Eneic.pantown.com : อบรมด้านการประหยัดพลังงาน
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]

   เรียนรู้เรื่องพลังงาน

พลังงาน หมายถึง ความสามารถที่ทำให้เกิดงาน เกิดการเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว และเติบโตได้ ซึ่งพลังงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
1.พลังงานใช้แล้วไม่หมดไป(Renewable Energy) เป็นพลังงานที่เราใช้ไปแล้วไม่หมดไปสามรถหมุนเวียนกลับมาใช้อีกเรื่อยๆตราบที่ยังมีดวงอาทิตย์แผ่มายังโลก เช่น เราได้พลังงานความร้อนจากฟืนที่เผาจากต้นไม้ เราสามารถปลูกต้นไม้ทดแทนได้ พลังงานประเภทนี้ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ก๊าซชีวภาพ โดยที่พลังงานเหล่านี้เมื่อถูกนำไปใช้แล้วจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก
2.พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewable Energy) บางทีเราอาจเรียกว่าพลังงานสิ้นเปลือง ส่วนมากจะได้จากฟอลซิล ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นิวเคลียร์ เพราะเมื่อเราใช้ไปแล้วไม่สามารถจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีกต่อไป ซึ่งพลังงานเหล่านี้ปัจจุบันได้มีการนำมาใช้อย่างมหาศาลจนใกล้จะหมดลงไปทุกทีและที่สำคัญเมื่อนำพลังงานเหล่านี้ไปใช้แล้วยังเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างมากมายรวมไปถึงเรื่องของ "ภาวะโลกร้อน"อีกด้วย

เมื่อทราบข้อเท็จจริงเช่นนี้แล้ว เราจึงควรห่วงใยโลกมากขึ้นและห่วงใยอนาคตของลูกหลานด้วย โดยการลดใช้พลังงานฟอลซิลให้น้อยลงและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ รวมทั้งใช้พลังงานผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศมาเป็นเชื้อเพลิง ยิ่งในตอนนี้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้แล้ว ก็จะช่วยยืดอายุปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสิ้นเปลืองออกไปและช่วยลดมลพิษอีกด้วย

Pantown.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จดจำความชอบและความสนใจเพื่อการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเร่งความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้ รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ Pantown.com เช่น Google Analytics เป็นต้น