thaiadd.pantown.com : Thaiadd
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
พระเจ้าตากสิน มหาราช
เอดีดีเฮ้าส์ หน้าแรก
เอดีดีเฮ้าส์-2019
ถ้าสนใจว่าจ้าง-เริ่มต้นอย่างไร
รีโนเวทบ้านทั้งหลัง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
พื้นที่รับงาน-กทม
ปรับปรุงบ้านเก่า
@KhunMOO-ADD เขียน
รูปภาพต่อเติมบ้าน
คลังผลงานเก่าในอดีต
ภาพไปวัดทำบุญ
ภาพ-ท่องเที่ยว
ALL VISIT - ADD HOUSE
ADD HOUSE - เดินทาง @ 1
ADD HOUSE - เดินทาง @ 2
เก็บไว้ก่อน
คุณหมูรวบรวมไว้
@All site บางส่วนของผลงาน
ADD HOUSE ต่อเติมบ้าน
รีโนเวทบ้าน @คุณหมอSathorn
ต่อเติมบ้าน บางหว้า ม ปริญญ
รีโนเวทบ้าน @คุณมาลี,คุณสงวน
รีโนเวทบ้าน รีโมเดล @ รามอินทรา
รีโนเวทบ้าน คุณหมอBhuntharin
ADD HOUSE ต่อเติมบ้าน
รีโนเวทและต่อเติมบ้าน,สัมมากร
ต่อเติมบ้าน ม เศรษฐศิริ@คุณพี
รีโนเวท-ต่อเติมบ้าน @เสนานิคม
ADD HOUSE รีโนเวทบ้าน
My Project สร้างบ้านตัวเอง ตจว
ไซต์งานเอดีดีเฮ้าส์ หลังสุดท้าย 2017
ช่างทิ้งงาน-สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น
ADD HOUSE - บทความแรงส์ๆ
วิศวกร และ ทีมช่าง ADD HOUSE
รู้จักกันก่อน รู้จักนิสัยใจคอกัน ก็จะทำงานกันง่าย
ไล้ฟสไตล์แนวพุทธ ไปวัดทำบุญ
[385856] 

ที่ใดมีความยากลำบากที่นั่นมีความมานะอดทน คู่กันเสมอ

ขึ้นอยู่กับว่า ในระหว่างที่เราต้องอดทนอยู่นั้น เราเอาแต่พร่ำบ่น โทษผู้อื่น

หรือ เราพยายามเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเราเอง และ ความยากลำบากนั้นอย่างไร 

 บริษัท เอดีดี โฮมรีโนเวชั่น จำกัด  เอดีดีเฮ้าส์  โทร. 0851809994

  

 

 

ภาพ.. ในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน จังหวัดตาก เมื่อ ๒๕๕๒  

 

 

 

ภาพ .. ริมน้ำ อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค์  มิถุนายน ๒๕๖๐

ในการรบครั้งนี้พระองค์ทรงถูกกระสุนปืนเข้าที่พระชงฆ์(แข้ง) พระโลหิตของวีรกษัตริย์ไทยได้หลั่งลง ณ บริเวณแม่น้ำน่านแห่งนี้"

"เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงทำสงครามกู้ชาติขับไล่พม่าออกจากผืนแผ่นดินไทยแล้ว ย่างเข้าเดือน ๑๒ พ.ศ.๒๓๑๑ ได้ยกทัพเรือขึ้นเหนือปราบชุมนุมพิษณุโลกเพื่อรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง  เมื่อมาถึงวัดเกยไชย จุดบรรจบของแม่น้ำยมและน่าน เห็นเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมจึงได้พักทัพก่อน ครั้นวันรุ่งขึ้นจึงออกเดินทาง ฝ่ายพระยาพิษณุโลก(เรือง) ทราบข่าวการศึก ก็ให้หลวงโกษา(ยัง)ยกทัพมาตั้งรับ ณ บริเวณเขตตลาดชุมแสง ซึ่งเป็นชายเขตแดนพิษณุโลก ขณะนั้น ได้ใช้เรือเพรียวซึ่งสะดวกในการรบแบบกองโจรมาซุ่มซ่อนบริเวณป่าพงริมแม่น้ำน่าน ตอนเหนือของวัดเกยไชย และเกิดปะทะกันกลางลำน้ำ ตามบันทึกในประวัติศาสตร์ ในการรบครั้งนี้พระองค์ทรงถูกกระสุนปืนเข้าที่พระชงฆ์(แข้ง) พระโลหิตของวีรกษัตริย์ไทยได้หลั่งลง ณ บริเวณแม่น้ำน่านแห่งนี้"
เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๓ จึงได้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชขึ้น ณ บริเวณจุดปะทะของพระองค์กับกองทัพของพระยาพิษณุโลกเป็นที่ระลึกถึงวีรกรรมในการกอบกู้บ้านเมืองของพระองค์ในครั้งนั้น

