nakhonthai007.pantown.com : นครไทย007
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
อำเภอนครไทย
นครไทย ข้อมูลทั่วไป
เมืองนครไทย E-Book
พ่อขุนบางกลางท่าว พระราชประว้ติ
พ่อขุนบางกลางท่าว บทความ
นครไทย เมืองประวัติศาสตร์
ประเพณี ปักธงชัย
นครไทย วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ต้น- ดอก จำปาขาว
วัดในอำเภอนครไทย
ภูหินร่องกล้า
เรื่องเล่าของสหาย
รพ.สมเด็จพระยุพราช นครไทย
โรงเรียนในอำเภอนครไทย
บ่อเกลือ 1,000 ปี
แพทย์เคลื่อนที่ RAMA - F
ที่พักเมืองนครไทย และบริการนำเที่ยว
สถานที่สร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าวแห่งใหม่
รพร นครไทย สัมนาสุขภาพและป้องกันโรค
พิธีบวงสรวงเจ้าแม่ผาประตูเมือง
หน่วยงานในอำเภอนครไทย
อบต ยางโกลน ปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
เที่ยวนครไทย และใกล้เคียง
ตะลุย ภูหินร่องกล้า
ภูทับเบิก
ผู้หญิงเก่ง
รายชื่อ กพสอ นครไทย
ปักธงชัยไหว้พ่อขุนบางกลางท่าว ๒๕๕๓
ไหว้พระเมืองบางยางงานปักธงชัย ๒๕๕๓
ขยะ ปัญหาชุมชนนครไทย VDO
เที่ยว ลาว
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจการ ร้านค้าในพื้นที่ฟรี
แจ้งข่าว แพทย์เคลื่อนที่
VDO แพทย์อาสาฯ
เขาช้างล้วง
เล่าเรื่องเมืองนครไทย
ประชุมสัมมนาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ ครั้งที่ 15
ภาพงานประเพณีปักธงชัย 2554
เลี้ยงส่ง นายอำเภอนครไทย
กิจกรรมสมาคมฯประชาสงเคราะห์พิษณุโลก
ซื้อที่ดินมอบให้ รพร นครไทย
นครไทย รวมเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมกิ่งกาชาดอำเภอนครไทย
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รพร นครไทย
ภาพซ้อม และรับปริญญา สุรเกียรติ อยู่เกตุ
ธ ไทยพาณิชย์สาขานครไทย
จังหวัดพิษณุโลกเคลื่อนที่ อ นครไทย
เปืดโลกการเรียนรู้โรงเรียนนครไทย
กิ่งกาชาดอำเภอนครไทย
งานปักธงชัย 2555 นครไทย
จุดเทียนชัยถวายพระพรฯ อ นครไทย
กีฬาท้องถิ่นฯ นครไทย
พิธีเททองหล่อมงกุฏพระเกษฯ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
วางศิลาฤกษ์และเททองหล่อพระบรมรูปพ่อขุนบางกลางท่าว
กิ่งกาชาดอำเภอนครไทยมอบจักรยาน
ธรรมะออนไลน์
โครงการมอบบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาส
พิธีอัญเชิญฯพ่อขุนบางกลางท่าว
ประเพณีปักธงชัย๒๕๕๖
ข้อมูลเก่า
กิ่งกาชาดนครไทยมอบบ้าน
งานประเพณีปักธงชัย ๒๕๕๗
ผู้จัดทำ
[260011]


** พ่อขุนบางกลางท่าวจ้าวนคร ดินแดนอนุสรณ์ภูหินร่องกล้า จำปาขาวสวยสุดสะดุดตา ประเพณีปวงข้า..ปักธงชัย**** Sanit Nakhonthai

มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์

<<<<เพื่อนบ้าน>>>>
**เมืองนครไทย** E-Book
Nakhonthailink
Websanom google.com
ฟังวิทยุลูกทุ่ง
97.75 MHz
คลื่นพยาบาลใจ
วิทยุ Nation
F.M.เมืองนอก
เพลงไทยๆ
เพลงสากลเก่าๆ ที่พัก
เพชรรีสอร์ท นครไทย
ไทยรัฐ
สร้างเว็บไซด์

   แจ้งข่าว แพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์

แจ้งข่าว แพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ และอาสาสมัครทุกท่าน

มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2522 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำคณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และอาสาสมัครไปรักษาผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด ซึ่งจะออกปฏิบัติงานสองเดือนต่อหนึ่งครั้งตลอดมาจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว
ในขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนักจากภัยธรรมชาติ ทำให้ประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสแทบทุกพื้นที่ ด้วยเหตุดังกล่าว ทางคณะกรรมการมูลนิธิจึงได้จัดให้มีการประชุมด่วนและมีมติในที่ประชุมว่า หลังจากพ้นจากภาวะอุทกภัยแล้วย่อมจะเกิดโรคภัยต่าง ๆ ตามมาเป็นธรรมดา มูลนิธิจึงควรจะออกปฏิบัติงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยเริ่มจากอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรีเป็นแห่งแรก ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิเพื่อออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ทางมูลนิธิจึงได้ประสานงานกับทางสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม เพื่อวางแผนในการออกปฏิบัติงานในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ในการออกปฏิบัติงานเช่นนี้นับว่าเป็นกรณีนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติของมูลนิธิ มูลนิธิจึงมีงบประมาณไม่เพียงพอ ยังขาดงบประมาณทางด้านยาและค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานอีกเป็นจำนวนมาก

มูลนิธิจึงใคร่ขอความสนับสนุนจากท่าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถจะช่วยตนเองได้เลย และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขและความสำเร็จที่ปรารถนาทุกประการ
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ชีริน ฮาซันนาลี
เลขาธิการ
โทร.0-81566-7234

สนิท อยู่เกตุ ช่วยส่งข่าวครับ
*ภาพเก่าๆ ที่เราชาว มูลนิธิอาสาอนามัยชนบ​ท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกปฏิบัติงาน
ใครเป็นใครชมกันได้ครั​บ
https://picasaweb.google.com/110627948981179334200/ZCoZgC
https://picasaweb.google.com/110627948981179334200/0202

มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://www.rama-foundation.or.th/tprofile.htm
https://www.rama-foundation.or.th/index.htm
https://www.rama-foundation.or.th/location.htm