thaiadd.pantown.com : Thaiadd
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
หน้าแรก ADD HOUSE
ADDHOUSEthailand
ขั้นตอนติดต่องาน
KhunMOO-ADD
รู้จักกัน-ผู้รับเหมา
2020 เอดีดีเฮ้าส์
ผลงานเอดีดีเฮ้าส์
renovateบ้านเก่ามาก
เอดีดีเฮ้าส์-พัทยา
ภาพการเดินทาง
ไม่เที่ยวเป็นไปไม่ได้
เก็บไว้ก่อน
คุณหมูรวบรวมไว้
[391956] 

ที่ใดมีความยากลำบากที่นั่นมีความมานะอดทน คู่กันเสมอ

ขึ้นอยู่กับว่า ในระหว่างที่เราต้องอดทนอยู่นั้น เราเอาแต่พร่ำบ่น โทษผู้อื่น

หรือ เราพยายามเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเราเอง และ ความยากลำบากนั้นอย่างไร 

 บริษัท เอดีดี โฮมรีโนเวชั่น จำกัด  #เอดีดีเฮ้าส์ 

โทร. 092 5633 789

 

 

 ภาพ..ด้านบน นี้ ผมบันทึกไว้เอง ในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน จังหวัดตาก เมื่อ ๒๕๕๒

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...ถูกกระสุนปืนข้าศึกที่พระชงฆ์
จากผลของการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ทำให้อาณาจักรอยุธยาไม่อาจกลับมาตั้งใหม่เป็นอาณาจักรของคนไทยได้อีก ทั้งยังเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยในชีวิตตามมา มีการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นด้วยวัตถุประสงค์แตกต่างกัน แต่สำคัญคือเพื่อเอาชีวิตรอด นอกจากนี้กลุ่มการเมืองหรือ "ชุมนุม" ขนาดใหญ่ ๆ นั้นยังแตกออกเป็น 4-6 ชุมนุมใหญ่ แต่ไม่มีก๊กใดเลยที่คิดจะกอบกู้เอกราชหรือฟื้นฟูชาติกลับคืนมาดังเดิม
เมื่อพระเจ้ามังระทราบข่าวว่ามีคนไทยตั้งตนเป็นใหญ่อีกครั้ง
จึงได้มีพระราชโองการให้เจ้าเมืองทวายยกทัพมาปราบปราม กองทัพพม่ายกมาถึงอำเภอบางกุ้งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงธนบุรี พระราชพงศาวดารบันทึกว่ามีกองกำลัง 2,000 คน สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จนำกองทัพออกตีพม่าจนแตกพ่าย กิตติศัพท์ที่ทรงรบชนะทำให้พระราชอำนาจทางการเมืองในภาคกลางยิ่งเข้มแข็งยิ่งขึ้น
พ.ศ. 2311 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเริ่มจากยกทัพไปตีชุมนุมพิษณุโลกเป็นชุมนุมแรก แต่พระองค์ต้องกระสุนปืนจึงต้องยกทัพกลับและรักษาพระองค์ยังพระนคร
ชุมนุมพิษณุโลกนี้ ภายหลังอ่อนแอลงจนกระทั่งถูกชุมนุมเจ้าพระฝางผนวกไป หลังหายจากพระอาการประชวรแล้ว สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงใช้เวลาปราบปรามชุมนุมอื่น ๆ เพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นต่อไป โดยเริ่มจากชุมนุมเจ้าพิมาย กรมหมื่นเทพพิพิธทรงถูกปราบปรามและสำเร็จโทษเมื่อ พ.ศ. 2311
ตามด้วยชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช ซึ่งพระปลัดผู้รั้งเมืองนครศรีธรรมราชได้ตั้งตัวเองขึ้นเป็นเจ้า เจ้านครศรีธรรมราชสู้ไม่ได้หนีต่อลงไปยังหัวเมืองทางใต้ พระยาปัตตานีกลัวก็จับตัวมาส่งให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อ พ.ศ. 2313
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยกทัพไปตีชุมนุมเจ้าพระฝางในหัวเมืองฝ่ายเหนือ สามารถยึดได้เมืองพิษณุโลกและชุมนุมเจ้าพระฝางเมืองสวางคบุรี รบกันได้เพียง 3 วัน เจ้าพระฝางก็แตกหนี เมื่อทรงปราบปรามชุมนุมต่าง ๆ ลงอย่างราบคาบ และทรงปราบกองทัพของม่อซื่อหลินที่เมืองพุทไธมาศสำเร็จเมื่อ พ.ศ. 2314
รัฐบาลจีนเริ่มยอมรับสถานะพระมหากษัตริย์ของพระองค์อย่างเป็นทางการ โดยทางราชสำนักชิงเห็นว่ากรุงธนบุรีภายใต้การปกครองของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นปึกแผ่น พระบรมวงศานุวงศ์ครั้งกรุงเก่าหมดหนทางกลับมาสืบราชสันตติวงศ์ อีกทั้งมีนโยบายจับกุมเชลยศึกที่หลบหนีเข้ามาไทยส่งกลับไปให้รัฐบาลจีนเป็นระยะๆ จักรพรรดิเฉียนหลงจึงทรงเปลี่ยนท่าทีต่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งแต่ พ.ศ. 2315 เป็นต้นมา
เอกสารราชการของราชสำนักชิงเปลี่ยนการเรียกขานพระนามจาก กันเอินซื่อ หรือ พระยาสิน เป็น เจิ้งเจา (กษัตริย์เจิ้ง

