islampattana.pantown.com : อิสลามพัฒนา
[ลูกบ้านSignIn][เจ้าบ้านSignIn]
โรงเรียนอิสลามพัฒนา จังหวัดภูเก็ต
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเยี่ยม
แก่นแท้ของความสามัคคี
โรคภายในกับยาเสพติด
ลักษณะของผู้นำตามแบบรอซูล
มัสยิดในอดีตกับปัจจุบัน
การมุบัซเซ็ร
มั๊วะยีซาต
นี่คือแนวทางของเรา
หัวใจที่หลงลืมพระเจ้า
แด่เยาวชน
ความรักต่อพระเจ้าคือกุญแจไขปัญหาทั้งมวล
ยืนหยัดความรักซึ่งกันและกัน
หนังสือลำนำนาซีดอิสลาม
ยืนหยัดความรัก
ความยิ่งใหญ่ของการละหมาด
เพื่อเตือนความจำสำหรับลูกๆ ของฉัน
อ้อยที่ที่ไมหวาน
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน
MAWADDAH
ภาพโรงเรียน
ห้องสนทนา
khutbah idil fitri
อาวุธที่ทรงพลัง
การศึกษาที่ผิดพลาด
มาดูรูปนี้
มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ
ซายะ
เอกซ์โปรที่สตูล
ห้องภาพ
[72612]


muslimthairadio

   แด่เยาวชน

ช่วงเวลาแห่งวัยหนุ่มวัยสาวมีเพียงครั้งเดียว
ดังนั้นจำเป็นต้องรักษาให้ดี
ต้องดูแลเอาใจใส่
และให้การทนุถนอมอย่างดี
เพราะเวลานั้น
เปรียบเสมือนกับสิ่งมีค่า
โดยตามธรรมดาแล้ว
ช่วงเวลาแห่งวัยรุ่นนี้เอง
ที่จะกำหนดถึงอนาคตของคนเรา
เมื่อใดที่ก้าวผิดในช่วงวัยหนุ่มสาว
ก็มักจะเป็นผลไปสู่ในวัยชราของเขา
การไม่เอาใจใส่ในช่วงวัยรุ่น ก็จะทำให้เกิดอนาคตที่มืดบอดในวัยชรา
ความสำเร็จในชีวิตของคนเรา
ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่น
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ การประกอบอาชีพการงานของเขา ในช่วงเวลาวัยรุ่นนี้เอง
ที่จะกำหนดถึงการเป็นคนมีชื่อเสียง มีหน้ามีตา มีเกียรติยศ
มีศาสนา มีอีมานการศรัทธา
ในช่วงเวลาวัยรุ่นนี้เอง ก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะกำหนดได้ว่า เขาจะเป็นผู้นำ หรือ เป็นเศรษฐี หรือเป็นผู้สร้างชื่อเสียง หรือว่าจะเป็นสามัญชนคนธรรมดา.