 
คิดดี คือ ความคิดที่เกิดขึ้นจากจิตใจสั่งการไปที่สมอง ประมวล ผลโดยผ่านประสบการณ์ที่พบเจอแล้วกลั่นกรองออกมาเป็นความคิด ความรู้สึกที่เรียกว่า คิดดี

พูดดี คือ คำพูดที่แสดงออกมาจากตัวผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟัง ฟังแล้วรู้สึกสบายใจ พูดดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึง คำพูดที่กล่าวยกย่องเทิดทูนผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังเชื่อหรือคล้อยตาม พูดดีควรเกิดจากการพูดที่มีสติ คิดก่อนพูด ไม่ใช่พูดออกไปแล้วค่อยคิด และไม่ควรพูดว่าร้ายเสียดสีเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความลำบากใจ

ทำดี คือ การกระทำที่เกิดจากตัวบุคคลได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อทำแล้วเกิดความสบายใจทั้งตัวผู้ให้และตัวผู้รับเองย่อมส่งผลให้จิตใจดีทั้งคำพูดและความคิดก็จะออกมาในแนวเดียวกัน การทำดีตั้งแต่วันนี้จะทำให้สุขกายสบายใจ

"คนเราเมื่อคิดดี พูดดี ทำดีแล้วย่อมส่งผลให้การดำเนินชีวิตดำเนินไปในทาง ที่ถูกที่ควร ชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ดีงาม เป็นชีวิตที่พัฒนาเจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุข แต่ถ้าดำเนินชีวิตไม่เป็นก็จะมีแต่ขาดทุนและประสบแต่ความทุกข์และความเสื่อม ฉะนั้นต้องรู้จักดำเนินชีวิตหรือดำเนินชีวิตให้เป็น"

ความพยายามเป็นเรื่องของมนุษย์ - ความสำเร็จเป็นเรื่องของฟ้าดิน.. ผมเชื่อว่า ในความเป็นมนุษย์นั้นต่อให้เราเก่งแทบตาย ทำแทบตาย ถ้าผิดแนว ผิดทาง เราจะไม่มีทางสำเร็จได้ นอกจากการทำบุญอย่างสม่ำเสมอ การมีคุณธรรมในใจ สงบนิ่ง แม้โดนหลอก โดนเอาเปรียบ จากผู้คนบ่อยครั้ง แม้ต้องผ่านด่านยากๆ บางครั้งแสนสาหัส แต่บุญที่เราทำและศีลที่เรารักษา การฝึกตนการปฏิบัติตนในแนวทางคำสอนของศาสนาอย่างไม่ลังเลสงสัย จะนำพาให้ทุกอย่างคลี่ลายไป ในฐานะที่ผมเคารพศรัทธาในวีรกรรมขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีหลายครั้งที่ผมได้พบประสบการณ์ตรงส่วนตัวที่ยากจะอธิบาย..ผมเชื่อว่า การจะทำอะไรก็ตามให้ได้ผลเป็นความสำเร็จนั้น..มาจากพื้นฐานการมีจิตใจที่ดี ปฏิบัติบุญกุศล มีจิตสำนึกดีตลอดเวลา ครองตนผู้มีศีลมีธรรม ไม่ประพฤติชั่ว แล้วเทวดาจะอยู่ข้างเรา " 

 

 

เอดีดีเฮ้าส์ ออฟฟิศ บ้านพัทยา / ถนนพัทยากลางซอย 10

เอดีดีเฮ้าส์ ออฟฟิศกรุงเทพฯ บางนา-สุวรรณภูมิ-ประชาอุทิศ-นนทบุรี  โทร. คุณหมู-โดยตรง 085 1809994

 

บริษัท เอดีดี โฮมรีโนเวชั่น จำกัด

 ยินดีให้ความเห็น และ คำปรึกษา ทุกท่าน ครับ

 

 

 

บริษัท เอดีดี โฮมรีโนเวชั่น จำกัด  เอดีดีเฮ้าส์  โทร. 0851809994 ต้องกราบ ขออภัยอย่างสูง กำลังปรับปรุง ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนไม่เป็นระเบียบ ท่านจะยังไม่ได้รับความสะดวกอีก ราวๆ  3 เดือน

 สอบถามเรื่องงาน-ปรึกษา คุณหมู-เอดีดี Call : 0851809994 LineID : addhouse  ขอบพระคุณอย่างสูง ที่ท่านติดตามผลงานของพวกเราตลอดมา