Buildingthai-german.pantown.com : ก่อสร้างไทย-เยอรมันขอนแก่น

หน้าหลัก
ประวัติ
พูดคุยกันบ้าง ก่อสร้างถิ่นเรา(Bord)
คุยกันหน่อยออนไลน์
Link ที่น่าสนใจ
รูปสมาชิก
ตลาดสดก่อสราง
[3969]  


กระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

กระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
14 มีนาคม 2509
------------------------------


ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธี เปิดวิทยาลัย เทคนิคขอนแก่น ในโอกาสนี้ข้าพเจ้า มีความพอใจ ที่ทราบรายงานการ ส่งเสริมการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าทางราชการพยายาม อย่างยิ่งที่จะจัดการศึกษาให้สอดคล้อง เป็นประโยชน์ในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และวิทยาลัยเทคนิคแห่งนี้ จะเป็น สถานศึกษา ที่สำคัญที่จะ อบรมช่างที่ดีทั้งทางฝีมือ และทางเทคนิค ผู้จะ เป็นกำลังในการ ทำความเจริญ ให้แก่ท้องถิ่น ได้อย่างกว้างขวางใ นกาล ต่อไป
ข้าพเจ้าขอขอบใจกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ดำเนินการจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นขึ้นจนสำเร็จ และขอขอบใจ รัฐบาลสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมัน ที่มีความหวังดีต่อการเสริมสร้าง ความมั่นคงของ ประเทศไทย ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ในการจัดตั้งวิทยาลัยนี้ เป็นอัน มาก ทั้งในด้านวิชาการ ด้านการบริหาร และด้านการลงทุน ตลอดมา บัดนี้ ได้เวลากำหนดแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดวิทยาลัย เทคนิคขอนแก่น ณ บัดนี้
ขอให้วิทยาลัยแห่งนี้มีความเจริญยั่งยืน เป็นประโยชน์แก่การศึกษา ของอนุชน อำนวยผลดี ในการพัฒนา เศรษฐกิจของชาต ิโดยส่วนรวมได้ สมตามความมุ่งหมาย ของทางราชการทุกประการ และขออวยพรให้ ครู อาจารย์ นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ให้มีความสุขสวัสดี โดยทั่วกัน

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น