phraongai.pantown.com : เพรางาย
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   ดอกกระถินหอมกลิ่นระรวย

ภาคกลาง เรียกว่า กระถิน
ภาคใต้ เรียกว่า สะตอเบา
ภาคอีสาน เรียกว่า ผักกะเสด

จงอย่าเป็นเช่นดอกกระถิน
ให้เขาเด็ดกินแต่อ่อนๆ
จงเป็นบัวกลีบซ้อน
ให้เขาเด็ดเป็นพุทธบูชา
(เพลงที่จำไว้ตั้งแต่เล็ก)