islampattana.pantown.com : อิสลามพัฒนา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
โรงเรียนอิสลามพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยี่ยม
แก่นแท้ของความสามัคคี
โรคภายในกับยาเสพติด
ลักษณะของผู้นำตามแบบรอซูล
มัสยิดในอดีตกับปัจจุบัน
การมุบัซเซ็ร
มั๊วะยีซาต
นี่คือแนวทางของเรา
หัวใจที่หลงลืมพระเจ้า
แด่เยาวชน
ความรักต่อพระเจ้าคือกุญแจไขปัญหาทั้งมวล
ยืนหยัดความรักซึ่งกันและกัน
หนังสือลำนำนาซีดอิสลาม
ยืนหยัดความรัก
ความยิ่งใหญ่ของการละหมาด
เพื่อเตือนความจำสำหรับลูกๆ ของฉัน
อ้อยที่ที่ไมหวาน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
MAWADDAH
ภาพโรงเรียน
ห้องสนทนา
khutbah idil fitri
อาวุธที่ทรงพลัง
การศึกษาที่ผิดพลาด
มาดูรูปนี้
มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ
ซายะ
เอกซ์โปรที่สตูล
ห้องภาพ
[72585]


muslimthairadio

   ความฟุ่มเฟือย

ความฟุ่มเฟือย หรือการทำให้สิ้นเปลือง นั้นเป็นพฤติกรรมของซัยตอน และฮารอม(ต้องห้าม)ในทัศนะของอัลเลาะห์(ซบ.) ความฟุ่มเฟือย มีความหมายที่กว้าง ไม่ใช่เพียงที่คิดกัน ซึ่งเราต้องระมัดระวังวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเรา เพื่อว่าจะไม่ตกอยู่ในกับดักของซัยตอน

เรื่องของความฟุ่มเฟือยนั้นไม่เพียงแค่ใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองเวลาเราเอาน้ำละหมาด หรืออาบน้ำยกฮาดัษ หรืออาบน้ำทั่วไป นั่นเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นเอง อันที่จริงแล้วมีความฟุ่มเฟือยที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกมากมาย หากเราเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ในการใช้จ่ายสำหรับตัวเราครอบครัวของเรา อาหารการกิน และเสื้อผ้าที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือ หรือว่าอยู่อย่างหรูหรา มีรถยนต์หลายคันจนเกินความจำเป็น หากเราไม่ใช้ไปในงานศาสนาหรือหนทางของอัลเลาะห์ (ซบ.) สิ่งเหล่านั้นก็ได้ว่าเป็นความสิ้นเปลืองหรือฟุ่มเฟือยเช่นกัน

เราสร้างบ้านหลังใหญ่โต เพียงเพื่อตัวเราและครอบครัว ซึ่งส่วนอื่นๆ ที่เหลือที่เราไม่ใช้นั้น อาจถือได้ว่าเป็นของผู้อื่น
เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์(ซบ.) ทรงประทานแก่เรา เพื่อที่จะทดสอบเราเท่านั้นเอง อัลเลาะห์(ซบ.) ทรงให้เราอยู่อย่างสวยงาม เป็นระเบียบ เรียบง่าย มิใช่มีความเป็นอยู่แบบเกินความจำเป็น เช่น การใช้เครื่องสำอางหรืออุปกรณ์เสริมความงามมากเกินไป จนหมดความสวย สิ่งนั่นเรียกว่าฟุ่มเฟือย(มุบัซเซ็ร) ความฟุ่มเฟือยมิใช่แค่เพียงทรัพย์สมบัติ อาหารการกิน และเสื้อผ้าอาภรอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถือพละกำลัง และเวลาของเราที่เราปล่อยให้หมดไปอย่างไร้ประโยชน์ การที่เราใช้พละกำลังของเราที่มีอยู่ไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟื่อยด้วยเช่นกัน และความฟุ่มเฟือยก็เป็นงานของซัยตอน ซึ่งหมายรวมถึงการใช้พละกำลังไปในทางที่เสียหาย

หรือมีพละกำลังแต่ก็มิได้นำไปใช้ประโยชน์อะไรเลย ก็ถือว่าเป็นการฟุ่มเฟือยเช่นกัน การหลับนอน การเที่ยวเตร่โดยไร้เป้าหมาย การคุยโม้โอ้อวด การปล่อยเวลาให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นความฟุ่มเฟือย และยังมีอีกหลายสิ่งที่ถือเป็นความฟุ่มเฟือย เช่น มีวิชาความรู้แต่ไม่นำไปปฏิบัติ หรือมีไว้เพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในโต้แย้งหรือโอ้อวดกัน ซึ่งไม่เพียงเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเท่านั้น แต่มันยังทำเกิดความแตกแยก แตกความสามัคคี

จากที่ได้กล่าวมา เราคงจะมีความเข้าใจกันพอสมควรแล้วกับคำว่า ฟุ่มเฟือย หรือ มุบัซเซ็ร มีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ถือได้ว่าเป็นความฟุ่มเฟือย ใครก็ตามที่เขามีพฤติกรรมความเป็นอยู่ที่ฟุ่มเฟือย เขาก็ไม่ต่างอะไรไปกับการคบหาซัยตอนเป็นเพื่อนสนิท ขอเราทุกคนจงให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านี้ เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของซัยตอน และได้รับความกริ้วโกรธจากอัลเลาะห์ (ซบ.)