานก็ภาคภูมิใจในผลงานผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างก็มีความสุขด้วยกัน ..แต่ ในความเป็นจริงแล้ว-ไม่ว่าลูกค้าที่ดี หรือ ผู้รับเหมาที่ดี ในท้องตลาดก่อสร้าง หาได้ไม่ง่ายเรื่องราวในงานก็เป็นเรื่องระหว่างคนกับคนทั้งสิ้น..ผม และ เอ.ดี.ดี.เฮ้าส์ ทีมของเรา ทำงานด้านนี้ .. โดยหวังว่า การมี เอ.ดี.ดี.อยู่ในสังคม อย่างน้อยก็พอทำประโยชน์ให้ได้บ้าง " เอ.ดี.ดี.เฮ้าส์ อยากอยากจะอยู่ในสังคมนี้ อยากเป็นผู้รับเหมา ที่สังคมอยากให้มีอยู่ " ไม่ใช่อยู่แล้ว เป็นภาระให้สังคมต้องคอยระแวงระวัง..การไม่แนะนำช่างอื่น-ก็เพราะว่า"เมื่อแนะนำไปแล้ว เรารับผิดชอบไม่ได้ " การไม่มีบริการออกไปประเมินราคาหน้างาน-ก็เพราะ" ทุกการก่อสร้างควรเริ่มต้นจากความต้องการของลูกค้าสรุปออกมาเป็นแบบ-แล้วถึงจะสรุป บีโอคิว B O Q งบประมาณค่าก่อสร้างออกมา " เราทำตัวแบบนี้ บอกเล่าแบบนี้มานาน ขอขอบพระคุณลูกค้าของเอ.ดี.ดี.เฮ้าส์ ที่เข้าใจ และ ให้ความกรุณาไว้วางใจให้งานทำงานมาอย่างต่อเนื่อง

..ในบางช่วงเวลาของปีเมื่อคิวงานเต็มกำลังของเรา - เอ.ดี.ดี.เฮ้าส์ อาจทำได้แค่เพียงให้คำปรึกษาเรื่องวิธีการแก้ปัญหา หรือ ให้รายการราคาวัสดุ BOQ ที่เป็นราคาตลาด - ออกแบบที่ถูกต้องให้ไว้ก่อน หรือ คุยเรื่องคิวงานกันไว้ก่อน - ท่านจะได้มีข้อมูลเปรียบเทียบผู้รับเหมาหลายๆราย

- การทำงานให้ลูกค้าด้วยช่างประจำของเราเอง ก็เป็นข้อจำกัดที่เราทำงานได้ทีละหลังสองหลังเท่านั้น ต้องขออภัยต่อลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ..ที่บางช่วงเวลาของปีต้องคุยเรื่องคิวงานล่วงหน้าค่อนข้างนาน - เรามีช่างประจำไม่มาก ดังนั้น งานเร่ง งานที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา.. เป็นจุดอ่อนของเรา ที่มักทำให้ลูกค้าได้ไม่ทันเวลาที่ต้องการ จึงไม่ค่อยได้รับทำงานพวกนี้

เรื่องเลือกผู้รับเหมา ผมได้ให้ความเห็นไว้พอสมควร และ บางครั้งดูแรงไปก็มี คือ เรื่อง..คน-นั้น ไม่ว่าลูกค้าเจ้าของบ้าน หรือ ช่างก็ตาม ครับ ถ้าเจอดีก็ดีเลย ครับ แต่ถ้าพื้นฐานเป็นคนจิตใจไม่ดี คดโกง เอาเปรียบ ไร้น้ำใจ ยังไงก็แก้ยาก .. เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการช่าง ต้องการผู้รับเหมาไปทำงานให้-อย่าใจร้อน-หรือ-เชื่อมั่นในความรู้ของตัวเอง-จนเกินไป-วงการนี้ทฤษฎีการบริหารใดๆนำมาใช้ด้วยยาก ครับ - ดูคนให้ดีๆ เลือกให้ดี ตกลงกันให้ดี .. ช่างที่ดี ผู้รับเหมาที่ดี ยังคงมีอีกมาก ..ของดีราคาถูก/ไม่มี ..ของดีราคาแพงกว่าแน่..หาที่ชัวร์-แบบไม่ต้องเสี่ยง หรือ ให้รู้จักแบคกราวน์หน่อยก็น่าจะเสี่ยงน้อย - ยอมจ่ายแพงกว่า น่าจะดีกว่า .. เพราะ ช่างที่ดี ผู้รับเหมาที่ดี ยังคงมีอีกมาก แต่ก็นั่นแหละ-ส่วนใหญ่พวกเขาอาจจะยังไม่ว่างมารับทำงานให้ได้ทันที

ยังมีผู้รับเหมาที่ดี ที่รักงาน รักในอาชีพอีกมาก .. มิฉะนั้นคงมีบ้านที่สร้างไว้ค้างๆคาๆ ที่ถูกทิ้งงาน เต็มไปหมด -ในเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ายังมีช่างที่ดี มีผู้รับเหมาที่ดีอยู่..ลูกค้า-เจ้าของบ้านก็ควรพิจารณาเลือกให้รอบคอบ-ให้ได้พบกับคนเหล่านั้น แต่เราทุกคนก็คงต้องยอมรับความจริงว่า - การช่างได้พบลูกค้าที่ดี หรือ ลูกค้าได้ผู้รับเหมาที่รับผิดชอบตรงไปตรงมา,ในท้องตลาดก่อสร้างบ้านเรา อาจหาได้ไม่ง่ายนัก https://www.thairenovate.com