 
คิดดี คือ ความคิดที่เกิดขึ้นจากจิตใจสั่งการไปที่สมอง ประมวล ผลโดยผ่านประสบการณ์ที่พบเจอแล้วกลั่นกรองออกมาเป็นความคิด ความรู้สึกที่เรียกว่า คิดดี

พูดดี คือ คำพูดที่แสดงออกมาจากตัวผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟัง ฟังแล้วรู้สึกสบายใจ พูดดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึง คำพูดที่กล่าวยกย่องเทิดทูนผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังเชื่อหรือคล้อยตาม พูดดีควรเกิดจากการพูดที่มีสติ คิดก่อนพูด ไม่ใช่พูดออกไปแล้วค่อยคิด และไม่ควรพูดว่าร้ายเสียดสีเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความลำบากใจ

ทำดี คือ การกระทำที่เกิดจากตัวบุคคลได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อทำแล้วเกิดความสบายใจทั้งตัวผู้ให้และตัวผู้รับเองย่อมส่งผลให้จิตใจดีทั้งคำพูดและความคิดก็จะออกมาในแนวเดียวกัน การทำดีตั้งแต่วันนี้จะทำให้สุขกายสบายใจ

"คนเราเมื่อคิดดี พูดดี ทำดีแล้วย่อมส่งผลให้การดำเนินชีวิตดำเนินไปในทาง ที่ถูกที่ควร ชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ดีงาม เป็นชีวิตที่พัฒนาเจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุข แต่ถ้าดำเนินชีวิตไม่เป็นก็จะมีแต่ขาดทุนและประสบแต่ความทุกข์และความเสื่อม ฉะนั้นต้องรู้จักดำเนินชีวิตหรือดำเนินชีวิตให้เป็น"

ความพยายามเป็นเรื่องของมนุษย์ - ความสำเร็จเป็นเรื่องของฟ้าดิน.. ผมเชื่อว่า ในความเป็นมนุษย์นั้นต่อให้เราเก่งแทบตาย ทำแทบตาย ถ้าผิดแนว ผิดทาง เราจะไม่มีทางสำเร็จได้ นอกจากการทำบุญอย่างสม่ำเสมอ การมีคุณธรรมในใจ สงบนิ่ง แม้โดนหลอก โดนเอาเปรียบ จากผู้คนบ่อยครั้ง แม้ต้องผ่านด่านยากๆ บางครั้งแสนสาหัส แต่บุญที่เราทำและศีลที่เรารักษา การฝึกตนการปฏิบัติตนในแนวทางคำสอนของศาสนาอย่างไม่ลังเลสงสัย จะนำพาให้ทุกอย่างคลี่ลายไป ในฐานะที่ผมเคารพศรัทธาในวีรกรรมขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีหลายครั้งที่ผมได้พบประสบการณ์ตรงส่วนตัวที่ยากจะอธิบาย..ผมเชื่อว่า การจะทำอะไรก็ตามให้ได้ผลเป็นความสำเร็จนั้น..มาจากพื้นฐานการมีจิตใจที่ดี ปฏิบัติบุญกุศล มีจิตสำนึกดีตลอดเวลา ครองตนผู้มีศีลมีธรรม ไม่ประพฤติชั่ว แล้วเทวดาจะอยู่ข้างเรา " 

เอดีดีเฮ้าส์ ออฟฟิศ บ้านพัทยา / ถนนพัทยากลางซอย 10

เอดีดีเฮ้าส์ ออฟฟิศกรุงเทพฯ บางนา-สุวรรณภูมิ-ประชาอุทิศ-นนทบุรี  โทร. คุณหมู-โดยตรง 0925633789

 

บริษัท เอดีดี โฮมรีโนเวชั่น จำกัด

 ยินดีให้ความเห็น และ คำปรึกษา ทุกท่าน ครับ

 

 .

 

 

บริษัท เอดีดี โฮมรีโนเวชั่น จำกัด

ต้องกราบ ขออภัยอย่างสูง กำลังปรับปรุง ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนไม่เป็นระเบียบ 

 สอบถามเรื่องงาน-ปรึกษา คุณหมู-เอดีดี Call : 0925633789 LineID : addhouse  ขอบพระคุณอย่างสูง ที่ท่านติดตามผลงานของพวกเราตลอดมา

 

 

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น