phraongai.pantown.com : เพรางาย
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   มาลองหน่อยน่าตรึกวันเราเปิดห้อง
หวังประสบพวกพ้อง..........แต่งร้อยกลอนกานท์

วารเวียนเหมือนเปล่าร้าง
เพียงอ่านคำพิมพ์ค้าง..........ชื่อทิ้งเป็นรอย

รอคอยใครสืบค้น
รักวิถีกลอนล้น..................ดุ่มดั้นมาถึง

จึงนึกเว็บก่อนได้
ร่วมแต่งกลอนกันไว้..........ครึกครื้นเหยียดยาว

คราวเว็บพลันล่มล้ม
หันห่างราวถูกต้ม..............พรากบ้านพริบตา

ขอยืมมาเล่นบ้าง
เปิดกระทู้เลือกสร้าง..........ชักเชื้อชวนเชิญ

มัวเพลินใดเพื่อนพ้อง
หากว่างมาลองคล้อง..........เสกสร้อยหวานวลี

ภาษามีไม่น้อย
มาต่อกลอนเพราพร้อย.......เพริศพริ้งชวนชม

คารมใครเก่งกล้า
เธออย่าเมินคำท้า..............ร่ายแก้วกวีวอน

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
โคลงสองสุภาพ

หน้านี้แต่งกาพย์ฉบังเล่นกัน
https://www.pantown.com/board.php?id=1179&area=1&name=board7&topic=407&action=view

ถ้าอยากเล่นต่อดอกสร้อยหรือกาพย์ห่อโคลงเชิญที่ห้อง "กระดานดำ" เมนูด้านข้างค่ะ