ไม่มีใครดีเลิศ..ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด ใสสะอาดบริสุทธิ์แบบไร้ข้อตำหนิ, ทุกอาชีพ ทุกคน หากทำงานคร่ำหวอดในวงการมานาน บาดแผล ร่องรอย การผ่านอารมณ์คน ผ่านอุปสรรคหลากหลายชนิด หลายประเภท จำนวนความผิดพลาดก็ยิ่งมาก.. ในคนทุกอาชีพความผิดพลาด หลงลืม เกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา .. ขึ้นอยู่กับว่า - ผู้รับเหมาที่ท่านคัดเลือกมาทำบ้านให้กับท่านนั้น..เขาจัดการกับความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นอย่างไร ? - ทิ้งงานไป หรือ อดทนก้มหน้าแก้ไข รับผิดชอบให้จนจบงาน ส่งงานได้ .. ตรงนี้ต่างหาก ที่ วัดความเป็นมืออาชีพ ในการทำงาน.. 

เอ.ดี.ดี. เฮ้าส์ เป็นผู้รับเหมาแบบที่เราเลือกเป็น"เปิดเผย-ที่อยู่ที่ตั้ง-ความคิด-ไล้ฟสไตล์การใช้ชีวิต " พิสูจน์ตัวเองด้วยความรับผิดชอบและ ผลงานที่ทำแล้วเสร็จ เอ.ดี.ดี. ก่อสร้าง รับทำงานคุณภาพ - เรายืนยันด้วยผลงานที่แสดงไว้อย่างโปร่งใส หากท่านต้องการงานที่แน่นอน-ชัวร์ว่ามีช่าง-มีคนงานประจำ-ไม่ทำๆหยุดๆ -ได้โครงสร้างที่ถูกต้องตามมาตรฐาน-มีวิศวกรดูแล - ก่อนรับงานก็จะคุยกัน สอบถามทำความรู้จักกันเบื้องต้น..เพราะบางที-คนสองคนที่ต่างก็เป็นคนดี ,เมื่อต้องมาร่วมทำงานด้วยกัน-ทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายก็มี

- เมื่อต้องการช่าง ต้องการหาผู้รับเหมาไปทำงานก่อสร้าง-ต่อเติมบ้าน อย่าเชื่อใคร .. จนกว่าจะมั่นใจในข้อมูล..ที่ท่านได้รับ / การคัดเลือกช่าง คัดเลือกผู้รับเหมา - เรื่อง " คน " ก็ยากแบบนี้แหละครับ .. คุณเลือกเอง ทั้งเงื่อนไข ราคา และ ความพึงพอใจจากข้อมูลที่ได้รับ .. เลือกอย่างไร ได้อย่างนั้น .. ถ้าเลือกถูก ถ้าได้เจอคนดี มีความรับผิดชอบ ก็ดูเหมือนง่าย งานก็มักจะราบรื่นไม่มีปัญหา , แต่ถ้าไม่ใช่ที่กล่าวมาข้างต้น .. อาจถือเป็นบทเรียนล้ำค่า ก็ไม่แน่ .. ขอให้ท่านได้พบกับผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับความต้องการ

".. แม้ลูกค้าไม่มีความรู้เรื่องก่อสร้างเลย ลูกค้าเอ.ดี.ดี. เฮ้าส์ ก็จะได้รับงานก่อสร้างที่ได้ฝีมือช่างมาตรฐาน มีวิศวกรให้คำปรึกษาแนะนำ และ ได้รับวัสดุก่อสร้างเกรดดี ตรงตามที่ตกลง .."

 

 

 

- สอบถาม-ปรึกษา คุณหมู-เอดีดี Call : 0851809994 LineID : addhouse  ขอบพระคุณอย่างสูง ที่ท่านติดตามผลงานของพวกเราตลอดมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอดีดีเฮ้าส์ ผู้ประกอบการ#รับเหมาก่อสร้างrenovateปรับปรุงบ้านเก่าทั้งหลัง และ ต่อเติมบ้าน

 

ก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน รีโนเวทปรับปรุงบ้าน โดย วิศวกร ADD Home Renovations  บจก. เอดีดีโฮมรีโนเวชั่น  

 

#เอดีดีเฮ้าส์ กรุงเทพ สำนักงาน บางนา-สุวรรณภูมิ ประชาอุทิศ และ นนทบุรี พื้นที่ให้บริการ กทม, ปริมณฑล และ พัทยา

 

คุณหมู-เอดีดี
Owner/ President · A D D HOUSE
Pattaya & Bangkok, Thailand
e-mail : addbox@hotmail.com
Line Id : addhouse
โทร. 085 180 9994

 

www.thairenovate.com

 

นโยบายคุกกี้
Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น