phraongai.pantown.com : เพรางาย
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   เราเพียงผ่านมาพบกัน ...ใช่ไหม?

เราเพียงผ่านมาพบกันใช่ไหม
มาเป็นกำลังใจในวันเหงา
ถึงเวลาลาร้างตามทางเรา
เพียงจดจำวันเก่า...เท่านั้นพอ